Kwartierstaat Annie Poulisse

1 Annie Poulisse, geboren op donderdag 19 oktober 1916 in Amsterdam. Zij is overleden op dinsdag 20 april 1993 in Haarlem (wonende te Zandvoort), 76 jaar oud. Roepnaam Hannie.
Beroep: directiesecretaresse
Zij trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 29 juli 1936 in Zaandam met Jozef de Swaan, geboren op donderdag 3 december 1908 in Groningen, zoon van de Benedictus en Eva Wolf. Hij is overleden op zaterdag 6 september 1941 in Mauthausen, Oostenrijk, 32 jaar oud.
Beroep: koopman in bloemen
Zij trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 29 januari 1947 in Amsterdam met Pieter Johannes Corstiaan van Deurzen, geboren op zondag 19 juni 1921 in Rotterdam. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 16 januari 1959 in Amsterdam.
Beroep: boekdrukker - uitgever

Annie werd geboren in het huis - van haar grootouders - staande Albert Cuijpstraat 94 huis, als kind van de krap 16 jarige Antonia Maria Anna Poulisse. Zij zou het resultaat zijn van een verkrachting door 'Meneer Pastoor', zo ging het gerucht. Bij het zeven jaar latere huwelijk van haar moeder werd zij niet erkend en zij groeide op bij familie... Zo was jarenlang het wrange - stilverzwegen - familieverhaal.

In 2010 raakten wij, bij toeval, in contact met iemand, op zoek naar de familie cq nabestaanden van Emile Desiré van Hanja, van wie toen onlangs persoonlijke eigendommen gevonden waren in het Duitse concentratiekamp Neuengamme. Op zich al een opmerkelijk feit zoveel jaar na zijn sterven in januari 1944. Deze onderzoeker meldde dat 'onze' Annie Poulisse als pleegdochter vermeld stond op de Gezinskaart van Nicolaas Jacobus Désiré van Hanja, de vader van de omgekomen Emile. Dit feit liet een geheel ander licht schijnen op de situatie.
 
De naam 'van Hanja' was ons inmiddels wel bekend. Moeder Antonia Poulisse stond, volgens haar Gezinskaart, sinds 22 april 1918 ingeschreven als ongehuwde 18 jarige dienstbode, inwonend ten huize van 'van Hanja' in de Gerard Doustraat 3c. Haar anderhalf jaar oude dochtertje Hannie volgde vier dagen later. Dat moeder en dochter Poulisse inwoonden bij 'van Hanja' staat niet vermeld op diens Gezinskaart. Alleen personen met familierelatie werden hierop vermeld, dus nooit inwonende dienstboden of kostgangers!

Krap vijf maanden later, op 14 september, zou Antonia weer bij haar ouders intrekken, zonder de kleine Hannie. Hier eindigden de gezamenlijke gegevens van moeder en dochter op deze Gezinskaart en ook hun leven samen.
Hannie werd voor twee maanden ondergebracht in Rotterdam. Echter op 27 november keerde de toen inmiddels 2 jarige Hannie terug in Amsterdam, ditmaal als pleegdochter (!) van Nicolaas van Hanja op het adres Gerard Doustraat 36 huis.
Op 15 januari 1922 ging moeder Antonia weer op zichzelf wonen in de 1e Jan van der Heijdenstraat en verdiende toen de kost als (bank)kantoorbediende, maar haar dochter bleef ingeschreven bij Nicolaas van Hanja.

Handelaar in (oude) bouwmaterialen Nicolaas Jacobus Désiré van Hanja was in 1906 gehuwd met Anna Wilhelmina van Werkhoven en had één zoon Emile, geboren in 1907. Tussen december 1914 en maart 1916 was haar 64 jarige vader Dirk van Werkhoven, bij hen inwonend. Hij woonde daarvoor in Antwerpen en zou ook terugkeren naar België. Mogelijk kende hij de familie Poulisse, die jarenlang in Borgerhout, een voorstad van Antwerpen gewoond had.
Nicolaas van Hanja was op 1 mei 1917, van zijn vrouw gescheiden. Zij had hem al op 17 mei 1916 verlaten... Drie maanden vóór de geboorte van 'onze' Hannie. Op het moment dat Hannie - half november 1918 - werd ingeschreven als pleegkind, voldeed het gezin absoluut niet aan de voorwaarden voor de opname van pleegkinderen! Nicolaas hertrouwde ook niet en desondanks voedde hij Annie op en woonde zij bij hem op veel verschillende adressen tot aan haar trouwen in 1936. Overigens staat Annie niet vermeld op zijn Archiefkaart, wat er op zou kunnen wijzen dat het in huis nemen van een pleegdochter niet volgens de officiële kanalen was verlopen.

Klopt ons familieverhaal wellicht niet en was Nicolaas misschien haar vader? Waarom zou hij als gescheiden man, peuter Hannie in huis hebben genomen met goedkeuring van moeder? Was het toeval dat Nicolaas van zijn vrouw scheidde rond de geboorte van Hannie? We zullen het niet weten, want het verhaal ging in de doofpot. 
Hannie kwam regelmatig bij haar moeder thuis als 'liefste nichtje´en groeide in ieder geval samen op met Nicolaas z'n enige zoon Emile, hoewel deze negen jaar ouder was.

Hannie trouwde als 19-jarige, in 1936, met de Joodse bloemenkoopman Jozef de Swaan. Zij woonden het eerste half jaar na hun trouwen aan het Boomgaardplantsoen 3 in Zaandam, waar ook zijn twee broers - Abraham en Salomon en zusjes Betje, Leentje en Trijntje vlakbij woonden. Op 8 november 1937 verhuisden zij terug naar Amsterdam en gingen wonen in de Molensteeg 9 bovenhuis. Rond dezelfde tijd kwamen ook haar zwagers in de stad wonen.

Na slechts vijf gelukkige huwelijksjaren, werd Jozef vlak vóór de Februaristaking of op 11 juni 1941 bij de eerste razzia's opgepakt in de Amsterdamse Jodenbuurt, op het Jonas Daniel Meijerplein. Meer dan 580 joodse 'gijzelaars', jonge mannen, deelden zijn lot. Via kamp Schoorl gingen zij naar Oostenrijk op transport waar zij binnen enkele maanden allemaal zijn 'gestorven'.

razzia op het Jonas Daniel Meijerplein

Jozef werd op 32 jarige leeftijd vermoord. De geruchten over zijn dood, druppelden al snel door tot Annie. Zij bleef echter hopen en vernam de gruwelijke waarheid pas met zekerheid in de loop van 1946, na jaren van spanning!
Toen bleek ook, dat haar beide zwagers de nazi-duitse vernietigingskampen niet hadden overleefd. Salomon de Swaan stierf op 30 september 1942 in Auschwitz, 28 jaar oud. Abraham de Swaan overleed op 20 november 1944 in Flössenburg, Duitsland, 38 jaar oud. Kortom, de familie de Swaan bleef gehalveerd achter en ook haar pleeg- of halfbroer Emile van Hanja bleek op 25 december 1944 in Neuengamme gestorven. 
Hannie zou nooit meer dezelfde vrolijke en onbezorgde vrouw worden!
Zij hertrouwde weliswaar in 1947 met uitgever Piet van Deurzen, maar na twaalf jaar kwam er een einde aan dit eveneens kinderloze huwelijk. Teleurgesteld schonk zij haar genegenheid voortaan aan haar honden.

Op 6 juli 1955 verhuisde Hannie samen met Nicolaas van Hanja naar Zandvoort, Brederodestraat 103. Hier woonden zij samen tot aan zijn dood in december 1961. Kort daarna kocht de 45 jarige Hannie een mooie flat in de Vinkenstraat 48, aan de duinrand van Zandvoort. Vanaf dat moment zien we in de Zandvoortse kranten kleine advertenties opduiken van de Firma Hanja, die handelde in witgoed en meubels met de verkoop van 'monsters zo uit fabriek'. 
Hannie woonde hier met haar twee hazewindhonden. Haar moeder zag ze vooral, als deze gedurende de wintermaanden in Zandvoort verbleef, oppassend op de kleinkinderen van haar halfzus en (!) naamgenoot Annie.
Het contact tussen deze halfzussen, bleef zeer oppervlakkig. Er werd naar elkaar gezwaaid, als ze elkaar in de kleine gemeenschap ontmoetten en dat was al. Halfzus Annie heeft nooit geweten dat Hannie haar halfzuster, in plaats van nichtje was... Zo ver ging die doofpot!

