De nakomelingen van Marie Weilers en Frans Philippeau

 

VII-a Weilers, Maria Peternella Alijda [Marie] is geboren op zondag 23 oktober 1836 in Amsterdam, dochter van Weilers, Joann Heinrich (Joannes Henricus) en Beuming, Maria Cornelia. Zij is overleden op dinsdag 7 juni 1898 in Amsterdam, 61 jaar oud.
Trouwde 24 jaar oud, op donderdag 23 mei 1861 in Amsterdam met Philippeau, Francois Louis Antoine [Frans], 32 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 23 april 1829 in Amsterdam , zoon van Philippeau, Etienne Jean en Berges, Antonia Jacobina. Hij is overleden op zaterdag 8 maart 1873 in Amsterdam, 43 jaar oud.

Beroep: kantoorbediende

Marie wordt geboren op zondag ‘des avonds ten tien ure in het huis staande in de Vijzelstraat 119´. Aangifte van de geboorte op woensdag 26 oktober 1836 door haar vader, Gerrit Speekman, schoenmaker en Nicolaas de Kruijff, tapper.

Petrus wordt geboren als winkelierszoon ‘des morgens ten vijf ure in het huis staande aan de Reguliersdwarsstraat 3´. Hij wordt opgeroepen voor de Nationale Militie, Provincie Noord-Holland en na loting tot geen dienst verplicht, zo lezen we in de huwelijkse bijlagen. Hieruit kennen we ook zijn signalement; Lengte: 1 El, 6 Pm, 9 Dm, 0 st., Aangezigt: ovaal, Voorhoofd: hoog, Oogen: bruin, Neus: spits, Mond: gewoon, Kin: rond, Haar: bruin, Wenkbraauwen: iV.

Kinderen van Weilers, Maria Peternella Alijda en Philippeau, Francois Louis Antoine:

1. Philippeau, Maria Johanna Francisca, geboren op zaterdag 29 november 1862 in Amsterdam Volgt VIII-a.

2. Philippeau, Hendricus Mauritius Antonius, geboren op dinsdag 29 november 1864 in Amsterdam Volgt VIII-b.

3. Philippeau, Franciscus Hendrikus, geboren op maandag 24 december 1866 in Amsterdam Volgt VIII-c.
4. Philippeau, Willem Louis, geboren op zaterdag 9 januari 1869 ´des voormiddags ten 2 ure' in Amsterdam. Getuigen bij de aangifte zijn opa Joann Heinrich Weilers, smid en oom Hendricus Johannes Weilers, smid. Hij is ongehuwd en zonder beroep overleden op woensdag 15 september 1920 in Ermelo, 51 jaar oud.

5. Philippeau, Petrus Franciscus, geboren op maandag 27 februari 1871 in Amsterdam Volgt VIII-d.

Na haar huwelijk met Frans betrekken ze een woning aan de Agnietenstraat 283 [in de Jordaan], hier ziet dochter Marie het levenslicht. Vervolgens woont het gezin ruim zeven jaar aan de Amstel 689 [oude nummering], voor die tijd mooie huizen.

[Amstel 689, oude nummering]

 

Frans werkt als kantoorbediende, dus niet met z'n handen wat toen zeer statusverhogend was. Er worden aan de Amstel vier zoons geboren. Als de jongste zoon ter wereld komt wonen ze gedurende twee jaar aan de Kloveniersburgwal 492.

Kort na de verhuizing naar de woning aan de Graansluis 34, overlijdt vader Frans. De jongste is dan slechts 2 jaar oud!

Marie woont vervolgens jarenlang aan de Kloveniersburgwal 127. Hoewel twee kinderen dan nog thuis wonen, wordt de aangifte van het overlijden gedaan op dinsdag 7 juni 1898, door Carel Berlina, aanspreker.

VIII-a Philippeau, Maria Johanna Francisca [Marie] is geboren op zaterdag 29 november 1862 in Amsterdam, dochter van Philippeau, Francois Louis Antoine en Weilers, Maria Peternella Alijda. Zij is overleden op maandag 18 juni 1900 in Amsterdam, 37 jaar oud.

Trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 6 juni 1889 in Amsterdam met Elsenburg, Petrus Antonius Johannes [Piet], 29 jaar oud, nadat zij op donderdag 23 mei 1889 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Hij is geboren op donderdag 22 september 1859 in Amsterdam, zoon van Elsenburg, Johannes Jacobus en Loofs, Elizabeth Hendrika Geertruida. Hij is overleden op dinsdag 17 oktober 1933 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Beroep: smid

Marie is geboren ´des voormiddags ten 3 ure in het huis staande aan de Agnietenstraat 283'. Getuigen bij de aangifte zijn haar opa Joann Heinrich Weilers, smid en Bernardus Rijnders, koetsier. Marie woont bij haar trouwen aan de Kloveniersburgwal 127, bij moeder thuis. Piet heeft, zo lezen we in een van de huwelijkse bijlagen, voor de Nationale Militie een plaatsvervanger gesteld, die ging dienen bij het 1e Regiment Huzaren. Een kostbare aangelegenheid.

