van Buri(c)k, regio Groene Hart, ZH

Via onze website komen er regelmatig aanvullingen, correcties en vragen binnen over mogelijke verwantschappen. In dit geval vanuit Zuid-Afrika, waar men op zoek was naar de herkomst van Klaas van Burick en verwachtte een link te vinden met ‘onze’ familie Bouweriks.

Vanwege het mooie Afrikaans, hieronder de gegevens waar de familie mee aan kwam:

 

“Oorspronklike van Burick wat plus minus 1856 die land in gekom het, was Nicolaas van Burick. Hy is getroud met ‘n Maria Delport en hulle het 5 seuns gehad:

1. Willem, was die oudste en was eers getroud met Engela Kleynhans en toe later met Catherina Voster. (John Voster se tante). Saam met Engela was daar 4 kinders: Maria, (getroud met ‘n Kleynhans) Nicolaas, Theordorus en Engela (Aucamp). Saam met Catherina was daar: Barend, Louw, Johannes en Willem. Dogters was Johanna, (getroud met ‘n oom Mathewis) Bettie en Tina (tweeling), Gerrie en Ria (van Niekerk)
2. Louw Kan nie meer van hulle onthou nie.
3. Nicolaas – het op Kroonstad gebly
4. Jacobus
5. Theodorus Bernardus (ongetroud - 1965)

Familie Klaas van Burick

"Van die ander seuns is daar nie veel bekend nie behalwe dat en van hulle het onder andere 3 seuns met name van Nicolaas, Danie en Koos. Hierdie Nicolaas het ‘n seun Nicolaas gehad wat vroeg in ‘n ongeluk dood is. Danie het 13 kinders gehad van sy kleinkinders het ook in Witbank skoolgegaan by skoonpa".

Enig speurwerk in de online archiefbronnen, leidde tot onderstaande reconstructie. Deze is uiteraard niet volledig! Het Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA), meldt over hem: "Nicolaas (Klaas) van Burick, die as seun van 14 jaar van Oudshoorn in Nederland, aankwam op Kaap de Goede Hoop".

Klaas z'n geboorteplaats wetende en ongeveer zijn geboortejaar, gaf enig houvast en leidde vervolgens tot het Bevolkingsregister [1850-1861] van Oudshoorn, waarin we constateren dat het hier werkelijk om dezelfde weesjongen ging. Via het Streekarchief Rijnlands Midden, geraakten we in rechte lijn zo'n vijf generaties terug.

 

[bron: Streekarchief Rijnlands Midden; protocollen Alphen 1725-1733, inventarisnummer 31, bladzijde 156v, datum 30-05-1731]
Steven van Burik, wonende te Hazerswoude, verkoopt aan Dirk Palesteijn, wonende te Boskoop, 2½ morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten Dirk van Grieken, ten zuiden Joan Gosenson, ten westen de Groeneweg, ten noorden de verkoper. Koopsom 300 gulden.

[bron: Streekarchief Rijnlands Midden; protocollen Alphen 1725-1733, inventarisnummer 31, bladzijde 181, datum 18-01-1732]
Steven van Burik, wonende te Hazerswoude, verkoopt aan Joan Gosenson, wonende te Gouda, 2 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de weduwe van Joan de Zeeu, ten zuiden en westen Dirk van Grieken c.s., ten noorden de koper. Koopsom 105 gulden 5 stuivers.

[bron: Streekarchief Rijnlands Midden; protocollen Alphen 1760-1766, inventarisnummer 36, bladzijde 7, datum 15-04-1760]
Antje Cornelisdr Fictorie, laatst weduwe en erfgenaam van Klaas van Blokland, verkoopt aan Joannes van Burik, wonende te Alphen, 3 morgen 100 roeden wei- en hooiland in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten oosten de Toegangswetering, ten westen de weduwe Bos. Koopsom 700 gulden.
vervolg a folio 8. 15-04-1760. Joannes van Burik, is schuldig aan Marrijtje Jacobsdr Markenhof, wonende te Alphen, een bedrag van 400 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemd onroerend goed. Schuld geroijeerd 30-04-1765.

Mogelijk zijn bovenstaande Steven en Johannes gelieerd aan onderstaande Dirk.