Hannie werd 76 jaar oud en liet haar zéér aanzienlijke vermogen na aan de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij ten behoeve van de aankoop van een nieuwe reddingsboot in Zandvoort. Dit werd een boot van de Valentijnklasse, gebouwd in 1993 bij Habeke in Edam en officieel in dienst gesteld op 28 januari 1995 en gedoopt als de "Annie Poulisse".

Bovenstaande zwart-wit foto van haar, hangt nog altijd in de botenloods aan de Seinpostweg in Zandvoort. 


Generatie 2 ( ouders )
2 ws. Nicolaas Jacobus Désiré van Hanja, geboren op maandag 15 december 1879 in Amsterdam. Nicolaas is overleden begin december 1961, wonende te Zandvoort, 81 jaar oud.   
3 Poulisse, Antonia Maria Anna
, geboren op woensdag 3 oktober 1900 om 12:00 uur in Borgerhout, België. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1900. Overleden op maandag 1 april 1974 in Amsterdam, 73 jaar oud (oorzaak: longkanker). Zij is begraven op vrijdag 5 april 1974 te Amsterdam, Zorgvlied aan de Amsteldijk. Zij trouwde later op donderdag 10 juli 1924 in Amsterdam met Alberts, Willem (1897-1976).
Beroep: dienstbode, kantoorbediende 

Antonia werd geboren als tweede kind van de vier, in de Schapenstraat 13 te Borgerhout, België. Haar ouders wisselden zeer regelmatig van woonplaats. 't Ging van Amsterdam naar Borgerhout, vandaar naar Leuven, opnieuw een paar jaar in Amsterdam, in 1905 woonden ze in Luik, gevolgd door 11 jaar op verschillende adressen in de Amsterdamse Albert Cuijpstraat.

Antonia kreeg op krap 16 jarige leeftijd een dochter. Dit kind werd bij haar huwelijk, 7 jaar later, met boekhouder Willem Alberts niet erkend.

Antonia en Wim woonden bij hun huwelijk in de Jan Lievensestraat 34 / 1 hoog, alwaar hun eerste dochter Annie geboren werd. In 1929 woonden ze aan de Amstelkade 18. Hier zag tweede dochter Willy 't levenslicht. In 1931 was hun adres Hunzestraat 19 / 2 hoog en vanaf 10 april 1933 de Czaar Peterstraat 13 / 3 hoog. Slechts een jaar later verhuisden ze naar de Deurloostraat 60 / 1 hoog, in de Amsterdamse Rivierenbuurt, alwaar ze meer dan 30 jaar, tot aan hun dood prettig woonden.

Wim was toen opgeklommen tot boekhouder van een' taartjesfabriek' en mocht zich jaren later accountant noemen. Het gezinnetje werd regelmatig verrast met overgebleven gebak en koek.

Antonia ging, ondanks haar dominante echtgenoot, haar eigen gang. Zei ja, nee en amen en deed onderhand haar eigen zin. Ze moest als vrouw van een echte boekhouder, een huishoudboekje bijhouden waarin exact tot op de cent nauwkeurig alle uitgaven genoteerd dienden te worden. Eenmaal per week controleerde Wim dit boekje... 't Laat zich raden, dat Antonia zomaar wat invulde!

Zo zette ze ook regelmatig de pot met boenwas open op tafel, als ze er een dagje tussenuit ging. Bij thuiskomst rook het huis alsof er hard gewerkt was...

Na de verhuizing in 1962 van hun dochter Annie naar Zandvoort, pasten Antonia en Wim winterslang, soms maandenlang op hun 3 kleinzoons. Antonia of Ma, zoals ze genoemd werd, bracht dan ook regelmatig bezoekjes aan haar eerstgeboren dochter Hannie, die ook in Zandvoort woonde.

In december 1973 bleek Antonia longkanker te hebben waaraan ze, op vreselijke wijze, 4 maanden later overlijdt. Een week voor haar sterven geeft ze haar a.s. schoonkleindochter nog enkele goede adviezen, hoe je als vrouw je eigen gang kunt gaan en toch manlief tevreden kunt houden, haar levensmotto 'vrijheid - blijheid'...


Generatie 3 ( grootouders )


4 & 5 en vervolg zie Kwartierstaat van Hanja

 

6 Poulisse, Henricus Joannes Fredericus, geboren op maandag 28 mei 1877 om 05:00 uur in Tilburg. Getuigen bij aangifte Franciscus van Heugten oud 53 jaren, voerman en Johannes Leenaerts oud 64 jaren, makelaer. Hij is overleden op woensdag 26 november 1958 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Beroep: inlijster, lijstenmaker, dokwerker, marktkoopman
Hij trouwde op 21 jarige leeftijd op donderdag 29 september 1898 in Amsterdam, met:
7 Oomens, Antonia, 25 jaar oud, geboren op donderdag 10 oktober 1872 ‘des nachts ten Een ure te Moerdijk in het huis numero 93. Getuigen bij de aangifte op 10 October voor de Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het huis der Gemeente de vader, Wouter Evers, oud 35 jaren veldwachter en Johannes van ? , oud 37 jaren veldwachter beide wonende te Zwaluwe'. Zij is overleden op zondag 15 februari 1959 in Amsterdam, 86 jaar oud.

Henricus wordt geboren als oudste kind van de acht, in de wijk Heuvel op de Bosschebedding, bij Tilburg. Het gezin verhuist als hij 16 jaar is naar Amsterdam. Ze wonen er achtereenvolgens in de Gerard Doustraat 168, vanaf 16 mei 1895 in de Albert Cuijpstraat 171 en een half jaar later in de Jacob van Campenstraat 64 huis.
Op 25 juli 1897 verdwijnt Henricus voor anderhalf jaar in de strafgevangenis BK, te Nieuwer Amstel [later Amstelveen]. Op dat moment is hij dokwerker van beroep. Na z'n ontslag neemt hij zijn oude beroep als lijstenmaker weer op.

Antonia wordt geboren als 2e kind van de drie, in Moerdijk, gemeente Hoge en Lage Zwaluwe, alwaar het gezin woont aan de Moerdijk nr. 266. Als ze twee jaar oud is, keert het gezin terug naar Tilburg, waar ze in de wijk Kerk nr.468 gaan wonen. Haar vader Carel is de 12 jaar jongere broer van Anna Barbara Oomen, wiens dochter met de vader van Antonia's toekomstige echtgenoot Henricus trouwde.

Formeel gezien trouwen hier dus volle neef en nicht, waarbij er zowel van moeders als vaders kant bloedlijnen lopen. Derhalve delen ze ook dezelfde voorouders.

Het lijkt zeer waarschijnlijk dat het huwelijk gearrangeerd werd door de Tilburgse familie, om Henricus op 't rechte pad te houden. Antonia en hij trouwen namelijk vlak na zijn vrijlating, 25 jaar en 21 jaar oud, op donderdag 29 september 1898 in Amsterdam. Het stel woont o.a. in de Saenredamstraat 31 huis. Waar op 17 februari 1899 een zoon geboren wordt.

April 1900 vertrekt het gezinnetje voor een half jaar naar Leuven. Vlak voor de geboorte van ‘t 2e kind, Antonia Maria Anna, op woensdag 3 oktober 1900, verblijven ze in Borgerhout. Hier wonen ze ongeveer 4 jaar in de Schapenstraat 13. Bij de geboorte van het 3e kind, Anna Maria Antonia, in 1905 wonen ze weer in Amsterdam. Echter, bij haar overlijden 11 maanden later, zijn ze terug in Luik. Een week eerder werd dochter Henriette Agnes Maria in Amsterdam geboren. Het is onduidelijk of het gehele gezin zo kort na de bevalling, meegereisd is naar Luik. Elf jaar later keren ze terug naar Amsterdam en wonen opnieuw in de Albert Cuijpstraat nu op nr. 94 huis.

Hendrik krijgt op 1 december 1922 een Marktkaart toegewezen voor een standplaats op de Albert Cuijp markt, van Maandag t/m Zaterdag, handel in visch. Op 10 februari 1923 wordt de vergunning ingetrokken wegens onvoldoende bezetten van de plaats... Oudste zoon Hendrik neemt de viskraam over.

