Kwartierstaat van Hanja / Hermanides

Het verhaal over deze kleine, van oorsprong, Friese schippers familie (van) HANJA alias HANIA begint - vooralsnog - in het laatste kwart van de 17e eeuw met de Gereformeerde Holle Tiettes uit Heeg, die zich via Makkum in Workum vestigde en daar welgesteld raakte dankzij de handel op de Oostzee. Twee van zijn zeven kinderen voerden de naam HANJA cq HANIA. Via zijn kleindochter Trijntje Tjittes Hanja, gehuwd met apotheker en Vroedschapsraadslid Rein Hermanides, zou de familienaam voortleven via Trijntje's dochter Pierke, die in 1812 als ongehuwde weduwe, in Leeuwarden het leven schonk aan Johan Nicolaas van Hanja. Deze zou zich - al jong wees geworden - in Amsterdam vestigen en - evenals enkele van zijn nazaten - in aanraking komen met het wettelijk gezag.De familienaam kan zowel een patroniem als een adresnaam zijn. Zo kennen we via de Friese Stemkohieren: in Minnertsga ‘de Hania Stelle' en ‘Hania' bij Holwerd.
Wellicht kunnen we er ooit nog achter komen of ‘onze' Holle een nakomeling was uit het Friese adellijke geslacht 'van Hania', hetwelk resideerde op de ‘Haniastaete' te Weidum. Reeds omstreeks 1200 wordt daar al ene Wigle van Hania vermeld als opdrachtgever voor de bouw van de kerk [bron: Simon Wierstra]. Ook in het Register der resolutiën der Gedeputeerde Staten van Frieslandt (1600-1754), treffen we vele naamgenoten benoemd tot "capitain of hopman". 

De aangetrouwde takken, waren in goede doen, tellen opvallend veel predikanten, hoge overheidsdienaren en kooplieden. Via Amsterdam, Leiden en Delft treffen we zelfs enkele wereldberoemde voorouders.


Generatie 1 (proband)

1 Nicolaas Jacobus Désiré van Hanja, geboren op maandag 15 december 1879 in Amsterdam. Nicolaas is overleden begin december 1961, wonende te Zandvoort, 81 jaar oud. Overleden buiten de gemeente Zandvoort tussen 1 en 6 december 1961 Nicolaas Jacobus Desiré van Hanja, oud 82 jaar, gehuwd geweest van Anna W. van Werkhoven, aldus Zandvoortse Courant.

Beroep: kelner, koffiehuishouder – bierbottelaar, koopman in ijzer en bouwmaterialen
Nicolaas (1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 4 oktober 1906 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.4H, folio 36] met Anna Wilhelmina van Werkhoven, 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 1 mei 1917 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.1, folio 42v]. Anna is geboren op maandag 11 april 1887 in Amsterdam, dochter van Dirk Hermanus van Werkhoven en Catharina Maria Kleijn. Anna is overleden op woensdag 7 juli 1971 in Hilversum, 84 jaar oud. Anna trouwde later op woensdag 8 mei 1918 in Hilversum [bron: BS Hilversum Aktenr. 93] met Friedrich Franz Ludwig Streefkerk (geb. 1876). Anna trouwde later op woensdag 24 juni 1942 in Hilversum met Hermanus van den Dool (1886-1965).

Hij (2) begon ws. een relatie, 36 jaar oud, in januari 1915 in Amsterdam met Antonia Maria Anna Poulisse, 15 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 3 oktober 1900 in Borgerhout, België [bron: BS akte nr. 963 der Gemeente Borgerhout; Provincie Antwerpen], dochter van Henricus Joannes Fredericus en Antonia Oomens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1900. Zij is overleden op maandag 1 april 1974 in Amsterdam, 73 jaar oud (oorzaak: longkanker). Zij is begraven op vrijdag 5 april 1974 in Amsterdam, Zorgvlied aan de Amsteldijk. Zij trouwde later op donderdag 10 juli 1924 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam R.7D, folio 26] met Willem Alberts (1897-1976).  

Kind van Nicolaas en Anna:

I. Emile Desiré van Hanja, geboren op zondag 12 mei 1907 in Amsterdam. Los werkman, caféhouder, magazijnbediende. Emile is overleden op maandag 25 december 1944 in Neuengamme, Duitsland, 37 jaar oud. Emile trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 28 januari 1932 in Amsterdam met Johanna Maria Siegers, 26 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 20 november 1905 in Vaals, Limburg, dochter van Jan Lambert Siegers en Coelina Louisa Kühne. Johanna is overleden op maandag 10 december 1979 in Amsterdam, 74 jaar oud. Johanna trouwde later op woensdag 28 juli 1948 in Amsterdam met Frederik Jan Marie Schenk (1907-1985).
Uit dit huwelijk twee dochters: Ansje en Wiesje van Hanja.
 
09-12-1943 Rapport Staatspolitie Amsterdam, ordepolitie afd.14, bureau Houtmarkt; 16.20 Brengt Opperwachtmeester Vermeulen op aanwijzing van E.D. van Hanja, oud 36 jaar, wonende Lepelstraat 10 / I alhier , een persoon zich noemende Jan van Bunschoten, letterzetter, geb. A'dam 27-11-1905, verdacht van diefstal met braak. Blijft in bewaring.
13-4-1944 vermeld in Politierapporten Amsterdam, als magazijnbediende, wonende Lepelstraat 10. Ontvangt Fl. 59,20 en tekent daarvoor.

(Pleeg- of eigen)Kind van Nicolaas en Antonia Maria Anna Poulisse:

II. Annie [roepnaam Hannie] Poulisse, geboren op donderdag 19 oktober 1916 in Amsterdam. Zij is overleden op dinsdag 20 april 1993 in Haarlem (wonende te Zandvoort), 76 jaar oud.


Generatie 2 (ouders)

2 Johan Adam van Hanja, geboren op vrijdag 18 november 1842 in Amsterdam. Johan is overleden na maandag 25 januari 1897 in Utrecht?, minstens 54 jaar oud.
Beroep: makelaar in tabak, agent maatschappij, sigarensorteerder, kantoorbediende
Johan is weduwnaar van Anna Maria Catharina Brinkman (1844-1871), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op donderdag 22 september 1870 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.9, folio 66v]. Johan trouwde (3), 48 jaar oud, op donderdag 3 september 1891 in Enkhuizen [bron: BS Enkhuizen, Akte nr.32] met Sophia Ernst (1835-1895), 55 of 56 jaar oud.
Hij trouwde (2), 31 jaar oud, op zondag 24 mei 1874 in Breukelen - St. Pieters, Utrecht [bron: BS Breukelen, Akte nr.4] met de 25-jarige Harmina Zeeven (zie 3 hieronder). De scheiding tussen Harmina en Johan werd geregistreerd op donderdag 28 augustus 1884 in Amsterdam.
3 Harmina Zeeven, geboren op donderdag 15 maart 1849 in Amsterdam. Harmina is overleden op maandag 11 april 1904 in Amsterdam, 55 jaar oud. Na een kortstondig ziekbed Harmina Zeeven, gescheiden Echtvrouw van Johan Adam van Hanja. 

 
29-09-1869 advertentie Makelaar in Tabak 
1871 - Algemeen Politieblad, No.1230 - JA van Hanja, makelaar in tabak, laatst gewoond hebbende te Amsterdam op het Oude Kerksplein bij den OZ Voorburgwal. Tegen deze persoon is door de arrondissement regtbank A’dam een bevel van gevangenneming verleend ter zake van opligting. De officier van justitie verzoekt opsporing, aanhouding en berigt.
Waarschijnlijk was zijn compagnon in het kwaad de 30 jarige handelsreiziger Thomas Johannes Rietveld, geboren te Utrecht, laatst gewoond hebbend te Amsterdam, wegens valschheid in geschrifte.
5 april 1872 zitting Hoge Raad, uitslag 8 maanden eenzame opsluiting en 25 gulden boete.
Bij huwelijk in 1874, wonende Huize Vechtzicht bij Breukelen, zie adv.
 
1881 - No.81 Johan Adam van Hanja geb.28-11-1842 te Amsterdam; zie processtukken 139, 140 uit 1880, heeft vonnissen gehad en maakt zich schuldig aan oplichting. Zie foto.
 
1892 - No.412 Johan Adam van Hanja, 48 jaar, Agent, geboren te Amsterdam, laatst wonende te Enkhuizen, bij arrest van het Gerechtshof te A’dam, dd 23 maart jl wegens het opzettelijk gebruik maken van een valsch geschrift waardoor eenig nadeel kan ontstaan, bij verstek veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, met last tot zijne onmiddelijke inhechtenisneming. Bedoelde persoon is reeds herhaaldelijk veroordeeld. Zie No.868 G.R.
 

25-01-1897 ene JA van Hanja plaatst een ietwat vreemde advertentie in het Nieuws van de Dag, waarbij hij zijn ontslag meldt bij de Stations-Boekhandel te Utrecht.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johan Nicolaas van Hanja, geboren op dinsdag 30 maart 1875 in Amsterdam [bron: CBG familie advertentie]. Kelner, Hotelier. Johan was in 1903 voorzitter van de Kellnersvergadering te s Gravenhage - aanvang één uur s nachts - die pleitte voor betere arbeidsomstandigheden en afschaffing van het Fooienstelsel. Hij werkte toen in Amsterdam. Was tot januari 1909 pachter van het Park-Hotel te Ede. Pachtte toen voor een periode van zes jaren Hotel De Wageningse Berg voor Fl. 2303,00 per jaar. Hotel De Wageningse Berg brandde tot de grond toe af, eind augustus 1910. Het gezin kwam op 29 december 1910 in Scheveningen wonen, alwaar zij op 29 maart 1911 Hotel Zeerust aan de Zeekant 35 gingen leiden. Later bekend als de NV Zeerust. Johan was in 1920 bestuurslid van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs te s Gravenhage, zou in 1927 ook voorzitter van het Hoofdbestuur van de Horecaf worden, later erelid. In mei 1925 stelde hij zich verkiesbaar namens de Ned. Middenstands-Partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Werd in november 1939 herkozen als lid van de Haagse Kamer van Koophandel. Stond in juni 1939 als 12e verkiesbaar op Lijst 4, voor de Gemeenteraadsverkeizing. Onderscheiden met het Kruis der Verdienste Ned. Rode Kruis, woonde in 45 Gentschestraat 199 te Scheveningen.
Johan is overleden op dinsdag 7 augustus 1945 in Scheveningen, 70 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 28 januari 1946 in Driehuis-Westerveld. Johan trouwde met Augusta Wanda Thiem. Augusta is geboren op vrijdag 14 december 1877 in Kraschen, D. Zij is overleden op vrijdag 12 april 1963 in Scheveningen, 85 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 17 april 1963 in Driehuis-Westerveld.
II. Harm Frans van Hanja, geboren op zondag 23 april 1876 om 23:30 in Amsterdam. heden werd geboren Harm Frans, 2e zoon van JA van Hanja en Harmina van Hanja - Zeeven. Fotograaf - winkelier in de Govert Flinckstraat 234 te Amsterdam. Was in november 1900 voorzitter van de Ned. Bond voor Fotografenbedienden, volgens artikeltje uit De Tijd. Woonde na overlijden moeder in 1904 bij zijn broer CCJ, die slager was.
Werd in 1902 veroordeeld vanwege ontuchtige handelingen, ontslagen per 8 juni 1908 als strafgevangene te Amsterdam, woonde per 15-06-1908 weer bij zijn broer CCJ en vertrok per 05-12-1908 naar Nijmegen. Hij had donkerblond haar, blauwe ogen en donkerblonde baard en knevel.
Had in december 1928 een kunsthandel annex winkel in fotografie artikelen te Bussum, waar exposities gehouden werden. Per 1 april 1936 in staat van faillissement. Harm is overleden op woensdag 6 augustus 1952 in Amersfoort, 76 jaar oud. Harm trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 5 september 1912 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.3G, folio 16v] met Matilda Tepes, 32 of 33 jaar oud. Matilda is geboren in 1879 in Taborsko, Kroatië, dochter van Mihalj Tepes en Franciska Berc.
 III. Christiaan Catharinus Jacobus van Hanja, geboren op dinsdag 7 augustus 1877 in Amsterdam. Varkensslager in de 1e Jan Steenstraat 66 huis te Amsterdam. Christiaan is overleden op maandag 19 juni 1939 in Amsterdam, 61 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 22 juni 1939 in Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats. Christiaan trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 23 november 1905 in Amsterdam [bron: Archiefkaart SAA] met Wemmellina Jantina Bongertman, 22 jaar oud. Wemmellina is geboren op dinsdag 10 juli 1883 in Delfzijl. Zij is overleden op zaterdag 11 mei 1968 in Haarlem, 84 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 16 mei 1968 in Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats.
IV. Nicolaas Jacobus Désiré van Hanja, geboren op maandag 15 december 1879 in Amsterdam (
zie 1).


Generatie 3 (grootouders)

4 Johan Nicolaas van Hanja, geboren op donderdag 26 maart 1812 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1812 [bron: BS Leeuwarden, Akte nr. A 176].Elf dagen na de geboorte verklaard Welmoed Christiaans, huisvrouw van Pieter Pluikaar, 32 jaar oud, wonende G.No.173 dat op den 26e maart ’s morgens vier uur, Pierke Reiniekus van Hanja, oud 35 jaar, wonende G.No.173 is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk zij ons voorstelde de voornaam Johan Nicolaas te geven. Getuigen zijn Toontje Asmus 42 jaar, wonende E.No.202 en H. Smading 40 jaar, wonende J.No.248.
Johan is overleden op maandag 12 mei 1890 in Enkhuizen, 78 jaar oud, ten huize van zijn zoon Johan Adam, dan handelaar in waterfilters. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 mei 1890 [bron: BS Enkhuizen, Akte nr.72].
Beroep: kolonist, schilder, bakker, thee- en tabakverkoper, winkelier, sigarenfabrikant
Hij trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 6 mei 1840 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.1, folio 141v] met de 29-jarige Catharina Margaretha Kettman. Johan en Catharina gingen op donderdag 23 april 1840 in Amsterdam in ondertrouw. Johan Nicolaas van Hanja oud 28 jaren, schilder wonende in de Kerkstraat bij de Vijzelgracht met Catharina Margaretha Kettman, Luthers gedoopt in Enkhuizen, dochter van wijlen Johan Adam Kettman en Catharina Kneijssel, logementhoudster te Enkhuizen. Getuigen bij de ondertrouw zijn Willem Frederik Henster 24 jaar, schoenmaker, Johannes Hofstee 28 jaar, schoenmaker, Wilhelm Frederik Epke 46 jaar, sjouwer en Adriaan Koos 55 jaar, behanger.
5 Catharina Margaretha Kettman, geboren op maandag 4 maart 1811 om 06:00 in Enkhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1811 [bron: BS Enkhuizen, Akte nr.2]. Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1811 in Enkhuizen, Lutherse kerk. in het huis Wijk B, No.12 te Enkhuizen, aangifte door vader en Jan Bergers en Wander Lakenman, respectievelijk wonende Wijk B, No.162 en 149. Doopgetuige Anna Catharina Kneijssel. Catharina is overleden op maandag 15 januari 1894 in Amsterdam, 82 jaar oud. 
 