I Dirk van Burik is geboren omstreeks 1738, overleden vóór maandag 18 augustus 1806 in Alphen, ten hoogste 68 jaar oud. Dirk trouwde met Caatje Pietersz van Hosse. Caatje is overleden in Hazerswoude. Zij is begraven op zaterdag 12 februari 1780 in Alphen. Caatje Pietersz van Hosse echtgenote van Dirk van Burik, overleden te ten huize van de aangever, Teunis de Voogel, 3 gulden, begraven te Alphen [bron: gaarder betaalde impost begraven Hazerswoude 1780-1805, toegangsnummer gaarder, inv.nr. 5, blz.3]

Kinderen van Dirk en Caatje:

1 Pieter Dirksz van Burik. Volgt II-a.
2 Jacob van Burik. Volgt II-b.
3 Anna van Burik
, geboren in 1756 in Kalslagen. Volgt II-c.

[bron: Streekarchief Rijnlands Midden; protocollen Alphen 1760-1766, inventarisnummer 36, bladzijde 127, datum 13-03-1762]
Voor Jan Meesters, notaris te Alphen, compareerden Tobias van Claveren en Jannetje Jacobusdr Ruijs, wonende te Alphen. Zij machtigen Jan van der Wilt, mede wonende te Alphen, om over te dragen op Dirk van Burik 3 morgen 100 roeden land in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten oosten Maarten Meurs, ten westen Gijsbert Vergunst c.s., en de weduwe van C. Lindenburg, en te ontvangen de som van 550 gulden. vervolg a folio 127v. De verkoopakte.

[inventarisnummer 36, bladzijde 167v, datum 18-05-1763]
Johannes van Burik, wonende te Alphen, verkoopt aan Dirk van Burik, mede wonende te Alphen, 3 morgen 100 roeden wei- en hooiland in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten oosten de Toegangswetering, ten westen de weduwe van de heer Bos, belast met een schuldrentebrief van 400 gulden, d.d. 15-04-1760 ten behoeve van Marijtje Jacobsdr Markenhoff, door de koper nu overgenomen. Koopsom 300 gulden.

[inventarisnummer 37, bladzijde 13, datum 21-02-1767]
Willem Ket, wonende te Alphen, is schuldig aan Dirk van Burik, wonende te Alphen, een bedrag van 200 gulden. Gesteld onderpand: een erf, groot 140 roeden, met behuizing in Alpherhoorn tussen Hoge Rijndijk en Rijn, belend ten oosten Cornelis Rijnsburger c.s., ten westen Andreas Sanders.

28-11-1771
Ontvangen van Dirk van Burik, wonende te Alphen, wegens koop van een huis en schuur op een erf van 140 roeden in Alpherhoorn tussen Hoge Rijndijk en Rijn, belend ten oosten C.W. Rijnsburger, ten westen Andreas Sanders, ten zuiden J. van der End een bedrag van 530 gulden en verdere kosten, 40e penning 13.11.10.

07-02-1772
Jan van der Ent, schout van Alphen, als curator van de geabonneerde insolvente boedel van Willem Ket, wonende te Alphen, verkocht op 08-01-1771 aan Dirk van Burik, wonende te Alphen, een huis en schuurtje op een erf groot 140 roeden in Alpherhoorn, tussen Hoge Rijndijk en Rijn, belend ten oosten Cornelis Willemsz Rijnsburger, ten westen Andreas Sanders. Koopsom 530 gulden.

[bron: Streekarchief Rijnlands Midden; protocollen Alphen 1804-1807, inventarisnummer 48, bladzijde 198v, datum 03-06-1807]
Dirk van Burik, wonende te Alphen, verkoopt aan Simon van der Lee, wonende te Alphen, 3 morgen 100 roeden weiland in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten oosten de Toegangswetering, ten westen Michael van der Meersch. Koopsom 1.000 gulden.

[bron: Streekarchief Rijnlands Midden; protocollen Alphen 1804-1807, inventarisnummer 49, bladzijde 27, datum 25-06-1807]
Bewijs van eigendom van Willem van Burik, volgens boedelscheiding van Dirk van Burik op 18-08-1806 voor Leendert Ciggaer, notaris te Alphen, als erfgenaam van 3 morgen 100 roeden weiland in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten oosten de Toegangswetering, ten westen Michael van der Meersch.

