Parenteel Bourik

Het verhaal over de familie Bourik en Bouweriks begint [vooralsnog] in de tweede helft van de 18e eeuw, als de van Emmerik komende Barent in Amsterdam huwt met de Zutphense Johanna Henderika Kock. Hun nazaten waaierden uit naar ’t Gooi, de Flevopolders, Limburg en Noord-Brabant. Met zekerheid kan gesteld worden dat ALLE naamdragers afstammen van deze Barent en Johanna en dus in meer of mindere mate verwant zijn.

Tot in de 19e eeuw waren er geen afspraken ten aanzien van de eenheid van spelling. Hierdoor kon het gebeuren dat diverse spellingvariaties ontstonden voor één en dezelfde persoonsnaam. Namen werden dus fonetisch opgeschreven, immers in uitspraak bleef die hetzelfde, alleen de schrijfwijze was anders.

In het geval van Barent Bouweriks, kon hij dit ook niet zelf controleren, aangezien hij niet kon lezen of schrijven. Hij ondertekende zijn huwelijksakte met een kruisje ( + ). Deze Nederlandse stamvader Bouweriks wordt op de doopinschrijvingen van zijn 9 kinderen ook wel opgevoerd als zijnde Bernard Bouwerick, Bouwerik, Brouweriks, Bourik en Boueris.

Stamouders Bourik

I Bou(we)rik(s), Baren(t)d Johannes is geboren in 1760. Hij is overleden op donderdag 22 mei 1817 in Amsterdam, 57 jaar oud. Ook genaamd Bernard.

Hij trouwde, 26 jaar oud, in 1786 in Amsterdam met Kock, Johanna Henderika, 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 14 juli 1786 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren in Zutphen, dochter van Kock, Reinder(t) [Reijnier] en Spitholts [Spitholz], Aaltjen. Zij is Nederduits-Gereformeerd gedoopt in de Grote kerk, op zondag 5 april 1761 in Zutphen. Zij is overleden op vrijdag 23 maart 1832 in Amsterdam, 70 jaar oud. Ook genaamd Joanna Hendrika Kok / Koks.

Kinderen van Barent [Bernardus] en Johanna Henderika:

1 Bouweriks, Hendrika, geboren op woensdag 17 april 1782 in Amsterdam. Zij is overleden na december 1853 in Amsterdam, minstens 71 jaar oud.
2 Bouweriks, Mattheus Christianus [Christiaan]. Hij is RK gedoopt op donderdag 30 november 1786 in Amsterdam, ´t Boompje. Hij is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op donderdag 15 februari 1787 in Amsterdam, als Christiaan Bourik, kind van Barent.
3 Bouwerik, Hendrina, geboren in 1788 in Amsterdam. Zij is overleden op zaterdag 26 december 1818 in Amsterdam, 30 jaar oud. Zij trouwde met IJsselstein, Nicolaas Gerardus mogelijk Kirs(ch)enstein, Nicolaij Gerhard. Hij is gedoopt op donderdag 15 november 1792 in Amsterdam, Hersteld Evangelisch-Luthers, aan huis. Zoon van Gottfriedt Kirsenstein en Johanna Sophia Elias, doopgetuigen Klaas Hansen en Dorothea Elias. 
4 Bouwerik, Christian Rijnier, geboren op donderdag 12 april 1792 in Amsterdam, smidsknecht. Hij is RK gedoopt op donderdag 12 april 1792 in Amsterdam, Fransche Kapel. Hij is, ongehuwd, overleden op maandag 7 april 1823 in Amsterdam, 30 jaar oud. 
5 Bourik, Benurdus Jacobes. Hij is Hervormd gedoopt op zondag 30 november 1794 in Amsterdam, Westerkerk. Volgt II-b.
6 Brouweriks, Jan Hendrik,
geboren op donderdag 28 september 1797 in Amsterdam. Hij is Hervormd gedoopt op woensdag 11 oktober 1797 in Amsterdam, Nieuwe Kerk. Hij is overleden in Amsterdam, 1 jaar en 7 maanden oud. Hij is begraven op woensdag 15 mei 1799 in Amsterdam op het St. Anthonius Kerkhof, als Jan Hendrik Bourik, kind van Barent. 
7 Bouwerick, Johanna Hendrika, geboren op maandag 24 juni 1799 in Amsterdam. Zij is Hervormd gedoopt op woensdag 26 juni 1799 in Amsterdam, Nieuwe Kerk. Zij is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 7 november 1801 in Amsterdam, als Johanna Boueris, kind van Barend.
8 Bouwerick, Peterus, geboren op maandag 24 juni 1799 in Amsterdam. Hij is Hervormd gedoopt op woensdag 26 juni 1799 in Amsterdam, Nieuwe Kerk. Hij is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 16 januari 1802 in Amsterdam, als Petrus Johannes Bouweriks, kind van Barend.
9 Bouweriks, Gerrit Hendrik, geboren op dinsdag 11 mei 1802 in Amsterdam. Hij is Hervormd gedoopt op woensdag 12 mei 1802 in Amsterdam, Nieuwe Kerk. Doopgetuigen Gerrit Gert Koks en Geertruijda Koks. Viskopersknecht, milicien, kruijer. Hij is overleden op zaterdag 10 maart 1860 in Amsterdam, 57 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op maandag 17 december 1827 in Amsterdam met Middelburg, Hendrikje Jand, 42 jaar oud, nadat zij op donderdag 6 december 1827 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: BS Amsterdam Ondertrouwakte nr. 23]. Zij is geboren op dinsdag 23 augustus 1785 in Wormerveer, dochter van Middelburgh, Jan Reijndertsz en Schuurman, Maartje Egberts. Zij is gedoopt op zondag 28 augustus 1785 in Wormerveer. Werkster. Zij is overleden op zondag 1 januari 1854 in Amsterdam, 68 jaar oud.

Dankzij de Begraafregisters Kinderlijken weten we dat Barend en Johanna na hun trouwen in de Boere(n)steeg zijn gaan wonen, een zijsteegje vanaf de Kloveniersburgwal. Alwaar waarschijnlijk ook de eerste zes kinderen geboren werden en Barend de kost verdiende als sjouwer, van scheepsladingen naar de pakhuizen aan de Oudezijds en het nabij gelegen IJ.

Rond 1798 verhuisden zij naar de Schoute(n)steeg, een zeer benauwd, donker en doodlopend steegje dat vanaf de Oudezijds Voorburgwal, richting Warmoestraat loopt, evenwijdig aan de St.Jansstraat. In deze krotwoning stierven tussen half mei 1799 en half januari 1802 de drie jongste kinderen als peuters. Het gezin was zeer armlastig en de kindjes werden van de armen begraven, met de volgende ahternamen: Bourik, Boueris en Bouweriks, kind van Barend.
Johanna was toen hoogzwanger van hun laatste kind, die de stamvader van de huidige Bouweriks'en zou worden. Hun vijfde kind, Benurdus Jacobes behield de achternaam Bourik en werd hiermee de stamvader van deze Amsterdamse familie.

II-b Bourik, Benurdus Jacobes, zoon van Bourik [Bouwerick, Bouwerik, Bouweriks], Baren(t)d Johannes en Kok(s), Johanna Hendrika. Hij is Hervormd gedoopt op zondag 30 november 1794 in Amsterdam (Westerkerk), getuigen zijn z'n ouders. Hij is overleden op woensdag 11 december 1844 in Amsterdam, 50 jaar oud.
Beroep: sjouwer
Trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 15 maart 1820 in Amsterdam met Huijsen, Johanna Catharina, 30 jaar oud. Zij is geboren in 1790, dochter van Huijsen, Jurriaan en Drechter, Jannigje. Zij is gedoopt op woensdag 24 november 1790 in Amsterdam. Zij is overleden op donderdag 3 november 1842 in Amsterdam, 52 jaar oud.

Kinderen van Benurdus Jacobes en Johanna Catharina:

1. Bourik, Christiaan, geboren in 1822 in Amsterdam. Hij is overleden op vrijdag 11 april 1823 in Amsterdam, 1 jaar oud.
2. Bourik, Bernardus Jacobes, geboren op donderdag 13 maart 1823 om 05:00 in Amsterdam Volgt III-a.
3. Bourik, Maria Elisabeth, geboren in 1824 in Amsterdam. Zij is overleden op vrijdag 29 oktober 1824 in Amsterdam, nog geen jaar oud.
4. Bourik, Johanna Catharina, geboren op woensdag 4 januari 1826 in Amsterdam. Zij is overleden op maandag 6 februari 1826 in Amsterdam, 1 maand oud.
5. Bourik, Johanna Catharina, geboren op dinsdag 22 mei 1827 in Amsterdam. Zij is overleden op vrijdag 15 februari 1828 in Amsterdam, 8 maanden oud.
6. Bourik, Johanna Catharina, geboren op zaterdag 20 november 1830 in Amsterdam. Zij is overleden op zaterdag 2 april 1831 in Amsterdam, 4 maanden oud.

Het lijkt erop dat Bernardus al bij zijn huwelijk met Johanna in de Boerensteeg nr.2 woont, een zijsteegje vanaf de Kloveniersburgwal. Wellicht zelfs met zijn ouders en jongere broer Gerrit Hendrik. Deze staat ook na zijn huwelijk op ditzelfde adres ingeschreven. Dit moet een enorme opeenstapeling van mensen zijn geweest. Rond 1830 woonden ze immers met minstens 10 personen, in dit kleine arbeiderswoninkje middenin de Jordaan.

Bernardus en Johanna ontvangen armenzorg, de zgn. "Huiszittenhuizen" (armenzorg voor hen die in een eigen (huur)woning woonden). Ze ontvingen vanaf 1830 tot en met 1839 bedeling in de vorm van turf. Slechts één van de zes kinderen bleef in leven en werd de stamvader van de Nederlandse familie Bourik. Daarnaast leeft er sinds de 20e eeuw een van oorsprong Marokkaanse familie Bourik in Amsterdam en omstreken.

