Parenteel van Maximilian Hermann Weilers

Het verhaal over de Nederlandse familie Weilers begint in 1701 bij het huwelijk van de 25-jarige Maximilian Weilers en de 26-jarige Anna von der Beeck. Zij trouwen in het Duitse Bocholt, gelegen in het westelijkste deel van Münsterland aan het riviertje de Aa. Beide echtelieden komen dan van buiten de stad.

Hun nazaten waaierden in de 19e eeuw uit over Nederland en in de 20e eeuw over Zwitserland, Zuid-Afrika, Australië en Costa Rica. Alle naamdragers in Nederland zijn in meer of mindere mate familieleden van elkaar.

Beknopte geschiedenis van Bocholt

Bocholt , of zoals het voeger genoemd werd Bockholt c.q. Boekholt, ligt zo'n 10 km oostelijk van de Nederlandse grens, op de hoogte van Dinxperlo, in het voormalige Pruissen omringd door het riviertje de Aa.     

Volgens schriftelijke overlevering voor het eerst genoemd rond het jaar 779 na Chr. Rond 1225 vindt hier, in het Germaanse grensgebied van de Franken en de Saksen een veldslag plaats waarbij de Teutoonse koning Karel (later bekend als Karel de Grote), de Saksen verslaat.

Ondanks de eeuwenlange macht van het bisdom Münster behield Bocholt het ‘marktrecht' en het in 1222 verkregen stadsrecht. Met de invoering van de Gilden rond 1368, ontwikkelde de stad zich tot een handwerkstad met agrarisch achterland. De geloofsstrijd bracht veel onrust, in 1538 waren de o.a. uit Münster verdreven en vervolgde Wederdopers ook hier niet meer welkom.
Pas in 1635 lukte het de oprukkende protestante Hessen, ook dankzij de pest (waardoor de bevolking gedecimeerd was), een nieuwe vesting te bouwen.

Rond 1675 telde Bocholt zo'n 2000 inwoners en was het ‘platduits' ofwel het oude Nederduits, de voertaal. Deze wordt tot op heden nog gebruikt, hoewel het Duits al sinds eind 19e eeuw de officiële taal is.

De inwoners leefden op bescheiden voet van de landbouw en het vervaardigen van katoenproducten. Deze ‘nieuwe' industrie was te danken aan de sinds 1600 toegestroomde Calvinisten, die het katoen meebrachten. Tegelijkertijd ontstonden op kleine schaal hoogovens. Ondanks de politieke territoria bleef het afzetgebied voor de producten, Nederland.

Het historische Stadhuis werd gebouwd tussen 1618 en 1624 in Nederlandse Renaissance stijl.

De stad Bocholt onderhoudt nog steeds intensieve contacten met Nederland. De stad heeft zelfs een bankrekening lopen in het Nederlandse Dinxperlo en noemt zichzelf 'de Poort naar Nederland', zoals op onderstaande ansicht te zien is.Herkomst van de naam Weilers

Zoals duidelijk mag zijn ligt de oorsprong van de naam Weilers in het Duitstalige Europa. Volgens het Duits - Nederlandse woordenboek betekent: Weilers - gehuchten, open plekken in het woud.

Enkele eeuwen geleden waren achternamen niet gebruikelijk. Omdat alleen een voornaam, voor de herkenning van de persoon vaak niet voldoende was, werd daar dan een toevoeging aan gegeven die aangaf welke Jan of Marie bedoeld werd. De aard van deze toevoeging varieerde van regio tot regio. In veel streken werd het zogenaamde patroniem toegepast, een aanduiding die op de naam van de vader was gebaseerd. Jan, de zoon van Albert, werd dan Jan Alberts. In andere streken werd de naam van de boerderij of plek waar men woonde genomen, of een aanwijzing naar de eigenaardigheid van een persoon, zoals Kleyn of Groot.

In 1811 werd op bevel van Napoleon het dragen van een familienaam verplicht en moest elk gezinshoofd de gekozen naam op het gemeentehuis laten registreren.

In ons geval had de stamvader rond 1675 al een extra aanduiding; Weilers. Hij zal dus waarschijnlijk uit een gehucht zijn gekomen. We noemen dit een van oorsprong aardrijkskundige naam.

Veel familienamen geven aan waar men vandaan kwam, welk gebied of landgoed men bezat of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijhorend land in eigendom of huur had; herkomstnamen. Hierbij duidden de zogenoemde ‘adresnamen' tevens aan waar men woonde, straatnummers waren immers nog niet ingevoerd!

Herkomstnamen gaan voornamelijk terug op namen van steden, dorpen en landen. Adresnamen op namen van huizen, velden, waterlopen, straten.
Dat kon bijvoorbeeld de landschappelijke sector waarop hij woonde (een bos, heideveld, moeras), of een ander herkenbaar punt in het landschap.

Familienamen uit hetzelfde aardrijkskundige grondwoord kunnen heel wat klank-, vorm- en spellingvariatie vertonen en bevatten al dan niet een lidwoord.

 

Weilers is dus vrijwel zeker een adresnaam. Bekijken we dan de landkaart dan zien we tientallen plaatsen, dorpen en gehuchten met de aanduiding Weiler(s) in de naam.

Zo'n 25 km ten zuidwesten van Bocholt, pal over de grens bij het Nederlandse Groesbeek vinden we het gehucht WYLER.

Ten westen van Keulen, ligt WEILERSWIST. In de deelstaat Rheinland-Pfalz ligt 't dorpje WEILERBACH. Ten noordoosten van Frankfurt am Main in Beieren ligt WEILERS, nu behorende bij Wächtersbach, een mooi landschappelijk dorpje.

In het grensgebied van de drieland-enhoek tussen Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland, ligt het oude plaatsje WEILER, een luchtkuuroord. Zowel in Oostenrijk als in Zwitserland vind je gelijknamige gehuchten en zelfs een bergkam die de Italiaanse grens overschrijdt.

Alleen al in de deelstaat Baden-Württemberg, vind je vlakbij elkaar zeven plaatsen met de aanduiding Weiler(s) in hun naam. Zoals o.a. Weiler an der Zaber, Weilersbach, Weiler ob Helfenstein, Weiler ob der Fils en Weiler im Allgau.

Gezien bovenstaande kan de naam dus op heel veel verschillende plaatsen zijn ontstaan. Tevens ligt het voor de hand dat meerdere personen ooit de naam Weilers, Weiler of Wyler aannamen... 

 

De Duitse Stamouders

Maximilian Hermann Weilers trouwde volgens de trouwakte, op 25-jarige leeftijd, op dinsdag 4 oktober 1701 in Bocholt, met de 26-jarige Anna von der Beeck (Terbeck), dochter van Arnoldus van der Beeck en Angenies Bruijns. Beiden kwamen van buiten de stad Bocholt. Getuigen bij het huwelijk zijn Derck Terbeeck [von der Beeck] broer van de bruid en Jan Willem Bruns [Bruijns], opa, oom of neef van de bruid.

Mogelijk was Maximilian Weilers afkomstig uit de buurschap Liederen, vlakbij Bocholt en werd zijn naam verbasterd van Wyle tot WEILERS. In het Personenschatzungsregister Kirchspel Bocholt van 1685 wonen daar meerdere gezinnen (ter) Wyle in de Bauerschaft Liederen. In het Viehschatzungsregister van 1667, kwamen zij nog niet voor.
1. Henrich ter Wyle, er zijn twee kinderen boven de 12 jaar en een zoon Albert 11 jaar, Henrich 14 dagen oud. Aan belasting wordt er 2 Reichstaler, 2 Schillingen en 4 Pfennig betaalt.
2. Derck K. Wyle met 'Fraw', 1 knecht, 1 dienstmeid, 1 dienstmeisje en 3 kinderen onder de 12 jaar. Genaamd Jenneken 10 jaar, Altgen 7, Jenneken 1,5 jaar oud. Aan belasting wordt er 3 Reichstaler en 9 Schillingen betaald. Beide gezinnen hebben een half erf.


Anna's vader was in 1678 te Aelten in Overijssel, als weduwnaar van Angenies Bruijns tot Boeckholt [van Bocholt], gehuwd met Geesken Huijninck in 't Dorp.