 

II-a Pieter Dirksz van Burik, zoon van Dirk van Burik (zie I) en Caatje Pietersz van Hosse. Pieter is overleden vóór 1795 in Alphen. Pieter (1) trouwde met Grietje van 't Riet. Grietje is geboren in Alphen, dochter van Jan van 't Riet en Aaltje Hogeveen. Grietje is overleden. Zij is begraven op dinsdag 2 mei 1786 in Hazerswoude. Grietje van 't Ried echtgenote van Pieter van Burik, aangever Jan van der Spek, 3 gulden [bron: gaarder betaalde impost begraven Hazerswoude 1780-1805, inv.nr.5, blz.88.
Hij (2) trouwde na 1786 met Gerritje van Soelen. Gerritje is overleden op vrijdag 4 februari 1791 in Hazerswoude (oorzaak: In de kraam gestorven.). Zij is begraven in Leiderdorp. Gerritje van Soelen echtgenote van Pieter van Burik, wonende te Hoge Rijndijk, begraven te Leiderdorp 10-05-1771. 

[bron: Streekarchief Rijnlands Midden; protocollen Alphen 1804-1807, 25-04-1804]
Cornelis Hogeveen, mede Leendert van Kosteren en Eeuwout van Wijk als voogden, volgens akte voor Jan van der Snoek, notaris, d.d. 01-03-1769, over de minderjarige kinderen van Aaltje Hogeveen en Jan van 't Riet, genaamd Cornelis Willem en Jan van 't Riet, mede de meerderjarige kinderen Jannetje van 't Riet, getrouwd met Cornelis Spek, Grietje van 't Riet, getrouwd met Pieter van Burik. Aaltje en Cornelis Hogeveen zijn kinderen van Joosje Elbertsdr Hoogkamer en Willem Pietersz Hogeveen. Ze verkopen aan Dirk van Leeuwen, een bouwhuis, schuur, twee bergen, boomgaard en met 23 morgen 100 roeden wei- en hooiland bij het Goudse Rijpad in de Steekt, strekkend uit de Rijn tot voorbij de Toegangskade, belend ten oosten Bouwen Willemsz Blom, ten westen Caspar Nieuwerhof. Nog 5 morgen hooiland in het Rietveld, strekkend van de Toegangskade tot over de Groeneweg, belend ten oosten Gerrit Verbeek, ten westen Kaspar Nieuwenhof. Koopsom 4.200 gulden.

Willem van Leeuwen, wonende "in de Inkel onder Zoeterwoude" aan de Hoge Rijndijk, bij procuratie van 03-07-1795 voor Denijs Bouman, notaris te Leiden, door de voogden van Pieter van Burik en Grietje Dirksdr van Riet, in leven echtelieden, verkocht aan Arij Belt, wonende te Alphen, een huis en schuurtje met een erf, groot 140 roeden in Alpherhoorn, tussen Hoge Rijndijk en Rijn, belend ten oosten Cornelis Spruijt, ten westen Vincent Snoeck van Tol. Koopsom 560 gulden.

[bron: Streekarchief Rijnlands Midden; protocollen Alphen 1804-1807, protocollen Alphen 1803-1804, inventarisnummer 47, bladzijde 163, datum 25-04-1804]
Willem van Leeuwen, wonende "in de Inkel onder Zoeterwoude" aan de Hoge Rijndijk, bij procuratie van 03-07-1795 voor Denijs Bouman, notaris te Leiden, door de voogden van Pieter van Burik en Grietje Dirksdr van Riet, in leven echtelieden, draagt over op Willem Vergeer, wonende te Aarlanderveen, 3 morgen 100 roeden in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten oosten Gijsbert Toornvliet, ten westen Pieter de Smeth, ambachtsheer van Alphen en Cornelis Spruijt. Koopsom 475 gulden.

Kinderen van Pieter en Grietje:

1 Dirkje van Burik, geboren in 1773 in Hazerswoude, overleden op zondag 4 september 1842 in Leiderdorp, 68 of 69 jaar oud.
2 Willem van Burick, geboren in 1774 in Alphen. Volgt III.

Kind van Pieter en Gerritje:

3 van Burik, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 4 februari 1791 in Hazerswoude, begraven op maandag 7 februari 1791 in Hazerswoude.

 

II-b Jacob van Burik, zoon van Dirk van Burik (zie I) en Caatje Pietersz van Hosse. Jacob trouwde met Aagje van Vliet. Aagje is overleden in Nieuwveen. Zij is begraven op zondag 30 november 1800 in Nieuwveen.