Vervolgens vertrekt hij met zijn vrouw op 12 februari 1924 opnieuw naar België, Brussel alwaar zij 5 jaar in de Rue de la Prospere 74 wonen. Daarna wonen ze opnieuw 2 jaar in Amsterdam om in 1930 voor 6 jaar naar Leuven te gaan. In 1928 verhuist dochter Henriette eveneens naar België. Zij neemt zelfs de Belgische nationaliteit aan en trouwt in Ixelles met de Noor, Marcel Achenne.

In 1936 wonen ze opnieuw in Amsterdam, in de Kuiperstraat 98 / 1 hoog. Na drie jaar trekt toch weer de Albert Cuijpstraat, waar ze een woning betrekken op nr. 96 / 1 hoog. Zoon Hendrik sterft een jaar voor zijn vader. Na het overlijden van haar man Hendrik sr., woont Antonia tot aan haar dood, samen met haar dochter Henriette, ook teruggekeerd naar Amsterdam, op het woonschip de ‘Henny' aan de Vlothaven, nabij het Houtveem aan de Remming, te Amsterdam. Zij laat dan twee dochters vier kleindochters na. 


Generatie 4 ( overgrootouders )12 Poulisse, Fredrikus Franciscus [Freek], geboren op vrijdag 7 januari 1853 in Heeze en Leende. Hij is overleden op vrijdag 10 mei 1918 in Amsterdam, 65 jaar oud.
Beroep: klerk, kunsthandelaar, boekhouder
Hij trouwde 23 jaar oud op donderdag 10 augustus 1876 in Tilburg. Het huwelijk werd aangegaan met:
13 de Kort, Johanna Huberdina Catharina, 23 jaar oud, geboren op vrijdag 22 juli 1853 in Tilburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 juli 1853. Zij is overleden op vrijdag 12 juni 1925 in Amsterdam, 71 jaar oud.

Freek wordt geboren als 4e kind van de zes in Heeze. Voor zover bekend blijven alleen hij en z'n oudere broer, die overigens onderwijzer en Hoofd der Openbare School te Ommel-Asten wordt, in leven. Zijn vader overlijdt als hij 8 jaar oud is, zijn moeder is dan Herbergierster te Heeze.

Johanna wordt geboren ‘ten acht ure des morgens ten huize in de wijk Heuvel' bij Tilburg, als 3e en jongste kind. Ze trouwen, beide 23 jaar oud, op donderdag 10 augustus 1876 in Tilburg.

Aangetrokken door de vele mogelijkheden die zich in de zich snel uitbreidende stad Oostende voordoen, vertrekken zij direct na het huwelijk naar deze ‘belle epoque' badstad met wereldfaam. Ze nemen hun intrek in Le Passage, alwaar ze bijna een jaar wonen.
Vlak voor de geboorte van hun eerste zoon, Henricus Joannes Fredericus reizen ze terug naar Tilburg. Vervolgens wonen en werken ze anderhalf jaar in Oostende.

Rond de geboorte van ‘t 2e kind wonen ze in Borgerhout, toen nog een voorstad van Antwerpen. Slechts 7 maanden later wordt aldaar het 3e kind, een zoon geboren. Vanaf 1881 woont het gezin in Amsterdam, in en rond de Albert Cuijpstraat, waar nog 5 kinderen het levenslicht zien. Freek is daar o.a. winkelier c.q. Kunsthandelaar. Hun zaak stond bekend als de Firma Poulisse de Kort & Co.Op 15 januari 1890, dreigt er een faillissement. Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, is het accoord, aangeboden in het faillisement van TT [= FF] Poulisse de Kort, Kunsthandelaar alhier gehomologeerd. De uitbetaling der percenten ten kantore van den Curator op 27 januari 1890. Na dit zoveelste avontuur, werkt Freek nog als boekhouder. Ze overlijden beide in de Jacob van Campenstraat 64 huis.

13. Johanna Huberdina Catharina de Kort, dochter van [26 en 27] Johannes de Kort en Anna Barbara Oomen trouwde met 12. Hendrikus Franciscus Poulisse.

Hun oudste zoon 6. Henricus Joannes Fredericus Poulisse, geboren 1877 in Tilburg, trouwde met 7. Antonia Oomens, dochter van [14 en 15] Carel Oomens en Anna van Heusden. Deze Carel is de 12 jaar jongere broer van 27. Anna Barbara Oomen.

Formeel gezien trouwen hier dus volle neef en nicht, waarbij er zowel van moeders als vaders kant bloedlijnen lopen. Derhalve delen ze ook dezelfde voorouders.14 Oomens, Carel [Karel], geboren op zondag 15 april 1827 in Tilburg.
Beroepen: facteur, beambte Staatsspoor
Hij trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 21 juli 1864 in Klundert met de 23-jarige
15 van Heusden, Anna, geboren op maandag 31 mei 1841 in Zevenbergen.

Carel wordt geboren als 8e kind van de negen, in de wijk Heuvel in het huis aan de Berkdijk 295, bij Tilburg. Zijn jongere broertje wordt slechts 4 maanden oud.

Het jonge stel vestigt zich in Moerdijk waar ze 4 jaar in huis nr. 266 wonen, alwaar drie kinderen geboren worden. Carel werkt daar als facteur. Vlak voor de geboorte van dochter Antonia [4e in de rij van 6] verhuizen ze naar huis nr. 93.
Vervolgens treffen we hen bij de geboorte van het 5e kind in 1874, te Tilburg in de Wijk: Kerk huisnr. 468. Carel werkt dan als beambte aan het Staatsspoor.

 


Generatie 5 ( betovergrootouders )24 Poulisse, Henricus [Hendrik], geboren op vrijdag 12 april 1816 in Rossum. Hij is overleden op dinsdag 5 maart 1861 in Heeze N.B., 44 jaar oud.
Beroep: herbergier
Hij trouwde 22 jaar oud op dinsdag 9 oktober 1838 in Heeze N.B.. Het huwelijk werd aangegaan met:
25 van Gennip, Joanna Maria, 20 jaar oud, geboren op dinsdag 1 september 1818 in Heeze N.B. Zij is overleden op zondag 28 januari 1894 in Heeze N.B., 75 jaar oud.
Beroep: herbergierster

Henricus wordt geboren als 4e kind van de vijf in Rossum, gelegen aan de Waal [provincie Gelderland]. Hij groeit op in redelijke welstand. Z'n vader was o.a. dijkbode en kerkmeester.
Ze trouwen in Heeze, waar Joanna vandaan komt. Hier worden voor zover bekend zes kinderen geboren, twee dochtertjes die beiden als peuter sterven en vier zoons. Eén sterft slechts na 2 maanden en de jongste 16 maanden jong. De twee zoons die in leven blijven zorgen voor een uitgebreid nageslacht!

Wilhelmus Mathias, geboren in 1850, wordt Onderwijzer en Hoofd der Openbare School te Ommel-Asten en Frederikus Franciscus geboren in 1853, wordt klerk. Beiden beroepen met aanzien in die tijd, bijzonder ook gezien het feit dat vader Hendrik al komt te overlijden als de jongste net 8 jaar oud is.

Moeder Joanna zet in haar eentje de herberg in Heeze voort en zorgt voor een prima opleiding voor haar zoons.
Opmerkelijk is overigens ook het feit dat maar liefst vier kleinkinderen het klooster ingaan. Eén kleindochter wordt Missiezuster op Zuid-Sumatra, één kleinzoon werd Missiebroeder in Kongo.


 

26 de Kort, Johannes, geboren op maandag 15 februari 1813 in Tilburg. Bij de aangifte van de geboorte van dit kind was de volgende getuige aanwezig: de Kort, Cornelis Martinus. Hij is overleden op woensdag 27 augustus 1873 in Tilburg, 60 jaar oud.
Beroep: Verver en glasinzetter
Hij trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 18 april 1844 in Udenhout met:
27 Oomen, Anna Barbara, geboren op zaterdag 25 maart 1815 in Tilburg. Zij is overleden op zondag 23 januari 1876 in Tilburg, 60 jaar oud.

Johannes was geboren en getogen in de wijk Heuvel bij Tilburg. Anna wordt geboren als 4e kind van de negen en groeit ook op in de wijk Heuvel, op de Bosschebedding. Na het overlijden van haar moeder verhuist het gezin naar Udenhout.