Kinderen van Maximilian Hermann en Anna:
1. Derck Arnold Augustin [Derck], gedoopt op dinsdag 29 augustus 1702 in Bocholt, St. Georg Katholische Kirche. Volgt II-a.
2. Joes Andreas Antonius
. Hij is gedoopt op zondag 9 augustus 1705 in Bocholt, St. Georg Kath. Kirche. Taufpate Theodorus von der Beck, Helena Maria Bruns (beiden familie van moeders kant).
3. Hermanus, gedoopt op dinsdag 18 september 1708 in Bocholt, St. Georg Kath. Kirche. Volgt II-b.
4. Christina Agnes.
Zij is gedoopt op woensdag 29 juni 1712 in Bocholt, St. Georg Kath. Kirche. Taufpate Jacobus Reigers en Anna Gesina Langenberg.
5. Antonetta Agnes. Zij is gedoopt op maandag 20 januari 1716 in Bocholt, St. Georg Kath. Kirche. Taufpate Anton Joseph Bergers en Agnes Ribbers.

II-a Derck Arnold Augustin Weilers. Hij is gedoopt op dinsdag 29 augustus 1702 in de Sankt Georg Katholische Kirche te Bocholt. Taufpate Medicine Doctor D. Joes Reyers, Derck von der Beeck, oom [moeders broer] en Sibilla Bruns [Bruijns], nicht of tante van moeders kant. Hij is overleden vóór 1749 te Bocholt.
Beroep: Handwerksmann
Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 20 februari 1727 in Bocholt, met Catharina Schmeenck, 36 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 20 oktober 1690 in Bocholt, dochter van tinnegieter Jan Schmeinck en Margaretha Francken. Zij is overleden op zaterdag 16 april 1763 in Bocholt, 72 jaar oud. Zij was weduwe van Jacobus Hebing, met wie zij trouwde op vrijdag 10 februari 1719 in Bocholt.
Volgens de Status Animarum [volkstelling] van 1749 wordt zij als 56 jarige Witwe opgevoerd. De kinderen waren toen 22, 16 en 13 jaar oud. Het gezin woonde in de westelijke wijk genaamd Ravardiklucht.

Kinderen van Derck en Catharina:
1. Jacob Andreas Weilers, geboren op vrijdag 22 oktober 1723 in Bocholt, hij is overleden vóór 1727.  
2. Maria Elisabeth Weilers, geboren in 1725 in Bocholt. Zij is ongehuwd overleden na 1780 in Bocholt, minstens 55 jaar oud.
3. Wilhelm Weilers, geboren in 1724 in Bocholt. Volgt III-a.
4. Jacob Andreas [Andries] Weilers, geboren op woensdag 22 oktober 1727 in Bocholt, Duitsland. Volgt III-b.
5. Joannes Wilhelmus Weilers. Hij is gedoopt op zaterdag 7 oktober 1730 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche. Hij is overleden op maandag 1 mei 1752 in Bocholt, 21 jaar oud.
6. Anna Christina Agnes Weilers. Zij is gedoopt op vrijdag 1 oktober 1734 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche. Zij is overleden na 1749, minstens 15 jaar oud.

II-b Hermanus Weilers alias Weylers, zoon van Maximilian Hermann Weilers (zie I) en Anna Catharina von der Beeck (Terbeck). Hij is gedoopt op dinsdag 18 september 1708 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche. Taufpate Hermannus Bruns en Margaretha Theben. Hermanus is overleden na 1778, minstens 70 jaar oud.
Beroep: Baumseidenmacherknecht
Hij (1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 28 maart 1731 in Bocholt [bron: Stadtarchiv Bocholt] met Anna Wilmina Berntzen.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op dinsdag 22 januari 1743 in Bocholt [bron: Stadtarchiv Bocholt] met Sophia Wiltinck, nadat zij op zaterdag 12 januari 1743 in Bocholt in ondertrouw zijn gegaan [bron: Familysearch].


Kinderen van Hermanus en Sophia:
1. Maria Weilers, geboren in 1748 in Bocholt.
2. Wilhelmus Josephus [Wilhelm] Weilers, gedoopt op vrijdag 25 juli 1749 in Bocholt. Hij trouwde in Kleve met Catharina Elisabeth. Kind van Wilhelmus en Catharina Elisabeth: Joannes Franciscus, gedoopt op vrijdag 20 maart 1767 in Kleve.
3. Arnold Weilers, geboren in 1774 in Bocholt.

Herman werkte als Baumseidenmacherknecht  en woonde in huis No.134 Ravardiklucht, aldus het Personenschatzungsregister 1762; "Hermann Weylers met zijn vrouw en twee kinderen boven de 12 jaar. Hij betaalde aan belasting 11 Schillingen en 12 Pfennig".
Volgens het Brandkataster Stadt Bocholt 1773, woont H. Weilers in huis No.212, hetwelk zijn eigendom is en waarvoor hij 80 Rtl. heeft betaalt. Het huis wordt als volgt omschreven: 52 breed, 17 lang, 5 verbindingen en 1 Stockwerk.

III-a Wilhelm Weilers alias Weylers
is geboren in 1724 in Bocholt, zoon van Derck Arnold Augustin [Derck] Weilers (zie II-a) en Catharina Schmeenck. Hij is overleden op donderdag 22 mei 1800 in Bocholt, 75 of 76 jaar oud.
Beroep: ws. bakkersknecht.
Volgens het Brandkataster Stadt Bocholt 1773, woont Wilm Weilers in huis No.320, hetwelk als ’ein wüster Platz' beschreven wordt. Hij betaalt geen belasting. Zijn zoon Joan Wilm Weilers woont op No.322 en bezit deze ws. op No.326 'ein wüster Hausplatz'. In 1775 idem, als Wilhelm Weylers. Samen met Jacob Gallop bezit hij ook No.378, een heel klein huisje.


Kind van Wilhelm uit onbekende relatie:

1 Joan Wilm Weilers, geboren rond 1750. Joan is overleden na 1778. Hij was bakker te Bocholt op huis No.322. In 1778 omschreven als Jo. Wilhelm Weilers, Backer in geringe Condition, met vrouw en zoontje Wilm, Schulkind ex Bochold, 5 jaar oud.Stadsaanzicht vanuit het noordwesten in 1792 (tekening Lamee)


III-b Jacob Andreas Weilers alias Andreas Weylers is geboren op woensdag 22 oktober 1723 in Bocholt. Hij is overleden op donderdag 19 juli 1792 in Bocholt, 68 jaar oud.
Beroep:
leertouwer - Handwerksmann in de Ravardiklucht
Hij (1) t
rouwde, 26 jaar oud, op woensdag 9 januari 1754 in Bocholt, met Anna Maria Gertrudis Luthers, 30 jaar oud. Zij is geboren in 1723 in Stadtlohn, dochter van Wilhelm en Phenna Margaretha Griesen. Zij is overleden op dinsdag 21 oktober 1777 in Bocholt, 54 jaar oud.
Hij (2) trouwde, 56 jaar oud, op zondag 11 januari 1784 in Bocholt met Adelheid Berendina Geuting. Getuigen Gerhard Hermann Geuting en Herman Messing. Adelheid is overleden op zondag 29 mei 1791 in Bocholt.

Kinderen van Andreas en Anna Maria:
1 kind, geboren vóór 1750, overleden na 1762.
2 kind, geboren vóór 1750, overleden na 1762.
3 Arnoldus Wilhelmus [Arnold] Weilers, geboren op vrijdag 3 januari 1755 in Bocholt, Duitsland. Volgt IV-b (de Nederlandse lijn).

Kinderen van Andreas en Adelheid:
4 Gerardus Josephus [Gerard] Weilers, gedoopt op woensdag 29 september 1784 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche. Volgt IV-c.
5 Johan Wilhelm [Wilhelm] Weilers, gedoopt op zondag 1 januari 1786 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche. Volgt IV-d.
6 Joanna Gertrudis Weilers. Zij is gedoopt op donderdag 31 januari 1788 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche. 

Stadtlohn [Stadlon] waar Anna Maria Luthers vandaan kwam, ligt zo'n 10 km ten noordoosten van Bocholt in het stroomgebied van het riviertje de Berkel, op de hoogte van het Nederlandse Borculo. Tot 1800 was het stadje overwegend een akkerbouwgebied, waarbij de inwoners wat kleinvee hielden. Van oudsher was het een Rooms Katholiek bolwerk. De pottenbakkerij en de linnenweverij waren belangrijke nevenmiddelen van bestaan. Het aardewerk werd vooral in Nederland verkocht. 
 