 

II-c Anna van Burik is geboren in 1756 in Kalslagen, dochter van Dirk van Burik (zie I) en Caatje Pietersz van Hosse. Anna is overleden op dinsdag 30 juli 1811 in Nieuwveen, 54 of 55 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 3 augustus 1811 in Nieuwveen. Anna trouwde in Zevenhoven, in de hervormde kerk met Dirk van Vliet, nadat zij op vrijdag 25 juli 1783 in Zevenhoven in ondertrouw zijn gegaan. Dirk van Vliet jongeman, geboren te Nieuwveen, wonende te Nieuwveen, bruid Anna van Burik jongedochter, geboren te Kalslagen, wonende te Vrouwenakker onder Zevenhoven. Dirk is geboren in Nieuwveen.

 

III Willem van Burick is geboren in 1774 in Alphen, zoon van Pieter Dirksz van Burik (zie II-a) en Grietje van 't Riet. Willem is overleden op woensdag 8 januari 1845 in Leiderdorp, 70 of 71 jaar oud [bron: BS Leiderdorp Akte Jaar 1845 Nr 4].
Beroep: arbeider
Willem (1) trouwde met Bregje Versluis
Hij (2) trouwde met Anna Meijer. Anna is geboren in 1787. Anna is overleden vóór 1841, ten hoogste 54 jaar oud.

Kind van Willem en Bregje:

1 Pieter van Buri(c)k, geboren in 1803 in Alphen. Volgt IV-a.

Kinderen van Willem en Anna:

2 Jan van Burick, geboren in 1809. Volgt IV-b.
3 Dirk van Burick
, geboren op zondag 3 oktober 1813 in Noord-Waddinxveen. getuigen Gijsbert Spruijt (82 jaar; koopman), Gijsbertus Mz Spruijt (23 jaar; metselaar), overleden op vrijdag 22 oktober 1813 in Waddinxveen, 19 dagen oud.
3 Cornelis van Burik, geboren op dinsdag 4 oktober 1814 in Alphen, overleden op donderdag 20 oktober 1814 in Alphen, 16 dagen oud.
4 Willem van Burick, geboren op vrijdag 9 augustus 1816 in Alphen. Volgt IV-c.
5 Jansje van Burick
, geboren op maandag 20 juli 1818 in Alphen en Rietveld, overleden op dinsdag 22 december 1818 in Alphen, 5 maanden oud.
6 Jansje van Burick, geboren op woensdag 21 april 1824 in Oudshoorn. Volgt IV-d.
7 Dirk van Burick
, geboren op maandag 17 december 1827 in Alphen en Rietveld, overleden op woensdag 27 augustus 1828 in Alphen, 8 maanden oud.
8 Cornelis van Burick, geboren op maandag 13 juni 1831 om 19:00 in Koudekerk aan de Rijn. getuigen Willem van Heusden, 43 jaar, steenbakkersknecht, Koudekerk, Cornelis Meel, 40 jaar, tuinman, Koudekerk, overleden op maandag 11 juli 1831 om 07:00 in Koudekerk, 28 dagen oud.

Bewijs van eigendom van Willem van Burik, volgens boedelscheiding van Dirk van Burik op 18-08-1806 voor Leendert Ciggaer, notaris te Alphen, als erfgenaam van 3 morgen 100 roeden weiland in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten oosten de Toegangswetering, ten westen Michael van der Meersch.

Willem woonde met zijn gezin achtereenvolgens in Waddinxveen, Alphen, Oudshoorn, in 1831 inwijk B nr. 80/22, te Koudekerk aan de Rijn, later in huis no. 172, Leiderdorp

 

IV-a Pieter van Buri(c)k is geboren in 1803 in Alphen, zoon van Willem van Burick (zie III) en Bregje Versluis, zoon van Willem van Burick (zie III) en Bregje Versluis.
Beroep: boerenknecht
Pieter trouwde, 21 of 22 jaar oud, op zaterdag 22 oktober 1825 in Naaldwijk met Jorina van der Marel.

Kinderen van Pieter en Jorina:

1 Gerrit van Burik, geboren op zondag 7 mei 1826 in Aarlanderveen.
2 Maartje van Burik, geboren op vrijdag 31 augustus 1827 in Aarlanderveen.
3 Leendert van Burik, geboren op zaterdag 22 augustus 1829 in Aarlanderveen.
4 Jansje van Burik, geboren op zaterdag 2 april 1831 in Aarlanderveen.
5 Simon van Burik, geboren in 1836 in Rijnsaterwoude. Simon is overleden op vrijdag 22 december 1837 in Rijnsaterwoude, 1 jaar oud.
6 Willem van Burik, geboren op zondag 18 juni 1837 in Rijnsaterwoude.