Ten tijde van het huwelijk van Bernardus en Johanna zien we nog een duidelijk verband tussen de takken Bouweriks en Bourik. De jongste broer van Bernardus, Gerrit Hendrik, wordt in meerdere geboorteakten als aangever Gerrit Hendrik Bourik genoemd. Hij ondertekent echter steeds met Bouweriks!
Deze broer Gerrit werd de stamvader van allen die de naam Bouweriks dragen.

Volg de familie Bouweriks HIER VERDER...

III-a Bourik, Bernardus Jacobes is geboren op donderdag 13 maart 1823 om 05:00 in Amsterdam, zoon van Bourik, Benurdus Jacobes en Huijsen, Johanna Catharina. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1823. Bij de aangifte van de geboorte van dit kind waren de volgende getuigen aanwezig: Burbach, Jacobus (geb. 1778) en Huijsen, Gerrit (geb. 1796). Hij is overleden op vrijdag 26 maart 1875 in Amsterdam, 52 jaar oud.
Trouwde met Kölle [Katte], Anna Cornelia. Zij is geboren op vrijdag 30 juli 1824 in Amsterdam, dochter van Katte, Johannes Dingeman en Tijhof, Antje. Zij is overleden op vrijdag 13 mei 1904 in Amsterdam, 79 jaar oud.

Het gezin ontving armenzorg in de vorm van ´huiszittenhuizen´ in de winters van 1849 tot 1861, evenals in de zomers van 1850 tot en met 1855. Blijkbaar was het in de zomer van 1856 niet nodig. Echter vanaf ´57 tot 29 augustus 1861 ontvangen zij ook zomers bedeling. In het ´huiszittenhuizen´ boek staat genoteerd: "heeft bedankt 29 Aug. 1861".

Slechts zeven van de veertien kinderen bereikten de volwassen leeftijd!

Kinderen van Bourik, Bernardus Jacobes en Kölle [Katte], Anna Cornelia:

1 Bourik, Anna Cornelia, geboren op maandag 27 oktober 1845 in Amsterdam Volgt IV-a.
2 Bourik, Bernardus Jacobes, geboren op zaterdag 28 november 1846 in Amsterdam. Hij is overleden op vrijdag 1 januari 1847 in Amsterdam, 1 maand oud.
3 Bourik, Gerardus Nicolaas, geboren op maandag 18 oktober 1847 in Amsterdam Volgt IV-b.
4 Bourik, Maria Elisabeth
, geboren op zaterdag 2 februari 1850 in Amsterdam. Zij is overleden op zaterdag 15 januari 1870 in Amsterdam, 19 jaar oud. Beroep: dienstbode
5 Bourik, Maria Catharina, geboren op maandag 15 maart 1852 in Amsterdam. Zij is overleden op woensdag 12 mei 1852 in Amsterdam, 1 maand oud.
6 Bourik, Johanna Catharina, geboren in 1853 in Amsterdam. Zij is overleden op maandag 25 juli 1853.
7 Bourik, Maria Catharina, geboren op vrijdag 11 maart 1853 in Amsterdam. Zij is overleden op donderdag 21 juli 1853 in Amsterdam, 4 maanden oud.
8 Bourik, Bernardus Jacobes, geboren op woensdag 17 mei 1854 in Amsterdam. Zij is overleden op donderdag 7 juli 1864 in Amsterdam, 10 jaar oud.
9 Bourik, Johanna Catharina, geboren op maandag 27 oktober 1856 in Amsterdam Volgt IV-c.
10 Bourik, Elisabeth, geboren op woensdag 9 maart 1859 in Amsterdam. Zij is overleden op dinsdag 25 oktober 1859 in Amsterdam, 7 maanden oud.
11 van Bourik, Evert Nicolai, geboren op zaterdag 11 augustus 1860 in Amsterdam Volgt IV-d.
12 Bourik, Jozef, geboren op donderdag 31 juli 1862 in Amsterdam Volgt IV-e.
13 Bourik, Elisabeth
, geboren op dinsdag 10 januari 1865 in Amsterdam Volgt IV-f.
14 Bourik, Nicolaï Gerhard
, geboren op dinsdag 2 april 1867 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 12 juni 1869 in Amsterdam, 2 jaar oud. IV-a Bourik, Anna Cornelia is geboren op maandag 27 oktober 1845 in Amsterdam, dochter van Bourik, Bernardus Jacobes en Kölle [Katte], Anna Cornelia. Zij is overleden op woensdag 19 maart 1913 in Amsterdam, 67 jaar oud.
Zij trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 10 september 1879 in Amsterdam met Meerbeek, Antonie, 32 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 8 juli 1847 in Woudenberg, zoon van Meerbeek, Hendrik en van Laar, Gonnetje. Hij is overleden op zaterdag 24 april 1937 in Amsterdam, 89 jaar oud.
Beroep: stucadoor

Kinderen van Bourik, Anna Cornelia en Meerbeek, Antonie:

1 Bourik, Antonie, geboren op vrijdag 2 november 1877 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 12 januari 1878 in Amsterdam, 2 maanden oud.
2 Meerbeek, Antonie Cornelis, geboren op zaterdag 9 november 1878 in Amsterdam. Volgt V-a.


V-a Meerbeek, Antonie Cornelis
is geboren op zaterdag 9 november 1878 in Amsterdam, zoon van Meerbeek, Antonie en Bourik, Anna Cornelia. Notitie bij de geboorte: Bij huwelijk echting van een kind. Hij is overleden op maandag 2 december 1907 in Amsterdam, 29 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 16 september 1903 in Amsterdam met Mooij, Dina Petronella, 25 jaar oud. Zij is geboren op zondag 14 juli 1878 in Amsterdam, dochter van Mooij, Johan Marie en Versteeg, Jacoba Alida Johanna. Zij is overleden op zaterdag 31 augustus 1968 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Beroep: werkster

Kinderen van Meerbeek, Antonie Cornelis en Mooij, Dina Petronella:

1 Meerbeek, Anna Cornelia, geboren op zaterdag 16 juli 1904 in Amsterdam. Volgt VI-a.
2 Meerbeek, Johan Marie
, geboren op vrijdag 26 april 1907 in Amsterdam. Volgt VI-b.


VI-a Meerbeek, Anna Cornelia
is geboren op zaterdag 16 juli 1904 in Amsterdam, dochter van Meerbeek, Antonie Cornelis en Mooij, Dina Petronella. Zij is overleden op zaterdag 19 april 1980 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Beroep: werkster
Zij (1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 30 april 1930 in Amsterdam met Baarschers, Alexander, 31 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 15 februari 1935 in Amsterdam. Hij is geboren op donderdag 24 november 1898 in Amsterdam. Hij is overleden op dinsdag 12 maart 1991 in Amsterdam, 92 jaar oud.
Beroep: betonwerker, opzichter van bouwwerken
Zij (2) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 30 juli 1941 in Amsterdam met Gill, Otto, 38 jaar oud. Hij is geboren op zondag 19 oktober 1902 in Amsterdam, zoon van Gill, Otto en Jansen, Alida Cornelia. Hij is overleden op maandag 8 mei 1967 in Amsterdam, 64 jaar oud.
Beroep: Agent van politie, schoolbediende

 

VI-b Meerbeek, Johan Marie is geboren op vrijdag 26 april 1907 in Amsterdam, zoon van Meerbeek, Antonie Cornelis en Mooij, Dina Petronella. Hij is overleden op donderdag 2 september 1971 in Amsterdam, 64 jaar oud.
Beroep: knopenmaker, expeditiebediende, kantoor-expeditiechef
Hij (1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 30 mei 1928 in Amsterdam met van Daalen, Maria, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op maandag 12 november 1934 in Amsterdam. Zij is geboren op woensdag 29 april 1908 in Amsterdam.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 17 april 1935 in Amsterdam met Daalman, Hendrika, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op zaterdag 13 juli 1946 in Amsterdam. Zij is geboren op woensdag 7 februari 1912 in Amsterdam.

Kinderen van Meerbeek, Johan Marie en Daalman, Hendrika:

1 Meerbeek, Rita, geboren op maandag 21 september 1936 in Amsterdam.
2 Meerbeek, Robert, geboren op maandag 29 juli 1946 in Amsterdam.
3 Meerbeek, Marianne, geboren op vrijdag 27 juni 1947 in Amsterdam.

 

IV-b Bourik, Gerardus Nicolaas is geboren op maandag 18 oktober 1847 in Amsterdam, zoon van Bourik, Bernardus Jacobes en Kölle [Katte], Anna Cornelia. Hij is overleden op zondag 16 juni 1912 in Amsterdam, 64 jaar oud.
Beroep: timmerman, directeur bouwmaatschappij 
Trouwde met Lindenman, Maria Elisabeth. Zij is geboren op vrijdag 2 mei 1851 in Amsterdam, dochter van Lindeman, Joan en Jung, Maria Philippina. Zij is overleden op zondag 22 januari 1922 in Amsterdam, 70 jaar oud.

[Foto: Oosterparkstraat]

Bij de geboorte van hun eerste kind woont het echtpaar in de Hoedenmakerstraat 97 [bij de van Ostadestraat, toen nog een landelijke en vrijwel onbebouwde buurt met boerderijen en losstaande huizen, behorende bij de gemeente Nieuwer Amstel, 't huidige Amstelveen]. Hier worden ook alle negen kinderen geboren, waarvan alleen de zes meisjes in leven blijven! Vanaf 1 mei 1896 wonen ze voor slechts 5 maanden in de A. Kuiperstraat 97, ook in Nieuwer Amstel. Op 7 oktober verhuizen ze naar de Oosterparkstraat 54 in Amsterdam. Waar het gezin ruim 5 jaar woont. Op 3 juni 1901 staan ze ingeschreven op de Jac. van Lennepkade 213 / 3 hoog.