In 1762 staat Jacob Andreas vermeld in het Personenschatzungsregister (belastingregister) als Andreas Weylers, Handwerksmann (leertouwer) in de Ravardiklucht, huis No.75, woonde daar met vrouw, 2 kinderen boven de 12 jaar en 'onze' Arnold, 6 jaar oud. De namen van de twee oudere kinderen hebben we niet kunnen vinden. Aan belasting betaalde hij 21 Schillingen. Het huis stond nabij de rode pijl op bovenstaande maquette, welke in het Stadsmuseum staat.

De Ravardiklucht is een wijk aan de westkant van de stad. Deze kende vier wijken, vernoemd naar de stadspoorten: Neutor (Nieuwe poort) met de Neustraße (in t zuiden), de Ostertor met de Osterstraße, de Viehtor (Veepoort) met de Nordstraße (in t noorden bij de veemarkt) en de Ravardistraße (in t westen); Neue Klucht, Ravardiklucht, Viehklucht und Osterklucht.

Volgens het Brandkataster Stadt Bocholt 1773, woont Andreas Weilers in huis No.141, hetwelk zijn eigendom is en waarvoor hij 70 Rtl. heeft betaalt. Het huis wordt als volgt omschreven: 52 breed, 14 lang, 4 verbindingen en 1 Stockwerk. In 1775 is huis No.140 erbij getrokken en bezit hij een schuur op No.140a. In 1777 betaalt hij als Andreas Weylers, 3 Schillingen en 6 Pfennig belasting.

IV-b Arnoldus Wilhelmus [Arnold] Weilers is gedoopt op vrijdag 3 januari 1755 in Bocholt. Taufpate Wilhelm Luthers, zijn opa en Catharina Schmeing [Schmeenck] zijn oma. Hij is overleden op zaterdag 7 oktober 1786 in Bocholt, 31 jaar oud.
Beroep: schoenmaker [Schuster]
Hij trouwde, 17 jaar oud, op maandag 28 januari 1772 in Bocholt, met Helena Gesina Sieverding, 20 jaar oud. Zij is gedoopt op dinsdag 30 maart 1751 in Bocholt, dochter van
Wilhelm Sieverding en Joanna Dircks. Zij is overleden op zaterdag 11 november 1786 in Bocholt, 35 jaar oud.

Kinderen van Arnold en Helena Gesina:
1. Levenloos geboren kind
, geboren op maandag 28 januari 1772 in Bocholt.
2. Arnoldus Wilhelmus, RK gedoopt op donderdag 24 december 1772 in Bocholt. Taufpate Andreas Weilers, zijn opa en Joanna Dirckes, zijn oma. Hij is overleden op zondag 26 oktober 1783 in Bocholt, 10 jaar oud.
3.
Anna Catharina [Anna], geboren na 1773 in Bocholt. Zij is overleden na 18 april 1821 in Schlebusch, Rheinland, Preußen. (1) trouwde met Joann Bernard Hochrath, smid / winklier. (2) trouwde met Joseph Meltzer.
4. Anna Elisabeth
, gedoopt op vrijdag 12 december 1777 in Bocholt. Taufpate Arnold Hermann Loeters (Luthers), oom en Elisabeth Schwartz. Zij is overleden op woensdag 28 februari 1787 in Bocholt, 9 jaar oud.
5. Anna Gertrudis Elisabeth, gedoopt op zaterdag 5 februari 1780 in Bocholt.
Taufpate Anton Sieverding, haar oom en Maria Elisabeth Hecking - Weilers, haar oudtante. Anna is overleden op donderdag 19 september 1805 in Bocholt, Duitsland, 27 of 28 jaar oud. Anna trouwde met Antonii
Schlotbohm.
6. Fridericus Henricus Wilhelmus [Henrich],
geboren op woensdag 16 oktober 1782 in Bocholt. Volgt V-b.
7. Frans Arnold
. Hij is gedoopt op vrijdag 10 november 1786 in Bocholt.Taufpate Frans Bangen en Katharina Beeks. Hij is overleden op maandag 25 februari 1788 in Bocholt, 1 jaar oud. 

[schets: de Schoenmaker en de dood]

Arnold en Helena krijgen op hun huwelijksdag een levenloos geboren kindje, dat nog wel gedoopt wordt. Het lijkt wel alsof dit trieste begin een voorbode is van alle verdriet dat hen nog zal overkomen.

Slechts twee van de zeven kinderen bereiken de volwassen leeftijd. Gelet op het aantal jaren tussen de geboorten van de kinderen, doet ons vermoeden dat er tussendoor vele miskramen geweest zijn, in dit arme schoenmakersgezin.

Eén maand voordat Helena bevalt van hun zevende kind, overlijdt Arnold op 31 jarige leeftijd. Helena zelf sterft in het kraambed, één dag na de geboorte van dit jongste zoontje Frans. De drie, dan nog in leven zijnde kinderen worden ofwel ondergebracht in het Rooms katholieke weeshuis te Bocholt, of komen in huis bij een van moeders ‘Geschwister'. Helaas zijn de Weeskamer archieven niet bewaard gebleven. Feit is evenwel dat baby Fransje, slechts 1 jaar oud wordt.


IV-c Gerardus Josephus [Gerard] Weilers, zoon van Jacob Andreas [Andreas] Weilers (zie III-b) en Adelheid Berendina Geuting. Hij is gedoopt op woensdag 29 september 1784 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche. Gerardus is overleden op donderdag 29 april 1830 in Langelo, Haaksbergen, 45 jaar oud [bron: BS Haaksbergen Aktenr. 48].
Beroep: wever (Gerard werkte als gastarbeider en wever in de textielfabriek te Haaksbergen. Hij woonde in de Buurtschap Langelo bij Haaksbergen, in huis No.52 bij landbouwer Hendrik Scheggetman, die de aangifte van overlijden verrichtte als zijn Kostbaas. Zijn vrouw was in Boekholt [Bocholt] blijven wonen.)
Getuige bij:
doop Gerhard Joseph [Joseph] Weilers (geb. 1812) [zie V-f]
Hij trouwde met Anna Christina Demmer [Demming]. Anna is geboren in 1797. Zij is overleden na 1830, minstens 33 jaar oud.
Beroep: dagloonster in 1830 (Als die Ehefrau Gerhard Weilers, woonde op huisnummer 145 - inwonend bij wever Jacob Stuvenborg, klompenmaker Gerhard Oyting en dagloner Wilhelm van Ess {9 volwassenen en 5 kinderen onder de 16 jaar, in één huis} - en staat vermeld als arm, zonder kinderen!)
Getuige bij: doop Francisca Weilers (1810-1858)

Ws. Kind van Gerardus en Anna:

1 Elisabeth Weilers [Weylers], geboren in 1823 in Bocholt. Trouwde met Wilhelm Otten.


IV-d Johan Wilhelm [Wilhelm] Weilers
, zoon van Jacob Andreas [Andreas] Weilers (zie III-b) en Adelheid Berendina Geuting. Hij is gedoopt op zondag 1 januari 1786 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche. Hij is overleden op zaterdag 11 november 1826 in Bocholt, 40 jaar oud. Notitie bij overlijden: Volgens Familienkarte SAB overleden 11-11-1816. Er wordt echter nog een kind van Wilhelm Weilers en Johanna Nienhaus geboren in 1820!
Hij trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 19 juni 1810 in Bocholt met weduwe Johanna Neyhaus [Nienhaus, Nienhues], 29 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 2 maart 1781 in Bengeford, Bocholt. Zij is overleden op zondag 18 oktober 1835 in Bocholt, 54 jaar oud.