Ze krijgen voor zover bekend, drie kinderen. In de geboorte aangifte van zijn zoon Petrus staat vermeld dat Johannes de akte is voorgelezen, en niet kan schrijven derhalve niet ondertekend.
De aangifte van het overlijden van Anna wordt gedaan door Cornelis Martinus de Kort, huisschilder, zoon en Henricus Brandt(s) geen bloedverwant, wonende alhier.

 


28 Oomen, Wilhelmus, geboren omstreeks 1784 in Tilburg. Hij is overleden op maandag 13 augustus 1855 in Tilburg, ongeveer 71 jaar oud. Aangifte van overlijden door Arnoldus Oomen en Johannes de Kort.
Beroep: wever, Tolgaarder 
Hij trouwde ongeveer 24 jaar oud op maandag 18 januari 1808 in Tilburg. Bij het huwelijk  waren de volgende getuigen aanwezig: Peter de Bruijn, haar stiefvader en Peter Cornelis Oomen, zijn vader. Het huwelijk werd aangegaan met:
29 van den Hove(n), Johanna, 21 jaar oud, geboren in 1787 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op vrijdag 13 april 1787 in Loon op Zand, doopgetuigen: Albertus Janse en Barbara Janse. Zij is overleden op dinsdag 10 januari 1832 in Tilburg, 45 jaar oud. Aangifte van overlijden door Arnoldus van Abeelen (geb. 1777) en Wilhelmus Oomen (geb. 1784).
Beroep: spinster

Wilhelmus werd geboren als 2e kind van de vier, in de wijk Heuvel bij Tilburg. Hij wordt aanvankelijk wever.

Johanna wordt geboren in Loon op Zand, en werkt als spinster. Samen wonen ze aan de Berkdijk 295, in de wijk Heuvel, alwaar 9 kinderen geboren worden. Na het overlijden van Johanna verhuist Wilhelm naar Udenhout. Bij het huwelijk in 1844 van dochter Anna Barbara wordt hij genoemd als Tolgaarder te Udenhout.

Dezelfden [54 en 55] zijn ook de grootouders van 14. Carel Oomens en overgrootouders van 7. Antonia Oomens, geb. 1872, echtgenote van H.J.F. Poulisse.


30 van Heusden, Walter [Wouter], geboren op donderdag 8 april 1813 in Zierikzee. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1813. Ook genaamd Heusen, Heuse.
Beroep: arbeider
Hij trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 4 december 1840 in Hooge en Lage Zwaluwe met de 23 of 24-jarige
31 Speelmans, Anthonia, geboren in 1816 in Zevenbergen.

Aangifte op 9 april 1813 om 9.00 uur voor de L´Etat Civil de Zierikzee door Cornelis van Heusden oud 53 jaar, Horlogier Geboren een kind van het mannelijk geslacht om 9.00 uur in het huis staande in Wijk D nr. 255 te Zierikzee van hem en Anna van Maanen, genaamd Walter. Getuigen bij de aangifte Gilles van Maanen 57 jaar, tuinman en Hendrikus van Maanen 61 jaar tuiman, beide ooms van het kind en wonende in Zierikzee. Allen de akte ondertekend hebbende.

Wouter en Anthonia krijgen twee dochters, beiden geboren in Zevenbergen. Rond 1840 woont het gezin in Terheijden.


Generatie 6 ( oudouders )
48 Paulusse van Alfen [Poulisse], Joannes Hendricus [Hendrik], geboren in 1783 in Rossum. Hij is RK gedoopt op zaterdag 6 september 1783 in Rossum. Hij is overleden op woensdag 1 februari 1832 om 22:00 in Rossum, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1832. Overleden des avonds om 10 uur. Het bidprentje is gedateerd op 2-2-1832.
Beroep: kerkmeester, dorpsbode, dijkbode

Hij trouwde voor de RK kerk, 25 jaar oud, op dinsdag 23 februari 1808 in Rossum, getuigen zijn Antonius Wolf en Fredericus van Bergen, met de 27-jarige
49 van Boxtel, Maria, geboren in 1781 in Alem. Zij is RK gedoopt op woensdag 3 januari 1781 in Alem. Doopgetuigen zijn Cornelis van Boxtel en Joanna van Erp. Zij is overleden op vrijdag 25 oktober 1850 in Halsteren, 69 jaar oud.

Behalve kerkmeester van de RK kerk te Rossum, werkte Hendrik tot 1809 als dorpsbode. Zijn taken zijn helaas niet omschreven, maar het lijkt aannemelijk dat hij een gedeelte van de taken van de vorster heeft overgenomen. De dorpsbode trad ook op als ´bode op Den Bosch´. Vervolgens was hij dijkbode voor het waterschap. Hendrik en Maria kregen 5 kinderen.

 

 

50 van Gennip, Fredricus [Frederik], geboren in 1787 in Heeze N.B.. Hij is gedoopt op zaterdag 15 september 1787 in Heeze RK. Peter: Andreas van Gennip, Meter: Hendrina Snox. Hij is overleden op woensdag 4 augustus 1841 in Heeze, 54 jaar oud.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 25 juni 1817 in Heeze N.B. met de 22-jarige
51 van Moorsel, Maria Elisabeth, geboren in 1795 in Helmond. Zij is gedoopt op dinsdag 8 december 1795 in Helmond. Peter: Adrianus van Moorsel, Meter: Anna Catharina Fonken [in plaats van meter: Joanna Elisabetha Habets]. Zij is overleden op zaterdag 31 augustus 1872 in Heeze, 77 jaar oud.

 

52 de Kort, Stephanus. Hij is RK gedoopt op woensdag 29 januari 1777 in Tilburg. Hij is overleden op zondag 11 november 1849 in Tilburg, 72 jaar oud.

Beroep: bierbrouwersknecht, dagloonder
Hij trouwde, 33 jaar oud, op maandag 5 maart 1810 in Tilburg met de 26-jarige

53 Couwenberg, Catharina. Zij is gedoopt op zaterdag 8 november 1783 in Tilburg. Doopgetuige Cornelia Couwenberg. Zij is overleden op donderdag 29 november 1849 in Tilburg, 66 jaar oud.

Trouwen voor de Schepenen:
Steven de Kort Jongman geboren en wonende alhier, van professie Bierbrouwersknegt dewelke verklaarde geen ouders meer te hebben. Met Catharina Couwenberg Jongedochter, geboren en wonende alsvoor geattesteerd met haar vader Jacobus Couwenberg die verklaarde in ´t huwelijk te conventeren. Zijn ingeschreven Tilburg den 17 van Sprokkelmaand 1810.
Getrouwd den 5 van den Lentemaand 1810.
Het echtpaar woonde te Tilburg in de wijk Heuvel.

54 Oomen, Wilhelmus 55 van den Hove(n), Johanna.

Zie nr. 28 en 29

58 van den Hoven, Gisbertus is geboren in 1756 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op zaterdag 31 januari 1756 in Loon op Zand, doopgetuigen; van Mieerloo, Gijsbertus en Couwenberg, Maria Anna. Hij is overleden vóór dinsdag 8 februari 1803, ten hoogste 47 jaar oud. Hij trouwde rond 1787 met:
59 Janse [Janssen], Clara Zij is geboren omstreeks 1761 in Aldewijck [Oude Eyck], Limburg. Zij is overleden op woensdag 11 mei 1825 in Tilburg, ongeveer 64 jaar oud. Aangifte van overlijden door Hendrik Donkers, gebuur en landbouwer en haar tweede echtgenoot Peter de Bruijn.
Beroep: dienstmeid

Gisbertus wordt geboren als 5e kind van de negen, in Loon op Zand. Twee broertjes met dezelfde naam, overleden als baby. Evenals nog een broertje Jacobus. Tussen het oudste en jongste kind zit 18 jaar.

Clara wordt geboren in Aldewijck te Limburg, omstreeks 1761. Op 22 jarige leeftijd is zij aanvrager van een borgbrief bij de Heilige Geestarmen te Aldenwijck, met als bestemming Loon op Zand. Deze wordt op zondag 7 december 1783 afgegeven.