Op 1 maart 1904  verkaste het gezin naar de Wilhelmina-straat 142 / huis. Hoewel Gerard op alle documenten
uit zijn leven genoteerd staat als timmerman, een eerbaar beroep, hebben we het vermoeden dat hij later een aannemersbedrijf had. In het Nieuws van de Dag treffen
we op 27-01-1904 een advertentie aan van de Bouwmaatschappij 'Onder Ons', waar hij als directeur genoemd wordt. Dezelfde functie bekleedde hij bij de Bouw- en exploitatie-compagnie 'Zeshuizen' aldus dezelfde krant van 15-03-1905. Drie jaar later verhuisde de familie naar de Kanaalstraat 182 / 1 hoog voor. Blijkbaar is er dan iets mis met de Bouwmaatschappij en daardoor ook met de gezinsinkomsten, want binnen enkele maanden verhuizen ze driemaal. Vanaf augustus 1910 keert de rust terug en wonen ze tot hun dood in de Wilhelminastraat 179 / 2 hoog.


Kinderen van Bourik, Gerardus Nicolaas en Lindeman, Maria Elisabeth:

1. Bourik, Maria Elisabeth, geboren op zaterdag 27 mei 1871 in Amsterdam. Zij is ongehuwd overleden op zondag 2 januari 1910 in Amsterdam, 38 jaar oud.
2. Bourik, Gerardus Nicolaas, geboren op zondag 5 januari 1873 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 5 april 1873 in Amsterdam, 3 maanden oud.
3. Bourik, Elisabeth Maria, geboren op vrijdag 27 februari 1874 in Amsterdam Volgt V-a.
4. Bourik, Anna Cornelia, geboren op dinsdag 29 augustus 1876 in Amsterdam Volgt V-b.
5. Bourik, Philippina
, geboren op zaterdag 31 augustus 1878 in Amsterdam. Zij is overleden op vrijdag 18 november 1938 in Haarlem, 60 jaar oud.
6. Bourik, Gerardus Nicolaas, geboren op een onbekende dag in mei 1881 in Amsterdam. Hij is overleden op woensdag 28 februari 1883 in Amsterdam, 1 jaar oud.
7. Bourik, Gerardus Nicolaas, geboren op donderdag 21 juni 1883 in Amsterdam. Hij is overleden op zondag 30 december 1883 in Amsterdam, 6 maanden oud.
8. Bourik, Hendrika Susanna, geboren op donderdag 20 maart 1884 in Amsterdam Volgt V-c.
9. Bourik, Martha Elisabeth, geboren op dinsdag 30 november 1886 in Amsterdam Volgt V-d.


V-a Bourik, Elisabeth Maria is geboren op vrijdag 27 februari 1874 in Amsterdam, dochter van Bourik, Gerardus Nicolaas en Lindeman, Maria Elisabeth. Zij is overleden op maandag 19 november 1956 in Velsen, 82 jaar oud.
Trouwde, 53 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1927 in Velsen met Dudok, Johannes Cornelis Hendrik, 44 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 20 juli 1883 in Hoorn. Hij is overleden op dinsdag 23 juli 1940 in Velsen, 57 jaar oud.


V-b Bourik, Anna Cornelia is geboren op dinsdag 29 augustus 1876 in Amsterdam, dochter van Bourik, Gerardus Nicolaas en Lindeman, Maria Elisabeth. Zij is overleden op donderdag 20 maart 1930 in Baarn, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 maart 1930. Zij is begraven op maandag 24 maart 1930 te Baarn.
Trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 2 januari 1913 in Amsterdam met Deiss, Cornelis Jacobus, 40 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 10 februari 1872 in Helder, zoon van Deiss, Casper Philip en de Wijn, Engeltje. Hij is overleden op dinsdag 2 april 1946 in Utrecht, 74 jaar oud.
Beroep: handelsreiziger

 

V-c Bourik, Hendrika Susanna is geboren op donderdag 20 maart 1884 in Amsterdam, dochter van Bourik, Gerardus Nicolaas en Lindeman, Maria Elisabeth. Zij is overleden op maandag 8 maart 1965 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 22 augustus 1912 in Amsterdam met Wijchers, Adrianus Barend, 27 jaar oud. Hij is geboren op maandag 26 januari 1885 in Amsterdam, zoon van Wijchers, Barend Jacob en van der Zee, Neeltje. Hij is overleden op vrijdag 31 december 1965 in Nijmegen, 80 jaar oud.
Beroep: electriciën, werkmeester Scheepvaart maatschappij

   
Kinderen van Bourik, Hendrika Susanna en Wijchers, Adrianus Barend:

1 Wijchers, Gerhardus Nicolaas, geboren op woensdag 6 februari 1918 in Amsterdam. 
2 Wijchers, Cornelia Hendrika, geboren op dinsdag 27 december 1921 in Amsterdam.

 

V-d Bourik, Martha Elisabeth is geboren op dinsdag 30 november 1886 in Amsterdam, dochter van Bourik, Gerardus Nicolaas en Lindeman, Maria Elisabeth. Zij is overleden op vrijdag 26 september 1969 in Bussum, 82 jaar oud.
Trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 1 augustus 1907 in Amsterdam met Burmeister, Friedrich Wilhelm, 21 jaar oud. Hij is geboren op maandag 21 september 1885 in Amsterdam, zoon van Burmeister, Friedrich Wilhelm en Momber, Clara Maria. Hij is overleden op dinsdag 19 oktober 1915 in Ermelo, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 oktober 1915.
Beroep: kantoorbediende, manufacturier

Kinderen van Bourik, Martha Elisabeth en Burmeister, Friedrich Wilhelm:

1 Burmeister, Maria Elisabeth, geboren op donderdag 30 april 1908 in Amsterdam.
2 Burmeister, Johanna Elizabeth, geboren op zaterdag 10 september 1910 in Amsterdam.
3 Burmeister, Martha Elisabeth, geboren op vrijdag 26 januari 1912 in Amsterdam.

Het gezin verhuisde rond 1913 naar Ermelo, waar zij in de Kerklaan 6 woonden. Hier stierf Friedrich, slechts 30 jaar oud. Op 18 november 1952 verhuisde Martha naar de Rietlaan 38, om vervolgens eind april 1954 naar de Boslaan 26 in Bussum te verkassen, alwaar zij tot op hoge leeftijd mooi woonde.  

IV-c Bourik, Johanna Catharina is geboren op maandag 27 oktober 1856 in Amsterdam, dochter van Bourik, Bernardus Jacobes en Kölle [Katte], Anna Cornelia. Zij is overleden op zaterdag 11 oktober 1902 in Amsterdam, 45 jaar oud.
Zij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 21 januari 1880 met van Kampen, Cornelis, 26 jaar oud. Hij is geboren op zondag 18 september 1853 in Amsterdam, zoon van van Kampen, Cornelis en Pels, Maria Elisabeth. Hij is overleden op zondag 19 januari 1941 in Amsterdam, 87 jaar oud.
Beroep: sigarenmaker

Kinderen van Bourik, Johanna Catharina en van Kampen, Cornelis:

1 van Kampen, Cornelis, geboren op zaterdag 30 oktober 1880 in Amsterdam. Volgt V-f.
2 van Kampen, Anna Cornelia
, geboren op vrijdag 11 augustus 1882 in Amsterdam. Volgt V-g.
3 van Kampen, Johanna Catharina
, geboren op vrijdag 23 augustus 1889 in Amsterdam. Volgt V-h.
4 van Kampen, Gerardus Nicolaas
, geboren op vrijdag 20 januari 1893 in Amsterdam. Volgt V-i.
5 van Kampen, Antonie
, geboren op zondag 21 februari 1897 in Amsterdam.


V-f van Kampen, Cornelis is geboren op zaterdag 30 oktober 1880 in Amsterdam, zoon van van Kampen, Cornelis en Bourik, Johanna Catharina (zie IV-c). Hij is overleden op zondag 18 april 1943 in Amsterdam, 62 jaar oud.
Beroep: kastenmaker
Hij trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 10 oktober 1906 in Amsterdam met Dammuller, Elisabeth Jacoba, 25 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 5 februari 1881 in Amsterdam, dochter van Dammuller, Johan Hendrik en Houben, Bernardina Elizabeth. Zij is overleden op zaterdag 27 maart 1965 in Amsterdam, 84 jaar oud.

Kinderen van van Kampen, Cornelis en Dammuller, Elisabeth Jacoba:

1 van Kampen, Elizabeth Cornelia, geboren op maandag 28 oktober 1907 in Amsterdam. Volgt VI-e.
2 van Kampen, Johanna Catharina
, geboren op dinsdag 12 april 1910 in Amsterdam. Volgt VI-f.
3 van Kampen, Cornelis
, geboren op zaterdag 12 augustus 1911 in Amsterdam. Volgt VI-g.
4 van Kampen, Jacoba Johanna, geboren op dinsdag 18 september 1917 in Amsterdam. Volgt VI-h.


VI-e van Kampen, Elizabeth Cornelia
is geboren op maandag 28 oktober 1907 in Amsterdam, dochter van van Kampen, Cornelis (zie V-f) en Dammuller, Elisabeth Jacoba. Zij trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 22 juli 1925 in Amsterdam.


VI-f van Kampen, Johanna Catharina is geboren op dinsdag 12 april 1910 in Amsterdam, dochter van van Kampen, Cornelis (zie V-f) en Dammuller, Elisabeth Jacoba. Zij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 28 mei 1936 in Amsterdam.


VI-g van Kampen, Cornelis is geboren op zaterdag 12 augustus 1911 in Amsterdam, zoon van van Kampen, Cornelis (zie V-f) en Dammuller, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 18 maart 1936 in Amsterdam.


VI-h van Kampen, Jacoba Johanna
is geboren op dinsdag 18 september 1917 in Amsterdam, stiefdochter van van Kampen, Cornelis (zie V-f). Zij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 26 februari 1941 in Amsterdam met van Tol, H.L.G.