Kinderen van Johan en Johanna:

1 Francisca Weilers, geboren op vrijdag 28 december 1810 in Bocholt. Taufpate Rudolph Nienhues en Anna Christina Demming. Francisca is overleden op zaterdag 23 januari 1858 in Nijmegen, 47 jaar oud [bron: BS Nijmegen Akte nr. 56]. Francisca  kreeg een zoontje Franciscus Weilers, geboren op maandag 29 augustus 1842 in Nijmegen, overleden aldaar op zaterdag 23 september 1843, 1 jaar oud. Zij trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 23 oktober 1845 in Nijmegen [bron: BS Nijmegen Akte nr. 90] met dagloner Johannes van Schutterhoef, 34 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 20 december 1810 in Haaksbergen, zoon van Johannes van Schutterhoef en Avie Venend(a)al. Hij is overleden op vrijdag 13 april 1883 in Lonneker, Overijssel, 72 jaar oud. Johannes trouwde later op donderdag 7 juli 1859 in Nijmegen met Reijpert, Johanna (1815-1896).  
2 Gerhard Joseph [Joseph] Weilers, geboren op maandag 23 november 1812 in Bocholt. Volgt V-f.
3 Arnold Wilhelm [Wilhelm] Weilers, geboren in 1814 in Bocholt. Volgt V-g.
4 Jacobus Hermannus Weilers [Wellers], geboren op vrijdag 17 februari 1815 in Bocholt. Hij is gedoopt op zaterdag 18 februari 1815 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche. Vader als Wilhelm Wellers, moeder als Joanna Nienhes. Taufpate Herman Geuting en Anna Catharina Cock.
5 Johannes Henricus [Johann] Weilers [Weylers], geboren op zaterdag 15 april 1820 in Bocholt. Hij is gedoopt in Bocholt, RK. Vader als Wilh. Weilers, moeder als Johanna Nienhaus. Spinnersknecht.

V-c Friedrich Henrich Wilhelm [Heinrich] Weilers is geboren op woensdag 16 oktober 1782 in Bocholt, zoon van Arnold Wilhelm en Helena Gesina Sieverding. Taufpate R.D. Hüls en vicaris Sankt Dominici, Fridrich Wilhelm. Hij is overleden op maandag 9 maart 1835 in Bocholt, 52 jaar oud.
Beroep: schoenmaker en voddenboer [Schuster und Lumpensammler]
(1) Trouwde, 20 jaar oud, op zondag 30 januari 1803 in Vreden, Duitsland met Maria Adelheid Niedecker, 22 jaar oud. Zij is geboren in 1781 in Vreden, en is overleden op vrijdag 28 januari 1820 in Bocholt, 39 jaar oud. "Sie starb im Alter von 39 Jahren im Kindbett".
(2) Trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 17 augustus 1826 in Bocholt, met Johanna Christina [Anna] Messing.
Beroep: spinster

Kinderen van Heinrich en Maria Adelheid:
1 Helena Weilers, geboren in 1806. Helena is overleden op woensdag 9 maart 1808 in Bocholt, 1 of 2 jaar oud. Notitie bij overlijden: Helena, dochter van Henrici Weilers.
2 Josephina Weilers, gedoopt op dinsdag 9 februari 1808 in Bocholt. Zij
trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 28 september 1833 in Bocholt met wever Wilhelm Gerard Gesner [Gessner], 20 of 21 jaar oud. Hij is geboren in 1812.
3 Melchior Joseph Weilers. Hij is gedoopt op dinsdag 26 december 1809 in Bocholt. Notitie bij de geboorte: Vader als Henrich Weilers, moeder als Aleid Nienhues. Hij is overleden op dinsdag 2 januari 1810 in Bocholt, 7 dagen oud. Hij is begraven op donderdag 4 januari 1810.
4 Maria Francisca Weilers, geboren omstreeks 1810 in Bocholt. Magd (dienstmeid) bij Johann Caspar Herding, Gerichtsassessor wonende Huis No.324. Maria trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zaterdag 17 februari 1838 in Bocholt met dagloner Johann Besbrink, 25 of 26 jaar oud. Hij is geboren in 1812.
5 Joann Heinrich (Joannes Henricus) [Heinrich] Weilers, geboren op zaterdag 2 mei 1812 in Bocholt, Pruissen. Volgt VI-d.
6 Hermann Henrich Weilers
, geboren op zaterdag 2 mei 1812 in Bocholt. vader als Henricus Weilers, moeder als Aleida Niedecker.
7 Gerhard Joseph [Joseph] Weilers, geboren op dinsdag 25 november 1817 in Bocholt. Volgt VI-e.
8 Helena Weilers, geboren op vrijdag 14 januari 1820 in Bocholt. Naaister. Zij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 30 januari 1841 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche met Joseph Christian Rensing.

Kinderen van Heinrich en Johanna:
9 Ignatius Arnoldus [Ignatz] Weilers, gedoopt op dinsdag 31 juli 1827 in Bocholt, RK. Volgt VI-g.
10 Franz Anton [Anton] Weilers, geboren op zaterdag 25 juni 1831. Volgt VI-h.
11 Maria [Anna Maria] Weilers, geboren op donderdag 2 april 1835. Zij is gedoopt op vrijdag 3 april 1835 in Bocholt, RK. Vader als Heinrich Weilers, moeder als Christina Messing. Zij woonde in 1852 op Huisnummer 530, bij haar (half)zuster Josephina Weilers, gehuwd met Franz Gessner. Zij trouwde, 32 jaar oud, op dinsdag 10 september 1867 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche met Wilhelm Carl Meyer.

 

Volgens de Klassensteuerliste Stadt Bocholt uit 1830, woonde het gezin op Huisnummer 314, Bocholt; als Heinrich Weilers, zonder beroep, wonend met de weduwe Weilers, dagloonster. Gezin telt 3 kinderen onder en 3 personen boven de 16 jaar. Aangemerkt als arm!
In 1846 woont Christina als Spinnerin op No. 103b, met Ignatz als 19-jarige zoon en Anton als 15-jarige spinnersknecht.
In 1849 woont de weduwe Weilers (Johanna Christina Messing) op No.136, inwonend zonder beroep, bij de gerechtsbode Fr. Kramer en gezin, geen kinderen vermeld. In 1852 wordt zij? vermeld als "die Witwe Catharina Weylers, huisnummer 143, samen met Ignatz (25) en Anton (21), beiden als zoon".

VI-e Gerhard Joseph [Joseph] Weilers is geboren op dinsdag 25 november 1817 in Bocholt, zoon van Fridericus Henricus Wilhelmus [Heinrich] Weilers (zie V-c) en Maria Adelheid [Aleida] Niedecker. Hij is gedoopt op dinsdag 25 november 1817 in Bocholt, RK. Vader als Henrich Weilers, moeder als Aleid Niedicker.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 28 april 1844 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche met Johanna Belting.


Kind van Gerhard en Johanna:
1 Wilhelm Weilers. Hij is gedoopt op zondag 23 juli 1848 in Borken.


VI-g Ignatius Arnoldus [Ignatz] Weilers alias Weylers, zoon van Fridericus Henricus Wilhelmus [Heinrich] Weilers (zie V-c) en Johanna Christina [Anna] Messing. Hij is gedoopt op dinsdag 31 juli 1827 in Bocholt, RK. Vader als Henrich Weylers, moeder als Christina Messing.
Beroep: spinnersknecht
Hij (1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 30 augustus 1856 in Bocholt met Johanna Gesina Plückel, 34 jaar oud. Hij als Ignatius Weylers met Joanna Gesina Plueckel. Johanna is geboren op zondag 11 augustus 1822 in Bocholt, dochter van Ferdinand Joes Joseph Plückel en Johanna Wübbels. Johanna is overleden vóór 1866, ten hoogste 44 jaar oud. 
Hij (2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 13 oktober 1866 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche met Christina Sonders

Kind van Ignatius en Johanna: 
1 Gerhard Ferdinand Weilers. Hij is gedoopt op zondag 30 mei 1858 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche. Vader als Ignaz Weilers, moeder als Johanna Plueckel.

Kind van Ignatius en Christina: 
2 Josephina Theodora Weilers. Zij is gedoopt op zaterdag 10 augustus 1867 in Bocholt, RK.

