Nazaten van Lubbert Hagen en Christina Ter Horst 

 

Deze Overijsselse ‘tak’ van het bouwmeesters geslacht Hagen zou als familienaam uitsterven bij Lambertus Antonius Hagen, die in 1864 te Hengelo overleed. Ook hij was overigens gehuwd met een meisje Ter Horst. Het is nog onduidelijk in hoeverre deze families Ter Horst aan elkaar verwant waren. Zijn enige dochter stierf 10 jaar na hem. Bouwmeester en architect Lubbert Hagen werd opgevolgd door zijn oudste zoon. Zijn andere in leven gebleven zoon zou predikant te Hengelo worden en diens kinderen kooplui, burgemeesters en bierbrouwers. De vele dochters trouwden met artsen en fabrikanten. Het is opvallend hoe vaak er huwelijken tussen achterneven en nichten plaats vonden.

  [olieverf - Kasteel Rechteren]

 

Lubbert werkte als meestermetselaar, bouwmeester en later architect van vele bouwwerken in het Graafschap Bentheim, Westfalen en Overijssel. Belangrijkste opdrachtgever in Overijssel was de adelijke familie van Rechteren, die de Hagen´s werkzaamheden lieten uitvoeren op Kasteel Rechteren bij Dalfsen, Huis te Almelo, Schuilenburg, De Eeze en Noorddeuningen.

De eerste vermelding van Lubbert’s bouwactiviteiten vinden we in een afrekening uit 1685 met de rentmeester van Rechteren, voor de bouw van het noordelijk bouwhuis [= vleugel] van het kasteel Rechteren bij Dalfsen. In 1686 gevolgd door de bouw van een poortgebouw dat door middel van muren aan de bouwhuizen [vleugels] verbonden was, waarvoor hij 400 Carolus guldens ontving.

Betaald werd er vaak vele jaren later. Zoals het werk voor het plaatsen van een zonnewijzer in 1706. Pas in 1718 rekende Lubbert af met Joachim van Rechteren, er bleek nog een bedrag van 1095-17-. Carolus guldens te vorderen, waarvan 484-16- betrekking had op werk dat in 1706 of eerder was uitgevoerd.

Naast bouwmeester was Lubbert al ten tijde van zijn huwelijk in 1694, Kerkeraad van de Reformierte Kirche in Gildehaus, alwaar we zijn handtekening troffen in 1716.

[Bentheimer stenen brug bij Kasteel Twickel]

Uit rentmeesters rekeningen van Huis Twickel bij Delden blijkt dat in 1690 aan ‘Lubbert Haege‘ van Reeckinge in verscheiden reise … 253-18- Carolus guldens’ werd uitbetaald. Ook in 1711 wordt met Meester Hagen nog afgerekend vanwege verscheidene wercken, zoals de galerijvleugel bij kasteel Twickel uit 1692.
In de jaren 1707-1709 bouwde hij bij kasteel Twickel de monumentale Bentheimerstenen brug, met twee doorvaarten die het kasteel met het voorplein verbond. Meester Lubbert Hagen maakte het bestek en nam samen met zijn broers schoonvader Hermen Peters(en) het werk aan voor het aanzienlijke bedrag van 1559-18- Carolus guldens.

In 1719 werd Lubbert Hagen aangesteld tot stadsmeestermetselaar en -steenhouwer van Zwolle en ontving op 18 mei 1719 samen met zijn zoon het klein burgerschap van deze stad. Hij ontving hiervoor geen vast jaarsalaris, maar werd betaald op declaratiebasis voor kleine opdrachten terwijl de grotere opdrachten werden aangenomen. Zoals de veranderingen aan de Grote of St. Michaelskerk in de jaren 1718-1720.
Opmerkelijk is dat Lubbert die actief deel uitmaakte als Kirchenrat van de 'Reformierte' Gemeinde in Gildehaus, toch een klooster en een bisschoppelijke residentie bouwde in Münsterland.

 

 

 

 

Hagen, Lubbert is geboren omstreeks 1665, waarschijnlijke zoon van Hagen, Hendrick. Hij is overleden op zondag 23 maart 1721, ongeveer 56 jaar oud.

Beroep: meestermetselaar, bouwmeester, architect

Trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1694 met Ter Horst, Christina, ten hoogste 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 4 november 1694 in Gildehaus. Zij is geboren na dinsdag 1 januari 1664 in Gildehaus, dochter van burgemeester en kerkeraadslid Ter Horst, Berend en Bours, Christina.

Kinderen van Hagen, Lubbert en Ter Horst, Christina:

 

1 Hagen, Johan Hendrik. Hij is gedoopt op zondag 26 februari 1696 in Gildehaus. Hij is overleden op een onbekende dag in juni 1698 in Gildehaus, 2 jaar oud.
2 Hagen, Johan Hendrik [Johann Heinrich], geboren in 1698 in Gildehaus Volgt II-a.
3 Hagen, Lambertus [Lambert], geboren op zondag 17 juli 1701 in Gildehaus Volgt II-b.
4 Hagen, Christina Gertrud. Zij is gedoopt op zondag 14 september 1704 in Gildehaus.
5 Hagen, Christina Aleida, geboren in 1707. Zij is gedoopt op zaterdag 1 januari 1707 in Gildehaus. Zij is overleden op een onbekende dag in mei 1708 in Gildehaus, 1 jaar oud.
6 Hagen, Christina Aleida, geboren in 1709 in Gildehaus Volgt II-c.
7 Hagen, Maragrita, geboren in 1709. Zij is gedoopt op maandag 18 februari 1709 in Gildehaus.