V-g van Kampen, Anna Cornelia is geboren op vrijdag 11 augustus 1882 in Amsterdam, dochter van van Kampen, Cornelis en Bourik, Johanna Catharina (zie IV-c). Zij is overleden op dinsdag 24 maart 1953 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Zij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 juni 1907 in Amsterdam met Buckert, Hendrik, 24 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 26 mei 1883 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 3 december 1955 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Beroep: koetsier, chauffeur APC

Kinderen van van Kampen, Anna Cornelia en Buckert, Hendrik:

1 Buckert, Sophia Catharina, geboren op maandag 11 mei 1908 in Amsterdam.
2 Buckert, Anna Cornelia, geboren op donderdag 6 juli 1911 in Amsterdam.
3 Buckert, Catharina Margaretha, geboren op dinsdag 22 juni 1915 in Amsterdam. Volgt VI-i.


VI-i Buckert, Catharina Margaretha
is geboren op dinsdag 22 juni 1915 in Amsterdam, dochter van Buckert, Hendrik en van Kampen, Anna Cornelia (zie V-g).
Zij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 17 juli 1941 in Amsterdam met Bookeleman, P.H.H.


V-h van Kampen, Johanna Catharina
is geboren op vrijdag 23 augustus 1889 in Amsterdam, dochter van van Kampen, Cornelis en Bourik, Johanna Catharina (zie IV-c). Zij is overleden op donderdag 7 november 1963 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Zij trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 22 maart 1911 in Amsterdam met Ninaber, Hendrik Karel, 24 jaar oud. Hij is geboren op woensdag 9 maart 1887 in Amsterdam, zoon van Ninaber, Hendrik Karel en van Schuijlenburg, Maria Helena. Hij is overleden op vrijdag 18 september 1970 in Amsterdam, 83 jaar oud.
Beroep: karrijoer Petroleummaatschappij

Kinderen van van Kampen, Johanna Catharina en Ninaber, Hendrik Karel:

1 Ninaber, Marja Helena, geboren op maandag 12 februari 1912 in Amsterdam.
2 Ninaber, Johanna Catharina, geboren op zondag 21 december 1913 in Amsterdam. Volgt VI-j.
3 Ninaber, Hendrika Catharina
, geboren op woensdag 16 februari 1916 in Amsterdam. Volgt VI-k.
4 Ninaber, Hendrik Karel
, geboren op dinsdag 12 april 1921 in Amsterdam. Volgt VI-l.

VI-j Ninaber, Johanna Catharina is geboren op zondag 21 december 1913 in Amsterdam, dochter van Ninaber, Hendrik Karel en van Kampen, Johanna Catharina (zie V-h). Zij trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 29 november 1939 in Amsterdam met de Graaf, P.


VI-k Ninaber, Hendrika Catharina is geboren op woensdag 16 februari 1916 in Amsterdam, dochter van Ninaber, Hendrik Karel en van Kampen, Johanna Catharina (zie V-h). Zij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 25 maart 1943 in Amssterdam met Groenhuijzen, J.A.


VI-l Ninaber, Hendrik Karel is geboren op dinsdag 12 april 1921 in Amsterdam, zoon van Ninaber, Hendrik Karel en van Kampen, Johanna Catharina (zie V-h). Hij trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 2 september 1964 in Amsterdam met Lelieveld, C.J.


V-i van Kampen, Gerardus Nicolaas
is geboren op vrijdag 20 januari 1893 in Amsterdam, zoon van van Kampen, Cornelis en Bourik, Johanna Catharina (zie IV-c). Hij is overleden op dinsdag 1 oktober 1974 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Beroep: pakhuisknecht, boterhandelaar
Hij trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 24 juli 1918 in Amsterdam met Muller, Anna Margaretha, 24 jaar oud. Zij is geboren op zondag 18 maart 1894 in Amsterdam. Zij is overleden op dinsdag 3 januari 1961 in Amsterdam, 66 jaar oud.

Kind van van Kampen, Gerardus Nicolaas en Muller, Anna Margaretha:

1 van Kampen, Gerardus Nicolaas, geboren op maandag 24 maart 1924 in Amsterdam.

 

IV-d van Bourik, Evert Nicolai is geboren op zaterdag 11 augustus 1860 in Amsterdam, zoon van Bourik, Bernardus Jacobes en Kölle [Katte], Anna Cornelia. Hij is overleden op zaterdag 23 november 1912 in Amsterdam, 52 jaar oud.
Beroep: stucadoor
Trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 24 november 1880 in Amsterdam met Reuter, Catharina Elisabeth, 20 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 4 oktober 1860 in Amsterdam, dochter van Reuter, Hermanus en Francani, Maria Elisabeth.
Beroep: schoonmaakster

[Foto: Egelantiersgracht vanaf nr. 150]

Voor zover bekend woonden Evert en Catharina jarenlang in de Accolijnenstraat 5. Alwaar de 14 kinderen geboren worden, waarvan er slechts 5 in leven bleven.
Op 23 januari 1895 verhuizen ze naar de Egelantiergracht 160, waar ze slechts 8 maanden wonen. Vervolgens breken er slechte tijden aan, voor zover je daarover kunt spreken voor een gezin dat al 9 kinderen verloor.
Ze verhuizen namelijk nog zo'n 18 keer. Op 12 september 1895 is het de Anjeliersstraat 113, een jaar later versjouwen ze het hele spul één pand verder, naar nr. 111. Nog geen 9 maanden later naar nr. 129/huis. Twee maanden daarna, op 27 november 1897 wordt het de Westerstraat 105 / 1 hoog voor. Vier maanden later gaat "t weinige huisraad weer op de handkar naar de Fiolettenstraat 7 / 3 hoog achter. Na een half jaar vertrekken ze naar de Anjeliersstraat 16 / 1 hoog voor, gevolgd door nr. 10 / 2 hoog en nr.13 / 2 hoog. Op dit laatste huisnummer wonen ze 2,5 half. Op 6 augustus 1903 gaat "t spul naar de 2e Boomdwarsstraat 7 / 2 hoog. Een jaar later naar de Spaerndammerstraat 51 / 1 hoog achter.
Vanaf 2 augustus 1904 tot 20 mei 1905, verblijft zoon Evert in Drunen N.B. Vervolgens op 9 november 1904 naar de Haarlemmer Houttuinen 107 / 2 hoog. Op 18 januari 1905 - Taanstraat 3 huis, 10 mei 1905 - Haarlemmer Houttuinen 109 / 3 hoog voor. Hier vandaan trouwt zoon Bernard. Vanaf 7 maart 1907 - Egelantierstraat 20 / 3 hoog, 27 augustus 1907 - Egelantierstraat 34 / 3 hoog. Na twee jaar wordt er voor de zoveelste keer verhuisd, naar de Karthuisiusstraat 8 / 3 hoog achter, snel gevolgd door de Egelantiergracht 66 / 2 hoog. Hier overlijdt Evert. Catharina gaat als schoonmaakster de kost verdienen. Op 24 september 1916, verhuist zij naar de Spaarndammer dwarssloot 16 / 1 hoog, om na een jaar te eindigen in de Lindenstraat 43 / 1 hoog voor.


Kinderen van van Bourik, Evert Nicolai en Reuter, Catharina Elisabeth:

1. Bourik, Bernardus Jacobes Nicolaas, geboren op vrijdag 6 januari 1882 in Amsterdam Volgt V-e.
2. Bourik, Maria Elisabeth, geboren op vrijdag 22 december 1882 in Amsterdam. Zij is overleden vóór 1895, ten hoogste 13 jaar oud.
3. van Bourik, Evert Nicolai, geboren op zondag 4 mei 1884 in Amsterdam. Hij is overleden op donderdag 21 augustus 1884 in Amsterdam, 3 maanden oud.
4. Bourik, Evert Nicolai, geboren op woensdag 14 oktober 1885 in Amsterdam Volgt V-f.
5. Bourik, Catharina Elisabeth
, geboren op dinsdag 8 november 1887 in Amsterdam. Zij is overleden op vrijdag 30 maart 1888 in Amsterdam, 4 maanden oud.
6. Bourik, Catharina Elisabeth, geboren op maandag 17 juni 1889 in Amsterdam. Zij is overleden op dinsdag 25 juni 1889 in Amsterdam, 8 dagen oud.
7. Bourik, Hermanus Nicolaas, geboren op donderdag 18 september 1890 in Amsterdam. Hij is overleden op zondag 14 juni 1891 in Amsterdam, 8 maanden oud.
8. Bourik, Hermanus Nicolaas, geboren op donderdag 12 november 1891 in Amsterdam. Hij is overleden op donderdag 23 juni 1892 in Amsterdam, 7 maanden oud.
9. Bourik, Theodorus Johannes, geboren op dinsdag 26 december 1893 in Amsterdam. Hij is overleden op maandag 16 juli 1894 in Amsterdam, 6 maanden oud.
10. Bourik, Maria Elisabeth, geboren op zondag 22 december 1895 in Amsterdam Volgt V-g.
11. Bourik, Catharina Elisabeth, geboren op woensdag 27 januari 1897 in Amsterdam. Zij is overleden op maandag 31 mei 1897 in Amsterdam, 4 maanden oud.
12. Bourik, Anna Cornelia, geboren op zondag 28 januari 1900 in Amsterdam Volgt V-h.
13. Bourik, Hermanus Nicolaas
, geboren op maandag 28 oktober 1901 in Amsterdam. Hij is overleden op woensdag 21 februari 1968 in Katwijk, 66 jaar oud.
Beroep: kraamzetter
14. Bourik, Petrus Johannes Jacobus Nicolaas, geboren op zondag 13 maart 1904 in Amsterdam. Hij is overleden op maandag 30 oktober 1905 in Amsterdam, 1 jaar oud.


V-e Bourik, Bernardus Jacobes Nicolaas is geboren op vrijdag 6 januari 1882 in Amsterdam, zoon van van Bourik, Evert Nicolai en Reuter, Catharina Elisabeth. Hij is overleden op zondag 26 augustus 1906 in Ilpendam, 24 jaar oud. (oorzaak: verdronken in het kanaal).
Beroep: sigarenmaker
Trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 12 juli 1905 in Amsterdam met Oosterhuis, Martha Trientje, 21 jaar oud. Zij is geboren op zondag 2 september 1883 in Groningen, dochter van Oosterhuis, Lukas Johannes en van Diggelen, Henderika Adrïana. Zij is overleden op 23-05-1962 in Amsterdam, 78 jaar oud. Zij trouwde later op 18-09-1907 in Amsterdam met Bourik, Evert Nicolai (1885-1945). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 25-01-1911 in Amsterdam. Zij trouwde later op 03-07-1919 in Amsterdam met Holster, Simon (1867-1929). 