 


VI-h Franz Anton [Anton] Weilers
is geboren op zaterdag 25 juni 1831, zoon van Fridericus Henricus Wilhelmus [Heinrich] Weilers (zie V-c) en Johanna Christina [Anna] Messing. Hij is gedoopt op zondag 26 juni 1831 in Bocholt, RK. vader als Henrich Weilers, moeder als Christina Messing.
Beroep: spinnersknecht
Hij trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 9 november 1861 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche met Adelheid Beckmann
 

Kinderen van Franz en Adelheid:
1 Maria Johanna Weilers. Zij is gedoopt op vrijdag 23 mei 1862 in Bocholt, RK.
2 Johanna Antonetta Weilers. Zij is gedoopt op dinsdag 1 december 1863 in Bocholt, RK. 
3 Johanna Catharina Weilers. Zij is gedoopt op maandag 30 augustus 1869 in Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche. Vader als Anton Weilers, moeder als Adelheid Reckmann.

 

VI-l Bernard Joseph Weilers [Weilert] is geboren op vrijdag 29 januari 1836, zoon van Gerhard Joseph [Joseph] Weilers (zie V-f) en Hendrina Breuers. Hij is gedoopt op zaterdag 30 januari 1836 in Bocholt. Vader als Joseph Weilert, moeder als Henrina Brauer.
Hij trouwde, minstens 24 jaar oud, na 1860 met Johanna Teroerde 

Kind van Bernard en Johanna: 
1 Johann Heinrich Weilers, geboren op donderdag 19 mei 1864 in Bocholt. 

 

Nederlandse Stamouders

VI-d Joann Heinrich (Joannes Henricus) Weilers, geboren op zondag 3 mei 1812 in Bocholt, Pruissen. Hij is overleden op vrijdag 28 december 1866 in Amsterdam, 54 jaar oud.
Beroep: Meester smid en kaghelmaker
Hij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 18 november 1835 in Amsterdam. Bij het huwelijk waren als getuigen aanwezig: Frans Hooracker, fruitbediende, Hermanus Hiep, Mr.schoenmaker, Gert Beuming, Mr.schoenmaker en Rienus Hiep, schoenmaker. Het huwelijk werd aangegaan met: Maria Cornelia Beuming, 29 jaar oud, dochter van Henricus (Hendrik) en Petronella Aerts (Arts). Zij is gedoopt op zondag 2 februari 1806 in Haarlem, in de RK statie ´de Vier Heemskinderen´ (ofwel Statie Ossenhoofdsteeg, een schuilkerk, gevestigd in het huis op Spaarne 94, tussen de Lange- en Melkbrug, dat nu nog de "Vier Heemskinderen" als gevelsteen draagt). Zij is overleden op woensdag 8 januari 1879 in Amsterdam, 72 jaar oud. 
Beroep: dienstbaarJoann
wordt geboren te Bocholt, alwaar zijn vader schoenmaker en lompenkoopman was. Hij was het vijfde kind in een rij van acht. Zijn moeder overleed toen hij 7 jaar oud was, in het kraambed. Zijn vader hertrouwde na zes jaar en er werden nog twee halfbroertjes en een zusje geboren.
Volgens de Klassensteuerliste Stadt Bocholt van 1830, woonde hij als 18-jarige op Huisnummer 314, in Bocholt, als Heinrich Weilers, leerling smid [Lehrling]. Inwonend bij Mr. Smid Bernard Speckelbring. Heinrich wordt dan aangemerkt als arm! Wanneer hij precies naar Amsterdam vertrok is niet duidelijk, ' t lijkt waarschijnlijk dat hij na de dood van zijn vader, begin maart 1835, Bocholt verliet.

Op 3 november 1835 wordt hij voorgedragen voor de Nationale Militie Provincie Noord-Holland. Dat wil zeggen dat hij toen al minstens enige maanden, in Nederland stond ingeschreven. Op dit certificaat vinden we ook zijn keurige handtekening en zijn signalement: Lengte: 1 El. 6 Pm. 3 Dm., Aangezigt: ovaal, Voorhoofd: breed, Oogen: blaauw, Neus: ombouw, Mond: dun, Kin: rond, Haar: bruin, Wenkbraauwen: donker. 
Of hij ook zijn dienstplicht vervuld heeft, is onbekend, want er wordt gesproken "dat hij in afwachting is van Z.M. besluit ten zijnen opzigte kan gehouden worden tot heden aan deszelfs verpligtingen te hebben voldaan". Hij woonde toen in de Nes nr. 8 [dit pand is opgegaan in de uitbreiding van een souvenirwinkel, hoek Dam - Nes].

Maria werd geboren als vijfde kind van de zes, in Haarlem. Haar vader, geboren te Cuijck, was Mr. kleermaker, hij overleed in Den Bosch toen zij 17 jaar was. Het gezin woonde daar in Wijk B 74. Twee maanden na zijn dood vertrokken zij, haar moeder en jongste broertje naar Grave. Vervolgens woonde ze evenals twee broers en haar moeder in Amsterdam en vond er werk als ‘dienstbaar' [dienstbode]. Ze woonde bij haar ondertrouw in de Vijzelstraat nr.8 [afgebroken; hier staat nu het Carlton hotel], haar moeder woonde aan de Lauriergracht. Maria kon, zo weten we uit de huwelijksakten van haar kinderen niet schrijven of lezen.

Kinderen van Joann Heinrich (Joannes Henricus) en Maria Cornelia:

1. Maria Peternella Alijda, geboren op zondag 23 oktober 1836 in Amsterdam Volgt VII-a.
2. Hendricus Johannes
, geboren op dinsdag 14 augustus 1838 in Amsterdam Volgt VII-b.
3. Cornelis Petrus Johannes
, geboren op zaterdag 24 oktober 1840 ´des namiddags ten 3 ure' in Amsterdam. Bij de aangifte van de geboorte waren als getuigen aanwezig: de vader, Jan Berkhout, winkelier en Pieter Kuijper. Hij is overleden op woensdag 17 maart 1841 in Amsterdam, 4 maanden oud.
4. Franciscus Nicolaas, geboren op maandag 1 april 1844 in Amsterdam Volgt VII-c.
5. Gijsbertus Gabriël
, geboren op donderdag 18 maart 1852 ‘des voorrmiddags' in Amsterdam. Bij de aangifte van de geboorte op 20 maart, waren als getuigen aanwezig: de vader en Gijsbertus Kroes, koetsier en Johan Hendrik Kotters, schoenmaker. Hij is overleden vóór 1866, ten hoogste 14 jaar oud.

Na hun huwelijk wonen ze één jaar in de Vijzelstraat 3, gelegen vlakbij de Munttoren. Op het adres Vijzelstraat 119, gesitueerd tussen Keizersgracht en Prinsengracht, zagen hun dochter en drie zoons het levenslicht en zou zoontje Cornelis als vier maanden oude baby sterven. Het pand is afgebroken, in de nieuwbouw zit kruidenier AH, het buurhuis staat er nog wel. Bij de geboorte van de jongste zoon, woonden ze in de Rustenburgerstraat 46. Gevolgd door een huis in de Reguliersdwarsstraat.

Joann werkte als Mr. smid samen met de Gebr. Schutte. Bij advertentie in de Leeuwarder Courant van 5 juli 1851 wordt hij geroemd om zijn technisch inzicht en het zaakkundig ontwikkelen van diverse toepassingen.

Vanaf april 1853 woonde het gezin opnieuw in de Vijzelstraat, maar nu op nr. 562 bij de Reguliersdwarsstraat. Hier opende Joann z'n eigen smidse en specialiseerde zich in onder andere in kachels.

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1862 wordt oudste zoon Hendrik mede firmant en wordt het pand gemoderniseerd, zo vertellen ons de bouwtekeningen uit het archief ons. Uiteraard krijgt de pui een stalen constructie.

Joan overlijdt er vier jaar later na een langdurig en smartelijk lijden op de 28e ‘des namiddags ten halfelf'. De overlijdensaangifte op 29 december 1866 wordt gedaan door zoon Hendrik en Nicolaas Etman, onderwijzer en bekende van overledene. De oudste twee kinderen zijn dan het huis al uit en getrouwd.

Moeder Maria plaatst een overlijdensadvertentie waarin zij meedeelt dat de Affaire door haar beide zoons zal worden voortgezet.

Deze advertentie zal beslist door anderen zijn opgesteld, want Maria kon immers zelf niet schrijven "dit nooit geleerd hebbende". Zij trekt dan in bij zoon Hendrik in de Vijzelstraat 88 en vier jaar later 'woont' ze aan de Nieuwe Keizersgracht 94, in ‘t Gebouw van Barmhartigheid, alwaar ze negen jaar later ook overlijdt ‘des namiddags ten 12 ure'. Op 10 januari doen aansprekers Antonius Beyer en Johannes Scholten, beiden bekenden van overledene aangifte van haar afsterven.