Gisbertus en Clara krijgen één dochter. Als deze ongeveer 14 jaar is, overlijdt Gisbertus. Volgens de borgbrief gedateerd op zondag 6 februari 1803 te Loon op Zand, vertrekt zij met haar dochter naar Capel op 6 maart 1807. Volgens dezelfde borgbrief komen ze later terug in Loon op Zand.
Op 3 januari 1807, gaat Clara voor de schepenen te Loon op Zand in ondertrouw met Peter de Bruyn, herbergier van beroep. Dit huwelijk werd niet voltrokken, "vermits de geboden te Tilburg om redenen het Gerechd dier plaats moverende belet zijn gegaan. Dient zulks alhier voor memorie".
Op dinsdag 3 november 1807 te Loon op Zand, is Clara opnieuw aanvrager van een borgbrief, met als bestemming Tilburg. Waarschijnlijk trouwt ze daar alsnog met Peter de Bruyn, want bij de aangifte van haar overlijden om 05:30 uur op woensdag 11 mei 1825 in Tilburg, is hij als aangever aanwezig.

NB Dit zijn dezelfde personen als in Generatie 7 - nrs. 110 en 111


 

60 van Heusden, Cornelis [Corneille], geboren in 1788 in Zierikzee. Hij is overleden op donderdag 19 oktober 1871 in Terheijden, 82 of 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 oktober 1871. Aangifte van overlijden door Gerardus van Heusden zoon van overledene, 56, venter wonende alhier. Dat om 6 ure ´s morgens is overleden alhier.
Beroep: winkelier, horlogiemaker
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zondag 24 januari 1813 in Zierikzee met de 21 of 22-jarige
61 van Maanen, Anna, geboren in 1791 in Zierikzee. Zij is overleden op zondag 16 juni 1867 in Terheijden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1867 door Johannes Gijsbregts, 37, particulier en Franciscus van den Kieboom, 44, wagenmaker beijden wonende alhier. Overleden om 10 ure des voormiddags.

Uit de trouwakte: Corneille van Heusden en j.d. Anna van Maanen vergezeld door Gerrit van Maanen oud 59 jaren, van beroep tuinman, Hendrikus van Maanen oud 51 jaren schrijver, echtgenoot van Antonia Bakker 31 jaar oud en bakker, Simon Levi van Os 52 jaar horlogier. Allen burgers van Zierikzee en allen deze akte ondertekend hebbende.

Cornelis en Anna wonen in Wijk D nr. 255 en krijgen er tussen 1813 en 1822 zes kinderen, drie dochters en drie zoons, waaronder een tweeling. Anna, de vrouwelijke helft sterft jong en ook jonger zoontje Theodorus wordt slechts 14 dagen oud.

Op 2 november 1819 erft Cornelis als enige erfgenaam van zijn vader het huis met erf gelegen aan de Zuidzijde van de Oude Burenstraat Wijk D nr. 493 te Zierikzee en op 24 november betrekt het gezin dit huis. In 1821 is Cornelis Hypothecair schuldenaar te Zierikzee. Hij verkocht hij het huis na de geboorte van hun jongste dochter, geboren in mei 1822 en het gezin vertrok naar Terheijden.

Hier trouwt oudste zoon Wouter in 1840 en dochter Anna Maria in 1847, zoon Gerrit volgt z'n vader op als horlogemaker, maar wordt bij diens overlijden genoemd als venter. Zowel hij als jongere zus Theodora blijven ongehuwd en wonen samen tot hun dood.


 

62 Speelmans, Adrianus [Adriaan]. Hij is gedoopt op zaterdag 12 oktober 1782 in Made en Drimmelen. Hij is overleden op dinsdag 1 december 1874 in Zevenbergen, 92 jaar oud.
Beroep: arbeider
Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op maandag 26 januari 1807 in Hooge en Lage Zwaluwe voor de Schepenen met de 29-jarige
63 Boenders, Helena Maria [Lena]. Zij is gedoopt op maandag 31 maart 1777 in Tilburg. Zij is overleden op zondag 10 juni 1821 in Hooge en Lage Zwaluwe, 44 jaar oud. Ook genaamd Lena Brenters.

Adriaan en Lena krijgen tussen 1810 en 1819 zes kinderen. De oudste twee worden geboren in Hooge en Lage Zwaluwe. Dan worden er drie dochters geboren te Zevenbergen en rond 1819 wonen zij weer in Hooge en Lage Zwaluwe, alwaar de jongste het levenslicht ziet. Slechts twee jaar later sterft Lena.

Adriaan hertrouwde binnen een jaar, dan 39 jaar oud, op vrijdag 26 april 1822 in Hooge en Lage Zwaluwe met Petronella van den Biggelaar.

 


Generatie 7 ( oudgrootouders )96 Paulisse, Petrus [Pieter], geboren in Lith. Hij is gedoopt op donderdag 9 maart 1741 in Lith. Doopgetuigen Anna Theodori [zus van moeder] en Henricus Steenbecker. Hij is overleden midden 2e helft 1794 in Rossum, 53 jaar oud. Ook genaamd van Alphen.
Hij trouwde, 36 jaar oud, op zondag 8 juni 1777 in Rossum met de ongeveer 27-jarige
97 Versteegh, Hendrina, geboren omstreeks 1750 in Rossum. Zij is overleden op donderdag 25 september 1800 in Rossum, ongeveer 50 jaar oud. Zij is begraven op maandag 29 september 1800 te Rossum. Ook genaamd Ter Steeg.

Pieter Paulusse van Alphen Jongeman geboren en wonende te Lith en Jongedochter Hendrina Versteegh. De Huwelijks afkondigingen zijn zowel in Lith als te Rossum zonder bezwaren gepasseerd.

Pieter en Hendrina krijgen in Rossum 7 zoons. Op dinsdag 24 maart 1778 wordt hun tweeling Joannes en Antonius RK gedoopt en krijgen de naam VAN ALPHEN. In 1783 wordt Joannes Hendricus Paulisse van Alfen geboren, hij zal zich later POULISSE noemen evenals zijn jongere broer Gerrardus [Gradus]. In 1788 ziet Adrianus van Alphen, het levenslicht en hij zal de stamvader worden van het nageslacht VAN ALFEN. In 1792 en 1794 volgen nog twee zoontjes genaamd Bernardus Paulusse van Alphen. Zij sterven beiden als baby en kleuter. 

De naam POULISSE wordt rond 1811 voor 't eerst met -ou- genoteerd, maar de familie blijft de naam wel in de -au- klank uitspreken!

Notitie bij overlijden van Hendrina: Den 25e September overleden de Weduwe van Pieter van Alphen. Een uur geluijd ,,-18-,,
den 29e deze´s in ´t begraven ,,-18-,,
voor gebruik van ´t Heilig kleed ,,-35-,,
Betaald 2-35-,,

 

 

98 van Boxtel, Wilhelm [Willem], geboren in 1744 in Lithoijen. Hij is overleden op zondag 4 januari 1818 in Alem, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 4 januari 1818, door Jacobus van Boxtel oud 25 jaren, zoon van den overledene en Hubertus de Molenaar oud 44 jaren, nabuur van den overledene, beide wonende binnen deze Gemeente, welke ons verklaard hebben dat Willem van Boxtel, man van Elisabeth van Erp, oud 74 jaren geboren te Lithoijen is overleden binnen deze Gemeente den 4 dezes jaren om 3 uur des nachts is overleden.
Hij trouwde met
99 van Erp, Elisabeth.

 

100 van Gennip, Gerardus Fredricus [Gerrit]. Hij is gedoopt op woensdag 1 november 1747 in Heeze. Peter: Joannes Jacobs Grats, Meter: Catrina van Gennip. Hij is overleden op donderdag 20 december 1810 in Heeze, 63 jaar oud. Hij is begraven op maandag 24 december 1810 in Heeze.
Hij trouwde, 32 jaar oud, op dinsdag 14 december 1779 in Heeze met de 25-jarige
101 Schaevers, Anna Maria W. Zij is gedoopt op 21-02-1754 in Heeze. Peter: Joannes Thijs, Meter: Maria Joannes. Zij is overleden op zondag 5 september 1841 in Heeze, 87 jaar oud.

 

102 van Moorsel, Hendrik [Henricus]. Hij is gedoopt op woensdag 13 april 1757 in Helmond. Hij is overleden op zondag 1 augustus 1830 in Heeze, 73 jaar oud.
Beroep: advocaat, drossaard, secretaris, notaris, schout
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 4 januari 1789 in Helmond met de 21 of 22-jarige
103 Voncken, Johanna Maria, geboren in 1767 in Schimmert, Limburg. Zij is overleden op vrijdag 21 november 1845 in Heeze, 77 of 78 jaar oud.