1829 - Johan Nicolaas van Hanja werd als 17 jarige ingeschreven als gevangene te Hoorn. [Bron: 9627; Register van inschrijving van gevangenen Hoorn, Toegangsnr.73, inv.nr.472, volgnr.190]
1831 - Johannes Nicolaas van Hanja, kolonist, opgeroepen voor de loting van de Nationale Militie te Leeuwarden met trekkingsnommer 165, ingelijfd in het jaar 1832 Huss. Infanterie en vijf jaren hebbende gediend, behoorlijk van de Nationale Militie ontslagen. Gegeven te Leeuwarden, den 21 maart 1834.
Signalement; lengte 1.72.3, ovaal aangezigt, rond voorhoofd en kin, blauwe ogen en bruin haar en wenkbrauwen, normale mond en neus.
Bij zijn huwelijk in 1840 is hij schilder van beroep en woont in de Kerkstraat bij de Vijzelgracht in Amsterdam.
15 juli 1846, woont JN van Hanja, Lauriergracht 104 boven. In 1850 woont het gezin in Rotterdam, alwaar dochter Pierke geboren wordt en 9 maanden oud sterft. Op 15 mei 1851 staat het gezin van Johannes Nicolaas van Hanja, broodbakker, ingeschreven op het adres Anjeliersgracht [latere Westerstraat], alwaar dochter Sientje ter wereld komt en 10 maanden oud overlijdt.
Vanaf 19 oktober 1852 woont hij met zijn gezin op het Rapenburg, U 4-1, blz.816 en werkt dan opnieuw als schilder.
Enkele jaren daarna vestigt hij zich aan de Buitenkant bij de Kalkmarkt. Het gezin woont, in maart ‘65 op hetzelfde adres. Dankzij kleine advertenties in diverse kranten weten we dat hij sinds 1866 ook theeverkoper was, in 1867 op het adres Nes 22 over de Vischpoort. En tussen mei 1876 en maart ’78 op het N.Waals Eijland.
In een advertentie in het Nieuws van de Dag van 13 april 1873, staat Johan samen met zijn gelijknamige oudste zoon als sigarenfabrikant vermeld aan de Buitenkant bij de Kalkmarkt, alwaar zij sigarenfabriek ‘De Merkuur’ drijven, zoals ook te zien is op dit oude sigarenzakje.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johan Nicolaas van Hanja, geboren op maandag 5 april 1841 in Amsterdam. Tabaksverkoper, tabak- en sigarenfabrikant. In het Nieuws van de Dag van 13 april 1873, staat Johan samen met zijn vader als sigarenfabrikant vermeld aan de Buitenkant bij de Kalkmarkt, alwaar zij sigarenfabriek ‘De Merkuur’ drijven. In 1896 staat de fabriek in de Binnen Brouwerstraat 24. Johan is overleden op woensdag 23 mei 1917 in Amsterdam, 76 jaar oud. Johan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 19 april 1866 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.3, folio 49] met Marie Elisabeth Noordanus, 25 of 26 jaar oud. Marie is geboren in 1840 in Amsterdam, dochter van Gerrit Noordanus en Marie Eliezabet van Dam.

II. Johan Adam van Hanja, geboren op vrijdag 18 november 1842 in Amsterdam (zie 2).

III. Catharina van Hanja, geboren in 1846 in Amsterdam. Catharina is overleden op zondag 9 juli 1876 in Leeuwarden, 29 of 30 jaar oud (oorzaak: In de kraam gestorven.). Catharina trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 28 juli 1870 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.7, folio 81] met Pieter Ottema, 35 of 36 jaar oud, nadat zij op donderdag 7 juli 1870 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is geboren in 1834 in Leeuwarden, zoon van Anne Ottema en Jantje Pieters van der Meer. Kantoorbediende.

IV. Pierke Hermina van Hanja, geboren op donderdag 17 januari 1850 in Rotterdam [bron: NRC Stadsnieuws, bevallen; BS Rotterdam, Akte nr.143, a037v]. Pierke is overleden op woensdag 30 oktober 1850 in Rotterdam, 9 maanden oud.
V. Sientje Elisabeth van Hanja, geboren op woensdag 30 juli 1851 in Amsterdam. Sientje is overleden op maandag 31 mei 1852 in Amsterdam, 10 maanden oud.

6 Harm Fransz Zeeven, geboren op woensdag 28 november 1810 in Nieuwe Pekela. Hij is gedoopt op zondag 9 december 1810. Harm is overleden op dinsdag 15 november 1864 in Amsterdam, 53 jaar oud. na een langdurig en smartelijk lijden.
Beroep: Zeeman, Koopvaardij kapitein en Reeder te Amsterdam
Hij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 9 augustus 1838 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.4, folio 80] met de 31-jarige
7 Wilhelmina Catharina Henrietta Moltzer, geboren op vrijdag 13 februari 1807 in Amsterdam. Zij is gedoopt op zondag 22 maart 1807 in Amsterdam, Westerkerk. Wilhelmina is overleden op maandag 20 mei 1867 in Amsterdam, 60 jaar oud.    

Harm Frans voer als koopvaardij kapitein over de hele wereld, zoals op 16-11-1858 als gezagvoerder op het Nederlandsche Galjootschip ‘Elisabeth’ terugvaart van Curacao. 20-08-1859 vanuit Cette – A’dam.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hendrika Zeeven, geboren op donderdag 6 december 1838 in Den Helder. volgens BR in Nieuwe Diep, als Frederika. Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 19 april 1866 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.3, folio 50v] met Willem Herman Becker, 24 of 25 jaar oud. Willem is geboren in 1841 in Amsterdam, zoon van Hermanus Jacobus Becker en Johanna Christina Muller. Ambtenaar.

II. Henriette Wilhelmina Zeeven, geboren op zondag 18 oktober 1840 in Amsterdam. Henriette is overleden op zaterdag 4 november 1893 in Haarlem, 53 jaar oud. Henriette trouwde met Becker, W.H.. Hij is overleden vóór 1893.

III. Frans Herman Zeeven, geboren op donderdag 26 mei 1842 in Amsterdam. Gezagvoerder op het Nederlandsch Schoener-Galjootschip ’Anna Wilhelmina’. Frans is overleden op maandag 22 april 1867 op zee op 10 mijl afstands van Bergen in Noorwegen, 24 jaar oud.  ZIE ADV.

IV. Christina Zeeven, geboren op dinsdag 19 september 1843 in Amsterdam.

V. Harmina Zeeven, geboren op donderdag 15 maart 1849 in Amsterdam (zie 3).


Generatie 4 (overgrootouders)

9 Pierke Reiniecus Harmanides alias van Hanja, geboren op zaterdag 19 oktober 1776 in Workum. Zij is gedoopt op woensdag 23 oktober 1776 [bron: DTB Workum NH, R.857]. Dochter van Reinicus Harmanides en Trijntje Hanja. Pierke is overleden op donderdag 19 december 1816 in Amsterdam, 40 jaar oud [bron: Huwelijkse Bijlagen, zoon Johan Nicolaas van Hanja in 1840, Huwelijksakte zoon Albert Douwes Nauta en zoon Reinicus Douwes Nauta in 1826]. Als Pierke Hermanides, weduwe van Douwe Nauta. Een oom van Pierke was predikant te Amsterdam en ook haar vader woonde er als jongeman, mogelijk woonde zij bij haar oom ten tijde van overlijden. Zij is weduwe van koopman Douwe Alberts Nauta (1772-1805), met wie zij trouwde op zondag 20 april 1800 in Workum [bron: DTB Workum, NH, R.862].  
Uit dit eerste huwelijk drie kinderen, waarvan twee zoons in leven. Pierke kreeg, al zeven jaar weduwe, nog een zoon. Deze zou als VAN HANJA door het leven gaan. Waarom Pierke de achternaam van haar moeder koos, is niet duidelijk.
   

Kind van Pierke uit onbekende relatie:

I. Johan Nicolaas van Hanja, geboren op donderdag 26 maart 1812 in Leeuwarden (zie 4).

10 Johan Adam Kettman, geboren in 1760 in Sprendlingen, Duitsland. Johan is overleden op woensdag 23 februari 1825 in Enkhuizen, 64 jaar oud. Als Jan Adam Kettman, 64 jaar oud, logementhouder, wonende in de Breedstraat, gehuwd met Catharina Kneijs. Aangifte door Sipke Koster, buurman en stadhuisknecht en Theunis jacobsz de Vries, arbeider, bekende van overledene. Geen geboorteplaats of ouders ingevuld op akte.
Beroep: Sergeant onder de Grenadier Compagnie van de tweede Halve Brigade in dienst van de Bartaafse Republieq, Logementhouder in Wijk B, No.12 te Enkhuizen
Hij trouwde, 38 of 39 jaar oud, op zondag 3 maart 1799 in Enkhuizen met de 20-jarige Catharina Kneijssel. Johan en Catharina gingen op zaterdag 16 februari 1799 in Enkhuizen in ondertrouw [bron: DTB Enkhuizen, Civiel R.61, folio 66].
Johan Adam Kettman JM van Sprintlingen onder de Markgraaf van Baden met Catharina Knijzel JD van Amsterdam, wonende Enkhuizen. Bijzonderheden: Johan was Sergeant onder de Genadier Compagnie van de tweede Halve Brigade in dienst van de Bartaafse Republieq, thans in Guarnisoen leggende in Zutphen met behoorlijk consent van desselfs Lieutenant Colonel J.G. van Hasselt.
11 Catharina Kn(e)ijssel. Zij is gedoopt op woensdag 29 april 1778 in Amsterdam, Lutherse kerk. vader als Fredrik Willem Wolfgang Knijssel, moeder als Catharina Libregt. Catharina is overleden op donderdag 12 januari 1854 in Enkhuizen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1854 [bron: BS Enkhuizen, Akte nr.10]. als Catharina Knijssel, 75 jaar, geboren te Amsterdam, dochter van Frederik Wilhelm Wolfgang Knijssel en Catharina Libregt, weduwe van Johan Adam Kettmann.
Beroep: Logementhoudster
Religie: 06-06-1796 Lidmaat der Luthersche Gemeente in Enkhuizen (als Catharina Knijssel van hier).

   

Ambt Sprendlingen behoorde tot de Graafschap Sponheim, onder de Marktgraaf van Baden, gelegen tussen Moezel en Rijn in de driehoek Koblenz, Trarbach, maar dichter bij en ten zuidwesten van Mainz. Het dorp Sprendlingen ligt in de huidige deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit van het district Mainz-Bingen. Sprendlingen telt 4.000 inwoners.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Willemina Sibreght Kettman, geboren op woensdag 23 januari 1799 in Enkhuizen. Zij is gedoopt op dinsdag 29 januari 1799 in Enkhuizen, Lutherse kerk. Bij de doop van Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Frederik Wilhelm Wolfgang Knijssel (ovl. na 1799) [zie 22] [grootvader moederszijde] en Catharina Libregt alias Sibreght (ovl. na 1799) [zie 23] [grootmoeder moederszijde].

Willemina Sibreght, onecht, voor vader is opgegeven Johan Adriaan Kotman. De moeder is Catharina Kneijsel. Doopgetuigen Frederik Willem Kneijsel en Catharina Sibreght. De ouders van dit kind zijn op den 3 Maart 1799 wettig gehuwd en dus is dit kind gewettigd. Willemina trouwde, 25 jaar oud, op zondag 4 juli 1824 in Enkhuizen [bron: BS Enkhuizen, Akte nr.23] met Johannes Akkeringa, 28 of 29 jaar oud. Johannes is geboren in 1795 in Haarlem, zoon van Evert Akkeringa en Elisabeth Andrea. Rijksambtenaar, commies 1e klasse der belastingen.

II. Johan Frederik Adam Ketteman. Hij is gedoopt op zondag 22 oktober 1809 in Enkhuizen. Hervormd gedoopt, moeder is Luthers. Doopgetuige Willempje van den Berg. Johan is overleden op woensdag 24 februari 1847 in Enkhuizen, 37 jaar oud.

III. Catharina Margaretha Kettman, geboren op maandag 4 maart 1811 in Enkhuizen (zie 5).

IV. Anna Catharina Kettman, geboren in 1813 in Enkhuizen. Anna is overleden op donderdag 11 december 1862 in Enkhuizen, 49 jaar oud. moeder als Catharina Kneizel. Anna trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zondag 28 april 1839 in Enkhuizen [bron: BS Enkhuizen, Akte nr.10] met Gerrit Johannes Smit, 19 of 20 jaar oud. Gerrit is geboren in 1819 in Enkhuizen, zoon van Leendert Smit en Judina Geertrui van den Belt. Haarsnijder. Gerrit is overleden vóór 1862, ten hoogste 43 jaar oud.

12 Frans Harms Zeeven alias Seven, Zeven. Hij is gedoopt op zondag 6 november 1768 in Veendam. Frans is overleden vóór 1838, ten hoogste 70 jaar oud.
Beroep: schipper wonende te Oude Pekela No.15
Hij trouwde in Nieuwe Pekela met Hindrikkijn [Hindrichtje] Jacobs. Frans en Hindrikkijn gingen op zondag 23 februari 1794 in Nieuwe Pekela in ondertrouw [bron: DTB Nieuwe Pekela, R.311, folio 177v]. Zelfde datum te Veendam - Frans Harms Zeeven, van Veendam met Hindrikjen Jakobs, van Nieuwe Pekela.
13 Hindrikkijn [Hindrichtje] Jacobs, geboren in Nieuwe Pekela. 
Beroep: Tapster   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Harm [Zeven], geboren op dinsdag 14 juni 1796. Zij is gedoopt op zondag 19 juni 1796 in Nieuwe Pekela.

II. Eepke Franssens Zeeven. Zij is gedoopt op vrijdag 3 mei 1799 in Nieuwe Pekela. Eepke trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 11 januari 1817 in Oude Pekela [bron: BS Oude Pekela Akte nr. 2] met Hindrik Jans Oltmans, 26 jaar oud. Hindrik is een zoon van Jans Fransz Oltmans en Janna Hindriks Drenth. Hij is gedoopt op zaterdag 4 december 1790 in Oude Pekela. Schipper.

III. Dievertje [Zeven], geboren op vrijdag 25 december 1801. Zij is gedoopt op zondag 3 januari 1802 in Nieuwe Pekela.

IV. Jakob [Zeven]. Hij is gedoopt op zondag 30 oktober 1803 in Nieuwe Pekela.

V. Grietje Zeven, geboren in 1808 in Nieuwe Pekela. Grietje trouwde, 28 of 29 jaar oud, op donderdag 8 juni 1837 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.3, folio 41v] met Jan Cornelis Meijboom, 44 of 45 jaar oud. Jan is geboren in 1792 in Amsterdam, zoon van Petrus Meijboom en Dina Antonia ten Wolde. Ambtenaar.

VI. Harm Fransz Zeeven, geboren op woensdag 28 november 1810 in Nieuwe Pekela (zie 6).

VII. Elisabeth Zeven, geboren op vrijdag 12 februari 1813 in Oude Pekela.

VIII. Frans Zeven, geboren op vrijdag 27 januari 1815 in Oude Pekela. Koopvaardij kapitein. Frans trouwde, 25 jaar oud, op maandag 25 januari 1841 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.2, folio 10] met Hilletje Engels, 24 of 25 jaar oud. Hilletje is geboren in 1816 in Amsterdam, dochter van Jappe Alderts Engels en Eeuwk Annes Lammerts.