De dienstplicht was toen niet persoonlijk. Er waren twee mogelijkheden zich te laten vervangen, waaronder; plaatsvervanging d.m.v. wisseling van het lotnummer; een lager lotnummer werd geruild met een dienstplichtige die een hoger lotnummer had getrokken.
Tussen de dienstplichtige en remplaçant moest een contract worden opgemaakt. Daarvoor werden soms zelfs grote bedragen betaald. Het hoogste bedrag dat bekend is, was Fl. 4.200,00. Zo konden de beter gesitueerden zich aan de actieve dienst onttrekken.

Kinderen van Philippeau, Maria Johanna Francisca en Elsenburg, Petrus Antonius Johannes:

1. Elsenburg, Adriana Elisabeth Maria [Jeanne], geboren op donderdag 11 september 1890 in Amsterdam. Zij is overleden op dinsdag 18 juli 1978 in Heeswijk, 87 jaar oud.
Beroep: lerares, religieuze

2. Elsenburg, Hendricus Johannes Franciscus, geboren op vrijdag 2 juni 1893 in Amsterdam Volgt IX-a.
3. Elsenburg, Gerardus Wilhelmus Antonius, geboren op woensdag 11 december 1895 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 20 juni 1896 in Amsterdam, 6 maanden oud.
4. Elsenburg, Wilhelmina Gerardina Maria [Miep], geboren op zondag 29 mei 1898 in Amsterdam Volgt IX-b.
5. Elsenburg, Cornelia Petronella Maria [Corry], geboren op donderdag 14 juni 1900 in Amsterdam Volgt IX-c.

[Amstel 130 - 2006] Samen betrekt het stel een woning aan de N.Z. Achterburgwal 169. Rond 1890 wonen ze aan het Spui 82, waar hun dochter Adriana geboren wordt. Op 14 mei 1892 verhuizen ze naar de Lauriersteeg 24. Hier ziet zoontje Hendricus het levenslicht. Precies een jaar later huizen ze in een woning aan de N.Z.Voorburgwal 169, waar Gerard ter wereld komt. Drie maanden erna verhuist het gezin naar een ruime etage aan de Amstel 130, tegenover het Waterlooplein.

Dit huis brengt geluk maar ook veel verdriet, allereerst overlijdt de baby. Vervolgens worden er twee dochters geboren en sterft Marie in het kraambed, ‘des voormiddags ten 11 ure' drie dagen na de bevalling van de jongste.

Piet blijft achter met vier jonge kinderen. Het gezin verhuist naar een bovenhuis op de Ceintuurbaan 352 en een jaar later worden de oudste twee meisjes ondergebracht in het Rooms Katholieke Pensionaat ‘Maria Kroon' in Culemborg. Zoon Hendrik gaat voor vier jaar naar de paters in Oss en woont op z'n 14e weer bij vader.

De baby wordt de eerste zes jaar ondergebracht bij familie in Amsterdam en gaat daarna ook naar hetzelfde pensionaat in Culemborg. Vader Piet verhuist elke paar maanden en woont in bij vreemden en familieleden.

[foto: Miep, Jeanne en Corry rond 1908]

Vanaf 1911 wonen vader Piet en zoon Hendrik in de Reguliersdwarsstraat 131 huis, tot Hendrik op z'n 21e naar Soerabaja in Nederlands Indië vertrekt en op 33 jarige leeftijd in Soemadjang op Java, overlijdt. Hij werkte daar als ingenieur bij een suikerfabriek.

 

De dochters keren pas weer definitief in Amsterdam terug als ze rond de 20 zijn. Ze worden in eerste instantie alledrie kantoorbedienden. Jeanne wordt vervolgens lerares en daarna als religieuze, Directrice van de Kweekschool in Den Bosch, onder de naam "Zuster Ignatius" en Miep werkte als onderwijzeres in het Bijzonder Onderwijs o.a. in Den Bosch en Culemborg.

 

IX-a Elsenburg, Hendricus Johannes Franciscus is geboren op vrijdag 2 juni 1893 in Amsterdam, zoon van Elsenburg, Petrus Antonius Johannes [Anton] en Philippeau, Maria Johanna Francisca. Hij is overleden op vrijdag 22 oktober 1926 in Soemadjang, Java Ned. Indië, 33 jaar oud.
Beroep: ingenieur suikerfabriek

Trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 13 oktober 1920 in Amsterdam met van Rijn, Josephina Adriana Joanna [Maria], 33 jaar oud. Zij is geboren op maandag 15 november 1896 in Sloten NH, dochter van van Rijn, Adrianus en Nollet, Johanna Antonia Maria. Zij is overleden op woensdag 25 september 1968 in Den Bosch, 71 jaar oud.