Kind van Bourik, Bernardus Jacobes Nicolaas en Oosterhuis, Martha Trientje:

1. Bourik, Catharina Elisabeth, geboren in april 1906 in Amsterdam. Zij is overleden op vrijdag 22 februari 1907 in Amsterdam, 10 maanden oud.

V-f Bourik, Evert Nicolai is geboren op woensdag 14 oktober 1885 in Amsterdam, zoon van van Bourik, Evert Nicolai en Reuter, Catharina Elisabeth. Hij is overleden op vrijdag 10 augustus 1945 in Amsterdam, 59 jaar oud.
Beroep: Pakhuisknecht, landbouwer, grondwerker, los werkman, koopman 
(1) Trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 18 september 1907 in Amsterdam met Oosterhuis, Martha Trijntje, 24 jaar oud, dochter van Oosterhuis, Lukas Johannes en van Diggelen, Henderika Adrïana. Zij is geboren op zondag 2 september 1883 in Groningen. Zij is overleden op 23-05-1962 in Amsterdam, 78 jaar oud. Zij is weduwe van Evert's broer, Bourik, Bernardus Jacobes Nicolaas (1882-1906), met wie zij trouwde op 12-07-1905 in Amsterdam. Zij trouwde later op 03-07-1919 in Amsterdam met Holster, Simon (1867-1929).
(2) Trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 17 oktober 1923 in Amsterdam met van Rossum, Betje Frederika, 19 jaar oud. Notitie: Bij huwelijk echting van een kind. Zij is geboren op zondag 19 juni 1904 in Amsterdam, dochter dochter van Johannes Adrianus [Jan Mossenessie] van Rossum, en Bakker, Hendrika [Heintje]. Zij is overleden op 02-12-1957 in Amsterdam, 53 jaar oud. Zij trouwde later op 26-11-1947 in Amsterdam met Tartaud, Jan (geb. 1911). 

Kinderen van Bourik, Evert Nicolai en Oosterhuis, Martha Trijntje:

1. Bourik, Martha Trijntje, geboren op vrijdag 5 maart 1909 in Amsterdam Volgt VI-a.
2. Bourik, Evert Nicolai
, geboren op dinsdag 5 december 1911 in Amsterdam. Hij is overleden op vrijdag 22 november 1912 in Amsterdam, 11 maanden oud.

Kind van Bourik, Evert Nicolai en van Rossum, Betje Frederika:

1 Bourik, Bertus, geboren op zaterdag 10 maart 1923 in Amsterdam. Hij is overleden op vrijdag 21 februari 1941 in Amsterdam, 17 jaar oud.
Beroep: loopjongen bij AKO

Evert gaat samen met Martha in de 2e Tuindwarsstraat 10 / 2 hoog wonen. Echter na 2 maanden verhuizen zij al naar de Ratelwachtsteeg 1 / 3 hoog, alwaar ze één jaar wonen. Op 15 oktober 1908 betrekken ze een eenkamer woning in de Boomstraat 68 / 3 hoog achter, na drie maanden verhuizen ze naar de Westerstraat 46 / 1 hoog. Hier wonen ze slechts zes weken. Twee dagen voor de geboorte van hun dochter trekken ze weer in een eenkamer woning, gelegen in de Oosterstraat 198 / 2 hoog achter. Op 5 augustus 1910 vertrekken ze naar de Karthuisiusstraat 8 / 3 hoog achter. Op 25 januari 1911 scheiden zij van elkaar. Desondanks wordt er 11 maanden later een zoon geboren, die erkent wordt door Evert. Hij verhuist naar de Lindengracht 173 huis. Vanaf 21 maart 1913 tot 1920 woont Evert in bij de familie Schaft op 5 verschilende adressen. Dan woont hij in bij de familie Lagewoert, op 3 adressen.

Bij zijn huwelijk met Betje, trekt het pasgetrouwde stel in bij haar ouders in de Elandstraat 153 huis. Hier is zoon Bertus al een half jaar eerder geboren. Op 31 maart 1924 betrekken zij een eigen woning in de Engelichersteeg 19 / 1 hoog. Een jaar later huizen zij een paar maanden in een Woonschip "de Amsterdam 1077", gelegen in Marnixkade hoek Egelantiergracht. Eind augustus verhuizen ze naar de Elandstraat 153 / 2 hoog achter. Na twee jaar wordt het de Laurierstraat 40 huis.
Op 20 februari 1929 vertrekt Betje met zoon Bertus naar haar ouderlijk huis, om op 27 mei weer in te trekken bij Evert. Hij woont gedurende die tijd 2 maanden aan het Haarlemmerplein 9 huis. Samen beginnen ze opnieuw in de Lindenstraat 41 / 3 hoog achter. Maar de verhuizingen, in deze crisisjaren, blijven zich opeen rijgen.
Op 15 augustus 1930 - Anjeliersstraat 200 / 2 hoog voor, vanaf 7 maart 1931 - Vinkenstraat 27 / 3 hoog, vanaf 7 december 1932 - Nauwe Distelweg 35 huis, vanaf 4 november 1933 Palmgracht 18 / 2 hoog achter, vanaf 11 juni 1934 - Driehoekstraat 15 / 3 hoog, vanaf 6 april 1936 - Bloemstraat 196 / 3 hoog, vanaf 15 oktober 1936 - Lindengracht 156 / 3 hoog, vanaf 14 augustus 1937 - Tuinstraat 47 / 3 hoog, vanaf 1 november 1937 - Lindenstraat 9 huis, vanaf 10 mei 1938 - Vinkenstraat 44 / 3 hoog voor, vanaf 31 augustus 1938 - Lindenstraat 26 (inwonend), vanaf 14 september 1938 - Lindenstraat 19 / 1 hoog en vanaf 25 oktober 1938 - Lindenstraat 2 / 2 hoog.
In totaal verhuisde Evert in zijn leven minimaal 54 maal!VI-a Bourik, Martha Trijntje is geboren op vrijdag 5 maart 1909 in Amsterdam, dochter van Bourik, Evert Nicolai en Oosterhuis, Martha Trijntje. Zij is overleden op zondag 17 oktober 1993 in Zeist, 84 jaar oud.

Beroep: winkelierster in kleding.
Trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 3 januari 1929 in Amsterdam met Holster, Simon, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 24 mei 1971 in Amsterdam. Hij is geboren op maandag 17 oktober 1904 in Amsterdam, zoon van Holster, Simon en Last, Mettje. Hij is overleden op zaterdag 24 september 1977 in Utrecht, 72 jaar oud.
Beroep: beursbediende, procuratiehouder op effecten kantoor, centrifugeerder, koopman in textiel, magazijn bediende

Kinderen van Bourik, Martha Trijntje en Holster, Simon:

1. Holster, Johannes Solke, geboren op maandag 6 mei 1929 in Amsterdam.
Beroep: bloemist
2. Holster, Simon Henri, geboren op vrijdag 6 februari 1931 in Amsterdam 
3. Holster, Hendrik, geboren op woensdag 8 februari 1933 in Amsterdam. Hij is overleden op vrijdag 19 november 1948 in Amsterdam, 15 jaar oud.
4. Holster, Lucas Johannes, geboren op donderdag 25 juli 1935 in Amsterdam.
5. Holster, Mettje Martha [Meta], geboren op maandag 21 juni 1937 in Velsen.
6. Holster, Gonda Frieda, geboren op vrijdag 11 juni 1948 in Amsterdam .

Martha en Simon waren sinds 1919 stiefzus en - broer van elkaar. Haar moeder was toen getrouwd met Simon's vader. Martha was vijf maanden zwanger, toen ze trouwden.
Het gezin woonde rond 1956 in Zeist, het hele gezin werkte toen mee in de textielhandel. Martha had op een gegeven moment een kledingwinkel in Utrecht. Ze verkocht er dezelfde soort kleding, als haar zonen ook op de markt verkochten. 

Zoon Johan kocht in 1956, een huis in de Johan van Oldebarneveltlaan 80 te Zeist. Hij begon er een bloemenwinkel. Later verzorgde Johan de bloemen in Oostenrijk, ook tijdens het traditionele Nieuwjaarsconcert te Wenen! Een eervolle opdracht! 

Martha was nogal temperamentvol, en kende de hele bijbel uit haar hoofd, waaruit ze met luide stem declameerde tijdens de meningsverschillen met Simon. Martha gooide op een ochtend de kleren van haar man van drie hoog naar beneden op straat en hij kon vertrekken.


V-g van Bourik, Maria Elisabeth is geboren op zondag 22 december 1895 in Amsterdam, dochter van van Bourik, Evert Nicolai en Reuter, Catharina Elisabeth. Zij is overleden op maandag 7 februari 1972 in Amersfoort, 76 jaar oud.
Trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 23 juni 1915 in Amsterdam met Janssen, Cornelis Charles Laurentius, 22 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 16 december 1892 in Teteringen, zoon van Janssen, Wilhelmus Jacob Johannes en van Osta, Maria Hendrika. Hij is overleden op dinsdag 17 februari 1959 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Beroep: barbier, werkman bij de Hembrug

Kinderen van van Bourik, Maria Elisabeth en Janssen, Cornelis Charles Laurentius:

1 Janssen, Wilhelmus Jacob Johannes, geboren op donderdag 20 januari 1916 in Amsterdam.
2 Janssen, Catharina Elisabeth, geboren op zaterdag 17 februari 1917 in Amsterdam. Zij trouwde met Jan Christiaan Perlee. Jan is geboren op 20-12-1914 in Amsterdam. Hij is overleden op 08-10-1992 in Amersfoort, 77 jaar oud.
3 Janssen, Cornelia, geboren op 23-07-1921 in Amsterdam.
4 Janssen, Marinus, geboren op 03-02-1927 in Amsterdam.