Lubbert was al ten tijde van zijn huwelijk Kirchenrat [Presbyter] in de Reformierte Kirche van Gildehaus en werkte toen als meestermetselaar.

 

Het jonge paar betrok een ‘Bürgerhaus’ gelegen in het lagere gedeelte van Gildehaus, op de Mersch 172. [Na de WO II, omgenummerd tot nr. 34, nu bekend als ‘Das Vosschehaus’.]

 

De grote boogdeur was versierd met een mooi uitgevoerde klopper. Het achterhuis werd verwarmd door een door Lubbert zelf gemetselde, bijzonder mooie kachel [Kamin]. Het voorhuis werd verwarmd dankzij een nog mooier exemplaar in Rococo stijl dat een van zijn broers bouwde [deze is te bewonderen in het museum van Osnabrück]. In de binnentuin stond een zonnewijzer en de tuinpoort werd geflankeerd door twee zandstenen pilaren, waarbij op de rechter pilaar het wapen van de familie Hagen was aangebracht.

Opmerkelijk is dat Lubbert die actief deel uitmaakte als Kirchenrat van de ´Reformierte´ Gemeinde in Gildehaus, toch een RK klooster en een bisschoppelijke residentie mocht bouwen in Münsterland. Een duidelijk bewijs van het aanzien dat hij genoot! Zo werkte hij tussen 1703 en 1712 aan het bisschoppelijk Slot Nordkirchen als meestermetselaar. Daarop volgend werkte hij als ‘ingenior und architekt’ aan de bouw van cisterciënzer klooster Marienfeld bij Warendorf

 

In 1719 werd Lubbert Hagen aangesteld tot stadsmeestermetselaar en -steenhouwer van Zwolle en ontving op 18 mei 1719 samen met zijn zoon het klein burgerschap van deze stad. Hij ontving hiervoor geen vast jaarsalaris, maar werd betaald op declaratiebasis voor kleine opdrachten terwijl de grotere opdrachten werden aangenomen. Zoals de veranderingen aan de Grote of St. Michaelskerk in de jaren 1718-1720.

II-a Hagen, Johan Hendrik [Johann Heinrich] is geboren in 1698 in Gildehaus, zoon van Hagen, Lübbert en Ter Horst, Christina. Hij is gedoopt op zondag 12 oktober 1698 in Gildehaus. Hij is overleden 41 jaar oud. Hij is begraven op zondag 2 augustus 1739 in Gildehaus. Notitie bij overlijden: waarschijnlijk, in ieder geval na 5 april 1737 overleden.

Beroep: meester-metselaar, koopman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 9 maart 1724 in Gildehaus met Stuermann, Alheid Margrete, nadat zij op zondag 20 februari 1724 in Gildehaus in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Stuermann, Arend en Wernink [Weerning], Margaretha. Zij is gedoopt op zondag 12 maart 1702.

Kinderen van Hagen, Johan Hendrik [Johann Heinrich] en Stuermann, Alheid Margrete:

1 Hagen, Margareta, gedoopt op zondag 11 november 1725 in Gildehaus. Volgt III-c.
2 Hagen, Christina, gedoopt op zondag 20 oktober 1726 in Gildehaus. Volgt III-d.
3 Hagen, Aleida, gedoopt op zondag 2 oktober 1729 in Gildehaus.Zij is overleden op maandag 26 november 1742 in Gildehaus, 13 jaar oud. 
4 Hagen, Johanna Lübberta, gedoopt op zondag 5 juli 1733 in Gildehaus. Volgt III-e.
5 Hagen, Elsabeen, geboren in 1737 in Gildehaus. Zij is gedoopt op vrijdag 5 april 1737 in Gildehaus. Zij is jong overleden.

Johan Hendrik ook vaak Jan Hagen genoemd, leerde het vak van zijn vader en.kreeg als jongeman, dankzij zijn vader het kleinburgerschap van Zwolle op 18 mei 1719. Hij trouwde met de zus van zijn zwager Johann Stuermann. Johan Hendrik bouwde evenals zijn vader en ooms voor de adelijke familie van Rechteren. Zo leverde hij in 1727 een kapel als grafmonument, twee wat boerse ’ebbitaeffen’ op - voor de familieleden van Rechteren - in de Hervormde kerk te Dalfsen. Hij ontving in hetzelfde jaar voor zijn werk, dan als steenhouwer, 667 gulden en 16 stuivers van de weduwe van Rechteren, die ook opdrachtgever was. Johan Hendrik werkte ook nog aan kasteel Rechteren en kasteel Enghuizen te Hummelo.