In 1874 liet zoon Hendrik het bedrijf failliet gaan. Jongere broer Frans was al in 1872 voor zichzelf begonnen als fabrikant in ijzerwaren en woonde toen op stand aan de Singel 386, bij den Gasthuismolensteeg.

 

VII-a Weilers, Maria Peternella Alijda [Marie] is geboren op zondag 23 oktober 1836 in Amsterdam, dochter van Weilers, Joann Heinrich (Joannes Henricus) en Beuming, Maria Cornelia. Zij is overleden op dinsdag 7 juni 1898 in Amsterdam, 61 jaar oud.
Trouwde 24 jaar oud, op donderdag 23 mei 1861 in Amsterdam met Philippeau, Francois Louis Antoine [Frans], 32 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 23 april 1829 in Amsterdam , zoon van Philippeau, Etienne Jean en Berges, Antonia Jacobina. Hij is overleden op zaterdag 8 maart 1873 in Amsterdam, 43 jaar oud. 

Marie wordt geboren op zondag ‘des avonds ten tien ure in het huis staande in de Vijzelstraat 119´. Aangifte van de geboorte op woensdag 26 oktober 1836 door haar vader, Gerrit Speekman, schoenmaker en Nicolaas de Kruijff, tapper.

LEES MEER... De nazaten van Marie en Frans

 

VII-b Weilers, Hendricus Johannes is geboren op dinsdag 14 augustus 1838 in Amsterdam, zoon van Joann Heinrich (Joannes Henricus) en Maria Cornelia Beuming. Hij is overleden op vrijdag 9 oktober 1891 in Keulen, Duitsland, 53 jaar oud.
Beroep: smid te A'dam, elektro-technicus te Keulen
(1) Trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 22 januari 1862 in Utrecht met Langenhoff, Catharina Anna Maria, 25 jaar oud, nadat zij op woensdag 15 januari 1862 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren op donderdag 13 oktober 1836 in Utrecht, dochter van Langenhoff, Bernardus Hendricus en Vermeulen, Berendina Joanna Wilhelmina. Zij is overleden op woensdag 2 juni 1880 in Amsterdam, 43 jaar oud.
(2) Trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 12 april 1883 in Amsterdam met Spil, Christina Adriana, 40 jaar oud, nadat zij op woensdag 14 maart 1883 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 20 oktober 1887 in Amsterdam (scheiding). Zij is geboren op dinsdag 17 mei 1842 in Amsterdam, dochter van Spil, Theunis Hendrik en Huijgens, Johanna.
Beroep: tapster
(3) Trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 5 januari 1888 in Amsterdam met Muntjewerff, Neeltje, 36 jaar oud, nadat zij op donderdag 22 december 1887 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren op zondag 19 oktober 1851 in Amsterdam, dochter van Jan en Tetenburg, Josina Willemina.

Hendricus is geboren ´des morgens ten 9 ure in het huis staande in de Vijzelstraat 119´. Aangifte door de vader en getuigen Gerrit Speekman, schoenmaker en Jan Berkhout, winkelier.

LEES MEER... De nazaten van Hendrik en Catharina

 

Stamouders van de huidige Weilers nazaten

VII-c Weilers, Franciscus Nicolaas [Frans] wordt geboren op woensdag 13 maart 1844 in Amsterdam, zoon van Weilers, Joann Heinrich (Joannes Henricus) en Beuming, Maria Cornelia. Overleden op maandag 7 november 1898 in Amsterdam, 54 jaar oud.
Beroep: smid, fabrikant in ijzerwaren
Trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 19 februari 1874 in Amsterdam met Donker, Wilhelmina Gerardina, 17 jaar oud, nadat zij op donderdag 5 februari 1874 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren in Amsterdam, dochter van Donker, Cornelis en Brinkhorst, Maria. Zij is NH gedoopt op maandag 25 februari 1856. Zij is overleden op zaterdag 11 oktober 1941 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Beroep: winkelierster in manufacturen

Frans wordt geboren ‘ des voorrmiddags ten zes ure in het huis staande aan de Vijzelstraat 119'. Aangifte op 2 april door zijn vader en getuigen Gerrit Spekman, schoenmaker en Johannes Hendrikus Nigerman, kleermaker. Hij is het 4e kind van de vijf. Als jongeman leert hij het smidsvak van zijn vader. In een paar jaar tijd weet hij de smederij uit te breiden tot een fabriek in ijzerwaren, zoals brandkasten. 

Een duidelijk voorbeeld van iemand die gebruik maakte van de nieuwe mogelijkheden die de omwenteling van de industrialisatie teweeg hadden gebracht!

Wilhelmina wordt geboren als derde dochter van vijf kinderen, op 25 februari 1856 ‘des voormiddags ten vijf ure, in het huis staande aan de Kromboomssloot 5', getuigen bij de aangifte zijn haar vader, pettenfabrikant, haar opa Gerrit Donker, gepensioneerd behangseldrukker, oud 69 jaren, wonende in ‘t Burgerhuis en haar oom Jilles Donker, behangseldrukker, oud 40 jaren, wonende in de Damstraat 240.

Kinderen van Frans Weilers en Wilhelmina Donker:

1 Weilers, Maria Cornelia [Marie], geboren op maandag 29 juni 1874 in Amsterdam. Volgt VIII-f.
2 Weilers, Cornelis Henricus
, geboren op maandag 27 maart 1876 in Amsterdam. Hij is overleden op donderdag 25 januari 1883 in Amsterdam, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1883.
3 Weilers, Wilhelmina Catharina [Mien], geboren op zaterdag 13 april 1878 in Amsterdam. Volgt VIII-g.
4 Weilers, Franciscus Antonius [Frans],
geboren op woensdag 26 januari 1881 in Amsterdam. Volgt VIII-h.
5 Weilers, Catharina Gerardina [Cato],
geboren op dinsdag 23 januari 1883 in Amsterdam. Volgt VIII-i.
6 Weilers, Cornelis Henricus
, geboren op maandag 19 januari 1885 om 20:00 in Amsterdam. Hij is overleden op vrijdag 20 maart 1885 in Amsterdam, 2 maanden oud.
7 Weilers, Willem Gerard, geboren op maandag 19 januari 1885 om 21:00 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 21 februari 1885 in Amsterdam, 1 maand oud.
8 Weilers, Elisa Anna [Lise], geboren op zaterdag 3 april 1886 in Amsterdam. Volgt VIII-j.
9 Weilers, Cornelia Maria [Corrie],
geboren op donderdag 19 juli 1888 in Amsterdam. Volgt VIII-k.
10 Weilers, Gerardina Wilhelmina [Dien],
geboren op donderdag 25 september 1890 in Amsterdam. Volgt VIII-l.
11 Weilers, Hendrika Maria Elizabeth [Rika],
geboren op zondag 31 januari 1892 in Amsterdam. Volgt VIII-m.
12 Weilers, Louis [Lou],
geboren op zaterdag 11 november 1893 in Amsterdam. Volgt VIII-n.

Het gezin woont de eerste tijd op de Singel 386 (oude nummering) "bij den Gasthuismolensteeg". In 1893 verhuist het grote gezin naar de Czaar Peterstraat 122, hier wordt de jongste geboren. Daarna woonde de familie nog vanaf 20 februari 1894 in de ten Katestraat 19 en vanaf 19 februari 1895 in de Johan Wagenaarstraat 15 / 2 hoog, in de Dapperbuurt. Als de jongste 5 jaar oud is, overlijdt Frans ‘des voormiddags ten half negen in het Binnen Gasthuis'.

[Rustenburgerstraat 395 / 1 hoog]

Wilhelmina verhuist vervolgens met haar 9 kinderen in 1900 naar het Oude Kerksplein 54 huis, in 1901 naar de Palmgracht 10 / 2 hoog, in 1903 naar de Ruijsdaalkade 169 / 2 hoog, in 1905 naar de Rustenburgerstraat 421 / 1 hoog, in 1907 naar de Sweelinckstraat 111 / 3 hoog en in 1912 naar de Ruijsdaalstraat 124 / huis.