 

foto: Lindenstraat]

V-h Bourik, Anna Cornelia is geboren op zondag 28 januari 1900 in Amsterdam, dochter van van Bourik, Evert Nicolai en Reuter, Catharina Elisabeth. Zij is overleden op vrijdag 20 maart 1964 in Amsterdam, 64 jaar oud.
Zij (1) trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 15 november 1918 in Amsterdam met van Druten, Cornelis, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op op maandag 18 maart 1929 in Amsterdam (scheiding). Hij is geboren op zondag 4 juni 1899 in Amsterdam, zoon van van Druten, Cornelis Martinus en Symons, Wilhelmina. Hij is overleden na zaterdag 14 mei 1955 ws in Beverwijk, minstens 55 jaar oud.
Beroep: vuurstoker, fabrieksarbeider 
Zij (2) begon waarschijnlijk een relatie rond 1929 en trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 21 oktober 1937 in Amsterdam met Wijnberg, Mattheus Hendrikus, 34 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 13 oktober 1903 in Amsterdam. Hij is overleden op zondag 15 november 1953 in Tilburg, 50 jaar oud. Hij trouwde eerder op woensdag 21 maart 1923 in Amsterdam met Pauw, Hendrika Elizabeth (1903-1991). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op maandag 3 juni 1935 in Amsterdam.                           
Beroep: glazenwasscher

Kinderen van Bourik, Anna Cornelia en van Druten, Cornelis:

1. van Druten, Antoon Cornelis, geboren op vrijdag 21 oktober 1927 in Amsterdam.
2. van Druten, Evert Nicolaas, geboren op dinsdag 10 december 1929 in Amsterdam. Volgt VI-o.

Kinderen van Bourik, Anna Cornelia en ws.Wijnberg, Mattheus Hendrikus: 

3. Bourik, Cornelis Charles Laurentius [Cor], geboren op vrijdag 5 december 1930 in Amsterdam. Volgt VI-p.
4. Bourik, Matthaeus Hendricus
, geboren op zaterdag 30 juli 1932 in Amsterdam.
5. Bourik, Catharina Elisabeth, geboren op woensdag 21 juni 1933 in Amsterdam. Volgt VI-q.
6. Bourik, Anna Cornelia
, geboren op zondag 26 augustus 1934 in Amsterdam. 

Kinderen van Bourik, Anna Cornelia en Wijnberg, Mattheus Hendrikus:

7. Wijnberg, Maria Elisabeth, geboren op maandag 17 februari 1936 in Amsterdam. 
8. Wijnberg, Johanna Jacoba, geboren op vrijdag 20 mei 1938 in Amsterdam.
9. Wijnberg, Hermina, geboren op dinsdag 19 maart 1940 in Amsterdam.

Vanaf 9 november 1928 staat Anna ingeschreven op haar eigen gezinskaart [zonder Cornelis], terwijl de echtscheiding pas op maandag 18 maart 1929 werd uitgesproken. Zij woont dan aan het Prinseneiland 33 / 1 hoog.
Vanaf 23 augustus 1929 staat zij met haar kinderen ingeschreven op het adres Lindenstraat 43 / 3 hoog achter, ten huize van Wijnberg. Hij was toen nog getrouwd met Hendrika Pauw, bij wie hij vijf kinderen had, de jongste was toen net één jaar oud. Gezien deze data lijkt het voor de hand liggend dat Evert Nicolaas, geboren op dinsdag 10 december 1929 geen zoon was van Cornelis van Druten, maar van Mattheus Wijnberg. Evenals de volgende vier kinderen Bourik, waarvan de tweede ook naar hem vernoemd is. Zij kregen hun moeders achternaam, aangezien hun natuurlijke vader toen nog gehuwd was. Pas op maandag 3 juni 1935 werd zijn echtscheiding een feit.

Wijnberg erkent twee dagen voor zijn huwelijk met Anna, dan alleen dochter Maria Elisabeth, geboren op maandag 17 februari 1936 en pas op dinsdag 19 oktober 1937 aangegeven. De overige vier kinderen behouden de achternaam Bourik. Op zijn persoonskaart lezen we dat Mattheus Wijnberg alle zes eerdere kinderen van Anna als stiefkinderen aanvaardt bij hun huwelijk. Maar ja, 't waren andere tijden...

Tussen 22 oktober 1943 en 19 mei 1944 zat Mattheus in de gemeente Norg, provincie Drente alwaar ook de beruchte dwangkolonie Veenhuizen gevestigd was. Anna woont dan met haar negen kinderen in de Vinkenstraat 92 huis. Blijkbaar zijn zij dan uit elkaar, want bij terugkeer in Amsterdam betrekt hij een woning in de Weesperstraat 116 / 3 hoog. Op 21 juli 1945 verhuist Anna naar de Kloveniersburgwal 20 huis. Vanaf 24 februari 1947 verblijft Wijnberg wederom in Norg tot 8 april 1948. Hij overlijdt, op 50-jarige leeftijd in Tilburg. Anna zal Amsterdam nooit verlaten en in november 1957 nog verhuizen naar de St. Annenstraat 10 / 1 hoog, een jaar later vinden we haar terug in de Govert Flinckstraat en in maart 1962 op een adres in de gezellige Albert Cuijpstraat 190 / 1 hoog, waar ze uitkijkt op de dagelijkse markt.

 

VI-o van Druten, Evert Nicolaas is geboren op dinsdag 10 december 1929 in Amsterdam, zoon van van Druten, Cornelis en Bourik, Anna Cornelia. Hij is overleden op zondag 10 april 1994 in Hoorn, 64 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 19 februari 1954 in Amsterdam met Stapper, Pieternella Hendrika, 18 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 13 december 1935 in Alphen aan de Rijn, dochter van Stapper, Pieter Hendrik en Wagelaar, Sientje.

Kinderen van van Druten, Evert Nicolaas en Stapper, Pieternella Hendrika:

1 van Druten, Eleanora Wilhelmina, geboren op woensdag 25 augustus 1954 in Amsterdam. 
2 van Druten, Jannetje Louise, geboren op woensdag 11 april 1956 in Amsterdam. 
3 van Druten, Martinus Hendrikus, geboren op donderdag 15 mei 1958 in Amsterdam. 
4 van Druten, Josina Carolina Caterina, geboren op vrijdag 2 december 1960 in Amsterdam.
5 van Druten, Evert Nicolaas, geboren op vrijdag 27 juli 1962 in Amsterdam. 
6 van Druten, Andreas Nicolaas [Andre], geboren op woensdag 31 januari 1968.

 

VI-p Bourik, Cornelis Charles Laurentius [Cor] is geboren op vrijdag 5 december 1930 in Amsterdam, zoon van ws. Wijnberg, Mattheus Hendrikus en Bourik, Anna Cornelia. Hij is overleden op 24-02-2009 in Maasbracht, 78 jaar oud. 
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 17-09-1954 in Amsterdam, met Pasveer, Joke. Zij is overleden op woensdag 28 juli 2004.

Kinderen van Cor en Joke:

1 Bourik, Joke, geboren in 1957.
2 Bourik, Thea, geboren in 1958. Zij is overleden op woensdag 18 april 2007.
3 Bourik, Corrie, geboren in 1960.
4 Bourik, Leo, geboren in 1963.
5 Bourik, René Beatrix Hendrikus, geboren in 1967.
6 Bourik, Eveline, geboren op donderdag 28 december 1972.


VI-q Bourik, Catharina Elisabeth is geboren op woensdag 21 juni 1933 in Amsterdam, dochter van Bourik, Anna Cornelia. Zij is overleden op vrijdag 15 oktober 1982 in Amsterdam, 49 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 19 oktober 1982 op de ´de Nieuwe Ooster´ in Amsterdam.
Beroep: ateliernaaister
Trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 27 mei 1958 in Amsterdam met Duits, Franciscus, 24 jaar oud. Hij is geboren op zondag 22 april 1934 in Nijmegen, zoon van Duits, Theodorus en Janssen, Elisabeth Cornelia Johanna. Hij is overleden op donderdag 26 mei 1983 in Amsterdam, 49 jaar oud. Hij is begraven op maandag 30 mei 1983 op 'de Nieuwe Ooster´ in Amsterdam.
Beroep: schoenmaker, kolenwerker, fabrieksarbeider, expeditie bediende

Kinderen van Bourik, Catharina Elisabeth en Duits, Franciscus:

1. Duits, Anna Cornelia [Anneke], geboren op vrijdag 27 juli 1956 in Amsterdam.
2. Duits, Franciscus, geboren op vrijdag 13 juni 1958 in Amsterdam.
3. Duits, Mattheus, geboren op dinsdag 25 augustus 1959 in Amsterdam.
4. Duits, Cornelis, geboren op maandag 7 november 1960 in Amsterdam. 