Uit de ondertrouwakte op 22 november 1788 in Helmond: Mr. Henricus van Moorsel oud 31 jaar, geboren en wonende te Helmond met Johanna Maria Voncken oud 21 jaar geboren te Schimmert, laatst wonende te Mechelen.

Johanna is 7 maanden zwanger van hun eerste kind als ze trouwen. Er zullen er nog minstens 12 volgen en allen worden RK gedoopt. Mr Henricus is dan advocaat te Helmond, rond 1790 Drossaard van Gemert, hun kinderen worden geboren te Helmond, Gemert, Maarheeze, Den Bosch.

Hij is dan leider van de revolutionaire beweging in de Meierij en gevlucht naar Frankrijk, alwaar hij als secretaris van Duinkerken werk had. Rond 1800 keert hij terug met z'n gezin naar Heeze en er volgen nog 5 kinderen. Hij staat dan bekend als notaris te Heeze en tenslotte als Schout van Heeze.
Johanna is bij minstens vijf kinderen Meter.

 

104 de Cort, Johannes [Jan]. Hij is gedoopt op zaterdag 6 augustus 1735 in Tilburg. Doopgetuige Wilhelma Boeckx. Vader als Adriani de Cort en moeder als Adriana Boeckx. 
Hij trouwde, 38 jaar oud, op zondag 6 februari 1774 in Tilburg met de 33-jarige
105 van Gorkom, Antonia [Anthonetta]. Zij is gedoopt op vrijdag 11 maart 1740 in Tilburg. Doopgetuige Cornelis van Gorkom. 

Zij gingen op zaterdag 22 januari 1774 in Tilburg in ondertrouw. Gehuwd voor de Schepenen.
Jan de Cort J.M. geboren alhier tot Tilborg en wonende meede alhier aan den Oostheijkant, met Anthonetta van Gorcum J.D. geboren alhier tot Tilborg en wonende meede alhier, aen de Rijt.
NB Den bruidegom verklaarde 38 jaar oud en altijd Roomsch geweest te zijn, geassisteerd met zijnen vader Adriaen de Cort, die in ´t huwelijk consenteerde en overige meedegetuijgde.
De bruid verklaarde 34 jaar oud en altijd Roomsch geweest te zijn geassisteerd met haar vader Francis van Gorcum, die in ´t huwelijk consenteerde en overige meedegetuijgde.
Bovenstaande Bruijdegom en Bruijd zijn getrouwt den 6e februarij 1774. Den Trouwbrieff overgegeven.

Jan en Anthonetta krijgen minstens twee kinderen tussen 1774 en 1777 in Tilburg.


 

106 Couwenberg, Jacobus. Hij is gedoopt op donderdag 1 mei 1755 in Goirle. Doopgetuigen Joes van Diessen en Henrica van Meeuwen. Hij is overleden op dinsdag 1 november 1831 in Tilburg, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 november 1831.
Beroep: bouwman
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 23 mei 1779 in Tilburg met de 18-jarige
107 van Spaendonk, Anna Maria. Zij is gedoopt op vrijdag 18 juli 1760 in Tilburg. Zij is overleden op donderdag 29 november 1849 in Tilburg, 89 jaar oud. Ook genaamd Annemarie van Spaandonck.

Jacobus Couwenberg, J.M. geboren en wonende te Goirle met Maria van Spaandonk J.D. geboren alhier te Tilborg en woonende meede alhier in ´t Laar.
Bruidegom verklaarde 24 oud en altijd Roomsch geweest te zijn. geassisteert met zijn broeder Peter Couwenberg die in ´t Stene woont voor ´t convent van de moeder en overige medegetuigen.
De Bruid verklaarde 20 jaar oud en altijd Roomsch geweest te zijn, geassisteerd met haar vader Adriaen Willem van Spaandonk, die in ´t huwlijk consenteerde en overige medegetuigen.
Getrouwd 23 May 1779. De Trouwbrief overgegeven.

Zij krijgen tussen 1780 en 1793 acht kinderen in Tilburg en het Belgische Poppel, waarheen zij volgens de Borgbrief gedateerd op 9 april 1795 verhuizen. Later keren ze terug naar Tilburg alwaar beiden overlijden.

 

 

108 Oomen [Omes], Peeter Cornelis geboren in 1734 in Rijt bij Tilburg. Hij is gedoopt op vrijdag 29 januari 1734 in Tilburg. Hij is overleden op zaterdag 18 augustus 1827 om 09:00 uur in Tilburg, ongeveer 92 jaar oud. Bij de aangifte van het overlijden waren de volgende getuigen aanwezig: Oomen, Adriaan (geb. 1786) en de Beer, Jan Baptist (geb. 1802).
Hij trouwde ongeveer 27 jaar oud op zondag 28 april 1776 in Hoeven bij Tilburg. Bij het huwelijk waren de volgende getuigen aanwezig: van den Biggelaar, Adriaan en Oomen, Cornelis. Het huwelijk werd aangegaan met:
109 van den Biggelaar, Johanna Johannes, ongeveer 28 jaar oud, geboren omstreeks 1748 in Hoeve bij Tilburg. Zij is overleden op vrijdag 4 september 1812 in Tilburg Rijt, ongeveer 64 jaar oud. Bij de aangifte van het overlijden was de volgende getuige aanwezig: Adrianus Oomen, wever, 26 jaar, zoon van overledene.

 

110 van den Hoven, Gisbertus is geboren in 1756 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op zaterdag 31 januari 1756 in Loon op Zand, doopgetuigen van Mieerloo, Gijsbertus en Couwenberg, Maria Anna. Hij is overleden vóór dinsdag 8 februari 1803, ten hoogste 47 jaar oud. Hij trouwde met:
111 Janse [Janssen], Clara Zij is geboren omstreeks 1761 in Aldewijck [Oude Eyck], Limburg. Zij is overleden op woensdag 11 mei 1825 in Tilburg, ongeveer 64 jaar oud. Bij de aangifte van het overlijden waren de volgende getuigen aanwezig: gebuur [landbouwer] Donkers, Hendrik en Echtgenoot de Bruijn, Peter.
Beroep: dienstmeid

Aan de hand van diverse borgbrieven op naam van Clara Jansen [Janssen(s)] weten we dat zij op 7 december 1783 uit haar geboorteplaats Aldeneijck [Oude Eyck] Limburg naar Waalwijk en vandaar naar Loon op Zand vertrekt.
Op zondag 6 februari 1803, na het overlijden van Gisbertus vertrekt zij met haar kinderen naar Tilburg.

Op 3 januari 1807 gaat zij voor de schepenen te Loon op Zand, in ondertrouw met Peter de Bruyn. Dit huwelijk werd niet voltrokken, vermits de geboden te Tilburg om redenen van het Gerechd dier plaats moverende belet zijn gegaan.
Op 6 maart 1807 is zij vertrokken naar Capel. Blijkbaar trouwt ze later alsnog met Peter de Bruyn, gezien zijn betrokkenheid als echtgenoot bij haar overlijdensaangifte.


 

120 van Heusden, Walterus [Wouter], geboren in 1759 in Terheijden. Hij is gedoopt op maandag 24 september 1759 in Terheijden. Doopgetuigen Simon Canters en Helena Canters. Hij is overleden op donderdag 28 oktober 1819 in Zierikzee, 60 jaar oud.
Beroep: boutiquier [winkelier]

Hij trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 12 april 1786 in Zierikzee met de 35-jarige
121 van Oosterhout, Maria, geboren in 1751 in Zierikzee. Zij is overleden op donderdag 21 maart 1816 in Zierikzee, 65 jaar oud.

 

122 van Maanen, Gerardus [Gerrit], geboren omstreeks 1750 in De Ketel. Poorter van Zierikzee. Hij is overleden vóór 1832 in Zierikzee, ten hoogste 82 jaar oud. 

Beroep: tuinier

Hij trouwde (2) op woensdag 9 augustus 1786 in Zierikzee met de 26-jarige
123 van Gulik, Theodora [Dorothea], geboren in 1760. Zij is overleden op zondag 9 oktober 1836 in Zierikzee, 76 jaar oud.

Beroep: landbouwster, hovenierster

Gerrit van Maanen 27 jaren oud van de Ketel, poorter van Zierikzee op 19 april 1776. Hij is weduwnaar van Wolberg, Helena (ovl. 1785), met wie hij trouwde (1), ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 2 juli 1777 in Zierikzee.