IX. Jurjen Frans Zeven, geboren op dinsdag 15 april 1817 in Oude Pekela. Jurjen is overleden op vrijdag 18 april 1817 in Oude Pekela, 3 dagen oud.

14 Henrick [Hendrik, Henri] Christiaansz Moltzer. Hij is gedoopt op woensdag 23 augustus 1775 in Montfoort. Henrick is overleden op woensdag 29 juni 1808 in Amsterdam, 32 jaar oud. Hij is begraven op maandag 4 juli 1808 in Amsterdam, Oude kerk. als Hennick Moltzer op de Leijdsegragt. Een kerkgraf Middelkerk No.249, betaald 8 gulden.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 16 november 1800 in Delft met de 21-jarige
15 Wilhelmina Catharina van Heemskerck [van Beest]. Zij is gedoopt op zondag 17 januari 1779 in Delft. Wilhelmina is overleden op dinsdag 24 juli 1849 in Ruinen, Drenthe, 70 jaar oud. t.h.v. hare zoon [Joh.Cath.] onze hartelijk geliefde moeder, Vrouwe Wilhelmina Catharina van Heemskerck, laatst weduwe van den Majoor Moltzer, in den ouderdom van bijna 71 jaren.
Wilhelmina trouwde (2), 45 jaar oud, op donderdag 7 oktober 1824 in Utrecht [bron: BS Utrecht, Akte nr.249] met Christiaan Moltzer (1768-1846), 55 of 56 jaar oud, zie 29,V   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Christina Catharina Moltzer, geboren op vrijdag 25 september 1801 in Amsterdam. Zij is gedoopt op zondag 27 september 1801 in Amsterdam, Westerkerk. Christina is overleden op donderdag 23 mei 1861 in Utrecht, 59 jaar oud. Christina trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 11 oktober 1822 in Utrecht [bron: BS Utrecht Akter nr. 231] met Jacob Chalmers Hoijnck van Papendrecht, 35 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 9 mei 1787 in Woudrichem, zoon van Otto Hendrik Hoijnck van Papendrecht en Petronella Sara Chalmers. Jacob is overleden op maandag 25 januari 1858 in Amsterdam, 70 jaar oud.

II. Johan Catharinus Moltzer, geboren op donderdag 16 juni 1803 in Amsterdam. Hij is gedoopt op vrijdag 1 juli 1803 in Amsterdam, Westerkerk. 1e Luitenant, Kapitein der Infanterie. Johan is overleden op zondag 31 juli 1864 in Kampen, 61 jaar oud (oorzaak: noodlottig ongeval). overleed te Kampen, door een noodlottig ongeval onze geliefde broeder en behuwd broeder de Wel Edel Gestrenge heer, gepensioneerd Kapitein der Infanterie. mede uit naam der familie, A’dam 4 aug. 1864, H.F. Zeeven.

III. Nicolaas Jacob Cornelis Moltzer, geboren op zondag 9 december 1804 in Amsterdam. Hij is gedoopt op zondag 6 januari 1805 in Amsterdam, Oude kerk. Officier van gezondheid der tweede klasse, Geneesheer. Nicolaas is overleden op dinsdag 21 april 1885 in Diepenheim, Overijssel, 80 jaar oud. Nicolaas trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 27 december 1838 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.6, folio 126v] met Marie Desirée Dugnoille, 29 of 30 jaar oud. Marie is geboren in 1808 in Brussel, België, dochter van Joseph Guillaume Dugnoille en Rosalie Bernier. Marie is overleden vóór 1885, ten hoogste 77 jaar oud.

IV. Wilhelmina Catharina Henrietta Moltzer, geboren op vrijdag 13 februari 1807 in Amsterdam (zie 7).


Generatie 5 (betovergrootouders)

18 Reinikus [Reintje] Jurjens Harmanides alias Hermanides. Hij is gedoopt op zondag 5 september 1751 in Hindeloopen. Reinikus, Zoon van Jurjen Harmanides en niet genoemde moeder. Reinikus is overleden op woensdag 22 juni 1814 in Workum, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1814 [bron: BS Workum, Akte nr.A55]. overleden ten 5 ure in de morgen in het huis Wijk D.No.29, als Reinicus Jurjens Hermanides, 63 jaar en 11 maanden van bedrijf Apotheker te Workum, echtgenoot van Nienke van Teeken (sic). Aangifte door Bauke Andries de Jong 42 jaar, blikslager en Evert Braam 34 jaar, zilversmid, beide geburen wonende aldaar.
Beroep: Apotheker aan de Merkt, Wijk D.No.29 te Workum, *Vroedschapsraadslid te Workum 1784 – 1791 [Bron: *DTB Dokkum, tr. Gerecht R.178].
Reinikus trouwde (2), 39 jaar oud, op zondag 24 juli 1791 in Workum met Trijntje Renici van Theeken (1761-1820), 29 of 30 jaar oud. Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op zondag 19 juni 1774 in Workum [bron: DTB Workum Ondertrouwregister Gerecht, R.840] nadat zij op vrijdag 13 mei 1774 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Amsterdam, 619, folio 298]. Reinnicus Harmanides en Trientje Hanja, beijde wonende te Workum sijn alhier op procuratie van Livius Radijs Procureur te Workum [doorgehaald] op attestatie van Bernardus Lemstra predikant te Workum, aangeteekent. Dese geboden gaan voort. met de 29-jarige Trijntje Tjittes Hanja alias Hania (zie 19 hieronder). Bevestiging huwelijk op 19 juni 1774 in Workum, Reinicus Hermanides afkomstig van Amsterdam met Trijntje Hania afkomstig van Workum. 
19 Trijntje Tjittes Hanja alias Hania. Zij is gedoopt op dinsdag 26 januari 1745 in Workum. Trijntje is overleden, 45 jaar oud. Zij is begraven op maandag 8 maart 1790 in Workum [bron: Oud archief Workum, Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen 1784-1860]. Trijntje Hanja begraven op 8 maart 1790. Ontvangen 1-10-0 wegens beluiden.

1817 Workum, notaris E. Schotanus - Inventaris
- Reinirus Hermanides, apotheker te Workum, in leven gehuwd met Trijntje Renici van Theeken, erflater; in leven woonachtig te Workum
  
1818 Workum, notaris E. Schotanus - Provisionele en finale toewijzing Betreft een huis aan de Merkt te Workum, koopsom fl. 1367
- Trijntje Renici van Theken te Workum, weduwe van Hermanides, verkoper.

Kinderen van Reinikus en Trijntje:  

I. Jurjen Reinicus Hermanides, geboren op maandag 27 februari 1775 in Workum. Hij is gedoopt op zondag 5 maart 1775. Overleden vóór maart 1780.

II. Pierke Reiniecus Harmanides van Hanja, geboren op zaterdag 19 oktober 1776 in Workum (zie 9).

III. Jurjen Reinicus Hermanides, geboren op zondag 5 maart 1780 in Workum. Hij is gedoopt op zondag 12 maart 1780. Overleden vóór december 1781.

IV. Jurjen Reinicus Hermanides, geboren op maandag 24 december 1781 in Workum. Hij is gedoopt op zondag 30 december 1781. Een extract is afgegeven op 4 augustus 1799. Jurjen is overleden op dinsdag 6 juni 1820 in Workum, 38 jaar oud.

V. Tiette Reinicus Hermanides, geboren op vrijdag 6 juni 1783 in Workum. Hij is gedoopt op maandag 9 juni 1783.

VI. Pietertje Reiniecus Hermanides, geboren op donderdag 18 november 1784 in Workum. Zij is gedoopt op zondag 28 november 1784. Pietertje is overleden op dinsdag 23 maart 1847 in Haskerland, 62 jaar oud. Zij trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 29 december 1814 in Workum met Wybren Martens Cornel, 26 jaar oud. Wybren is een zoon van Marten Jans Cornel en Grietje Heins Brouwer. Hij is gedoopt op donderdag 31 juli 1788 in Joure. Coffeschipper. Wybren is overleden op maandag 21 januari 1833 in Joure, 44 jaar oud.

VII. Aukje Hermanides, geboren op donderdag 27 september 1787 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1787 in Workum. Aukje, Kind van Reinicus Hermanides en Trijntje Hanja

20 Johan Jacob Kettman alias Kesmann. Chirurgijn-majoor van het 1ste bataljon van het regiment van luitenant-generaal De Brauw [bron: Zeeuwen gezocht])

Kinderen van (20) uit onbekende relatie:

I. Johan Jacob Kettman. Sergeant in garnizoen te Coevoorden, Brielle op Voorne-Putten. Johan trouwde op dinsdag 27 januari 1795 in Coevoorden met Hermina Koeltjes.

II. Johan Adam Kettman, geboren in 1760 in Sprintlingen onder de Markgraaf van Baden (zie 10).

22 Frederik Wilhelm Wolfgang Knijssel, geboren in Badendurlach, D. Frederik is overleden na 1799 in Enkhuizen.
Religie: 10-05-1787 - Lidmaat der Luthersche Gemeente in Enkhuizen (als Friedrich Wilhelm Wolfgang Knijsel van Badendurlach, per attestatie van Amsterdam.)
Hij trouwde met
23 Catharina Libregt alias Sibreght, geboren in Dordrecht. niet in Dordrecht gevonden! Catharina is overleden na 1799. 
Religie: 10-05-1784 - Lidmaat der Lutherse Gemeente Enkhuizen (als Catharina Siebregt van Dordrecht, per attestatie van Amsterdam). 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Anna Catharina Knijssel, geboren in Amsterdam. Zij is gedoopt op zondag 25 juni 1775 in Amsterdam, ev.luthers [aan huis]. Doopgetuigen Christian Fredrik Rebs en Anna de Wijn. Anna ging in ondertrouw, 30 jaar oud, op zaterdag 12 april 1806 in Enkhuizen [bron: DTB Enkhuizen, Civiel R.61, folio 152] met Barend Hendrik Wiebols. Barend is geboren in Bergen in ’t Osnabrugse, D.

II. Johan Frederik Knijssel. Hij is gedoopt op vrijdag 6 december 1776 in Amsterdam, Lutherse kerk.

Doopgetuigen Christian Fredrik Rebs en Anna Schuurmans. Johan is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 4 augustus 1779 in Amsterdam.

III. Catharina Kneijssel, gedoopt op woensdag 29 april 1778 in Amsterdam, Lutherse kerk (zie 11).

24 Harm Alberts, geboren omstreeks 1720 in Veendam.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, in november 1746 in Veendam [bron: DTB Veendam, R.476, folio 146] met Diewertje Jacobs Seven. Bruidegom als Harmen Alberts, van Veendam, Bruid als Dever Jacobs, van Ommelanderwijk onder Veendam.
 
25 Diewertje Jacobs Seven, geboren in Ommelanderdijk onder Veendam. 
   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Geertruid Harms. Zij is gedoopt op zondag 31 december 1747 in Veendam.

II. Jan Harms Zeven, geboren in oktober 1764. Landbouwer. Jan is overleden op dinsdag 23 februari 1819 in Ommelanderdijk onder Veendam, 54 jaar oud.

III. Frans Harms Zeeven alias Seven, Zeven, gedoopt op zondag 6 november 1768 in Veendam (zie 12).

28 Christiaan Moltzer. Hij is gedoopt op woensdag 8 oktober 1727 in Nijmegen. Christiaan is overleden op woensdag 5 juni 1805 in Montfoort, 77 jaar oud.
Beroep: Predikant te Montfoort
Hij trouwde met
29 Catharina Christina van der Voort. Zij is gedoopt op zondag 18 januari 1733 in Zuilen, Utrecht. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Christiaen Wentzel [stiefvader van vader] en Catharina Turleij (1678-1737) [zie 117] [grootmoeder vaderszijde]. Catharina is overleden op donderdag 24 maart 1808 in Utrecht, 75 jaar oud.    

Predikant te Montfoort, in Utrecht (op 23 oktober 1775 zijn Christiaan Moltzer en zijn vrouw Catharina Christina van der Voort betrokken in de aankoop / borgstelling voor een huis aan de Grote Markt, in de Hezelstraat en aan het Papengas te Montfoort.
Andere betrokkenen zijn; Johannes Francois Moltzer, handelt voor zich, Willem Hendrik Moltzer en zijn vrouw Wilhelma Repelius, Jan Hendrik van Dam handelt voor ander met volmacht.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johannes Franciscus Moltzer. Hij is gedoopt op zaterdag 11 mei 1754 in Montfoort. Predikant te Ameide en Tienhoven, later te Leiden. Johannes is overleden op maandag 17 juli 1826 in Leiden, 72 jaar oud. Johannes: (1) trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vóór 1782 met Wilhelmine Louise Gobius. (2) ging in ondertrouw, 51 jaar oud, op vrijdag 10 januari 1806 in Leiden [bron: CBG familie advertentie] met Cornelia Joanna de Moen.  

II. Jacoba Cornelia Moltzer, geboren in 1756. Jacoba is overleden op maandag 7 november 1831 in Maarsseveen, 74 of 75 jaar oud. Jacoba trouwde met Nicolaas Bastert. Nicolaas is overleden vóór 1831.

III. Johanna Catharina Christina Moltzer, geboren in 1759. Johanna is overleden op donderdag 5 augustus 1819 in Utrecht, 59 of 60 jaar oud.

IV. Elizabeth Eduarda Moltzer, geboren in 1765. Elizabeth is overleden op zaterdag 16 mei 1829 in Utrecht, 63 of 64 jaar oud.

V. Christiaan Moltzer, geboren in 1768 in Montfoort. kapitein Plaats majoor te Deventer, Majoor en Kommandant van het Fort St.Andries bij Utrecht. Christiaan is overleden op vrijdag 2 oktober 1846 in Amsterdam, 77 of 78 jaar oud. Christiaan: (1) trouwde met Anna Maria Charlotta Louisa Albrecht. Anna is geboren in 1776. Anna is overleden op donderdag 9 maart 1820 in Deventer, 43 of 44 jaar oud. (2) trouwde, 55 of 56 jaar oud, op donderdag 7 oktober 1824 in Utrecht [bron: BS Utrecht, Akter nr.249] met Wilhelmina Catharina van Heemskerck [van Beest], 45 jaar oud. Zie 15 voor persoonsgegevens van Wilhelmina.

VI. Petrus Ernst Jacob Moltzer. Hij is gedoopt op donderdag 10 december 1772 in Montfoort. Petrus is overleden op donderdag 20 november 1856 in Brummen, 83 jaar oud. Beroep: kapitein [in leger] (woonde in 1849 in Brummen, aldus overlijdensadvertentie van hun zoon Karel Peter Hendrik, Kapitein bij het Oost-Indische Leger, op 20 februari te Soerabaja overleden, bijna 36 jaar oud.) Petrus trouwde, 57 jaar oud, op zaterdag 7 augustus 1830 in Vierlingsbeek [bron: BS Vierlingsbeek, Akte nr.7] met Aldagunda Lambertine Achternbosch, 34 jaar oud. Aldagunda is een dochter van Johan Hendrik Achternbosch en Sibijlla Dekkers. Zij is gedoopt op zondag 12 juni 1796 in Issum.  