 

IV-b Jan van Burick is geboren in 1809, zoon van Willem van Burick (zie III) en Anna Meijer. Jan is overleden op maandag 27 maart 1843 in Hazerswoude, 33 of 34 jaar oud. Jan trouwde, 29 of 30 jaar oud, op vrijdag 15 februari 1839 in Boskoop met Emmetje van Gent. Zij is geboren in Koudekerk.

Kind van Jan en Emmetje van Gent:

1 Anna van Burick, geboren in 1840 in Hazerswoude. Anna is overleden op zaterdag 10 april 1847 in Hazerswoude, 6 of 7 jaar oud.

 

IV-c Willem van Burick is geboren op vrijdag 9 augustus 1816 in Alphen, zoon van Willem van Burick (zie III) en Anna Meijer. Willem is overleden vóór vrijdag 10 maart 1848 in Oudshoorn, ten hoogste 31 jaar oud.
Beroep: arbeider
Willem trouwde, 24 jaar oud, op zondag 9 mei 1841 in Oudshoorn [bron: BS Oudshoorn, Akte nr.3] met Truitje Swart [Zwart], 19 of 20 jaar oud. Willem van Burick, 24 jaar, arbeider, geboren te Alphen, wonende te Oudshoorn, de bruidgom kan niet schrijven, met Truitje Zwart, 20 jaar, dienstbaar, geboren te Nieuwkoop, wonende te Oudshoorn, de bruid kan niet schrijven. 1e getuige Martinus Johannes Hengeveld, 54 jaar, particulier, Oudshoorn, 2e getuige Hermanus van Straten, 45 jaar, arbeider, Oudshoorn, 3e getuige Cornelis Overvliet, 25 jaar, bediende, Oudshoorn, 4e getuige Jan Daniel Kelder, 63 jaar, veldwachter, Oudshoorn; annotatie afkondigingen 18-04-1841 en 25-04-1841 te Oudshoorn. Truitje is geboren in 1821 in Nieuwkoop, dochter van Klaas Zwart en Cornelia Haak. Truitje is overleden in 1858 in Oudshoorn, 36 of 37 jaar oud.
Beroep: dienstbaar

Kinderen van Willem en Truitje:

1 Willem van Burick, geboren op maandag 7 juni 1841 in Oudshoorn. getuigen Abraham Janszen, 42 jaar, arbeider, Jan Daniel Kelder, 63 jaar, veldwachter, beiden wonende Oudshoorn. Willem is overleden vóór 1842, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Willem van Burick, geboren op zaterdag 26 november 1842 in Oudshoorn. getuigen Christiaan Geuken, 73 jaar, metselaar, Gerrit van Dam, 43 jaar, arbeider, beiden wonende Oudshoorn. Willem is overleden vóór 1850, ten hoogste 8 jaar oud.
3 Klaas [Nicolaas] van Burick, geboren op zondag 28 januari 1844 in Oudshoorn. Volgt V.
4 Cornelia van Burick
, geboren op zondag 20 juli 1845 in Oudshoorn. getuigen Dirk Oosthoek, 59 jaar, bouwman, Jan Daniel Kelder, 67 jaar, veldwachter, beiden wonende Oudshoorn. Cornelia is overleden op vrijdag 22 juli 1853 in Oudshoorn, 8 jaar oud.
5 Anna van Burick, geboren op vrijdag 10 maart 1848 in Oudshoorn. geboren na overlijden vader, 1e getuige Abraham Janszen, 50 jaar, arbeider, Jan Daniel Kelder, 69 jaar, veldwachter, beiden wonende Oudshoorn.

 

IV-d Jansje van Burick is geboren op woensdag 21 april 1824 om 03:00 in Oudshoorn, dochter van Willem van Burick (zie III) en Anna Meijer. getuigen Willem van Diege, 51 jaar, tapper, Christinus Opdam, 28 jaar, arbeider, beiden wonende Oudshoorn. Jansje is overleden op zaterdag 8 augustus 1857 in Naaldwijk, 33 jaar oud. Jansje trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 2 maart 1852 in Naaldwijk met Pieter van der Kruk, 37 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 21 februari 1815 in Naaldwijk. Pieter is overleden op vrijdag 16 september 1859 in Naaldwijk, 44 jaar oud.