In het bouwseizoen dat liep van april tot oktober trokken de Gildehauser mannen “in die Fremde, wo prachtige Gebäude errichtet wurden”, aldus de Gildehauser predikant Rump in 1730. De mannen en dus ook Johan waren vaak maanden achtereen van huis. Illustratief is de brief die zijn 2e vrouw in 1733 schreef aan de rentmeester van kasteel Rechteren:

Monsieur Leoppoldt Ik moet U schriven als dat mijn man noch niet weer te huis is geweest heft. maer hope dat hij deze weeke sal komen. en U so dra hij te huis komt sal op de brief antworden. en een teickeninge over sturen. Mijn man heeft in 9 weeke niet te huis geweest, anders had hij al verlangs geschreven gehadt uw onderdanige dienesse A.M. Steurmans Frau Hagen Gildehaus de 10 augusti 1733.

 

Het gezin van Johan Hendrik, met vijf dochters woonde in hetzelfde huis als zijn vader, op de Mersch 172 te Gildehaus.

 

 

IV-a Hagen, Margareta, dochter van Hagen, Johan Hendrik en Stuermann, Alheid Margrete. Zij is gedoopt op zondag 11 november 1725 in Gildehaus. Zij is overleden op maandag 1 januari 1770 in Gildehaus, 44 jaar oud.

Zij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 7 juni 1750 in Gildehaus met Hoon, Lambert, 34 jaar oud. Witwer der verstorbenen Janna Heupink von der Gronau. Hij is een zoon van Hoon, Berend en Hoedemaker, Geertruida. Hij is gedoopt op woensdag 4 december 1715 in Gildehaus. Hij is overleden op woensdag 7 oktober 1772 in Gildehaus, 56 jaar oud.

 IV-b Hagen, Christina, dochter van Hagen, Johan Hendrik (zie III-a) en Stuermann, Alheid Margrete. Zij is gedoopt op zondag 20 oktober 1726 in Gildehaus.

Zij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 24 december 1752 in Gildehaus met Vos, Albert, 33 jaar oud. Hij is een zoon van Vos, Geerd en Amshoff, Anna. Hij is gedoopt op zondag 24 december 1719 in Gildehaus.

Beroep: Maurer [metselaar]


IV-c Hagen, Johanna Lübberta, dochter van Hagen, Johan Hendrik en Stuermann, Alheid Margrete. Zij is gedoopt op zondag 5 juli 1733 in Gildehaus.

Zij trouwde, 32 jaar oud, op dinsdag 9 juli 1765 in Gildehaus met Keller, Jan, ongeveer 35 jaar oud. Hij is geboren omstreeks 1730.

Beroep: Pastor in Losser

 

 

Stamvader Overijsselse tak


[potloodtekening - Hervormde kerk aan de Bornseweg te Hengelo 1830]

 

II-b Hagen, Lambertus [Lambert] is geboren op zondag 17 juli 1701 in Gildehaus, zoon van Hagen, Lübbert en Ter Horst, Christina. Hij is gedoopt op vrijdag 22 juli 1701 in Gildehaus. Hij is overleden op donderdag 16 november 1758 in Hengelo, 57 jaar oud.
Beroep: dominee

Trouwde, 36 jaar oud, op zondag 11 augustus 1737 in Gildehaus met Werning [Weernink], Anna Sophia, 23 jaar oud. Zij is geboren op maandag 30 april 1714 in Gildehaus, dochter van Werning [Weernink], Lambert en Brix, Hendrica. Zij is overleden op donderdag 8 februari 1781, 66 jaar oud.

Kinderen van Ds. Hagen, Lambertus [Lambert] en Werning [Weernink], Anna Sophia:

 

1 Hagen, Christianus Lubbertus, geboren op zondag 3 augustus 1738 in Hengelo. Hij is overleden op dinsdag 25 april 1775 in Hengelo, 36 jaar oud.
2 Hagen, Lambertus. Hij is gedoopt op zondag 7 mei 1741 in Hengelo.
3 Hagen, Janna Henrica. Zij is gedoopt op zondag 9 februari 1744 in Hengelo. Volgt III-e.
4 Hagen, Amelia Christina. Zij is gedoopt op zondag 10 september 1747 in Hengelo. Zij is overleden, 56 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 6 maart 1804 in Gildehaus.
5 Hagen, Everhardus. Hij is gedoopt op zondag 12 oktober 1749 in Hengelo Volgt III-f.
6 Hagen, Jan Hendrik. Hij is gedoopt op donderdag 26 oktober 1752 in Hengelo. Volgt III-g.

 

Lambert studeerde sinds 1721 theologie in Groningen en werd in navolging van twee ooms van moederszijde predikant. Hij was van 1726 tot 1758 predikant te Hengelo en werd daarmee de stamvader van de Hengelose tak, van de familie Hagen.