VII. Henrick [Hendrik, Henri] Christiaansz Moltzer, gedoopt op woensdag 23 augustus 1775 in Montfoort (zie 14). 

30 Jan Antony van Heemskerck van Beest. Hij is gedoopt op woensdag 24 juni 1744 in Malacca. Jan is overleden, 50 jaar oud. Hij is begraven op maandag 23 februari 1795 in Delft, Nieuwe kerk.
Beroep: secretaris van de grote visserij van Holland en Westfriesland
Hij trouwde, 21 jaar oud, op zondag 8 juni 1766 in Delft [bron: DTB Delft inv. 142 , folio 103v] met de 26-jarige Catharina Margaretha Flament. Jan en Catharina gingen op zaterdag 24 mei 1766 in Delft in ondertrouw [bron: DTB Delft inv. 86 , folio 66v]. Het kerkelijk huwelijk tussen Catharina en Jan vond plaats op vrijdag 13 juni 1766 in Leiden.
31 Catharina Margaretha Flament. Zij is gedoopt op zondag 6 september 1739 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina de Vinder en Denis du Toict (geb. 1704) [zie 127,I] [oom moederszijde]. Catharina is overleden in Rijswijk, 50 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 27 augustus 1790 in Delft, Nieuwe kerk [bron: DTB Delft inv. 52 , folio 234].

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Petronella Jacoba van Heemskerck van Beest. Zij is gedoopt op zondag 29 maart 1767 in Delft. Bij de doop van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Willem Heemskerck van Beest en Emmerentia Maria Heemskerck van Beest.

II. Christophel Pieter van Heemskerck van Beest. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1768 in Delft. Bij de doop van Christophel waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Vromans en Sara du Toict (geb. 1709) [zie 63] [grootmoeder moederszijde].

III. Clara Frederica van Heemskerck van Beest. Zij is gedoopt op zondag 5 augustus 1770 in Delft. Bij de doop van Clara waren de volgende getuigen aanwezig: Clara Jacoba Heemskerck van Beest en Frederick Kierulff.

IV. David Dionisius Jan van Heemskerck van Beest. Hij is gedoopt op dinsdag 5 mei 1772 in Delft. Bij de doop van David waren de volgende getuigen aanwezig: Dionymus [Denis] du Toict [zie 252] en Anna Sara Vromans.

V. Diderica Hillegonda Jacoba van Heemskerck van Beest. Zij is gedoopt op zondag 7 augustus 1774 in Delft. Bij de doop van Diderica waren de volgende getuigen aanwezig: Hillegonda Jacoba de la Faille en Dirk Heemskerck van Beest.

VI. Sara Anna Bernardina van Heemskerck van Beest. Zij is gedoopt op zondag 23 maart 1777 in Delft. Bij de doop van Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Bernard Johan Pielat van Bulderen en Anna Sara Vromans.

VII. Wilhelmina Catharina van Heemskerck [van Beest], gedoopt op zondag 17 januari 1779 in Delft (zie 15).

VIII. Christophelina Petronella van Heemskerck van Beest. Zij is gedoopt op zondag 6 augustus 1780 in Delft. Bij de doop van Christophelina waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Vromans en Sara du Toict (geb. 1709) [zie 63] [grootmoeder moederszijde]. 

 
Generatie 6 (oudouders)

36 Jurjen Harmens Harmanides alias Hermanides. Hij is gedoopt op woensdag 19 augustus 1716 in Stavoren. Jurjen, Zoon van Harmen Ages en Baaukjen Rinici. Doopheffer: Eybertjen Rinici. Jurjen is overleden, 45 jaar oud. Hij is begraven op maandag 14 december 1761 in Hindeloopen [bron: Collecteboek van het klein gemaal, turf- en brandhoutgeld, klokgeld en klein bestiaal. R.426]. als Jurijen Harmanides, vroedsman. Ontvangen 3-0-0 wegens beluiden.
Beroep: Vroedsman, boekhouder en mede eigenaar kruitmolen ’De Eendracht’ 13 Juni 1761 De eigenaars van de Kruidmolen aan de Warnservaart te Stavoren maken bekend dat na enige weken stilstand de werkzaamheden worden hervat, adres vroedsman Jurjen Hermanidas te Hindeloopen of burgemr. Douwe Pytters Cramer te Stavoren.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 29 maart 1744 in Hindeloopen [bron: DTB Hindeloopen, NH R.414] met de 22-jarige Pietertje Johannes Hempenius. Bevestiging huwelijk op 29 maart 1744 in Hindeloopen. Jurjen Harmanides afkomstig van Hindeloopen met Pitertje Hempenius afkomstig van Hindeloopen. 
37 Pietertje Johannes Hempenius. Zij is gedoopt op donderdag 25 december 1721 in Hindeloopen. Pietertje is overleden, 71 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 27 april 1793 in Workum. Pietertje trouwde (2), 40 jaar oud, op zondag 3 oktober 1762 in Workum met Siffidius Cornelis Kramer (geb. 1726), 36 jaar oud.    

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Harmen Jurjens Hermanides. Hij is gedoopt op zondag 2 mei 1745 in Hindeloopen. Harmen, Kind van Jurjen Harmanides, vroedsman en niet genoemde moeder. Harmen trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1775 met Elsje Mattheus Poeraad.

II. Johannes Hermanides. Hij is gedoopt op zondag 19 januari 1749 in Hindeloopen. Johannes, Kind van Jurjen Harmanides en niet genoemde moeder.

III. Reinikus [Reintje] Jurjens Harmanides alias Hermanides, gedoopt op zondag 5 september 1751 in Hindeloopen (zie 18).

IV. Rienk Harmanides. Hij is gedoopt op zondag 20 januari 1754 in Hindeloopen. Rienk trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 30 mei 1781 in Workum met Margaritha Siffridus Kramer, 24 jaar oud. Margaritha is een dochter van Siffidius Cornelis Kramer en Elisabeth. Zij is gedoopt op vrijdag 18 maart 1757 in Workum.

V. Johannis Harmanides. Hij is gedoopt op zondag 8 augustus 1756 in Hindeloopen. Johannis is overleden, 25 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 28 maart 1782 in Workum [bron: Ontvangstboeken betreffende klokluiden voor begrafenissen]. Johannis trouwde met Wintje Wybes.

VI. Pittertje Harmanides. Zij is gedoopt op zondag 29 oktober 1758 in Hindeloopen. Pittertje trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1781 met Greult Sjoerds.

VII. Bauktjen Harmanides. Hij is gedoopt op zondag 31 mei 1761 in Hindeloopen. Bauktjen is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op woensdag 8 juli 1761 in Hindeloopen. het kind van Jurijen Harmanides. ontvangen 0-10-0 wegens beluiden.

38 Tjitte [Tjutte, Tiette Lolles] Holles Hanja alias Hania. Hij is gedoopt op donderdag 18 december 1698 in Workum. Titte, Zoon van Holle Tiettes en niet genoemde moeder. Tjitte is overleden na 1749, minstens 51 jaar oud.
Beroep: Coffeschipper op o.a. de Oostzee
Tiette Lolles Hania, wonende Wijk 4e Espel te Workum. Gezin bestaat uit 4 volwassenen en 3 kinderen. Omschrijving: coffeschipper, welgestelt. Aanslag: 69-4-0 [bron: Quotisatiekohieren 1749, Workum folio 59]. Tjitte is weduwnaar van Beertje Beerns (ovl. vóór 1723), met wie hij trouwde (1), 21 jaar oud, op vrijdag 6 december 1720 in Workum [bron: DTB Workum NH, R.860]. 
Hij trouwde (2), 24 jaar oud, op zondag 21 maart 1723 in Workum [bron: DTB Workum NH, R.860] met de ongeveer 23-jarige
39 Pier [Pierke] Taekesdr, is gedoopt op woensdag 7 maart 1703 in Workum, Hervormde kerk. Pier is overleden, 76 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 1 januari 1780 in WorkumOverleden: de weduwe van Tiette Hanja.    

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Aalte Tjittes. Zij is gedoopt op woensdag 26 juni 1726 in Workum.

II. Teeke Tjittes. Hij is gedoopt op zondag 19 juni 1729 in Workum.

III. Aaltje Tjittes [Alida] Hanja. Zij is gedoopt op zondag 6 januari 1732 in Workum. Mede reder van het Coffeschip ’De Vrouw Alida’, waarop haar broer Taeke schipper was. Aaltje: (1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 23 november 1755 in Workum met Hendrik Hendriksz Hugon, 38 jaar oud. Hendrik Hugon met Aaltje Hanje beiden afkomstig van Workum. Hendrik is een zoon van Henrick Hugon en Ycke Fokkes. Hij is gedoopt op vrijdag 25 december 1716 in Workum. Stadsbode van Workum, welgesteld rentenier in 1749. Hendrik is overleden, 66 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 5 februari 1783 in Workum. Hendrik is weduwnaar van Aaltje Leeukes de Jong(e) (1726-1754), met wie hij trouwde op zondag 16 maart 1749 in Workum. De eerste vrouw van Hendrik was een tante van Aaltje Hanja. (2) trouwde, 51 jaar oud, op zondag 16 november 1783 in Leeuwarden [bron: DTB Workum NH, R.862] met dominee Jacobus Noteboom.

IV. Mayke Tjittes Hanja. Zij is gedoopt op zondag 27 november 1735 in Workum. Maijke, Dochter van Tjitte Nolles en niet genoemde moeder. Mayke ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op donderdag 2 september 1756 in Workum [bron: DTB Workum NH, R.861] met Livius Radijs. Attestatie afgegeven op 2 september 1756 in Workum. Livius Radijs afkomstig van Oldeboorn met Mayke Tjittes Hanja afkomstig van Workum.  Procureur te Workum.  

V. Taeke Tjittes Hanja alias Hanija, Hanje. Hij is gedoopt op woensdag 9 december 1739 in Workum. Teeke, Kind van Tjitte Holles en niet genoemde moeder. Coffeschipper op ’De Vrouw Alida’. Taeke is overleden in 1806 in Workum, 66 of 67 jaar oud. Taeke: (1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 11 december 1762 in Workum met Trijnte Abes van Nes, 23 jaar oud. Trijnte is een dochter van Abe Pytters van Nes en Hylk Douwes. Zij is gedoopt op woensdag 14 januari 1739 in Workum. (2) trouwde, minstens 42 jaar oud, na 1781 met Dettie Sjoerds Oding. (3) ging in ondertrouw, 56 jaar oud, op zondag 24 april 1796 in Workum [bron: DTB Workum Gerecht, R.842] met Swaantje Harmens. Swaantje is geboren in Workum.  

VI. Aukjen Tjittes. Zij is gedoopt op zondag 14 oktober 1742 in Workum.

VII. Trijntje Tjittes Hanja alias Hania, gedoopt op dinsdag 26 januari 1745 in Workum (zie 19).

56 Johan Francois Moltzer.
Hij trouwde met
57 Johanna Cotton   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Willem Hendrik Moltzer, geboren in 1725 in Nijmegen. Willem is overleden op dinsdag 23 oktober 1798 in Nijmegen, 72 of 73 jaar oud. Willem trouwde met Wilhelmina Repelius. Wilhelmina is geboren in 1723. Wilhelmina is overleden in 1783, 59 of 60 jaar oud.

II. Christiaan Moltzer, gedoopt op woensdag 8 oktober 1727 in Nijmegen (zie 28).

58 Johannes [Jan] van der Voort. Hij is gedoopt op woensdag 8 oktober 1704 in Amsterdam, Westerkerk. Johannes is overleden op zondag 24 februari 1765 in Montfoort, 60 jaar oud.
Beroep: dominee, benoemd in 1730 tot predikant hervormde gemeente te Zuilen
Johannes trouwde (2), 31 jaar oud, op maandag 24 oktober 1735 in Zuilen, Utrecht met Adriana Leusden (geb. ±1705), ongeveer 30 jaar oud. 
Hij ging in ondertrouw (1), 26 jaar oud, op donderdag 17 mei 1731 in Zuilen, Utrecht met de ongeveer 26-jarige
59 Jacoba Cornelia Wachendorff, geboren omstreeks 1705. Jacoba is overleden vóór vrijdag 7 oktober 1735 in Zuilen, Utrecht, ten hoogste 30 jaar oud.    

Kind uit dit huwelijk:
I. Catharina Christina van der Voort, gedoopt op zondag 18 januari 1733 in Zuilen, Utrecht (zie 29).

 

60 Pieter van Heemskerck van Beest. Hij is gedoopt op zondag 17 december 1713 in Delft, Oude kerk. Pieter is overleden op zaterdag 11 augustus 1753, 39 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 8 november 1738 in Batavia, Ned. Indië met de 21-jarige
61 Jacoba Elisabeth van Doorn. Zij is gedoopt op maandag 12 april 1717. Jacoba is overleden op zaterdag 2 december 1747, 30 jaar oud.    

Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Antony van Heemskerck van Beest, gedoopt op woensdag 24 juni 1744 in Malacca (zie 30).

 

62 Chistophel Flament, geboren op zondag 17 mei 1711 in Leiden. Hij is gedoopt op woensdag 20 mei 1711 in Leiden, in de Vrouwenkerk. Bij de doop van Chistophel waren de volgende getuigen aanwezig: Martine [Marteijne] Lameau alias Lamio(t), Lameaux, Framaux (geb. ±1635) [zie 249] [grootmoeder vaderszijde] en Mr. Jan van Heemskerck van Beest (1674-1732) [zie 120] [oom moederszijde]. Chistophel is overleden in 1741, 29 of 30 jaar oud.
Beroep: Koopman aan de Maren te Leiden
Hij trouwde in 1736 in Leiden (ondertrouw op donderdag 4 oktober 1736 in Leiden) met
63 Sara du Toict. Zij is gedoopt op woensdag 25 september 1709 in Leiden. Bij de doop van Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Sara de Roo [zie 253] [grootmoeder vaderszijde] en Jean Woessert alias Woessen. doopdatum 25 of 27 sept.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Christophle Flament. Hij is gedoopt op vrijdag 6 september 1737 in Leiden. Bij de doop van Christophle waren de volgende getuigen aanwezig: David du Toict (geb. 1613) [zie 504] en Elizabeth Flament (geb. 1664) [zie 249,V] [oudtante vaderszijde].

II. Catharina Margaretha Flament, gedoopt op zondag 6 september 1739 in Leiden, in de Hooglandsche kerk (zie 31).

III. Anna Sara Flament. Zij is gedoopt op dinsdag 3 oktober 1741 in Leiden, in de Pieterskerk. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Heemskerck van Beest, Jakobus du Toict, Bedienaar des Godlijken Woords en David du Toict (geb. 1613) [zie 504]. Vader gesturven gerepresenteerd door David du Toict, get. Juffrouw Anna en Ds.du Toict Bedienaar des Godlijken Woords alhier. 