Vanaf 1914 wonen zij in de Rustenburgerstraat 395 / 1 hoog. Vanaf 1922 woont Wilhelmina afwisselend in bij haar dochters Mien, Lise, Cato, Rika en zoon Louis. Ze werd er echt vertroeteld! Ze ontvangt dan ook inmiddels Ouderdomsrente van, omgerekend € 2,27 per week. Bepaald geen vetpot! Vrijwel alle kinderen ondersteunden haar dan ook financieel.

 

Wilhelmina heeft haar kinderen een gegoede opvoeding gegeven, zover de zeer beperkte middelen dit toelieten. Zij was een zeer beminde, sterke en intellectuele vrouw en werd door haar kinderen op handen gedragen, maar kon zich naar de schoondochters en kleinkinderen ook zeer bits en moeilijk gedragen.

 

Bij haar begrafenis in het voor haar aangekochte familiegraf, klasse A [duurste klasse] op begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk, had zoon Louis een fotograaf ingehuurd om foto's te maken van alle toen nog levende en ook aanwezige kinderen. Speciaal voor hun zus in Australië.

Toen de foto's werden afgeleverd, bleek de fotograaf alleen de rouwkoetsen te hebben gefotografeerd...

 

VIII-f Weilers, Maria Cornelia [Marie] is geboren op maandag 29 juni 1874 in Amsterdam, dochter van Weilers, Franciscus Nicolaas en Donker, Wilhelmina Gerardina. Zij is NH gedoopt in Amsterdam. Zij is overleden op dinsdag 1 april 1941 in Den Haag, 66 jaar oud. Beroep: linnennaaister.

Trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 1 maart 1906 in Amsterdam met Spengler, Wilhelm Leonard, 49 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 31 juli 1856 in Grünerwelfingen, bij Ulm [Württemberg] Duitsland, zoon van Spengler, Johannes en Duckeck, Regine Magadalene. Hij is overleden op maandag 19 mei 1924 in Den Haag, 67 jaar oud.
Beroep: directeur, hotelportier

 

 

Kinderen van Weilers, Maria Cornelia [Marie] en Spengler, Wilhelm Leonard:

1. Weilers, Wilhelm Gerardus Adolf [Willy], geboren op vrijdag 12 augustus 1904 in Amsterdam. 

2. Spengler, Leonardt Marinus Cornelis, geboren op dinsdag 2 juli 1907 in Amsterdam.

Marie wordt geboren ‘des namiddags ten twee ure in het huis staande aan de Wagenstraat 9' een smal straatje uitkomend op de Amstel. Aangifte op 30 juni door haar vader en getuigen Albertus Schultz, broodbakker en Johannes Hendrik Cornelis Ruijter, timmerman.

Na het overlijden van haar vader is zij haar moeders steun en toeverlaat. Ze verlaat het ouderlijk huis pas op haar 27e en is dan linnennaaister van beroep. Op haar 30e krijgt ze een buitenechtelijke zoon van Wilhelm Spengler. Hij is dan nog getrouwd met Maria Frederika van Oort. Dit huwelijk werd ontbonden op vrijdag 5 januari 1906, vanwege bewezen overspel.

Hij is dan Directeur ener Naamloze Vennootschap genaamd 'Parkzicht', een luxe hotel aan de Stadhouderskade 25 tegenover de ingang van het Vondelpark, het huidige Parkhotel.

LEES MEER... De nazaten Marie en Wilhelm

 

VIII-g Weilers, Wilhelmina Catharina [Mien] is geboren op zaterdag 13 april 1878 in Amsterdam, dochter van Weilers, Franciscus Nicolaas en Donker, Wilhelmina Gerardina. Overleden op donderdag 7 juni 1951 in Amsterdam, 73 jaar oud.

Beroep: linnennaaister
Trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 8 april 1915 in Amsterdam met Voskamp, Richard Victor Alphonse Amédée, 22 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 20 januari 1893 in Nieuwer Amstel, zoon van Voskamp, Johann Eberhard en Ebeling, Susanna Cornelia Wilhelmina. Overleden op vrijdag 27 februari 1970 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Beroep: schrijver, koopman, vertegenwoordiger

Mien was gehandicapt, één been was korter en ze had een bochel, net als haar grootvader van moeders kant.

LEES MEER... Het trieste levensverhaal van Mien

VIII-h Weilers, Franciscus Antonius [Frans] is geboren op woensdag 26 januari 1881 in Amsterdam, zoon van Weilers, Franciscus Nicolaas en Donker, Wilhelmina Gerardina. Overleden op woensdag 14 december 1955 in Amsterdam, 74 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 17 december 1955 op Begraafplaats ´de Nieuwe Ooster´ in Amsterdam.
Beroep: huisschilder, decoratieschilder, winkelier in verfwaren en comestibles
Trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 19 november 1914 in Amsterdam met Smaal, Johanna, 27 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 4 december 1886, dochter van Smaal, Arie en Verbeek, Maria Hendrika. Zij is overleden op donderdag 21 november 1974 in Harderwijk, 87 jaar oud. Zij is begraven op maandag 25 november 1974 te Begraafplaats ´de Nieuwe Ooster´ in Amsterdam.

Frans wordt geboren ‘des namiddags ten tien ure in het huis staande aan de Quellijnstraat 98', deze kruist de Ferdinand Bolstraat. Aangifte op 28 januari door zijn vader en getuigen Johannes Luca Ruarius, smid en Franciscus Johannes Henricus Le Loup, smid.

Kinderen van Weilers, Franciscus Antonius en Smaal, Johanna:

1. Weilers, Frans geboren op woensdag 15 maart 1916 in Amsterdam. Hij is overleden op donderdag 24 april 1919 in Amsterdam, 3 jaar oud.
2. Weilers, Johan [Jo] geboren op donderdag 24 januari 1918 in Amsterdam Volgt IX-i.
3. Weilers, Frans
geboren op dinsdag 4 januari 1921 in Amsterdam Volgt IX-j.
4. Weilers, Louis geboren op maandag 24 maart 1924 in Amsterdam Volgt IX-k.

LEES MEER... Het winkeliersleven tussen 'Verfwaren en Comestibeles'

 

VIII-i Weilers, Catharina Gerardina [Cato] is geboren op dinsdag 23 januari 1883 in Amsterdam, dochter van Weilers, Franciscus Nicolaas en Donker, Wilhelmina Gerardina. Overleden op woensdag 23 december 1959 in Den Haag, 76 jaar oud.
Beroep: linnennaaister, kokkin, waarzegster
Trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 1 oktober 1910 in Saarbrücken, Duitsland met Hakkenberg van Gaasbeek, Ludivicus Johannes, 33 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 7 april 1877 in Amsterdam, zoon van Hakkenberg van Gaasbeek, Lodewikus Josephus en van Nes, Elisabeth. Hij is overleden op woensdag 30 mei 1956 in Amsterdam, 79 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1927 in Amsterdam (scheiding).

Beroep: vertegenwoordiger in bakkerijbenodigdheden.

Cato wordt geboren ‘des namiddags ten zeven ure in het huis staande aan de Daniel Stalpertstraat 65. Aangifte op 29 januari door haar vader en getuigen Michael Cassee, smid en Hendrikus de Vries, smid. De Daniel Stalpertstraat 65 is gelegen tussen Frans Halsstraat en Ferdinand Bolstraat.

LEES MEER... Cato 'de WAARZEGSTER' 

 

VIII-j Weilers, Elisa Anna [Lise] is geboren op zaterdag 3 april 1886 in Amsterdam, dochter van Weilers, Franciscus Nicolaas en Donker, Wilhelmina Gerardina. Zij is overleden op donderdag 27 augustus 1964 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Beroep: kinderjuffrouw, naaister, costumière, coupeuse

Trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 3 april 1929 in Den Haag met Hamer, Hendrik Jan [Henk], 30 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 17 juni 1898 in Den Haag, zoon van Hamer, Gradus Hendrikus en van Graauwenhaan, Johanna Maria. Hij is overleden op donderdag 9 februari 1984 in Lelystad, 85 jaar oud.
Beroep: reiziger, colporteur, vertegenwoordiger

Lise wordt geboren ‘des voormiddags ten halftwaalf ure in het huis staande aan de Govert Flinkstraat 136'.. Aangifte op 6 april door haar vader en getuigen Frederik Teesseling, muziekant en Marinus Cornelis Donker, bediende.