 

V Klaas [Nicolaas] van Burick is geboren op zondag 28 januari 1844 om 06:00 in Oudshoorn, zoon van Willem van Burick (zie IV-c) en Truitje Swart [Zwart]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1844 [bron: BS Oudshoorn, Akte nr.7]. getuigen Matthijs Buurman, 29 jaar, arbeider, Jan Daniel Kelder, 65 jaar, veldwachter, beiden wonende Oudshoorn. Klaas is overleden in Tarkastad?, Zuid-Afrika.
Beroep: onderwyser te Hondennek, Cradock
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op maandag 9 mei 1870 in Tarkastad, Zuid-Afrika met Maria Magdalena Delport.

Kinderen van Klaas en Maria:

1 Willem van Burick, geboren omstreeks 1871 in Tarkastad, Zuid-Afrika. Volgt VI-a.2 Lourens Johannes [Louw] van Burick, geboren na 1871. Lourens is overleden in 1950, ten hoogste 79 jaar oud. Lourens trouwde met Zacharia Maria Cecilia van den Heever. 3 Nicolaas van Burick, geboren op zaterdag 23 augustus 1879 in Tarkastad, Zuid-Afrika. Nicolaas trouwde met Barbara Susanna Olivier.
4 Jacobus Petrus van Burick, geboren na 1879. Jacobus is overleden in 1919, ten hoogste 40 jaar oud. ongehuwd
5 Theodorus Bernardus van Burick, geboren na 1879. Theodorus is overleden in 1965, ten hoogste 86 jaar oud.

Klaas was het derde kind in een rij van vijf van Willem van Burick and Truitje Zwart. Vader was arbeider en moeder dienstbode, beiden konden niet schrijven of lezen, zo weten we uit de huwelijksakte. Alleen Klaas en jongste zusje Anna [die geboren werd na vader's dood] groeiden op tot volwassenen. Waarschijnlijk stierf moeder eind 1857 en kwamen beide wezen onder de hoede der NH diaconie. De 10-jarige Anna werd voor vijf jaar naar Friesland gestuurd, woonde daar in Dronrijp en Sneek. Vervolgens woonde zij vier jaar in Oudshoorn. Op 19-jarige leeftijd verhuisde zij naar Utrecht. Volgens het Bevolkingsregister van Oudshoorn [1850-1861], woonde het ouderlijk gezin in wijk 4, No.102. Zoon Klaas vertrok in 1858 naar Kaap de Goede Hoop. Het Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA), meldt over hem: Nicolaas (Klaas) van Burick a. 1858 as seun van 14 jaar van Oudshoorn, Nederland, later onderwyser te Hondennek, Cradock

 

VI-a Willem van Burick is geboren omstreeks 1871 in Tarkastad, Zuid-Afrika, zoon van Klaas [Nicolaas] van Burick (zie V) en Maria Magdalena Delport. Willem is overleden in 1965, ongeveer 94 jaar oud. Willem (1) trouwde, ten hoogste 39 jaar oud, vóór 1910 met Engela Dorothea Maria Kleynhans. Engela is overleden in 1910. (2) trouwde, minstens 39 jaar oud, na 1910 met Catharina Johanna Susanna Vorster [zij is een tante van Balthazar Johannes Vorster 13-12-1915 - 10 September 1983), meer bekend als John Vorster, Prime Minister of South Africa tussen 1966 en 1978].

Kinderen van Willem en Engela:

1 Maria van Burick.
2 Nicolaas van Burick.
3 Theodorus van Burick. Theodorus
trouwde met Heila Magdalena Frederica.
4 Engela van Burick.

Kinderen van Willem en Catharina:

5 Barend J. van Burick. Volgt VII-b.
6 Laurens [Louw] van Burick.
7 Johannes van Burick.
8 Willem van Burick.
9 Johanna van Burick.
10 Bettie van Burick.
11 Tina van Burick.
12 Gerrie van Burick.
13 Ria van Burick.

 

VII-b Barend J. van Burick, zoon van Willem van Burick (zie VI-a) en Catharina Johanna Susanna Vorster. Barend trouwde met Maria Elizabeth de Beer.

Kinderen van Barend en Maria:

1 Willem van Burick.
2 Barry van Burick.
3 Joey van Burick.
4 Bennie van Burick.