 

IV-e Bourik, Jozef is geboren op donderdag 31 juli 1862 in Amsterdam, zoon van Bourik, Bernardus Jacobes en Kölle [Katte], Anna Cornelia. Hij is overleden op zondag 9 februari 1930 in Amsterdam, 67 jaar oud.
Beroep: opperman metselaar
Hij trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 21 september 1888 in Amsterdam met Schuurman, Antje, 17 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 22 september 1870 in Amsterdam, dochter van Schuurman, Louis Petrus en Franke, Jacoba. Zij is overleden op 22-08-1948 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Beroep: dienstbode
 

Kinderen van Bourik, Jozef en Schuurman, Antje:

1 Bourik, Jozef, geboren op maandag 30 september 1889 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 10 augustus 1918 in Amsterdam, 28 jaar oud. Beroepen: sigarenmaker, musicus.
2 Bourik, Louis Petrus, geboren op maandag 25 mei 1891 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 22 augustus 1891 in Amsterdam, 2 maanden oud.
3 Bourik, Bernardus Jacobes Nicolaas, geboren op vrijdag 1 juli 1892 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 10 juni 1893 in Amsterdam, 11 maanden oud.
4 Bourik, Jacoba, geboren op vrijdag 29 september 1893 in Amsterdam. Volgt V-n.
5 Bourik, Hermanus Antonius
, geboren op zondag 9 december 1894 in Amsterdam. Hij is overleden op maandag 8 april 1895 in Amsterdam, 3 maanden oud.
6 Bourik, Louis Petrus, geboren op donderdag 16 januari 1896 in Amsterdam. Hij is overleden op woensdag 18 maart 1896 in Amsterdam, 2 maanden oud.
7 Bourik, Elisabeth, geboren op zondag 16 mei 1897 in Amsterdam. Zij is overleden op maandag 16 augustus 1897 in Amsterdam, 3 maanden oud.
8 Bourik, Antje, geboren op vrijdag 25 februari 1898 in Amsterdam. Volgt V-o.
9 Bourik, Elisabeth
, geboren op woensdag 24 oktober 1900 in Amsterdam. Volgt V-p.
10 Bourik, Louise Pieternella
, geboren op maandag 20 oktober 1902 in Amsterdam. Volgt V-q.
11 Bourik, Johanna Catharina
, geboren op maandag 4 april 1904 in Amsterdam. Zij is overleden op woensdag 17 augustus 1904 in Amsterdam, 4 maanden oud.
12 Bourik, Anna Cornelia, geboren op zaterdag 23 mei 1908 in Amsterdam. Volgt V-r.
13 Bourik, Johanna Catharina
, geboren op donderdag 23 december 1909 in Amsterdam. Zij is overleden vóór 1939 in Amsterdam, ten hoogste 30 jaar oud. Beroep: inpakster, fabrieksarbeidster

Jozef en Antje wonen vanaf hun trouwen op het Hoedjespad No.1, alwaar hun eerste drie zoons het levenslicht zien en kleine Louis, slechts twee maanden oud werd. Op 15 maart 1892 verhuizen ze naar de Egelantiergracht 59, op 22 mei 1892 naar de Anjeliersstraat 128, op 24 november 1892 naar de Rozenstraat 119 en op 29 april 1893 naar de Rozenstraat 114. Hier sterft Bernardus, slechts 11 maanden oud en wordt oudste dochter Jacoba geboren.

Vanaf eind mei 1894 woont het gezin in de Egelantierstraat 160, alwaar baby's Herman, opnieuw een Louis en Elisabeth geboren worden en slechts 3, 2 en 3 maanden oud overlijden. Al met al zéér verdrietige jaren!

Op 1 september 1897 gaat het huisraad naar de Van Den Hoopstraat 10 / 3 hoog. Vier maanden later wonen ze aan de Lijnbaansgracht 36 / 2 hoog, alwaar een gezonde dochter Antje geboren wordt. Maar desondanks gaat het verhuizen door; eerst naar één pand ernaast, dan naar van Limburg Stierumstraat 54 / 1 hoog en op 17 november 1899 naar de Anjeliersstraat 111 / 1 hoog. Hier worden drie dochters geboren: Elisabeth, Louise en Johanna Catharina, die slechts 4 maanden oud wordt. Kort daarop eind november 1904 verhuizen zij naar de Van Beuningenstraat 39 / 3 hoog, maar nog geen acht maanden later versjouwen zij hun bezittingen naar No. 19 / 2 hoog achter. Vanaf 17 oktober 1905 is het adres voor drie maanden de Spaarndammer dwarssloot 14 / 1 hoog,  gevolgd door de van Polanenstraat 23 / 2 hoog achter en No.2 / 3 hoog.
Vanaf 21 januari 1908 woont het gezin in de Marnixstraat 151 / 1 hoog achter, alwaar Anna Cornelia en Johanna Catharina ter wereld komen. Eind augustus 1913 betrekken ze een mooie, maar te kleine woning in de Borgerstraat 158 / huis. Opnieuw zo'n acht maanden later ging het naar de van Speijkstraat 40 / 3 hoog, alwaar oudste en muzikale zoon Jozef 28 jaar oud, stierf. 
Vanaf 2 april 1919 woonden ze drie jaar in Palingstraat 65 / 2 hoog tot juli 1922, toen ze de Marnixstraat 40 / 3 hoog betrokken, alwaar zij acht jaar woonden. Op 13 december 1921 emigreerde hun dochter Antje met haar veel oudere echtgenoot naar Philadelphia, Pennsylvania in de Verenigde Staten.

In de crisisjaren '30 trekken ze - telkens voor enkele maanden - in bij hun dochters Jacoba en haar man in de Marnixstraat 10 / 3 hoog, bij Elisabeth in de Schimmelstraat 40 / 3 hoog, bij Anna in de Schimmelstraat 17 / 2 hoog, vanaf 7 juli 1932 in de Orteliusstraat 299 huis, opnieuw bij Jacoba, vanaf half december 1932 in de Binnenhofstraat 54 huis bij Cornelia. Daarna wonen ze nog even op zichzelf, vanaf 18 juli 1933 in de 1e Laurierdwarsstraat 50 / 2 hoog en vanaf 12 april 1935 1e Helmerstraat 28 / 2 hoog. Vanaf januari 1936 wonen ze in bij Cornelia in de Westerstraat 207 huis en in de Marnixstraat 171. Van hun 13 kinderen, moesten zij er tijdens hun leven 8 begraven!

 

V-n Bourik, Jacoba is geboren op vrijdag 29 september 1893 in Amsterdam, dochter van Bourik, Jozef en Schuurman, Antje. Zij is overleden op dinsdag 25 augustus 1964 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Zij trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1912 in Amsterdam met Hooft, Frederik, 19 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 26 januari 1893 in Amsterdam, zoon van Hooft, Fredrik en Haantjes, Cornelia. Hij is overleden op zondag 13 oktober 1974 in Laren NH, 81 jaar oud.
Beroep: ketelmaker

Kinderen van Bourik, Jacoba en Hooft, Frederik:

1 Hooft, Frederik, geboren op zondag 17 november 1912 in Amsterdam. Volgt VI-r.
2 Hooft, Antje
, geboren op zaterdag 31 januari 1914 in Amsterdam. Volgt VI-s.
3 Hooft, Cornelia
, geboren op donderdag 29 juli 1915 in Amsterdam. Volgt VI-t.


VI-r Hooft, Frederik is geboren op zondag 17 november 1912 in Amsterdam, zoon van Hooft, Frederik en Bourik, Jacoba (zie V-n). Hij trouwde, 43 jaar oud, op dinsdag 9 oktober 1956 met Coenradi, P.J.


VI-s Hooft, Antje is geboren op zaterdag 31 januari 1914 in Amsterdam, dochter van Hooft, Frederik en Bourik, Jacoba. Zij is overleden op maandag 14 mei 2001 in Sittard - Geleen, 87 jaar oud. Zij trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 29 april 1936 met Slot, Hendrik, 37 jaar oud. Hij is geboren op woensdag 8 februari 1899 in Leeuwarden. Hij is overleden op zaterdag 24 februari 1973 in Amsterdam, 74 jaar oud.


VI-t Hooft, Cornelia is geboren op donderdag 29 juli 1915 in Amsterdam, dochter van Hooft, Frederik en Bourik, Jacoba (zie V-n). Zij trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 1 mei 1935 met Stotte.


V-o Bourik, Antje is geboren op vrijdag 25 februari 1898 in Amsterdam, dochter van Bourik, Jozef en Schuurman, Antje. Zij is overleden in Philadelphia, Pennsylvania VS. Zij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 30 november 1921 in Amsterdam met Janssen, Albert, 48 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 3 april 1873 in Amsterdam, zoon van Janssen, Cornelis Johannes en Reitsma, Martina Maria. Hij is overleden in Philadelphia, Pennsylvania VS.
Beroep: horlogiemaker

 

V-p Bourik, Elisabeth is geboren op woensdag 24 oktober 1900 in Amsterdam, dochter van Bourik, Jozef en Schuurman, Antje. Zij is overleden op woensdag 5 februari 1969 in Amsterdam, 68 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 30 oktober 1923 in Amsterdam met Postma, Martin, 28 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 10 augustus 1895 in Amsterdam, zoon van Postma, Eelke Jacobus en Boersma, Anna. Hij is overleden op donderdag 14 december 1961 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Beroep: vuurstoker ter koopvaardij

Kind van Bourik, Elisabeth en Postma, Martin:

1 Postma, Martin, geboren op maandag 26 februari 1923 in Amsterdam.


V-q Bourik, Louise Pieternella is geboren op maandag 20 oktober 1902 in Amsterdam, dochter van Bourik, Jozef (zie IV-e) en Schuurman, Antje. Zij is overleden op dinsdag 5 september 1950 in Amsterdam, 47 jaar oud.
Beroep: hulp in wasinrichting
Zij trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 21 mei 1924 in Amsterdam met Stratos, Antoniou, 30 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 22 februari 1894 in Saloniki, Griekenland, zoon van Stratos, George en Nicalodis, Sophia. Hij is overleden op maandag 7 september 1970 in Amsterdam, 76 jaar oud. Hij is weduwnaar van Johansen, Maria Wilhelmina (1897-1923), met wie hij trouwde op woensdag 13 april 1921 in Amsterdam.
Beroep: Machinedraaier

Kinderen van Bourik, Louise Pieternella en Stratos, Antoniou:

1 Stratos, George, geboren op maandag 29 september 1924 in Amsterdam.
2 Stratos, Louisa Petronella, geboren op zondag 14 maart 1926 in Amsterdam.