 


III-e Hagen, Janna Henrica, dochter van Hagen, Lambertus [Lambert] en Werning [Weernink], Anna Sophia. Zij is gedoopt op zondag 9 februari 1744 in Hengelo. Zij is overleden op donderdag 16 juli 1767 in Losser, 23 jaar oud. Trouwde op dinsdag 16 juli 1765 met Keller, Jan. Hij is een zoon van Keller, Hendricus en Leurink, Aleida. Hij is gedoopt op dinsdag 30 april 1709 in Losser. Hij is overleden op zaterdag 5 augustus 1780 in Losser, 71 jaar oud.
Beroep: Predikant te Losser

 


III-f Hagen, Everhardus, zoon van Hagen, Lambertus [Lambert] en Werning [Weernink], Anna Sophia. Hij is gedoopt op zondag 12 oktober 1749 in Hengelo. Hij is overleden, 66 jaar oud. Hij is begraven op zondag 29 september 1816 in Gildehaus.
Beroep: koopman en burgemeester

(1) trouwde met Bergink, Willemina. Zij is een dochter van Bergerink, Jan en Wissink, Fenne. Zij is gedoopt op zondag 5 september 1734 in Hengelo.
(2) trouwde op woensdag 10 december 1783 in Gildehaus met van Almelo, Catharina. Zij is een dochter van van Almelo, Jan en Wernink [Weerning], Frederica. Zij is gedoopt op zaterdag 5 mei 1753 in Stadt, Nordhorn. Jan van Almeloos kint Catrina Stad. Zij is overleden op zaterdag 25 januari 1823, 69 jaar oud.

 

Kinderen van Hagen, Everhardus en van Almelo, Catharina:

 

1 Hagen, Anna Lamberta Sophia. Zij is gedoopt op zondag 3 oktober 1784 in Gildehaus. Zij is overleden op maandag 24 maart 1823 in Gildehaus, 38 jaar oud.

2 Hagen, Johanna Frederika, gedoopt op zondag 5 november 1786 in Gildehaus. Volgt IV-c.

3 Hagen, Lamberta. Zij is gedoopt op zondag 8 februari 1789 in Gildehaus. Zij is overleden, 19 jaar oud. Zij is begraven op maandag 23 januari 1809 in Gildehaus.

4 Hagen, Johanna. Zij is gedoopt op woensdag 1 februari 1792 in Gildehaus.

5 Hagen, Lambert Christian. Hij is gedoopt op donderdag 25 september 1794 in Gildehaus. Hij is overleden, 7 maanden oud. Hij is begraven op maandag 18 mei 1795 in Gildehaus.

 

Everhardus wordt in verschillende stukken genoemd als Koopman te Gildehaus. In 1804 wordt hij benoemd als Burgemeester en kerkmeester van Gildehaus. Tevens wordt hij genoemd als Burgemeester van Hengelo?  

IV-c Hagen, Johanna Frederika, dochter van Hagen, Everhardus en van Almelo, Catharina. Zij is gedoopt op zondag 5 november 1786 in Gildehaus. Zij is overleden na 1809, minstens 23 jaar oud. trouwde op zaterdag 23 april 1808 met Ter Horst, Benjamin. Hij is gedoopt op maandag 16 augustus 1784 in Hengelo. Hij is overleden op dinsdag 25 januari 1848 in Hengelo, 63 jaar oud.
Beroep: steenfabrijkant, koopman

 

Behalve het beroep van steenfabrijkant bezat Benjamin ook een Gaaren kookerij, getuige de belastingaanslag van 1792 in het REGISTER DER VUURSTEDEN VAN ´T DORP HENGELO. Uit hetzelfde register maken we op dat hij eigenaar van een woonhuis was, met één schoorsteen.

Kinderen van Hagen, Johanna Frederika en Ter Horst, Benjamin:

 

1 Ter Horst, Lamberta Volgt V-b.
2 Ter Horst, Jan Volgt V-c.
3 Ter Horst, Everharda Catharina, geboren in 1815 in Hengelo Volgt V-d.
4 Ter Horst, Wesselina, geboren in 1819 in Hengelo Volgt V-e.
5 Ter Horst, Johanna Catharina, geboren in 1821 in Hengelo Volgt V-f.
6 Ter Horst, Adolf, geboren in 1823 in Hengelo Volgt V-g.
7 Ter Horst, Eduard Benjamin, geboren op maandag 10 maart 1828 in Hengelo Volgt V-h.


 

V-b Ter Horst, Lamberta, dochter van Ter Horst, Benjamin en Hagen, Johanna Frederika. Zij is gedoopt op dinsdag 28 februari 1809 in Hengelo. Zij is overleden op dinsdag 8 januari 1884 in Hengelo, 74 jaar oud.
Trouwde op woensdag 26 juni 1833 in Hengelo met van Delden, Benjamin. Hij is geboren in Hogezand, zoon van van Delden, Berend en Ter Horst, Caatje. Hij is gedoopt op vrijdag 8 november 1799 in Groningen Stad. Hij is overleden in 1864 in Delden Stad, 65 jaar oud.
Beroep: Arts (medicinde doctor)

 

Lamberta en Benjamin vestigden zich in Delden Stad, alwaar hij een praktijk als arts had.