 In 1813 is hij in bezit van een Tuin aan het Langepad en in het Vrije 7.

Via de kadastrale belastingen weten we dat weduwe Theodora een huis en erf, bekend als E 171in bezit had en bewoonde. Daarnaast bezat zij twee tuinen van 0,26 Hectare, bekend als E 16 en 0,057 hectare, een weiland ter grootte van 1,306 hectare.

 

124 Speelmans, Adriaan Sijmenze, geboren in 1758. Hij is overleden op zondag 1 januari 1832 in Hooge en Lage Zwaluwe, 74 jaar oud.
Beroep: arbeider Hij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1780 in Hooge en Lage Zwaluwe met de 23-jarige
125 Visseren, Dingena [Dynphna] Adriaan, geboren op maandag 21 maart 1757 in Made en Drimmelen. Zij is overleden op zaterdag 10 juni 1837 in Zwaluwe, 80 jaar oud.
Beroep: arbeidster

Zij gingen op donderdag 11 mei 1780 in Hooge en Lage Zwaluwe in ondertrouw, voor de Schepenen. Adriaan en Dynphna krijgen zes kinderen in achtereenvolgens; Zevenbergen, Made en Drimmelen en Zwaluwe.

 

126 Boenders, Wilhelmus, geboren omstreeks 1752 in Goirle.
Beroep: Schrobbelaar

Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zondag 7 mei 1775 in Tilburg met de 25-jarige
127 Vissaers [Frissaers / Frissaarts], Maria Catharina Francis, geboren in 1750 in Tilburg. Zij is overleden vóór 1796, ten hoogste 46 jaar oud.

(126) gingen op zaterdag 22 april 1775 in Tilburg in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van (126): getuige: Francis de Hoog zwager van de bruidegom en Laurens Jan van Dijk oom van de bruid


Generatie 8 ( oudovergrootouders )

192 Paulisse, Joanis [Jan], geboren omstreeks 1704 in Alphen NB. Hij is overleden vóór 1749 in Lith, ongeveer 45 jaar oud. Ook genaamd Jan Paulissen van der Kribben / Joannes Paulisse.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op zaterdag 20 februari 1740 in Lith met
193 Jansen, Johanna Theodori [Dirks], geboren in Tefelen, van ´t Roth. Ook genaamd Johanna Jansse, Johanna Theodori, Johanna Dirks.

Uit de ondertrouwakte 6 februari 1740 in Lith:
Jan Paulissen (van der Kribben), weduwnaar van Lijsbet van der Kribben, wonende te Lith met Johanna Dirks [ Jansen ] van Tefelen [ van ´t Roth ], geboren tot Tefelen en wonende te Lith.
Het plaatsje Teeffelen ligt ongeveer 2,5 km ten ZO van Lith.

 

196 van Boxtel, Joannes Wilhelmi Martens. Hij is gedoopt op donderdag 23 juni 1707 in Lithoijen. Notitie bij de doop: Joannes, onwettig kind, vader is zoals gezegd Joannis Wilhelmi, de moeder is Hendrina Petri. Doopgetuige Elisabeta Petri. Hij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 3 januari 1737 in Lithoijen met de 28-jarige
197 van Gemert, Maria Philipi Wauters. Zij is gedoopt op vrijdag 3 februari 1708 in Lithoijen. Doopgetuigen Philippus Walteri, Catharina Loeff. Zij is overleden vóór 1751 in Lithoijen, ten hoogste 43 jaar oud.
Op 11-11-1749 overleed Maria van Boxtel, dit zou hun dochter Maria ˜ 1747 kunnen zijn of bovengemelde Maria van Gemert gehuwd met Jan van Boxtel.200 van Gennip, Fredericus Andreas [Driesse]. Hij is gedoopt op vrijdag 9 november 1703 in Heeze. Peter: Petrus Kevens uit Lommel, Meter: Joanna Petrus Meuls.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 1 februari 1727 in Geldrop met
201 van den Burghright [van de Burcht], Maria Peters, geboren in Geldrop.202 Schavers, Willem Goortsz. Hij is gedoopt op zondag 25 september 1712 in Heeze. Doopgetuigen: Gerardus Wilhelmus van Brug en Margareta Wilhelmus van Brug. Hij is overleden op donderdag 13 mei 1756 in Heeze, 43 jaar oud.
Hij trouwde, 35 jaar oud, op zondag 21 januari 1748 in Heeze met de 36-jarige
203 Thijs, Catharina. Zij is gedoopt op zondag 30 augustus 1711 in Heeze. Peter: Wilhelmus Joannes Thijs, Meter: Maria Joannes van Dijck. Zij is overleden, 84 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 14 juli 1796 in Heeze. 

Zij gingen op zaterdag 6 januari 1748 in Heeze in ondertrouw. Willem was sinds 1743 lid van het schuttersgilde Sint Joris. Volgens een schepenacte van Heeze van 13 Januari 1747 en het verpondingsregister van Heeze aangelegd in 1753 bezat hij een huis en verscheidene landerijen in de buurtschap Heezerenbosch.


204 van Moorsel, Petrus (Pieter), geboren in 1713 in Eijndhoven. Hij is overleden.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 10 mei 1739 in Helmond met de 21-jarige
205 van Hoeck, Maria Elisabetha, geboren in 1718 in Helmond. Zij is gedoopt op donderdag 24 maart 1718 in Helmond. Peter: Johannes Bex, Meter: Johanna Wilms. Zij is overleden op donderdag 18 maart 1779 in Helmond, 61 jaar oud. Zij is begraven op zondag 21 maart 1779 te Helmond. Notitie bij overlijden: Elisabet vrouw van Pieter van Moorsel


Pieter was geboren en wonende te Eijndhoven en Elisabet geboren en wonende te Helmond, aldus de trouwakte. Getrouwd voor de Schepenen te Helmond. Bruidspaar op zondag 10 mei 1739 Helmond en voor de RK kerk te Helmond.Getuigen Cornelius van Moorsel en Franciscus van Hoeck.
Na hun huwelijk wonen zij in de Molenhof onder Deurne, alwaar zij 7 kinderen krijgen.

 

206 Voncken, Antonius. Hij is overleden voor 17 februari 1771. Hij trouwde met
207 Smits, Maria Toni. Zij trouwde (2) in Gemert 17 febr. 1771 Smits, Theodorus Peter.

 

208 de Kort [Cort], Adriaan. Hij is gedoopt op dinsdag 25 december 1708 in Tilburg, doopgetuige: Elisabetha Denissen. Hij trouwde (1), 22 of 23 jaar oud, op woensdag 13 mei 1733 in Tilburg met de 26-jarige
209 Boeckx [Bo(c)x], Adriana [Adriaentje]. Zij is gedoopt op maandag 21 februari 1707 in Tilburg. Doopgetuigen Maria Zegers en Nom. Maria Peter Vrancken. Zij is overleden vóór zaterdag 19 september 1750 in Tilburg, ten hoogste 43 jaar oud.

Adriaan de Kort oud 23 jaar geassisteerd door zijn broeder Jan de Kort instaande voor het consent van zijn moeder wonende aan de Berkdijk met Adriana Box JD oud 25 jaar geassisteerd door haar neef Cornelis Smilders instaande voor het consent van haar moeder, wonende te Corvel. Beide geboren ter Tilborg.

 

210 van Gorcum, Franciscus Steven [Francis]. Hij is gedoopt op donderdag 22 november 1708 in Tilburg. Hij is overleden op maandag 27 december 1784 in Tilburg, 76 jaar oud.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 14 november 1739 in Tilburg met de 21-jarige
211 Wouters, Joa Maria [Jenne Marie], geboren in 1718 in Turnhout [bij Antwerpen]. Zij is overleden op vrijdag 25 november 1757 in Tilburg, 39 jaar oud.

Zij gingen op zaterdag 14 november 1739 in Tilburg in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 29 november 1739 in Tilburg, Nederduits Gereformeerd, getuige Bastiaan de Beer.

 

212 Couwenberg, Joannes [Jan] Jansz. Hij is gedoopt op maandag 16 augustus 1706 in Goirle. Hij is overleden op zaterdag 7 maart 1778 in Goirle, 71 jaar oud. Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 16 februari 1738 in Tilburg (NG kerkelijk Goirle) met de 18-jarige
213 Moonen, Maria Catharina. Zij is gedoopt op vrijdag 10 maart 1719 in Diessen. Zij is overleden, 63 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 17 december 1782 in Goirle. Begraven als Maria Catrina van Diessen.