 


Generatie 7 (oudgrootouders)

72 Harmen Ages Hermanides, geboren vóór 1680 in Stavoren. Harmen, zoon van Age Harmens en Yck Jurjens (veniam aetatis in febr 1700) [bron: De kwartieren van Beitj Tiemens uit Hindeloopen, Genealogysk jierboekje fan de Fryske Akademy 1977]. Harmen is weduwnaar van Rinckien Binckes (1678-vóór 1712).
Hij trouwde (2), minstens 32 jaar oud, op zondag 17 april 1712 in Deersum, Fr. [bron: DTB Deersum, NH folio 580] met Baukjen Rinici alias Rienks (
zie 73 hieronder). Bevestiging huwelijk op 17 april 1712 in Deersum. Harmen Ages met Baukjen Rinici. Opmerking : met attestatie van Stavoren.
73 Baukjen Rinici alias Rienks, geboren in Deersum, Fr.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Age Harmanides, geboren omstreeks 1712 in Leeuwarden?. secretaris te Sloten. Age trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zondag 23 juli 1741 in Hindeloopen [bron: DTB Hindeloopen, NH R.414] met Sierds Seeger, ongeveer 25 jaar oud. Bevestiging huwelijk op 23 juli 1741 in Hindeloopen. Age Harmanides afkomstig van Leeuwarden met Seger Sierds afkomstig van Hindeloopen. Zij is begraven op donderdag 14 september 1752 in Sloten, Fr. als Seeger Siands, in leven gehuwd met Age Hermanides, secretaris.

II. Jurjen Harmens Harmanides alias Hermanides, gedoopt op woensdag 19 augustus 1716 in Stavoren (zie 36).

74 Johannes Jacobus Hempenius. Hij is gedoopt op zondag 28 juli 1686 in Workum. Johannes is overleden in 1761 in Hindeloopen, 74 of 75 jaar oud.
Beroep: stadssecretaris, ontvanger van de convooijen en licenten
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 14 juni 1711 in Hindeloopen met
75 Pyttertje Reintjes Roos, geboren in Hindeloopen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Renicus Hempenius. Hij is gedoopt op vrijdag 10 april 1716 in Hindeloopen.
II. Pietertje Johannes Hempenius, gedoopt op donderdag 25 december 1721 in Hindeloopen (zie 37).

76 Holle Tietes Hania. Hij is gedoopt op donderdag 15 november 1663 in Heeg, Hervormde kerk [bron: DTB Heeg, NH Inv.nr. 873]. Dopeling: Holle, zoon van Tiete Hylkes en niet genoemde moeder. Holle is overleden, 73 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 26 maart 1737 in Workum.
Beroep: schipper
Vermeld: dd 1694 als Holle Tyttes afkomstig van Makkum, Burger / Poorter van Workum [bron: Burgerboek Workum 1694, Inv. 6151 folio B1-059]
Holle trouwde, 30 jaar oud, op zondag 20 december 1693 in Workum [bron: DTB Workum NH, R.859] met
77 Aalke Aates Reinsma, minstens 16 jaar oud. Bevestiging huwelijk op 20 december 1693 in Workum. Holle Tytties met Aalke Aates beiden afkomstig van Workum. Aalke is geboren vóór 1677 in Workum, dochter van Ate Rinckes Reinsma (Vroedschapslid) en Gerck Gatse.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Gerrittie [Garkjen] Holles Hanja. Zij is gedoopt op zondag 1 april 1696 in Workum. Gerrittie, Dochter van Holle Tiettes en niet genoemde moeder. Doopheffer: Reijnsk Mellius, muij [stiefmoeder van moeder]. Vermeld I: Quotisatiekohieren 1749 als burgemeesters weduwe L. de Jong, rentenierse, wonende 5e wijk Espel te Workum; Vermeld II: De Nederlandsche Leeuw 127 (2010), blz.137 als voorouder in 9e graad van Annemarie Gualthérie van Weezel (1977), gehuwd 12 juni 2010 (Wijk bij Duurstede) met Carlos prins de Bourbon de Parme (1970), oudste zoon van prinses Irene. Gerrittie trouwde, 17 jaar oud, op zondag 18 maart 1714 in Workum [bron: DTB Workum NH, R.860] met Lieuke Doedes de Jonge. Bevestiging huwelijk Lieuke Doedes de Jonge met Garkjen Holles Hania beiden afkomstig van Workum. Hij is een zoon van Doede Sioerdts en Trijntje Rouckes. Hij is gedoopt op zondag 5 september 1688 in Workum. Vroedschapslid (1720-1740), burgemeester van Workum (1724-1727, 1730-1733). Hij is overleden in 1740.
II. Tjitte [Tjutte, Tiette] Holles Hanja alias Hania
, gedoopt op donderdag 18 december 1698 in Workum (
zie 38).
III. Sijtse Holles. Hij is gedoopt op woensdag 7 juni 1702 in Workum.
IV. Sijtze Holles. Hij is gedoopt op zondag 30 september 1703 in Workum.
V. Aukjen Holles. Zij is gedoopt op woensdag 29 oktober 1704 in Workum. Aukjen, Dochter van Holle Tiettes en niet genoemde moeder. Doopheffer: Grijtje Domna, moeije.
VI. Boukje Holles.
Zij is gedoopt op vrijdag 6 maart 1711 in Workum.
VII. Baukjen Holles. Zij is gedoopt op vrijdag 17 november 1713 in Workum. Zij is overleden in 1740. Baukjen trouwde, 22 jaar oud, op zondag 15 april 1736 in Workum [bron: DTB Workum NH, R.860] met Jappe Wypkes. Jappe is geboren in Workum.

 

78 Taeke Tjipkes, geboren in Workum.

Hij trouwde op donderdag 18 maart 1683 in Workum met

79 Maaike Pelgrims.

Kind uit dit huwelijk:

I. Pier [Pierke] Taekesdr, gedoopt op woensdag 7 maart 1703 in Workum, Hervormde kerk (zie 39).

 

116 Abraham van der Voort. Hij is gedoopt op dinsdag 6 januari 1660 in Amsterdam, Nieuwe Kerk. Abraham is overleden, 49 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 1 mei 1709 in Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel. komt van de Keijsersgraft over de Westerkerk, comt in het graf van Paulis van der Voort, 8 gulden.

Beroep: makelaar op de Bloemgracht, later Keizersgracht
Hij ging in ondertrouw, 35 jaar oud, op vrijdag 16 december 1695 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam, 525, p.133] met de 17-jarige Catharina Turleij. Bij de ondertrouw van Abraham en Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth van der Voort [zus bruidegom] en Gerrit Turleij alias Tureleij (ovl. 1726) [zie
234] [vader bruid].

117 Catharina Turleij. Zij is gedoopt op woensdag 13 juli 1678 in Amsterdam, Zuiderkerk. Catharina is overleden, 58 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 26 april 1737 in Amsterdam, Westerkerk. Catharina trouwde (2), 38 of 39 jaar oud, in 1717 in Amsterdam met Christiaen Wentzel.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Marija van der Voort. Zij is gedoopt op zondag 17 maart 1697 in Amsterdam, Westerkerk.

Getuige bij: doop Christiaan Wentzel (geb. 1720) als halfzus
II. Gerrit van der Voort. Hij is gedoopt op dinsdag 26 augustus 1698 in Amsterdam, Nieuwe Kerk.

III. Poulus van der Voort. Hij is gedoopt op zondag 6 december 1699 in Amsterdam, Noorderkerk.

IV. Elisabeth van der Voort. Zij is gedoopt op dinsdag 1 februari 1701 in Amsterdam, Nieuwe Kerk.

V. Jan van der Voort. Hij is gedoopt op zondag 13 augustus 1702 in Amsterdam, Westerkerk.

VI. Johannes [Jan] van der Voort, gedoopt op woensdag 8 oktober 1704 in Amsterdam, Westerkerk (zie 58).

 

118 Cornelis Anthony Wachendorff, geboren omstreeks 1680.

Hij trouwde met

119 Aletta van Sijpesteijn.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jacoba Cornelia Wachendorff, geboren omstreeks 1705 (zie 59).

 

120 Jan van Heemskerck van Beest. Hij is gedoopt op zondag 19 augustus 1674 in Delft. Jan is overleden, 58 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 31 december 1732 in Delft. Ook genaamd Van Beest (van) Heemskerk, of Heemskerk van Heemskerk.
Beroep: fiscaal te Padang op Sumatra, Thesaurier van Delft
Na carrière als fiscaal te Padang (Sumatra) - dezelfde baan als zijn schoonvader - keerde hij terug in 1709. In 1712 veertigraad van Delft en van 1715 tot 1732 thesaurier van Delft. Als borgstelling voor de laatste functie draagt hij obligaties over aan de stad Delft ter waarde van 30 duizend gulden.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 25 juni 1702 in Batavia, Ned. Indië met de 18-jarige
121 Emmerentia de Winter. Zij is gedoopt op zaterdag 27 november 1683 in Delft. Emmerentia is overleden, 59 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 18 december 1742 in Delft, Oude kerk.
Getuige bij: ondertrouw Christophel Flament (geb. 1669) en Margaretha [Marguerite] Heemskerck van Beest (1671-1727) [zie
125] als schoonzuster bruid.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter van Heemskerck van Beest, gedoopt op zondag 17 december 1713 in Delft, Oude kerk (
zie 60).
II. Jan Chrisoffel van Heemskerck van Beest. Hij is gedoopt op dinsdag 22 juli 1721 in Delft. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Christophel Flament (geb. 1669) [zie
124] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Anna Heemskerck van Beest (1670-1746) [zie 241,IV] [tante vaderszijde].

122 Anthony van Doorn.

Hij begon een relatie met

123 Maria Hoorn.

Kind uit deze relatie:

I. Jacoba Elisabeth van Doorn, gedoopt op maandag 12 april 1717 (zie 61).

 

124 Christophel Flament. Hij is gedoopt op zondag 28 april 1669 in Leiden.

Beroep: Koopman aan de Maren te Leiden
Getuige bij: doop Pieter van Heemskerck van Beest (1713-1753) [zie
60] als aangetrouwde oom vaderszijde; doop Jan Christoffel van Heemskerck van Beest (geb. 1721) [zie 121,II] als aangetrouwde oom vaderszijde
Hij ging in ondertrouw, 41 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1710 in Leiden [bron: DTB Leiden, NH EE-224] met de 38-jarige Margaretha [Marguerite] Heemskerck van Beest. Bij de ondertrouw van Christophel en Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Anthony van Yperen (zwager ’s Gravenhage), Anna Heemskerck van Beest (1670-1746) [zie
241,IV] [zus bruid Rotterdam] en Emmerentia de Winter (1683-1742) [zie 121] [schoonzuster bruid / nicht Rotterdam].
125 Margaretha [Marguerite] Heemskerck van Beest. Zij is gedoopt op zondag 1 november 1671 in Delft. Bij de doop van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Delff [zie
483,I] [tante moederszijde], Catharina Hoogenhouck en Michiel Heemskerck van Beest (1636-1705) [zie 481,III] [oom vaderszijde]. Margaretha is overleden op dinsdag 11 november 1727 in Delft, 56 jaar oud. Margaretha ging in ondertrouw (1), 28 jaar oud, op woensdag 10 maart 1700 in Leiden met Adrianus de Winter (ovl. 1706).

Kind uit dit huwelijk:

I. Chistophel Flament, geboren op zondag 17 mei 1711 in Leiden (zie 62).

 

126 David du Toict. Hij is gedoopt in maart 1670 in Leiden. Bij de doop van David waren de volgende getuigen aanwezig: Geertru op de Beech, Jacob de Roo en Ezechiel del Tombe.

Beroep: Predikant aan de Lange Mare te Leiden
David ging in ondertrouw (2), 42 jaar oud, op vrijdag 29 april 1712 in Leiden met Sara des Champs.

Hij trouwde (1) in Leiden, in de Waalse kerk met Katrijna [Catherine] Woessert alias Woessen (zie 127 hieronder). David en Katrijna gingen op donderdag 5 april 1703 in Leiden in ondertrouw. Bij de ondertrouw waren de volgende getuigen aanwezig: Sara du Vivie(r) alias Vivij (geb. 1649) [zie 255] [moeder bruid] en Ds.Jacob du Toict (geb. 1675) [zie 253,VII] [broer bruidegom].

127 Katrijna [Catherine] Woessert alias Woessen. Zij is gedoopt op donderdag 12 april 1685 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Katrijna is overleden vóór 1712, ten hoogste 27 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Denis du Toict. Hij is gedoopt op maandag 11 februari 1704 in Leiden. Bij de doop van Denis waren de volgende getuigen aanwezig: Sara de Roo [zie 253] [grootmoeder vaderszijde], Jean Woessert alias Woessen en Ds.Jacob du Toict (geb. 1675) [zie 253,VII] [oom vaderszijde].

Getuige bij: doop Catharina Margaretha Flament (1739-1790) [zie 31] als oom moederszijde.
II. Jean du Toict
. Hij is gedoopt op woensdag 5 augustus 1705 in Leiden. Bij de doop van Jean waren de volgende getuigen aanwezig: Jean Woessert alias Woessen en Sara du Vivie(r) alias Vivij (geb. 1649) [zie
255] [grootmoeder moederszijde].

III. Jacob du Toict. Hij is gedoopt op vrijdag 29 juni 1708 in Leiden. Bij de doop van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Ester du Toict (geb. 1673) [zie 253,VI] [tante vaderszijde] en Ds.Jacob du Toict (geb. 1675) [zie 253,VII] [oom vaderszijde].

IV. Sara du Toict, gedoopt op woensdag 25 september 1709 in Leiden (zie 63).


Generatie 8 (oudovergrootouders)

144 Age Harmens alias Hermanides, geboren omstreeks 1655 in Riga, Letland. Age is overleden in januari 1700 in Hindeloopen, ongeveer 45 jaar oud. [bron: De kwartieren van Beitj Tiemens uit Hindeloopen, Genealogysk jierboekje 1977]

Beroep: vroedsman 1679 - 1680 en burgemeester van Hindeloopen 1681-1687

Age trouwde (2), ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 26 februari 1682 in Koudum, Fr. met Lieuwke Hylkes (geb. 1657), 24 jaar oud. Age trouwde (3), ongeveer 32 jaar oud, in december 1687 in Hindeloopen met Heye Wiebes.

Hij trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, in januari 1676 in Hindeloopen met de 18-jarige Yck Jurjens (zie 145 hieronder). Age en Yck gingen op donderdag 16 januari 1676 in Koudum, Fr. in ondertrouw [bron: DTB Koudum, Tresoar 27, R345, folio 203]. 16 januari 1676: "daer te boven van Aghe Harmens van Hindeloopen de swagher (schoonzoon) van dorpsrechter Jurjen Jurjens wegens het proclameren van sijn houwlijck over onse kercke met Yck Jurjens tot een vereeringe voor onse armen drie carolus guldens drie stuivers"

145 Yck Jurjens. Zij is gedoopt op donderdag 25 januari 1657 in Koudum, Fr..

Kind uit dit huwelijk:

I. Harmen Ages Hermanides, geboren vóór 1680 in Stavoren (zie 72).

 

148 Jacobus Vincentius Hempenius. Hij is gedoopt op donderdag 24 november 1639 in Berlicum. Jacobus is overleden in 1714 in Workum, 74 of 75 jaar oud.