Kinderen van Ter Horst, Lamberta en van Delden, Benjamin:

 

1 van Delden, Johanna Fredrica, geboren in 1836 in Delden Stad Volgt VI-a.
2 van Delden, Pieter, geboren in 1840 in Delden Stad Volgt VI-b.
3 van Delden, Aleida Everharda, geboren in 1843 in Delden Stad Volgt VI-c.
4 van Delden, Catharina Fredrika, geboren in 1846 in Delden Stad Volgt VI-d.
5 van Delden, Benjamin, geboren in 1848 in Delden Stad Volgt VI-e.
6 van Delden, Jan Berend, geboren in 1849 in Delden Stad Volgt VI-f.


 

VI-a van Delden, Johanna Fredrica is geboren in 1836 in Delden Stad, dochter van van Delden, Benjamin en Ter Horst, Lamberta. trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 17 maart 1864 in Delden Stad met ter Kuile, Pieter, 34 jaar oud. Hij is geboren in 1830 in Enschede, zoon van ter Kuile, Gerrit Jan en Roessingh, Gezina.

VI-b van Delden, Pieter is geboren in 1840 in Delden Stad, zoon van van Delden, Benjamin en Ter Horst, Lamberta. Hij is overleden op zaterdag 28 januari 1922 in Nijmegen, 82 jaar oud.
Beroep: genees/heel/verloskundige

Trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 15 januari 1862 in Delfzijl met Offerhaus, Margaretha, 24 jaar oud. Zij is geboren in 1838 in Delfzijl, dochter van Offerhaus, Hermannus Johannes en Stratingh, Hillechien.

Kind van van Delden, Pieter en Offerhaus, Margaretha:

 

1 van Delden, Benjamin, geboren op maandag 28 december 1863 in Ooststellingwerf Volgt VII-a.


 

VII-a van Delden, Benjamin is geboren op maandag 28 december 1863 in Ooststellingwerf, zoon van van Delden, Pieter en Offerhaus, Margaretha. Trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 13 augustus 1891 in Hengelo met Ekker, Henriette, 25 jaar oud. Zij is geboren in 1866 in Hengelo, dochter van Ekker, Hendrik Jan en Stork, Anna Wilhelmina.

Kinderen van van Delden, Benjamin en Ekker, Henriette:

 

1 van Delden, Margaretha Wilhelmina, geboren in 1893 in Enschede Volgt VIII-a.
2 van Delden, Anna Wilhelmina, geboren in 1895 in Enschede Volgt VIII-b.


 

VIII-a van Delden, Margaretha Wilhelmina is geboren in 1893 in Enschede, dochter van van Delden, Benjamin en Ekker, Henriette. Trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 18 mei 1917 in Meppel met Focken, Cornelis, 31 jaar oud. Hij is geboren in 1886 in Beilen, zoon van Focken, Johannes Petrus Cornelis en Kaaskoper, Geertje.

VIII-b van Delden, Anna Wilhelmina is geboren in 1895 in Enschede, dochter van van Delden, Benjamin en Ekker, Henriette. Trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 5 april 1921 in Meppel met Bakker, Paul, 26 jaar oud. Hij is geboren in 1895 in Oosterwolde.

VI-c van Delden, Aleida Everharda is geboren in 1843 in Delden Stad, dochter van van Delden, Benjamin en Ter Horst, Lamberta. trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 20 juni 1867 in Delden Stad met Deibert, Johan Hendrik, 30 jaar oud. Hij is geboren in 1837 in Tagal (NOI), zoon van Deibert, Johan Fredrik en Haan, Johanna Frederica Chistina.

VI-d van Delden, Catharina Fredrika is geboren in 1846 in Delden Stad, dochter van van Delden, Benjamin en Ter Horst, Lamberta. trouwde, 15 jaar oud, op donderdag 11 juli 1861 in Delden Stad met Bergsma, Martinus, 17 jaar oud. Hij is geboren in 1844 in Idaarderadeel, Friesland, zoon van Bergsma, Petrus Adrianus en Geltema, Antje Hepkes.

VI-e van Delden, Benjamin is geboren in 1848 in Delden Stad, zoon van van Delden, Benjamin en Ter Horst, Lamberta. Hij is overleden op dinsdag 18 februari 1913 in Utrecht, 65 jaar oud. trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 10 mei 1872 in Kampen met van den Heuvel tot Beichlingen gezegd Bartolotti Rijnders, Lucie Wilhelmina Henrietta Elizabeth, 24 jaar oud. Zij is geboren in 1848 in Delft, dochter van van den Heuvel tot Beichlingen gezegd Bartolotti Rijnders, Jacobus Jan Philip en Swartjes, Johanna Cornelia Sophia. Zij is overleden op maandag 10 februari 1913 in Utrecht, 65 jaar oud.

Kind van van Delden, Benjamin en van den Heuvel tot Beichlingen gezegd Bartolotti Rijnders, Lucie Wilhelmina Henrietta Elizabeth:

 

1 van Delden, Benjamin, geboren op maandag 13 september 1875 in Nijmegen.