Den 1 Februarij 1738 sijn ondertrouwt Jan Kouwenberg J.M. oud 28 jaren geboortig van Goirle wonende aan de Abthoven geassisteerd met sijn Broeder Willem Kouwenberg instaande voor consent van de moeder met Marie Cathrien Monen J.D. oud 24 jaren geboortig van Diesen wonende te Goirle seggende wel drie jaren gewoont te hebben geassisteerd met haar Broeder Jacobus Monen instaande voor het consent van de moeder, en getrouwt: den 16 Februarij 1738 en dito de trouwattestatie gegeven. Op 7 juli 1738 ontving zij een borgbrief voor Goirle. 

Tussen 1739 en 1750 wonen zij te Hilvarenbeek, alwaar vier van hun 9 kinderen geboren worden en daarna weer te Goirle, aan de Abkoven. Jan is op 19 juni 1749 met 'het Laaghuis' te Goirle beleend en toen ook bewoner van dit huis geworden.

Uit de koopacte; "de erven Antonij Crols verkoopen aan Jan Jansen Couwenberg een perceel weijde, groot 6 lops. gelegen tot Goirle aan de Bakertant voor 1240 gulden waeronder gecomprehendeert sijn een steede bestaende uijt de huijsinge met de daer aan behoorende erven, groot 70 lops., gelegen onder Goirle tot Abcoven, sijnde leen ende leenroerig aan de ed. Raad ende Leenhove van Brabant ende lande Overmaze tot ´s-Gravenhage".

Op hetzelfde perceelnummer stond ook het ´Hooghuis´. In april 1944 stortte een brandend vliegtuig op het Hoog- en aangrenzende Laaghuis, dat in 1869 wegens bouwvalligheid geheel vernieuwd was door een nieuwe eigenaar en dit betekende het einde van het huis ter Loo.

In 1773 machtigt Jan zijn zoon Antonij (gedoopt te Goirle in 1750), te compareren voor heer stadhouder ende mannen van leen des leenhoffs van Brabant in ´s-Hage en aldaar versoecken te worden ontleijd ende ontleent mitsgaders ontvest en onterft van alle sulke huijsinge, halve schuur, schop, stal en aangeleae erven te Goirie onder Abcoven".
In datzelfde jaar wordt het Laaghuis verkocht aan Martinus Jan van lersel, oud
35 jaar, wonende te Tilburg en gehuwd met Cornelia Couwenberg.
Dit echtpaar neemt dan zijn intrek in het Laaghuis.In het huizenregister van Goirie vinden we in 1771 onder Abcoven nr. 11; Jan Couwenberg. Bij de telling van 1776, Abcoven nr. 11; Martinus van lersel.

 

 

214 van Spaandonk, Adriaan, geboren omstreeks 1735. Hij is overleden vóór 1804, ongeveer 69 jaar oud.
Hij trouwde met:
215 Franken, Anna, geboren omstreeks 1754. Zij is overleden op vrijdag 13 april 1804 in Tilburg, ongeveer 50 jaar oud. Notitie bij overlijden: laat goederen na.

 

216 Oomen, Cornelis Cornelis. Hij is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 26 oktober 1707 in Hasselt bij Tilburg. Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 17 september 1730 in Tilburg met de 23-jarige
217 van de Hout, Petronella Petri [Pieternel]. Zij is RK gedoopt op dinsdag 11 oktober 1707 in Tilburg. Bij de aangifte van de geboorte van dit kind was de volgende getuige aanwezig: Mutsaerts, Maria Adriaen.

Zij gingen op vrijdag 1 september 1730 in Tilburg in Nederduits Gereformeerd ondertrouw. Bij huwelijk waren de volgende getuigen aanwezig: Beres, Peter Cornelis en Leiten, Willem Jan.

 

218 van den Biggelaar, Johannes, geboren in 1725 in Moergestel.
Hij begon een relatie met
219 Vermunt, Joanna Huybreghts.

 

 

220 van den Hooven, Arnoldus, geboren omstreeks 1716. Hij is RK gedoopt op donderdag 10 september 1716 in Gemert. Hij is overleden vóór 1792, ongeveer 76 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zondag 17 oktober 1745 in Loon op Zand met de ongeveer 24-jarige
221 van Mierlo(o), Cornelia, geboren omstreeks 1721 in Maere. Zij is overleden op donderdag 3 mei 1792 in Loon op Zand, ongeveer 71 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 8 mei 1792 te Loon op Zand. Begraven als huisvrouw, laat kinderen en vaste goederen na.

Zij gingen op zaterdag 2 oktober 1745 in Loon op Zand in ondertrouw. De 9 kinderen worden Nederduits Gereformeerd gedoopt te Loon op Zand.

 


222 Janse [Janssen], Jan.
Hij begon een relatie in Aldeneijck, Limburg met
223 Smits, Barbara.

240 van Heusden, Cornelius [Cornelis Janse], geboren in Terheijden. Hij is gedoopt op zaterdag 21 augustus 1735 in Terheijden. Doopgetuigen Petrus Adriaensen Anemaet en Adriana Antonissen Anemaet,voor wie Elisabeth (In hun plaats:) van Schendel. e.v. Jacobus Marcus. Kind uit de Munnikenhof.
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1756 met de ongeveer 19-jarige
241 Canters, Wilhelmina [Wilhelma]. Zij is gedoopt op maandag 19 augustus 1737 in Oosterhout. Doopgetuigen: Adrianus Claese Fick c.l.s. Maria Canters en Anna Adriaensen Tempeleers c.l.s. Adriana van Ent. Ook genaamd Kanters.

 

242 van Oosterhout, Adriaan.
Hij trouwde met
243 van der Geel, Martina. Zij is gedoopt op woensdag 9 januari 1692 Made en Drimmelen.

 

246 van Gulik, Gijsbregt.
Hij trouwde met
247 Denisse, Geertruid.

 

248 Speelmans, Sijmen Cornelisse. Hij is gedoopt op zondag 3 januari 1723 in Made en Drimmelen. Hij is overleden op zaterdag 21 september 1782 in Hooge en Lage Zwaluwe, 59 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 24 september 1782 te Hooge en Lage Zwaluwe.
Hij trouwde, 32 jaar oud, op zondag 27 april 1755 in Zevenbergen, getuigen: Adrianus Cavelaers en Sebastiana Verhoeve met de 32-jarige
249 Anemaat, Maria Adriana. Zij is gedoopt op zondag 10 januari 1723 in Zevenbergen. Doopgetuigen Antonius Adriansse Anemaet [peter] en Willemina Peeterze Meeuwens en Elizabeth van Alfen. Zij is overleden op maandag 28 januari 1805 in Hooge en Lage Zwaluwe, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden: Weduwe van Simon Speelmans, Maria Anemaat begraven.

Zij gingen op vrijdag 11 april 1755 in Hooge en Lage Zwaluwe in ondertrouw, getuigen bij ondertrouw: Anna Catharina de Cock en Sebastiana Verhoeve.


250 Visseren, Adrianus Digmans. Hij is gedoopt op zondag 25 januari 1728 in Made en Drimmelen. Hij is overleden op woensdag 24 januari 1821 in Lage Zwaluwe, 92 jaar oud.
Hij trouwde met
251 Beljaerts, Anna Pieterse.

 

252 Boenders, Wilhelmus, geboren omstreeks 1729 in Turnhout [bij Antwerpen]. Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 21 april 1754 in Tilburg met de 30-jarige
253 de Hoogh, Helena Maria [Lenemie], geboren in Goirle. Zij is gedoopt op woensdag 7 juli 1723 in Goirle. Zij is overleden, 43 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 5 februari 1767 te Goirle. 
Zij gingen op zaterdag 6 april 1754 in Tilburg in ondertrouw, getuigen Jan Raijmakers voor de bruidegom en Francis de Hoog broer van de bruid.


 

NB

Voor oudere generaties voorouders uit deze lijn, LEES MEER...

 

Voor deze kwartierstaat ben ik schatplichtig aan:

 Marcel Poulisse, Martin Pieters, Bas de Vet, 

de leden van Seniorweb.nl,

de KNRM en het tijdschrift de Brabantse Leeuw  

laatste aanpassingen zijn toegevoegd op 11 juni 2009