Beroep: advocaat voor het Hof van Friesland
Hij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 31 mei 1668 in Workum met

149 Pyttje Johannes Hansma, geboren in Workum.

Kind uit dit huwelijk:

I. Johannes Jacobus Hempenius, gedoopt op zondag 28 juli 1686 in Workum (zie 74).

 

150 Reintjen Allerts Roos.

Hij trouwde in Hindeloopen? met

151 Tietje Ottes.

Kind uit dit huwelijk:

I. Pyttertje Reintjes Roos, geboren in Hindeloopen (zie 75).

 

152 Tiete Hylkes, geboren omstreeks 1627 in Heeg, Wymbritseradeel, Fr..

Kinderen van Tiete uit onbekende relatie:

I. Hylke Tietes. Hij is gedoopt op donderdag 18 juli 1652 in Heeg.

II. Hylke Tietes. Hij is gedoopt op donderdag 20 november 1653 in Heeg.

III. Auk Tietes. Zij is gedoopt op donderdag 7 oktober 1655 in Heeg.

IV. Aauk Tietes. Zij is gedoopt op donderdag 14 december 1656 in Heeg.

V. Sytze Tietes. Hij is gedoopt op donderdag 6 februari 1659 in Heeg. Sytze trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 10 januari 1686 in Jutrijp Hommerts met Gertsen Sickes.

VI. Baauk Tietes. Zij is gedoopt op donderdag 20 oktober 1661 in Heeg. Baauk trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 13 februari 1698 in Woudsend met Auke Cornelis. Auke is geboren in Woudsend.

VII. Holle Tytties / Tiettes Hania, gedoopt op donderdag 15 november 1663 in Heeg, Hervormde kerk (zie 76).

VIII. Mary Tietes. Zij is gedoopt op donderdag 4 februari 1666 in Heeg.

 

154 Ate Rinckes Reinsma, geboren in Makkum (Fr.). Ate is overleden in 1710 in Workum.

Vermeld: Verkozen tot lid van de Vroedschap van Workum
Ate trouwde (2) op zondag 1 juni 1681 in Workum [bron: DTB Workum Gerecht, R.839] met Rienskjen [Hincke] Mellius (ovl. na 1696).

Hij trouwde (1) op donderdag 1 december 1667 in Workum met de ongeveer 22-jarige

155 Gerck Gatse, geboren omstreeks 1645 in Makkum. Gerck is overleden vóór 1681, ten hoogste 36 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Aalke Aates Reinsma, geboren vóór 1677 in Workum (zie 77).

 

232 Paulus [Pouwels] van der Voort, geboren in 1614 in Franchimont bij Luik, of Franchival (moeilijk leesbaar). Franchimont ligt binnen het bisdom Luik. Paulus is overleden, 73 of 74 jaar oud. Hij is begraven op maandag 26 juli 1688 in Amsterdam, Oude kerk. Als Paulus van der Voort van de Blomgracht. Betaald 8 gulden.

Beroep: lakenkoper
Paulus ging in ondertrouw (1), 27 of 28 jaar oud, op vrijdag 28 februari 1642 in Amsterdam met Elisabeth van der Voort (1623-vóór 1653), 18 jaar oud.

Hij ging in ondertrouw (2), 38 of 39 jaar oud, op dinsdag 10 juni 1653 in Amsterdam met de 28 of 29-jarige

233 Johanna [Jannetje] Ceelings alias Koelinks / Koelincx / Coelinghsz. Zij is gedoopt op donderdag 16 oktober 1625 in Amsterdam, Oude kerk. Jannetjen, vader als Jan Claesz overleden, moeder als Aefjen Jans. Johanna is overleden, 54 of 55 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 14 september 1679 in Amsterdam, Oude kerk. Als Johanna Koelinks, vrouw van Paulus van der Voort comt van de Singel. Betaald 16 gulden.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hans Pauwelsz van der Voort. koopman in kleding / lakenkoper
II. Eva van der Voort. Zij is gedoopt op zondag 29 maart 1654 in Amsterdam, Oude kerk.

III. Maria van der Voort. Zij is gedoopt op zondag 30 januari 1656 in Amsterdam, Noorderkerk.

IV. Joanna van der Voort. Zij is gedoopt op vrijdag 18 januari 1658 in Amsterdam, Oude kerk.

V. Abraham van der Voort, gedoopt op dinsdag 6 januari 1660 in Amsterdam, Nieuwe Kerk (zie 116).

 

234 Gerrit Turleij alias Tureleij, geboren in Den Ham?. Hij is begraven op donderdag 5 december 1726 in Amsterdam, Westerkerk. als Gerrit Turlij op de Princegragt, bij avond begraven in de kerk, grafnummer 298, 10 gulden.

Getuige bij: ondertrouw Abraham van der Voort (1660-1709) en Catharina Turleij (1678-1737) [zie 117] als vader bruid; doop Catharina Wentzel (geb. 1718) als grootvader moederszijde; doop Christiaan Wentzel (geb. 1720) als grootvader moederszijde.
Hij trouwde op vrijdag 10 mei 1675 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam, NG] met Maria de Vos. Gerrit en Maria gingen op vrijdag 19 april 1675 in Amsterdam in ondertrouw [bron: DTB Amsterdam, 501, p.437 - Huwelijksintekeningen van de KERK]. 21 april 1675 ondertrouw te Rotterdam; Gerret Tureleij, jongeman van Den Ham, wonende te Amsterdam, met Maria Vos, jongedochter van Rotterdam, wonende Nieuwe Hoogstraat alhier.

235 Maria de Vos, geboren in Rotterdam. Maria is overleden na 15 juli 1718.

Getuige bij: doop Catharina Wentzel (geb. 1718) als grootmoeder moederszijde

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Maria Turleij. Zij is gedoopt op woensdag 25 maart 1676 in Amsterdam, Zuiderkerk.

II. Catharina Turleij, gedoopt op woensdag 13 juli 1678 in Amsterdam, Zuiderkerk (zie 117).

III. Elijsabeth Tijrleij. Zij is gedoopt op zondag 26 januari 1681 in Amsterdam, Westerkerk. Elijsabeth trouwde met Gerbrandt van den Boogaert.

IV. Jean [Jan] Turleij. Hij is gedoopt op vrijdag 2 april 1683 in Amsterdam, Westerkerk. Jean ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op vrijdag 13 maart 1711 in Amsterdam met Elisabeth Doornik.

V. Bregitta Turleij. Zij is gedoopt op woensdag 16 mei 1685 in Amsterdam, Nieuwe Kerk.

VI. Brigitta Christina Turleij. Zij is gedoopt op dinsdag 30 maart 1688 in Amsterdam, Nieuwe Kerk. Brigitta ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op donderdag 6 juni 1709 in Amsterdam met Frans Kofler.

VII. Daniel Turleij. Hij is gedoopt op vrijdag 18 mei 1691 in Amsterdam, Westerkerk.

 

240 Mr.Dirk Johansz van Heemskerck van Beest. Hij is gedoopt op vrijdag 26 mei 1634 in Delft. Mr.Dirk is overleden, 51 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 15 juni 1685 in Delft.

Beroep: veertigraad en havenmeester van Delft
Vermeld: Promoveerde te Orleans en werd in 1665 Raad te Delft. Van 1667-1669 Havenmeester. In 1672 geroyeerd door de Stadhouder [bron: Genealogie Van Heemskerck (Huydecoper/Mulder) ]
Hij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 22 mei 1664 in Delft met de 19-jarige

241 Geertruid Delff. Zij is gedoopt op vrijdag 12 mei 1645 in Delft. Bij de doop van Geertruid waren de volgende getuigen aanwezig: Johan van Ruyven en Geertruyt van Santen. Geertruid is overleden, 50 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 28 januari 1696 in Delft.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Maria van Heemskerck van Beest, geboren in 1665. Maria is overleden in 1668, 2 of 3 jaar oud.

II. Anna van Heemskerck van Beest, geboren in 1667. Anna is overleden in 1668, 0 of 1 jaar oud.

III. Maria van Heemskerck van Beest, geboren in 1668. Maria is overleden in 1726, 57 of 58 jaar oud.

IV. Anna Heemskerck van Beest, geboren op zondag 7 september 1670 in Delft. Anna is overleden op maandag 4 april 1746 in Delft, 75 jaar oud. Getuige bij: ondertrouw Christophel Flament (geb. 1669) en Margaretha [Marguerite] Heemskerck van Beest (1671-1727) [zie 125] als zus bruid; doop Jan Chrisoffel van Heemskerck van Beest (geb. 1721) [zie 121,II] als tante vaderszijde
V. Margaretha [Marguerite] Heemskerck van Beest, gedoopt op zondag 1 november 1671 in Delft (
zie 125).

VI. Alida van Heemskerck van Beest, geboren in 1673. Alida is overleden in 1673, geen jaar oud.

VII. Mr. Jan van Heemskerck van Beest, gedoopt op zondag 19 augustus 1674 in Delft (zie 120).

VIII. Alida van Heemskerck van Beest, geboren in 1680. Alida is overleden in 1742, 61 of 62 jaar oud.

 

242 Pieter Pietersz de Winter.

Beroep: fiscaal te Padang op Sumatra
Hij trouwde op zaterdag 20 november 1677 met

243 Emma Adriaans Hopkooper alias Huydecoper.

Kind uit dit huwelijk:

I. Emmerentia de Winter, gedoopt op zaterdag 27 november 1683 in Delft (zie 121).

 

248 Christophe [Stoffel] Flament alias Flaman, geboren omstreeks 1637 in Rijssel, Fr. Christophe is overleden in Leiden.

Hij ging in ondertrouw, ongeveer 19 jaar oud, op donderdag 25 mei 1656 in Leiden [bron: DTB Leiden, NH folo P-289] met de ongeveer 21-jarige Martine [Marteijne] Lameau alias Lamio(t), Lameaux, Framaux. Christoffel Flaman van Rijssel, wonende in de Nieuwe Camp, getuige zijn oom Jaques du Hamel aan de Oude Maeren, met Marteijne Lameau geboren bij Bettune, haar schoonzuster Marya Vincent in de Nieuwe Camp.

249 Martine [Marteijne] Lameau alias Lamio(t), Lameaux, Framaux, geboren omstreeks 1635 in Bij Bettune.

Getuige bij: doop Chistophel Flament (1711-1741) [zie 62] als grootmoeder vaderszijde.
Kinderen uit dit huwelijk:

I. Marie Flamand [Flament]. Zij is gedoopt op woensdag 24 oktober 1657 in Leiden. Bij de doop van Marie waren de volgende getuigen aanwezig: Marie Deschamps [Descam], Christophle Flaman en Marie Lamio.

II. Abraham Flamand [Flament]. Hij is gedoopt op woensdag 12 februari 1659 in Leiden. Bij de doop van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Lowijse des Métre, Marie Vincent en Gilles Flament (geb. ±1638) [zie 497,IX] [oom vaderszijde].

III. Christophe Flament. Hij is gedoopt op zondag 31 oktober 1660 in Leiden. Christophe is overleden vóór 1669, ten hoogste 9 jaar oud.

IV. Isaac Flamen(t). Hij is gedoopt op zondag 1 januari 1662 in Leiden. Bij de doop van Isaac waren de volgende getuigen aanwezig: Jean Brabant, Anthoinette Flamen(t), Jeane de Royer en Philippe des Tombes.

V. Elizabeth Flament. Zij is gedoopt op zondag 20 januari 1664 in Leiden. Getuige bij: doop Christophle Flament (geb. 1737) [zie 63,I] als oudtante vaderszijde.
VI. Anne Flamen
. Zij is gedoopt op dinsdag 17 november 1665 in Leiden. Bij de doop van Anne waren de volgende getuigen aanwezig: Ester Colpar, Jeanne Flament [zie
497,IV] [tante vaderszijde] en Jaques Fremeau [zie 497,II].

VII. Sara Flament. Zij is gedoopt op zondag 6 november 1667 in Leiden.

VIII. Christophel Flament, gedoopt op zondag 28 april 1669 in Leiden (zie 124).

 

250 Mr.Dirk Johansz van Heemskerck van Beest (dezelfde als 240).

Hij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 22 mei 1664 in Delft met de 19-jarige

251 Geertruid Delff (dezelfde als 241).

 

252 Dionymus [Denis] du Toict, geboren in Leiden.

Beroep: Greinwerker

Getuige bij: doop David Dionisius Jan van Heemskerck van Beest (geb. 1772) [zie 31,IV]

Hij trouwde in Leiden, in de Waalse kerk met Sara de Roo. Dionymus en Sara gingen op vrijdag 30 maart 1663 in Leiden in ondertrouw. Bij de ondertrouw van Dionymus en Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Catharijna de Plancke en David du Toict (geb. 1613) [zie 504] [vader bruidegom].

253 Sara de Roo, geboren in Amsterdam.

Getuige bij: doop Denis du Toict (geb. 1704) [zie 127,I]; doop Sara du Toict (geb. 1709) [zie 63] als grootmoeder vaderszijde.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jacob du Toict. Hij is gedoopt op dinsdag 29 juli 1664 in Leiden. Bij de doop van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Sara Grommé, Christina de Roo en David du Toict (geb. 1613) [zie 504] [grootvader vaderszijde].

II. David du Toict. Hij is gedoopt op zondag 25 oktober 1665 in Leiden. Bij de doop van David waren de volgende getuigen aanwezig: Hester du (des) Forest [zie 505] [grootmoeder vaderszijde], Jacob de Roo en David du Toict (geb. 1613) [zie 504] [grootvader vaderszijde].

III. Sara du Toict. Zij is gedoopt op zaterdag 26 maart 1667 in Leiden. Bij de doop van Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Anna van Essen en Gerard du Toict (geb. 1642) [zie 505,III] [oom vaderszijde].

IV. David du Toict, gedoopt in maart 1670 in Leiden (zie 126).

V. Jacob du Toict. Hij is gedoopt op dinsdag 5 januari 1672 in Leiden. Bij de doop van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara van Negre, Jacob Renard en David du Toict (geb. 1613) [zie 504] [grootvader vaderszijde].

VI. Ester du Toict. Zij is gedoopt in juli 1673 in Leiden. Getuige bij: doop Jacob du Toict (geb. 1708) [zie 127,III] als tante vaderszijde

VII. Ds.Jacob du Toict. Hij is gedoopt in november 1675 in Leiden.

Getuige bij: doop Denis du Toict (geb. 1704) [zie 127,I] en doop Jacob du Toict (geb. 1708) [zie 127,III] als oom vaderszijde; ondertrouw David du Toict (geb. 1670) en Katrijna [Catherine] Woessert alias Woessen (1685-vóór 1712) [zie 127] en ondertrouw David du Toict (geb. 1670) en Sara des Champs als broer bruidegom.

VIII. Isaac du Toict. Hij is gedoopt op dinsdag 5 november 1675 in Leiden.

IX. Denis du Toict. Hij is gedoopt op maandag 17 mei 1677 in Leiden.

 

254 Johannes [Jan, Jean] Woessert alias Woessen / Oessen, geboren in Wietschaven.

Beroep: saaiwerker
Johannes ging in ondertrouw (1) op donderdag 29 juni 1662 in Leiden met Maertgen Cornelis.

Hij ging in ondertrouw (2) op donderdag 14 november 1680 in Leiden met de 31-jarige Sara du Vivie(r) alias Vivij (zie 255 hieronder). Bij de ondertrouw van Johannes en Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaen Busschert en Anne du Vivier (geb. 1663) [zie 510,V] [zus bruid].