 

VI-f van Delden, Jan Berend is geboren in 1849 in Delden Stad, zoon van van Delden, Benjamin en Ter Horst, Lamberta. Hij is overleden.
Beroep: arts

(1) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 25 september 1884 in Arnhem met van der Loeff, Catharina Gezelina, 42 jaar oud. Zij is geboren in 1842 in Appingedam, dochter van van der Loeff, Paulus Adrianus en Cleveringa, Cornelia Ebelina. Zij is overleden vóór 1906, ten hoogste 64 jaar oud.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op donderdag 27 september 1906 met van der Wijck, Willemine Berendine, 36 jaar oud. Zij is geboren in 1870 in Hoogezand, dochter van van der Wijck, Carel Anastatius Leopold en Verloop, Sophia Woutera.

V-c Ter Horst, Jan, zoon van Ter Horst, Benjamin en Hagen, Johanna Frederika. Hij is gedoopt op zondag 9 december 1810 in Hengelo. Hij is overleden in 1845 in Deventer, 35 jaar oud. Hij is begraven op maandag 15 september 1845 te Deventer.
Notitie bij overlijden: Jan ter Horst, beg. 15-9-1845, oud 34 jaren, in graf nr. 282, waarvan de eigenaar is H. Reindersc.s
trouwde op maandag 13 mei 1839 in Deventer met Loseman, Berendina (Bernarda) Gerharda Johanna, 27 jaar oud. Zij is geboren in 1812 in Deventer, dochter van Looseman, Arend [Janssen] en ten Hove [Hoove], Hendrikje.

Kinderen van Ter Horst, Jan en Loseman, Berendina (Bernarda) Gerharda Johanna:

1 Ter Horst, NN, levenloos geboren kind, begraven op zaterdag 3 augustus 1839 in Deventer.
2 Ter Horst, Henriette Johanna Frederika, geboren in 1841 in Deventer Volgt VI-g.
3 Ter Horst, Herman Willem, geboren in 1844 in Deventer Volgt VI-h.

 

Bernarda’s vader werd aangesteld als Statenbode van Overijssel met als standplaats Deventer op 23-1-1784. Tevens was hij deurwaarder bij de rechtbank te Deventer – 1826. Zijn geschilderd portret hangt in het Postmuseum in Den Haag.


 

VI-g Ter Horst, Henriette Johanna Frederika is geboren in 1841 in Deventer, dochter van Ter Horst, Jan en Loseman, Berendina (Bernarda) Gerharda Johanna. Trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 7 mei 1868 in Deventer met Greve, Gerrit, 30 jaar oud. Hij is geboren in 1838 in Zwolle, zoon van Greeve, Jochem en Boom, W(e)ijntje Anna. Hij is overleden op donderdag 31 december 1891 in Utrecht, 53 jaar oud.
Beroep: 1860 - handelsreiziger, 1870 – fabrikant


Kind van Ter Horst, Henriette Johanna Frederika en Greve, Gerrit:

 

1 Greve, Bernarda Johanna Gerharda, geboren in 1870 in Rotterdam Volgt VII-b.


 

VII-b Greve, Bernarda Johanna Gerharda is geboren in 1870 in Rotterdam, dochter van Greve, Gerrit en Ter Horst, Henriette Johanna Frederika. trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 6 februari 1900 in Arnhem met Lamberts, Gerard, 37 jaar oud. Hij is geboren in 1863 in Amsterdam, zoon van bankdirecteur, Lamberts, Hermannus en Donker Curtius, Christophora Josina.
Beroep: spoorwegambtenaar


VI-h Ter Horst, Herman Willem is geboren in 1844 in Deventer, zoon van Ter Horst, Jan en Loseman, Berendina (Bernarda) Gerharda Johanna. Hij is overleden op zaterdag 11 maart 1916 in Arnhem, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1916. trouwde met Niggebrugge, Barendina Geertruida. Zij is geboren in 1857 in Haarlem, dochter van Niggebrugge, Hendrik en van Waveren, Gesina Elisabeth. Zij is overleden op donderdag 26 januari 1922 in Arnhem, 65 jaar oud.

Kind van Ter Horst, Herman Willem en Niggebrugge, Barendina Geertruida:

 

1 Ter Horst, Berendina Gerharda Johanna, geboren in 1879 in Haarlem Volgt VII-c.


 

VII-c Ter Horst, Berendina Gerharda Johanna is geboren in 1879 in Haarlem, dochter van Ter Horst, Herman Willem en Niggebrugge, Barendina Geertruida. trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 5 augustus 1902 in Arnhem met Bakker, Dirk Leonhard, 25 jaar oud. Hij is geboren in 1877 in Haarlem, zoon van Bakker, Dirk en Sterk, Jannetje Cornelia Gerardina.
Beroep: veearts


 

V-d Ter Horst, Everharda Catharina is geboren in 1815 in Hengelo, dochter van Ter Horst, Benjamin en Hagen, Johanna Frederika. trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 13 december 1850 in Hengelo met ter Horst, Gerrit, 32 jaar oud. Hij is geboren in 1818 in Hengelo, zoon van ter Horst, Berend en ten Cate, Caatje.