LEES MEER... Lieve tante Lise

VIII-k Weilers, Cornelia Maria [Corrie] is geboren op donderdag 19 juli 1888 in Amsterdam, dochter van Weilers, Franciscus Nicolaas en Donker, Wilhelmina Gerardina. Zij is overleden op maandag 13 januari 1969 in Killara, Sydney, 80 jaar oud. Zij werd gecremeerd in Northern Suburbs Crematorium bij North Ryde, Sydney NSW.

Beroep: herbergierster
Trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 15 mei 1912, in Amsterdam met Speet, Petrus Maria Antony [Pieter], 24 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 13 maart 1888 in Hoorn, zoon van Speet, Johannes Theodorus Jacobus en de Vrind, Maria Magaretha. Hij is overleden op zaterdag 6 mei 1972 in Killara, Sydney, 84 jaar oud. Hij werd gecremeerd in Northern Suburbs Crematorium bij North Ryde, Sydney NSW. Beroep: kok, hotel bedrijfsleider / hotelmanager

Kinderen van Weilers, Cornelia Maria [Corrie] en Speet, Petrus Maria Antonius [Pieter]:

1 Speet, Theodore William John [Ted], geboren op donderdag 8 mei 1913 in Garoet, Batavia op Java. Hij is overleden op zaterdag 16 september 1944 in Darwin, 31 jaar oud. Hij is begraven in Adelaide River War Cemetry. Beroepen: hotelier, piloot
2 Speet, Sidney Donald [Sid], geboren op vrijdag 29 september 1916 in Sydney, Australia. 
3 Speet, Ronald [Ron], geboren op vrijdag 27 september 1918 in Jindabyne, Australia [NSW].
4 Speet, Cornelia Maria Doreen [Corrie], geboren op maandag 16 februari 1920 in Cooma, Australia. 

LEES MEER... Emigranten in Australië

 

VIII-l Weilers, Gerardina Wilhelmina [Dien] is geboren op donderdag 25 september 1890 in Amsterdam, dochter van Weilers, Franciscus Nicolaas en Donker, Wilhelmina Gerardina. Overleden op woensdag 23 juli 1975 in Arnhem, 84 jaar oud.
Beroep: harpiste
Trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 11 mei 1921 in Haag met Müller, Emil, 31 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 9 januari 1890 in Amsterdam, zoon van Müller, Cornelius Emil en Hermann, Klara. Hij is overleden op dinsdag 15 juli 1969 in Arnhem, 79 jaar oud.
Beroep: violist

 

Kinderen van Weilers, Gerardina Wilhelmina en Müller, Emil:

1. Müller, Wilhelmina Elisabeth Maria [Elma], geboren op woensdag 1 december 1926 in Arnhem. 
2. Müller, Cornelius Albert [Albert], geboren op donderdag 24 mei 1928 in Arnhem.

Dien wordt geboren ‘des namiddags ten vijf ure in het huis staande aan de 1e Looiersdwarsstraat 31'. Aangifte op 28 september door haar vader en getuigen Franciscus Servaas, meubelmaker en Gerrit 't Hoodt, metselaar.

LEES MEER... De Musici

 

VIII-m Weilers, Hendrika Maria Elizabeth [Rika] is geboren op zondag 31 januari 1892 in Amsterdam, dochter van Weilers, Franciscus Nicolaas en Donker, Wilhelmina Gerardina. Overleden op vrijdag 28 januari 1944 in Amsterdam, 51 jaar oud.

Beroep: linnenjuffrouw

Trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 8 juni 1916 in Amsterdam met Beverdam, Gerrit Hendrikus [Gerard], 24 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 5 september 1891 in Stad Almelo, zoon van Beverdam, Gerrit en Oscher, Mina. Overleden op donderdag 7 juni 1973 in Zandvoort, 81 jaar oud.
Beroep: kelner, gérant, hotelhouder

Rika wordt geboren ‘des voormiddags ten negen ure in het huis staande aan de Looiersgracht 76'. Aangifte op 3 Februari door haar vader en getuigen Marinus Donker, bediende en Hermanus Jacobus Brink, smid.

Kinderen van Weilers, Hendrika Maria Elizabeth en Beverdam, Gerrit Hendrikus:

1. Beverdam, Eduard, geboren op zaterdag 25 november 1916 in Amsterdam. Hij is overleden op zondag 25 februari 1917 in Amsterdam, 3 maanden oud.
2. Beverdam, Mina, geboren op woensdag 2 januari 1918 in Amsterdam.

LEES MEER... Het Horeca leven

 

 

VIII-n Weilers, Louis [Lou] is geboren op zaterdag 11 november 1893 in Amsterdam, zoon van Franciscus Nicolaas en Donker, Wilhelmina Gerardina. Overleden op woensdag 27 april 1983 in Ermelo, 89 jaar oud.
Beroep: kelner, hotelkelner, bedrijfsleider, horeca exploitant
(1)Trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 4 februari 1915 in Amsterdam met Veul, Alida [Ali / Ammie], 19 jaar oud, nadat zij op dinsdag 19 januari 1915 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren op zaterdag 11 mei 1895 in Amsterdam, dochter van Veul, Jacob en Keijzer, Geertrui. Overleden op zondag 14 april 1974 in Amsterdam, 78 jaar oud.

Beroep: fotomodel
(2) Begon een relatie, ongeveer 49 jaar oud, omstreeks 1942 in Amsterdam met Bogner, Anna, ongeveer 38 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 2 juni 1904 in Hebershausen [München], Duitsland, dochter van Bogner, Josef en Rupp, Therese. Zij is overleden op zaterdag 14 december 1985 in Amsterdam, 81 jaar oud. Beroep: kapster, huisjuffrouw

Louis wordt geboren ‘des namiddags ten elf ure in het huis staande aan de Czaar Peterstraat 122'. Aangifte op maandag 14 november door zijn vader en getuigen Frans Johannes Georg Herlé, smid en Petrus Keur, werkman.

Hij was de jongste van de twaalf kinderen en scheelt meer dan 19 jaar met zijn oudste zus Marie [van de zeven zussen] en ruim 12 jaar met zijn enige, in leven gebleven, broer Frans. Als hij 5 jaar oud is overlijdt zijn vader. Louis was als kind een echte deugniet. Volgde alleen de lagere school en begon zijn werkzame leven op z'n 14e als winkelbediende. Al snel daarna werkt hij als piccolo in het Groot Badhuis te Zandvoort.

Kinderen van Weilers, Louis [ouwe Lou] en Veul, Alida:

1. Weilers, Wilhelmina [Mini], geboren op zaterdag 12 augustus 1916 in Arnhem.
2. Weilers, Louis [Lou], geboren op donderdag 15 november 1917 in Amsterdam.
3. Weilers, Robert [Bob], geboren op maandag 26 september 1921 in Amsterdam.
4. Weilers, Lida, geboren op dinsdag 10 april 1928 in Amsterdam.

Kinderen van Weilers, Louis en Bogner, Anna:

1. Bogner, Jean Louis, geboren op woensdag 10 februari 1943 in Amsterdam.
2. Bogner, Peter Florian [Wolf], geboren op zaterdag 26 januari 1946 in Amsterdam.

LEES MEER... Leven tussen Koffie en Kaviaar

 

Deze familiegeschiedenis kwam tot stand dankzij

het fenomenale geheugen van Lida Weilers en Elma Beks - Müller,

Ann Meloen - Weilers [het speurwerk in het Utrechts archief]

en haar mooie Portret aquarellen, Gerrit Kwakkel [tak Philippeau - Elsenburg],

Jeremy en Philip Speet, George Anderson [Australische tak Weilers - Speet],

Ronald Weilers [recente foto's panden] en David Weilers [ontwerp website]

en de vele familieleden die hun verhalen met ons wilden delen

en hun foto's ter beschikking stelden.

 laatste aanpassingen zijn toegevoegd op: 28-12-2009, 21-10-2012

onderstaande foto werd gemaakt op 16 december 2006,
bij de eerste Familie reünie.