255 Sara du Vivie(r) alias Vivij. Zij is gedoopt op zondag 28 februari 1649 in Leiden. Bij de doop van Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Samuel Albert, Marie Behage, Agnes Marguaretin en Isaac Venette.

Getuige bij: ondertrouw David du Toict (geb. 1670) en Katrijna [Catherine] Woessert alias Woessen (1685-vóór 1712) [zie 127] als moeder bruid; doop Jean du Toict (geb. 1705) [zie 127,II] als grootmoeder moederszijde.
Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jacobus Woessen. Hij is gedoopt op zondag 23 november 1681 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham du Pon, Pieter van Straten en Anne du Vivier (geb. 1663) [zie 510,V] [tante moederszijde].

II. Jacob Woessen. Hij is gedoopt op dinsdag 9 maart 1683 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Bij de doop van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Swieten en Catharina du Vivie(r) alias Vivij [zie 510,I] [tante moederszijde].

III. Katrijna [Catherine] Woessert alias Woessen, gedoopt op donderdag 12 april 1685 in Leiden, in de Hooglandsche kerk (zie 127).

IV. Johannes Woessen. Hij is gedoopt op zondag 4 januari 1688 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Poolaart, Abram Vivier en Anne du Vivier (geb. 1663) [zie 510,V] [tante moederszijde].

V. Johannes Woessen. Hij is gedoopt op zondag 25 juni 1690 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Poolaart en Margrieta Woessen.


Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

288 Rutgerus Hermannides, geboren in Vilnius, Litouwen. Rutgerus is overleden op zaterdag 29 maart 1687 in Vilnius, Litouwen.
Beroep: Rector Gymnasium Harderwijk
Hij trouwde op donderdag 30 januari 1648 in Vilnius, Litouwen met
289 Basilia Beek.
Kind uit dit huwelijk:
I. Age Harmens alias Hermannides, geboren omstreeks 1655 in Riga, Letland (
zie 144).

290 Jurjen Jurjens, geboren in Koudum, Fr.
Beroep: dorpsrechter van Koudum
Kind van Jurjen uit onbekende relatie:
I. Yck Jurjens, gedoopt op donderdag 25 januari 1657 in Koudum, Fr. (
zie 145).

 

304 Hylke Doytses. Hylke trouwde (1) op donderdag 24 december 1620 in Wymbritseradeel, Fr. met Aelcke Lubberts.

Hij trouwde (2) op donderdag 9 november 1623 in Wymbritseradeel, Fr. met

305 Goyck Waltes.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Tiete Hylkes, geboren omstreeks 1627 in Heeg, Wymbritseradeel, Fr. (zie 152).

II. Hidde Hylkes, geboren omstreeks 1635 in Heeg. Schipper. Hidde is overleden in 1690, ongeveer 55 jaar oud. Hidde: (1) trouwde met Brecht Wybrens. Brecht is een dochter van Wybren Foppes en Griet Takes. Zij is gedoopt op donderdag 18 april 1641 in Heeg. Brecht is overleden in 1673 in Heeg, 31 of 32 jaar oud. (2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op donderdag 18 januari 1674 in Heeg met Antie Sioerts. Bevestiging huwelijk op 18 januari 1674. Hidde Hylkes met Antie Sioerts uit Woudsend.

 

464 Abraham van der Voort, geboren in 1578 in Antwerpen [bron: Oud Holland 7(1889), p. 20]. 29 September 1599 Poorter van Amsterdam. Woonde dd 16 juli 1633 aan de Nieuwendijk

Beroep: lakenkoopman (zou gelieerd zijn aan Johan de Witt, raadpensionaris van Holland)

Getuige bij: ondertrouw Francois van der Voort (geb. 1605) en Lijntje Claas Bot(t) [zie 465,I] als vader bruidegom.
Kinderen:

I. Francois van der Voort, geboren in 1605 in Crom Linschote?. Lakenkoper. Getuige bij: ondertrouw Paulus [Pouwels] van der Voort (1614-1688) en Elisabeth van der Voort (1623-vóór 1653) als broer bruidegom. Francois trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zondag 7 augustus 1633 in Brandwijk met Lijntje Claas Bot(t), nadat zij op zaterdag 16 juli 1633 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Bij de ondertrouw van Francois en Lijntje was de volgende getuige aanwezig: Abraham van der Voort (geb. 1578) [zie 464] [vader bruidegom].

II. Hans Abrahamsz van der Voort, geboren omstreeks 1608 in Frankendael?. Hans ging in ondertrouw, ongeveer 29 jaar oud, op donderdag 12 november 1637 in Amsterdam met Aaltje Codde van der Burgh, 22 of 23 jaar oud. Aaltje is geboren in 1614.

III. Paulus [Pouwels] van der Voort, geboren in 1614 in Franchimont bij Luik, of Franchival (zie 232).

IV. Catharijna van der Voort. Zij is gedoopt op donderdag 19 april 1618 in Amsterdam, Oude kerk. Bij de doop van Catharijna waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Klerck en Catharijna van Meerlant.

 

466 Jan Claesz Coelingh, geboren in 1582.

Beroep: eierkoper op de NZ Voorburgwal
Hij ging in ondertrouw, 38 of 39 jaar oud, op donderdag 1 juli 1621 in Amsterdam met

467 Aafje Jans Valcks. Aafje is overleden. Zij is begraven op donderdag 16 december 1666 in Amsterdam, Oude kerk. Als Aeffien Valcks weduwe van Jan Clasen Koelingh.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Pouwels Koelinck. Hij is gedoopt op donderdag 30 november 1623 in Amsterdam, Oude kerk.

II. Johanna [Jannetje] Ceelings alias Koelinks / Koelincx / Coelinghsz, geboren in 1624 in Amsterdam (zie 233).

 

480 Johan Heemskerck van Beest, geboren op vrijdag 22 maart 1602 in Delft. Johan is overleden, 45 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 8 januari 1648 in Delft.

Beroep: notaris te Delft

Religie: Doopsgezind
Johan trouwde (2), 35 jaar oud, op zondag 6 september 1637 met Meynsje van Driebergen (1612-1671), 25 jaar oud.

Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op zondag 1 juli 1629 in Delft met de 34-jarige

481 Maria van Mierevelt, geboren op vrijdag 27 januari 1595 in Delft. Maria is overleden, 41 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 29 februari 1636 in Delft.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dirk Heemskerck van Beest, geboren op zondag 20 juli 1631 in Delft. Dirk is overleden op maandag 7 juni 1632 in Delft, 10 maanden oud.

II. Mr. Dirk Johansz van Heemskerck van Beest, gedoopt op vrijdag 26 mei 1634 in Delft (zie 240).

III. Mr. Dr. Michiel Heemskerck van Beest, geboren op zondag 24 februari 1636 in Delft. medicinae doctor, in 1674 verkozen tot Veertigraad. Van 1679 tot 1681 havenmeester, in ’84 en ’85 Weesmeester en van 1688 tot 1690 Schepen.  Michiel is overleden op zaterdag 14 november 1705 in Delft, 69 jaar oud. Getuige bij: doop Margaretha [Marguerite] Heemskerck van Beest (1671-1727) [zie 125] als oom vaderszijde.

 

482 Jacob Willemsz Delff. Hij is gedoopt op donderdag 24 januari 1619 in Gouda. Jacob is overleden, 42 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 17 juni 1661 in Delft, Oude kerk.

Beroep: portret- kunstschilder, Poorter van Delft, afkomstig van Gouda. Woonde zeer eenvoudig op de hoek van de Verwersdijk en de noordzijde van het Rietveld te Delft. Beroemd om zijn portretten van vermaarde personen. Zijn weduwe van deze ‘achtbaren magistraat’, Anna van Hogenhouck, liet op het koor van de Oude Kerk een ‘cierlijck uytgehouwen steenwerck’ boven zijn graf plaatsen.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 22 januari 1642 in Delft [bron: DTB Delft, Inv.70, folio 83] met de 19-jarige

483 Anna Hoogenhouck. Zij is gedoopt op vrijdag 14 oktober 1622 in Delft. Anna is overleden, 55 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 13 september 1678 in Delft.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Anna Delff. Getuige bij: doop Margaretha [Marguerite] Heemskerck van Beest (1671-1727) [zie 125] als tante moederszijde.
II. Geertruid Delff
, gedoopt op vrijdag 12 mei 1645 in Delft (
zie 241).

 

496 Philippe Flament, geboren omstreeks 1600.

Hij ging in ondertrouw, ongeveer 21 jaar oud, op maandag 15 februari 1621 in Valenciennes, Fr. met

497 Marie Coppin.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Lambert Flament.

II. Cateline Flament. Cateline begon een relatie met Jaques Fremeau. Getuige bij: doop Anne Flamen (geb. 1665) [zie 249,VI]
III. Marie Flament. Marie trouwde met Jean Fremeau alias Fremaut.

IV. Jeanne Flament. Getuige bij: doop Anne Flamen (geb. 1665) [zie 249,VI] als tante vaderszijde
V. Francois Flament, geboren omstreeks 1631 in Valenciennes [Valenchijn], Fr..

VI. Charles Flament. Hij is gedoopt op woensdag 2 februari 1633 in Valenciennes, Fr..

VII. Philippe Flaman. Hij is gedoopt op vrijdag 5 januari 1635 in Valenciennes, Fr..

VIII. Christophe [Stoffel] Flament alias Flaman, geboren omstreeks 1637 in Rijssel, Fr. (zie 248).

IX. Gilles Flament, geboren omstreeks 1638 bij Rijssel. Getuige bij: doop Abraham Flamand [Flament] (geb. 1659) [zie 249,II] als oom vaderszijde

 

500 Johan Heemskerck van Beest (dezelfde als 480).

Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op zondag 1 juli 1629 in Delft met de 34-jarige

501 Maria van Mierevelt (dezelfde als 481).

 

502 Jacob Willemsz Delff (dezelfde als 482).

Hij trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 22 januari 1642 in Delft [bron: DTB Delft, Inv.70, folio 83] met de 19-jarige

503 Anna Hoogenhouck (dezelfde als 483).

 

504 David du Toict. Hij is gedoopt vóór zondag 17 november 1613 in Leiden. Bij de doop van David waren de volgende getuigen aanwezig: Baudouin de Bordes, Elizabeth Noiret en Francoise des Orsins. doopdatum sept. okt. tot 17 nov. 1613

Beroep: Lintreder
Getuige bij: ondertrouw Dionymus [Denis] du Toict en Sara de Roo [zie
253] vader bruidegom; doop Jacob du Toict (geb. 1664) [zie 253,I]; doop David du Toict (geb. 1665) [zie 253,II]; doop Jacob du Toict (geb. 1672) [zie 253,V] als grootvader vaderszijde.

Hij ging in ondertrouw, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 11 februari 1638 in Leiden [bron: DTB Leiden, NH, folio M-009v] met Hester du (des) Forest. Bij de ondertrouw van David en Hester waren de volgende getuigen aanwezig: Hester le Grange [zie 1011] [moeder bruid] en Andries du Toict [zie 1009,I] [broer bruidegom].

505 Hester du (des) Forest, geboren in Leiden. Getuige bij: doop David du Toict (geb. 1665) [zie 253,II] grootmoeder vaderszijde.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dionymus [Denis] du Toict, geboren in Leiden (zie 252).

II. Ester du Toict. Zij is gedoopt op donderdag 6 september 1640 in Leiden. Bij de doop van Ester waren de volgende getuigen aanwezig: Crespin des Forest, Ester du Forest, Susanne des Forest en Guillaume Noiret.

III. Gerard du Toict. Hij is gedoopt op zondag 19 oktober 1642 in Leiden. Bij de doop van Gerard waren de volgende getuigen aanwezig: Gerard des Forest, Jan Panhuijs, Rachel Roublij en Elizabeth du Toict. Getuige bij: doop Sara du Toict (geb. 1667) [zie 253,III]
IV. Judith du Toict. Zij is gedoopt op zondag 21 augustus 1644 in Leiden.

V. Marie du Toict. Zij is gedoopt op zondag 8 juli 1646 in Leiden. Bij de doop van Marie waren de volgende getuigen aanwezig: Sara de la Grange en Gijsbert de la Soubs.

VI. Sara du Toict. Zij is gedoopt op zondag 25 oktober 1648 in Leiden.

VII. David du Toict. Hij is gedoopt op zondag 20 maart 1650 in Leiden.

VIII. Guilleaume du Toict. Hij is gedoopt op dinsdag 26 december 1651 in Leiden.

 

508 Jacob Woessen. Jacob is overleden na zondag 6 maart 1672.

Getuige bij: doop Pieter Parmentier (geb. 1672)
Kind van Jacob uit onbekende relatie:

I. Johannes [Jan, Jean] Woessert alias Woessen / Oessen, geboren in Wietschaven (zie 254).

 

510 Remy [Remunt, Rinné] du Vivier alias du Vivij.

Getuige bij: doop Elizabeth du Vivij (geb. 1634) als oom vaderszijde; ondertrouw Jan [Jean] du Vivier alias du Vivij en Susanna Kellenaers [zie 1020,II] broer bruidegom.

Kinderen van Remy uit onbekende relatie:

I. Catharina du Vivie(r) alias Vivij. Getuige bij: doop Jacob Woessen (geb. 1683) [zie 255,II]

II. Jean du Vivier. Hij is gedoopt op zondag 21 juni 1643 in Leiden. Bij de doop van Jean waren de volgende getuigen aanwezig: Jan du Molijn, Jan Nulké, Maria du Vivier en Marguerite du Vivier.

III. Marie du Vivie(r) alias Vivij. Zij is gedoopt op zondag 18 november 1646 in Leiden.

IV. Sara du Vivie(r) alias Vivij, gedoopt op zondag 28 februari 1649 in Leiden (zie 255).

V. Anne du Vivier. Zij is gedoopt op zondag 16 december 1663 in Leiden. Bij de doop van Anne waren de volgende getuigen aanwezig: Jeanne Vivier, Hubert du Vivier, Jea du Vivier en Jan [Jean] du Vivier alias du Vivij [zie 1020,II] [oom vaderszijde].

Getuige bij: ondertrouw Johannes [Jan, Jean] Woessert alias Woessen / Oessen en Sara du Vivie(r) alias Vivij (geb. 1649) [zie 255] zus bruid; doop Jacobus Woessen (geb. 1681) [zie 255,I]; doop Johannes Woessen (geb. 1688) [zie 255,IV] tante moederszijde.

 


Generatie 10 (stamouders)

928 Artus van der Voort.

Beroep: lakenkoper

Hij trouwde in Antwerpen? met

929 Margriete Koks.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jan Artusz van der Voort.

II. Susanna van der Voort.

III. Abraham Artusz van der Voort, geboren in 1578 in Antwerpen (zie 464).

 

960 Dirk Heemskerck van Beest, geboren op donderdag 14 augustus 1572 in Delft. Dirk is overleden, 71 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 20 januari 1644 in Delft.

Beroep: tinnegieter
Religie: Doopsgezind

Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 16 januari 1600 in Delft met de 17-jarige

961 Margaretha van Ruyven, geboren op dinsdag 11 september 1582 in Delft. Margaretha is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 27 juli 1650 in Delft.