V-e Ter Horst, Wesselina is geboren in 1819 in Hengelo, dochter van Ter Horst, Benjamin en Hagen, Johanna Frederika. Zij is overleden op maandag 10 december 1860 in Groningen, 41 jaar oud. trouwde, 20 jaar oud, op zondag 28 april 1839 in Hengelo met Wolters, Jan Berends, 31 jaar oud. Hij is geboren in 1808 in Hogezand, zoon van Wolters, Berend Jans en van Calcar, Maria Pieters.

V-f Ter Horst, Johanna Catharina is geboren in 1821 in Hengelo, dochter van Ter Horst, Benjamin en Hagen, Johanna Frederika. trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 25 maart 1848 in Hengelo met Overweg Loseman, Evert Jan, 31 jaar oud. Hij is geboren in 1817 in Deventer, zoon van Overweg Loseman, Arend en ten Hove, Hendrikje.

V-g Ter Horst, Adolf is geboren in 1823 in Hengelo, zoon van Ter Horst, Benjamin en Hagen, Johanna Frederika.
Beroep: koopman

Trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 11 oktober 1856 in Hattem met van Sittert, Jsalina Christiana, 35 jaar oud. Zij is geboren in 1821 in Zutphen, dochter van van Sittert, David en Dijk, Albertje.

V-h Ter Horst, Eduard Benjamin is geboren op maandag 10 maart 1828 in Hengelo, zoon van Ter Horst, Benjamin en Hagen, Johanna Frederika.
Beroep: 1861 - boekhandelaar, 1869 – uitgever   

(1) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 3 juli 1861 in Groningen met Gerhards, Anna Berendina, 21 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 28 maart 1840 in Groningen, dochter van Gerhards, Wilhelm en Pennink, Gezina Maria Adolphina.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 8 juli 1869 met Goldenberg, Carolina Louisa, 33 jaar oud. Zij is geboren in 1836 in Deventer, dochter van Goldenberg, Johann Carl en Doornbosch, Femmina. 


 

IV-g Hagen, Jan Hendrik, zoon van Hagen, Lambertus [Lambert] en Werning [Weernink], Anna Sophia. Hij is gedoopt op donderdag 26 oktober 1752 in Hengelo. Hij is overleden op maandag 28 april 1817 in Hengelo, 64 jaar oud.
Beroep: Brouwer te Hengelo

Trouwde op zaterdag 26 oktober 1782 in Hengelo met Lambers, Martha. Zij is een dochter van Lammerink [alias Lamberdinck], Anton en Meilink, Janna. Zij is gedoopt op zondag 18 juli 1756 in Hengelo. Zij is overleden op zondag 8 april 1838 in Hengelo, 81 jaar oud.

Kinderen van Hagen, Jan Hendrik en Lambers, Martha:

 

1 Hagen, Anna Sophia. Zij is gedoopt op zondag 17 augustus 1783 in Hengelo.
2 Hagen, Anna Sophia. Zij is gedoopt op zaterdag 16 juli 1785 in Hengelo.
3 Hagen, Lambertus Antonius Volgt V-d.
4 Hagen, Johanna Hendrika. Zij is gedoopt op zaterdag 2 juli 1791 in Hengelo.
5 Hagen, Anna Sophia Volgt V-e.

 

In het REGISTER DER VUURSTEDEN VAN ´T DORP HENGELO 1792, lezen we dat Jan Hendrik een woonhuis bezat met twee schoorstenen en daarnaast belasting betaalde voor de brouwerij.
Uit het Bevolkingsregister van Hengelo 1809 vernemen we dat het echtpaar drie kinderen boven de 12 jaar had, genaamd Anthony, Johanna en Sophia en als inwonend dienstmeisje Geeske Lammerink, deel uitmaakte van het huishouden.V-d Hagen, Lambertus Antonius, zoon van Hagen, Jan Hendrik en Lambers, Martha. Hij is gedoopt op zondag 3 augustus 1788 in Hengelo. Hij is overleden in 1864 in Hengelo, 76 jaar oud.

Beroep: bierbrouwer te Hengelo

Trouwde op dinsdag 26 juli 1836 in Hengelo met Ter Horst, Janna. Zij is een dochter van Ter Horst, Berend en Ten Cate, Trijntje. Zij is gedoopt op woensdag 5 november 1806 in Hengelo. Zij is overleden op vrijdag 10 mei 1889 in Nijmegen, 82 jaar oud.