V-r Bourik, Anna Cornelia is geboren op zaterdag 23 mei 1908 in Amsterdam, dochter van Bourik, Jozef (zie IV-e) en Schuurman, Antje. Zij is overleden op woensdag 30 juni 1971 in Amsterdam, 63 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 3 juli 1971 in Begraafplaats 'de Nieuwe Ooster' in Amsterdam.
Beroep: dienstbode
Zij trouwde, 17 jaar oud, op dinsdag 2 juni 1925 in Amsterdam met de Ridder, Hendrik, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 5 juni 1953 in Amsterdam. Hij is geboren op zaterdag 23 februari 1901 in Amsterdam, zoon van de Ridder, Willem Frederik Franciscus en Bakker, Geertrui. Hij is overleden op vrijdag 21 juli 1972 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Beroep: expeditieknecht suikerfabriek

Kinderen van Bourik, Anna Cornelia en de Ridder, Hendrik:

1 de Ridder, Anna Cornelia, geboren op woensdag 19 augustus 1925 in Amsterdam. 
2 de Ridder, Hendrik, geboren op zaterdag 2 oktober 1926 in Amsterdam. Hij is overleden op zondag 9 januari 1927 in Amsterdam, 3 maanden oud.
3 de Ridder, Geertrui, geboren op vrijdag 8 juni 1928 in Amsterdam. 
4 de Ridder, Hendrika, geboren op donderdag 18 februari 1937 in Amsterdam. 

 

IV-f Bourik, Elisabeth is geboren op dinsdag 10 januari 1865 in Amsterdam, dochter van Bourik, Bernardus Jacobes en Kölle [Katte], Anna Cornelia. Zij is overleden op zaterdag 28 januari 1928 in Amsterdam, 63 jaar oud.

Zij (1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 15 december 1886 in Amsterdam met Balster, Hermanus Antonius, 19 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 9 augustus 1867 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 3 november 1894 in Amsterdam, 27 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 29 juli 1896 in Amsterdam met Balster, Adrianus Jacobus Johannes, 27 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 19 maart 1869 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 18 januari 1919 in Amsterdam, 49 jaar oud.
Beroep: werkman aan de Belt

Elisabeth trouwde de broer van haar eerste echtgenoot. De twee kinderen uit haar eerste huwelijk werden erkend en opgenomen in het gezin dat daarna ontstond. Zij worden vermeld op de Gezinskaart van hun oom en stiefvader. 

Kinderen van Bourik, Elisabeth en Balster, Hermanus Antonius:

1 Balster, Hermanus Johannes, geboren op donderdag 28 april 1887 in Amsterdam.
2 Balster, Elisabeth Maria, geboren op zaterdag 25 oktober 1890 in Amsterdam. Volgt V-s.

Kinderen van Bourik, Elisabeth en Balster, Adrianus Jacobus Johannes:

3 Balster, Adrianus Jacobus Johannes, geboren op zaterdag 11 maart 1899 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 9 november 1918 in Amsterdam, 19 jaar oud.
4 Balster, Bernardus Jacobus, geboren op woensdag 22 januari 1902 in Amsterdam. Volgt V-t.
5 Balster, Cornelia Josephina
, geboren op donderdag 30 april 1903 in Amsterdam. Volgt V-u.
6 Balster, Anna Cornelia
, geboren op woensdag 23 november 1904 in Amsterdam. Volgt V-v.
7 Balster, Josephus Wilhelmus
, geboren op zondag 3 november 1907 in Amsterdam. Volgt V-w.
8 Balster, Antonius Hermanus
, geboren op vrijdag 28 maart 1913 in Amsterdam. Hij is overleden op woensdag 17 november 1937 in Amsterdam, 24 jaar oud. Beroep: werkman

 

V-s Balster, Elisabeth Maria is geboren op zaterdag 25 oktober 1890 in Amsterdam, dochter van Balster, Hermanus Antonius en Bourik, Elisabeth (zie IV-f). Zij is overleden op vrijdag 14 mei 1965 in Hilversum, 74 jaar oud.
Beroep: werkster
Zij (1) trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 8 november 1922 in Amsterdam met Boshart, Jacob, 23 jaar oud. Hij is geboren op maandag 3 april 1899 in Amsterdam. Hij is overleden op maandag 15 augustus 1949 in Amsterdam, 50 jaar oud.
(2) trouwde, 69 jaar oud, op donderdag 18 augustus 1960 in Amsterdam met Rooze, Cornelis, 65 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 26 april 1895 in Sloten NH.


V-t Balster, Bernardus Jacobus is geboren op woensdag 22 januari 1902 in Amsterdam, zoon van Balster, Adrianus Jacobus Johannes en Bourik, Elisabeth (zie IV-f). Hij is overleden op dinsdag 18 juni 1968 in Torremolinos, Spanje, 66 jaar oud.
Beroep: handdrager, werkman Kabelfabriek
Hij trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 20 juni 1928 in Amsterdam met Schneider, Frederika, 20 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 11 oktober 1907 in Amsterdam.

Kind van Balster, Bernardus Jacobus en Schneider, Frederika:

1 Balster, Johanna Catharina Petronella, geboren op zaterdag 13 januari 1934 in Amsterdam. Volgt VI-x.


VI-x Balster, Johanna Catharina Petronella
is geboren op zaterdag 13 januari 1934 in Amsterdam, dochter van Balster, Bernardus Jacobus (zie V-t) en Schneider, Frederika. Zij trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 12 januari 1952 met Bouma, P.J.


V-u Balster, Cornelia Josephina is geboren op donderdag 30 april 1903 in Amsterdam, dochter van Balster, Adrianus Jacobus Johannes en Bourik, Elisabeth (zie IV-f). Zij is overleden op donderdag 26 april 1973 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Zij trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 22 februari 1922 in Amsterdam [bron: Archiefkaart SAA] met Kirsenstein, Johan Christiaan, 20 jaar oud. Hij is geboren op woensdag 19 juni 1901 in Amsterdam, zoon van Kirsenstein, Mattheus Christoffel en Thomas, Anna Maria Francisca. Hij is overleden op donderdag 15 november 1979 in Amsterdam, 78 jaar oud.

Kinderen van Balster, Cornelia Josephina en Kirsenstein, Johan Christiaan:

1 Kirsenstein, Johan Christiaan, geboren op woensdag 5 april 1922 in Amsterdam. Volgt VI-y.
2 Kirsenstein, Elisabeth Christina Jacoba
, geboren op vrijdag 29 augustus 1924 in Amsterdam. Volgt VI-z.
3 Kirsenstein, Adrianus Jacobus Johannes
, geboren op dinsdag 9 augustus 1927 in Amsterdam. Volgt VI-aa.
4 Kirsenstein, Jacob
, geboren op zaterdag 27 maart 1937 in Amsterdam.
5 Kirsenstein, Cornelia Josephina, geboren op dinsdag 27 maart 1945 in Amsterdam. Volgt VI-ab.


VI-y Kirsenstein, Johan Christiaan
is geboren op woensdag 5 april 1922 in Amsterdam, zoon van Kirsenstein, Johan Christiaan en Balster, Cornelia Josephina (zie V-u).
Beroep: fabrieksarbeider Hij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 16 augustus 1951 in Amsterdam met Ottens, H.


VI-z Kirsenstein, Elisabeth Christina Jacoba is geboren op vrijdag 29 augustus 1924 in Amsterdam, dochter van Kirsenstein, Johan Christiaan en Balster, Cornelia Josephina (zie V-u). Zij trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 5 december 1945 in Amsterdam met Barendse, M.


VI-aa Kirsenstein, Adrianus Jacobus Johannes is geboren op dinsdag 9 augustus 1927 in Amsterdam, zoon van Kirsenstein, Johan Christiaan en Balster, Cornelia Josephina (zie V-u).
Beroep: expeditieknecht Hij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 18 april 1951 in Amsterdam met Struijlaart, M.S.


VI-ab Kirsenstein, Cornelia Josephina is geboren op dinsdag 27 maart 1945 in Amsterdam, dochter van Kirsenstein, Johan Christiaan en Balster, Cornelia Josephina (zie V-u). Zij trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 25 maart 1966 in Amsterdam met Tulen, A.J.


V-v Balster, Anna Cornelia is geboren op woensdag 23 november 1904 in Amsterdam, dochter van Balster, Adrianus Jacobus Johannes en Bourik, Elisabeth (zie IV-f). Zij is overleden op zaterdag 11 september 1976 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Zij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 31 juli 1929 in Amsterdam met Lautenbach, Johannes, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 18 juni 1946. Hij is geboren op vrijdag 27 maart 1908 in Mühlheim am Ruhr. Hij is overleden na maandag 13 juni 1983 in Wester-Koggenland, minstens 75 jaar oud.
Beroep: huisschilder

Kinderen van Balster, Anna Cornelia en Lautenbach, Johannes:

1 Lautenbach, Elisabeth, geboren op dinsdag 5 april 1932 in Amsterdam. 
2 Lautenbach, Yme, geboren op vrijdag 5 mei 1933 in Amsterdam.
3 Lautenbach, Johannes, geboren op donderdag 24 september 1936 in Amsterdam. 
4 Lautenbach, Adrianus Jacobus Johannes, geboren op woensdag 20 april 1938 in Amsterdam.
5 Lautenbach, Anna Cornelia Elisabeth Maria, geboren op vrijdag 18 juni 1948 in Amsterdam.


V-w Balster, Josephus Wilhelmus is geboren op zondag 3 november 1907 in Amsterdam, zoon van Balster, Adrianus Jacobus Johannes en Bourik, Elisabeth (zie IV-f). Hij is overleden op vrijdag 1 juni 1990 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Beroep: fabrieksarbeider, loopknecht, expeditieknecht, wegwerker
Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 14 september 1932 in Amsterdam met van Ruts, Femmigje Hendrika, 21 jaar oud. Zij is geboren op maandag 9 januari 1911 in Amsterdam.

Kinderen van Balster, Josephus Wilhelmus en van Ruts, Femmigje Hendrika:

1 Balster, Josephus Wilhelmus, geboren op vrijdag 14 juli 1933 in Amsterdam. 
2 Balster, Freddie, geboren op vrijdag 4 juni 1937 in Amsterdam. 
3 Balster, Willem Adrianus, geboren op woensdag 17 september 1941 in Amsterdam.  

 

 

 

 

Voor deze familiegeschiedenis ben ik schatplichtig aan:

vele familieleden. 

laatste aanpassingen zijn toegevoegd op 2 april 2011