Kind uit dit huwelijk:

I. Johan Heemskerck van Beest, geboren op vrijdag 22 maart 1602 in Delft (zie 480).

 

962 Michiel Jansz van Mierevelt, geboren op donderdag 1 mei 1567 in Delft, op de Korenmarkt. Michiel is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op zondag 30 juni 1641 in Delft, Nieuwe kerk.

Beroep: portret- kunstschilder. Michiel was een van de meest vooraanstaande portretschilders in de 17e eeuw. Volgens Karel van Mander was hij op 8-jarige leeftijd in staat beter te schrijven dan menig schoolmeester. Hij leerde pas goed met verf omgaan bij Anthonie van Blocklandt in 1583 te Utrecht. In 1587 werd hij lid van het schildersgilde in Delft. Michiel portretteerde burgemeesters en bierbrouwers, maar ook de stadhouderlijke familie. In 1607 schilderde hij prins Maurits, die niet van stilzitten hield. Dat schilderen legde hem geen windeieren. Alleen al tussen 1619 en 1632 bestelde de magistraat van Delft voor 1161 gulden aan portretten bij de meester. In 1629 woonde hij in ’Het Gekroonde Neteldoeck’ aan de Markt op nummer 27. Ernaast woonde zijn dochter Aeltjen in ’Den Gulden Mortier’ op nummer 29. Samen met zijn schoonzoon Willem Delff bezat hij ook een huis op nummer 18, en in 1639 kocht hij nog een pand voor maar liefst 2010 gulden. Zijn atelier vestigde hij later in het pand ’Spangien’ op de Oude Delft nummer 71. In het Archief van de Weeskamer te Delft is een inventaris van de boedel te vinden (nrs. 3945-3953). Uit die stukken blijkt ook dat de kinderen van Willem Jacobsz van Delft en van Johan van Beest mede-erfgenamen waren van Van Mierevelt. Zijn jongste zoon stierf krankzinnig, zijn dochter woonde naast hem en trouwde de graveur Willem van Delft.
De omvang van zijn oeuvre is enorm en wordt door sommigen op tienduizend schilderijen geschat. Dat betekent dat er iedere week drie of vier schilderijen uit zijn atelier kwamen. Een deel daarvan is gemaakt door zijn zonen, leerlingen en assistenten. Hij overleed in 1641 als een rijk man.

Religie: Doopsgezind

Hij trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 11 april 1589 in Delft [bron: DTB Delft, Inv.11] met de 31-jarige

963 Christina [Stijntgen] Pietersdr van de(r) Pas, geboren op maandag 21 februari 1558 in Delft. Christina is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op zondag 5 maart 1628 in Delft, Nieuwe kerk.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Geertruyt van Mierevelt, geboren op woensdag 2 februari 1594 in Delft (zie 965).

II. Maria van Mierevelt, geboren op vrijdag 27 januari 1595 in Delft (zie 481).

III. Pieter van Mierevelt, geboren in 1596 in Delft.

 

964 Willem Delff alias van Delft, geboren op zaterdag 19 november 1580 in Gouda. Willem is overleden op zondag 11 april 1638, 57 jaar oud.

Beroep: plaatsnijder, graveur
Hij trouwde, 37 jaar oud, op zondag 14 januari 1618 in Delft [bron: DTB Delft, Inv.5, folio 95v] met de 23-jarige

965 Geertruyt Michiels van Mierevelt, geboren op woensdag 2 februari 1594 in Delft. Geertruyt is overleden op zondag 30 oktober 1639 in Delft, 45 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jacob Willemsz Delff, gedoopt op donderdag 24 januari 1619 in Gouda (zie 482).

 

966 Abraham Hoogenhouck. Hij is gedoopt op dinsdag 5 april 1580 in Delft. Abraham is overleden op vrijdag 12 juli 1641 in Delft, 61 jaar oud.

Beroep: koopman, Brouwer in "Den Eenhoorn" te Delft raad, schepen, weesmeester en vroedschap te Delft
Abraham is weduwnaar van Clara Pietersdr van der Burch (ovl. 1614), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op zondag 2 september 1607 in Delft.

Hij trouwde (2), 34 jaar oud, op zondag 22 februari 1615 in Delft [bron: DTB Delft, Inv.5, folio 62] met

967 Margaretha Jansdr van Santen, geboren in Delft. Margaretha is overleden op maandag 28 december 1648 in Delft.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Clara Hoogenhouck. Zij is gedoopt op vrijdag 24 juni 1616. Clara is overleden, 49 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 23 juli 1665 in Delft.

II. Maerten Hoogenhouck. Hij is gedoopt op zaterdag 11 november 1617 in Delft. Maerten is overleden, 55 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 11 maart 1673 in Delft.

III. Anna Hoogenhouck, gedoopt op vrijdag 14 oktober 1622 in Delft (zie 483).

 

994 Francois Coppin.

Hij trouwde met

995 Marie Duchateau.

Kind uit dit huwelijk:

I. Marie Coppin (zie 497).

 

1000 Dirk Heemskerck van Beest (dezelfde als 960).

Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 16 januari 1600 in Delft met de 17-jarige

1001 Margaretha van Ruyven (dezelfde als 961).

 

1002 Michiel Jansz van Mierevelt (dezelfde als 962).

Hij trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 11 april 1589 in Delft [bron: DTB Delft, Inv.11] met de 31-jarige

1003 Christina [Stijntgen] Pietersdr van de(r) Pas (dezelfde als 963).

 

1004 Willem Delff alias van Delft (dezelfde als 964).

Hij trouwde, 37 jaar oud, op zondag 14 januari 1618 in Delft [bron: DTB Delft, Inv.5, folio 95v] met de 23-jarige

1005 Geertruyt Michiels van Mierevelt (dezelfde als 965).

 

1006 Abraham Hoogenhouck (dezelfde als 966).

Hij trouwde (2), 34 jaar oud, op zondag 22 februari 1615 in Delft [bron: DTB Delft, Inv.5, folio 62] met

1007 Margaretha Jansdr van Santen (dezelfde als 967).

 

1008 Denijs du Toict.

Hij trouwde met

1009 Judith Simons.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Andries du Toict, geboren in Leiden. Pontgaarder aan de Biercaey. Getuige bij: ondertrouw David du Toict (geb. 1613) en Hester du (des) Forest [zie 505] broer bruidegom. Andries ging in ondertrouw op woensdag 25 juni 1636 in Leiden [bron: DTB Leiden, NH, folio L-317v] met Susanna de Rousseau. Bij de ondertrouw van Andries en Susanna waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van Biervliet en Gijsbert de la Soubs. Getuigen bruidegom: Ghijsbert la Desoubs zwager Biercaey - Getuigen bruid: Catharijna van Biervliet schoonzuster Oude Chingel - Bruidegom zoon van Denijs x Judith Simons. Susanna is geboren in Tourcoing, Fr..

II. David du Toict. Hij is gedoopt op maandag 1 september 1608 in Leiden.

III. Denis [Dionysius] du Toict. Hij is gedoopt op zondag 11 september 1611 in Leiden. Bij de doop van Denis waren de volgende getuigen aanwezig: Margueritte le Moine en Guillaume Toict. apothekersgezel te Dordrecht. Denis trouwde in Delft met Susanna van Bolonbeecke, nadat zij op vrijdag 1 december 1634 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Susanna is geboren in Dordrecht.

IV. David du Toict, geboren in 1613 (zie 504).

 

1011 Hester le Grange.

Getuige bij: ondertrouw David du Toict (geb. 1613) en Hester du (des) Forest [zie 505] moeder bruid

Kind van Hester uit onbekende relatie:

I. Hester du (des) Forest, geboren in Leiden (zie 505).

 

1020 Valran / Walran du Vivier alias du Vivij. Valran is overleden na zondag 30 april 1628. niet zeker als vader; hij is in Leiden doopgetuige bij de kinderen van Jean de Vivij

Kinderen van Valran uit onbekende relatie:

I. Remy [Remunt, Rinné] du Vivier alias du Vivij (zie 510).

II. Jan [Jean] du Vivier alias du Vivij. Drapier. Getuige bij: ondertrouw Pasquir du Vivier alias du Vivi en Mary le Bucq [zie 1020,III] broer bruidegom; doop Anne du Vivier (geb. 1663) [zie 510,V] oom vaderszijde. Jan: (1) ging in ondertrouw op vrijdag 5 december 1631 in Leiden met Marie [Marijtgen] Plora alias Pleurat. Marie is geboren in Vise. (2) ging in ondertrouw op dinsdag 8 mei 1640 in Leiden met Susanna Kellenaers. Bij de ondertrouw van Jan en Susanna was de volgende getuige aanwezig: Remy [Remunt, Rinné] du Vivier alias du Vivij [zie 510] [broer bruidegom].

III. Pasquir du Vivier alias du Vivi, geboren in Marmendier. Pasquir ging in ondertrouw op woensdag 27 februari 1636 in Leiden met Mary le Bucq. Bij de ondertrouw van Pasquir en Mary was de volgende getuige aanwezig: Jan [Jean] du Vivier alias du Vivij [zie 1020,II] [broer bruidegom]. Getuigen bruidegom: Jan du Vivi broeder Nieu Maren, Getuigen bruid: Jannetgen du Pree bekende Vrouwensteech. Mary is geboren in Keulen, Duitsland.

Generatie 11 (stamgrootouders)

1920 Johan Cornelisz Heemskerck van Beest, geboren op zaterdag 19 mei 1526 in Delft. Johan is overleden op vrijdag 15 mei 1573 in Delft, 46 jaar oud.

Beroep: Raad (1563) en schepen (1566) van Delft 
Hij trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 10 maart 1562 in Delft met

1921 Mechteld van Groenewegen. Zij is begraven op donderdag 20 april 1600 in Delft.

Kind uit dit huwelijk:

I. Dirk Heemskerck van Beest, geboren op donderdag 14 augustus 1572 in Delft (zie 960).

 

1922 Jan Jansz van Ruyven, geboren in Delft. Jan is overleden op dinsdag 25 oktober 1605 in Delft.

Hij trouwde op donderdag 22 juli 1568 in Delft met

1923 Maria van Brandwijk. Maria is overleden op zaterdag 6 augustus 1605 in Delft.

Kind uit dit huwelijk:

I. Margaretha van Ruyven, geboren op dinsdag 11 september 1582 in Delft (zie 961).

 

1924 Jan Michielsz van Mierevelt, geboren op zondag 2 februari 1528 in Delft. Jan is overleden op vrijdag 27 april 1612 in Delft, 84 jaar oud.

Beroep: Goud- en zilversmid

Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1563 in Delft, NH kerk met de ongeveer 36-jarige

1925 Maria Cleophasdr van Medemblik, geboren omstreeks 1527 in Delft. Maria is overleden omstreeks 1577 in Delft, ongeveer 50 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Michiel Jansz van Mierevelt, geboren op donderdag 1 mei 1567 in Delft, op de Korenmarkt (zie 962).

 

1926 Pieter van de(r) Pas, geboren omstreeks 1517 in Delft. Pieter is overleden op donderdag 6 juni 1596 in Delft, ongeveer 79 jaar oud.

Hij trouwde met

1927 Geertruid Voswinkel.

Kind uit dit huwelijk:

I. Christina [Stijntgen] Pietersdr van de(r) Pas, geboren op maandag 21 februari 1558 in Delft (zie 963).

 

1930 Michiel Jansz van Mierevelt (dezelfde als 962 in generatie 10).

Hij trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 11 april 1589 in Delft [bron: DTB Delft, Inv.11] met de 31-jarige

1931 Christina [Stijntgen] Pietersdr van de(r) Pas (dezelfde als 963 in generatie 10).

 

1932 Maarten Jansz Hoogenhouck. Maarten is overleden op dinsdag 23 juli 1613 in Delft.

Beroep: Burgemeester van Delft

Hij trouwde op zondag 16 september 1576 in Delft met

1933 Catharina Adriaensdr van der Dussen. Catharina is overleden op vrijdag 17 februari 1617 in Delft.

Kind uit dit huwelijk:

I. Abraham Hoogenhouck, gedoopt op dinsdag 5 april 1580 in Delft (zie 966).

 

1934 Jan Bastiaansz van Santen.

Hij trouwde met

1935 Anna Storm van ’s Gravensande.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Margaretha Jansdr van Santen, geboren in Delft (zie 967).

II. Maria van Santen, geboren in 1580. Maria is overleden op maandag 28 juli 1625, 44 of 45 jaar oud.

 

2000 Johan Cornelisz Heemskerck van Beest (dezelfde als 1920).

Hij trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 10 maart 1562 in Delft met

2001 Mechteld van Groenewegen (dezelfde als 1921).

 

2002 Jan Jansz van Ruyven (dezelfde als 1922).

Hij trouwde op donderdag 22 juli 1568 in Delft met

2003 Maria van Brandwijk (dezelfde als 1923).

 

2004 Jan Michielsz van Mierevelt (dezelfde als 1924).

Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1563 in Delft, NH kerk met de ongeveer 36-jarige

2005 Maria Cleophasdr van Medemblik (dezelfde als 1925).

 

2006 Pieter van de(r) Pas (dezelfde als 1926).

Hij trouwde met

2007 Geertruid Voswinkel (dezelfde als 1927).

 

2010 Michiel Jansz van Mierevelt (dezelfde als 962 in generatie 10).

Hij trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 11 april 1589 in Delft [bron: DTB Delft, Inv.11] met de 31-jarige

2011 Christina [Stijntgen] Pietersdr van de(r) Pas (dezelfde als 963 in generatie 10).

 

2012 Maarten Jansz Hoogenhouck (dezelfde als 1932).

Hij trouwde op zondag 16 september 1576 in Delft met

2013 Catharina Adriaensdr van der Dussen (dezelfde als 1933).

 

2014 Jan Bastiaansz van Santen (dezelfde als 1934).

Hij trouwde met

2015 Anna Storm van ’s Gravensande (dezelfde als 1935).

Generatie 12 (stamovergrootouders)

3842 Cornelis van Groenewegen.

Hij begon een relatie met

3843 Catharina Persijn.

Kind uit deze relatie:

I. Mechteld van Groenewegen (zie 1921).

 

3860 Jan Michielsz van Mierevelt (dezelfde als 1924 in generatie 11).

Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1563 in Delft, NH kerk met de ongeveer 36-jarige

3861 Maria Cleophasdr van Medemblik (dezelfde als 1925 in generatie 11).

 

3862 Pieter van de(r) Pas (dezelfde als 1926 in generatie 11).

Hij trouwde met

3863 Geertruid Voswinkel (dezelfde als 1927 in generatie 11).

 

4002 Cornelis van Groenewegen (dezelfde als 3842).

Hij begon een relatie met

4003 Catharina Persijn (dezelfde als 3843).

 

4020 Jan Michielsz van Mierevelt (dezelfde als 1924 in generatie 11).

Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1563 in Delft, NH kerk met de ongeveer 36-jarige

4021 Maria Cleophasdr van Medemblik (dezelfde als 1925 in generatie 11).

 

4022 Pieter van de(r) Pas (dezelfde als 1926 in generatie 11).

Hij trouwde met

4023 Geertruid Voswinkel (dezelfde als 1927 in generatie 11).