Kind van Hagen, Lambertus Antonius en Ter Horst, Janna:

 

1 Hagen, Maria Johanna, geboren in 1842 in Hengelo Volgt V-i.


 

V-i Hagen, Maria Johanna is geboren in 1842 in Hengelo, dochter van Hagen, Lambertus Antonius en Ter Horst, Janna. Zij is overleden in 1876 in Hengelo, 34 jaar oud. trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 20 mei 1869 in Hengelo met Moll, Jacobus, 25 jaar oud. Hij is geboren in 1844 in Vollenhove-Stad, zoon van Moll, Ds. Evert en van Groningen, Antjen.
Beroep: koopman


Kind van Hagen, Maria Johanna en Moll, Jacobus:

 

1 Moll, Lambertus Antonius, geboren op zondag 23 april 1871 in Hengelo Volgt VI-i.

 

Maria en Jacobus worden getrouwd door zijn vader, die Predikant van Goes was.

VI-i Moll, Lambertus Antonius is geboren op zondag 23 april 1871 in Hengelo, zoon van Moll, Jacobus en Hagen, Maria Johanna. Hij is overleden op maandag 8 maart 1937 in Nijmegen, 65 jaar oud.
Beroep: koopman

Trouwde, 36 jaar oud, op dinsdag 7 januari 1908 in Nijmegen met Rijnbende, Gijsbertina Hendrika, 24 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 24 augustus 1883 in Rotterdam, dochter van Rijnbende, Gijsbert Hendrik en van de Goorberg, Aletta Anna.

IV-e Hagen, Anna Sophia, dochter van Hagen, Jan Hendrik en Lambers, Martha. Zij is gedoopt op zondag 7 december 1794 in Hengelo. Zij is overleden in 1870 in Hengelo, 75 of 76 jaar oud.

Beroep: bierbrouwersche te Hengelo

Trouwde op maandag 11 september 1826 in Hengelo met Bruijns, Barend. Hij is een zoon van Bruijns, Hendrikus en Berfelo, Jenneken. Hij is gedoopt op woensdag 3 juli 1793 in Woolde.
Beroep: leraar

 

 

II-c Hagen, Christina Aleida is geboren in 1709 in Gildehaus, tweelingdochter van Hagen, Lubbert en Ter Horst, Christina. Zij is gedoopt op maandag 18 februari 1709 in Gildehaus. trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 17 september 1739 in Gildehaus met Stuermann, Johann [Jan], 45 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 17 september 1739 in Losser. Hij is een zoon van Stuermann, Wermolt en Weernink, Christina. Hij is gedoopt op zaterdag 20 maart 1694 in GildehausSohn des Receptors Wermolt Stüürman.

 

Kinderen van Hagen, Christina Aleida en Stuermann, Johann [Jan]:
 
1 Stuermann, Elsabeen Harberdina, gedoopt op zaterdag 24 augustus 1743. Volgt III-g.
2 Stuermann, Arnold, gedoopt op vrijdag 29 januari 1745 in Gildehaus. Volgt III-h.
3 Stuermann, Lubbert, gedoopt op zondag 18 september 1746 in Gildehaus. Volgt III-i.
4 Stuermann, Jan Hendrik, gedoopt op zondag 19 november 1747 in Gildehaus. Volgt III-j.
 
 

III-g Stuermann, Elsabeen Harberdina, dochter van Stuermann, Johann [Jan] en Hagen, Christina Aleida. Zij is gedoopt op zaterdag 24 augustus 1743. Zij is overleden op woensdag 23 februari 1820 in Gildehaus, 76 jaar oud. Zij trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 30 oktober 1770 in Gildehaus met Schrader, Everwijn, 30 jaar oud. Hij is gedoopt op woensdag 3 augustus 1740. Hij is overleden op maandag 22 april 1811 in Gildehaus, 70 jaar oud.

 

III-h Stuermann, Arnold, zoon van Stuermann, Johann [Jan] en Hagen, Christina Aleida (zie IV-c). Hij is gedoopt op vrijdag 29 januari 1745 in Gildehaus. Hij is overleden op donderdag 29 mei 1794 in Gildehaus, 49 jaar oud.

Beroep: Burgemeister van Gildehaus

Hij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 21 juni 1770 in Gildehaus met Bauer, Hille Aleida, 36 jaar oud. Zij is gedoopt op dinsdag 8 september 1733 in Gildehaus.

 

III-i Dr. Stuermann, Lubbert, zoon van Stuermann, Johann [Jan] en Hagen, Christina Aleida (zie IV-c). Hij is gedoopt op zondag 18 september 1746 in Gildehaus. Hij is overleden op donderdag 6 december 1804 in Uelsen, 58 jaar oud.

Beroep: Rechten Doctor

Hij trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 18 mei 1773 in Gildehaus met Stork, Sophia Magdalena. Zij is geboren in Oldenzaal.

 

III-j Stuermann, Jan Hendrik, zoon van Stuermann, Johann [Jan] en Hagen, Christina Aleida (zie IV-c). Hij is gedoopt op zondag 19 november 1747 in Gildehaus. Hij is overleden op maandag 7 april 1806 in Gildehaus, 58 jaar oud.

Beroep: Kuhlbauer

Hij trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 29 april 1777 in Gildehaus met Ambten, Maria, 29 of 30 jaar oud. Zij is geboren in 1747 in Weerselo. Zij is overleden op zondag 30 maart 1788 in Gildehaus, 40 of 41 jaar oud.