 

 

Kinderen van Elsenburg, Hendricus Johannes Franciscus en van Rijn, Josephina Adriana Joanna [Maria]:

1. Elsenburg, Antonius [Ton], geboren op vrijdag 23 februari 1923 in Kediri, Batavia Ned. Indië. Volgt X-aa.
2. Elsenburg, Johanna Louise [Anke]

 

X-aa Elsenburg, Antonius [Ton] is geboren op vrijdag 23 februari 1923 in Kediri, Batavia Ned. Indië, zoon van Elsenburg, Hendricus Johannes Franciscus en van Rijn, Josephina Adriana Joanna [Maria]. Hij is overleden op woensdag 1 januari 1997 in Oakey Queensland, Australië, 73 jaar oud.
Beroep: spoorwegambtenaar

Trouwde in Nederland rond 1952 met Pracht, Suzanna Alida [Suze]. Zij is geboren op vrijdag 30 januari 1925.

Kinderen van Elsenburg, Antonius [Ton] en Pracht, Suzanna Alida [Suze]:

1. Elsenburg, Christina Maria Theresia, geboren op woensdag 21 januari 1953 in Amsterdam.
2. Elsenburg, Hendricus Johannes Franciscus, geboren op vrijdag 30 december 1955 in Utrecht Volgt XI-a.
3. Elsenburg, Irene Maria Frederica
, geboren op maandag 12 augustus 1957 in Ede.
4. Elsenburg, Jose Maria Louise, geboren op woensdag 10 juni 1959 in Ede.
5. Elsenburg, Anthony Abraham Graham, geboren op zaterdag 2 januari 1969 in Sydney, Australië.

Ton is in 1960 met zijn vrouw en vier jonge kinderen geëmigreerd naar Australië, via het bureau van de Australisch - Nederlandse emigratiedienst, met het schip 't Zuiderkruis naar Sydney. Later hebben zij daar nog een zoon Anthony geadopteerd.

In Nederland werkte Ton tot 1960 als spoorwegambtenaar. Eenmaal in Australië werkte hij tot zijn pensioen als electriciën ook bij de spoorwegen [NSW Railway].

 

XI-a Elsenburg, Hendricus Johannes Franciscus [Hans] is geboren op vrijdag 30 december 1955, zoon van Elsenburg, Antonius [Ton] en Pracht, Suzanna Alida [Suze]. Trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 18 januari 1975 met Bottrell, Gail Robyn, 18 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 19 juni 1956 in Annadale NSW, Australië, dochter van Bottrell, Ronald en Lewis, Dorathy.

Kinderen van Elsenburg, Hendricus Johannes Franciscus en Bottrell, Gail Robyn:

1 Elsenburg, Anthony, geboren op woensdag 2 februari 1977 in in Liverpool, NSW Australië.
2 Elsenburg, Kylie-Ann Suzanna, geboren op woensdag 15 april 1981 in in Katoomba, NSW Australië. Volgt XII.
3 Elsenburg, Guy Jonathon
, geboren op woensdag 2 april 1986 in Brisbane, Queensland Australië.

 

XII Elsenburg, Kylie-Ann Suzanna is geboren op woensdag 15 april 1981 in Katoomba, NSW Australië, dochter van Elsenburg, Hendricus Johannes Franciscus [Hans] en Bottrell, Gail Robyn. Zij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 28 oktober 2007 in Blackheath NSW, Australia met Laughton, Adam.

 

IX-b Elsenburg, Wilhelmina Gerardina Maria [Miep] is geboren op zondag 29 mei 1898 in Amsterdam, dochter van Elsenburg, Petrus Antonius Johannes [Anton] en Philippeau, Maria Johanna Francisca. Zij is overleden op dinsdag 28 maart 1978 in Bech, Luxemburg, 79 jaar oud.
Beroepen: kantoorbediende, onderwijzeres Bijzonder Onderwijs

Trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 12 mei 1927 in Amsterdam met Koster, Petrus Fredericus Marie, 25 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 7 juni 1901 in Amsterdam. Hij is overleden op dinsdag 21 oktober 1969 in Haarlem, 68 jaar oud.
Beroep: Installatietechnicus

Kinderen van Elsenburg, Wilhelmina Gerardina Maria [Miep] en Koster, Petrus Fredericus Marie:

1. Koster, Johanna Wilhelmina Petronella [Anke], geboren op dinsdag 19 februari 1929 in Amsterdam.
2. Koster, Maria Petronella Wilhelmina [Miep], geboren op woensdag 11 februari 1931 in Amsterdam.
3. Koster, Fredericus Petrus Wilhelmus [Fred], geboren op zaterdag 24 juni 1939 in Haarlem.

 

IX-c Elsenburg, Cornelia Petronella Maria [Corry] is geboren op donderdag 14 juni 1900 in Amsterdam, dochter van Elsenburg, Petrus Antonius Johannes [Anton] en Philippeau, Maria Johanna Francisca. Zij is overleden op zaterdag 16 juli 1983 in Amsterdam, 83 jaar oud.
Beroep: kantoorbediende, Bankemployé

Trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 30 juni 1927 in Amsterdam met van der Zijden, Johannes Cosmas Damianus [Jan], 24 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 29 juli 1902 in Breukelen - Nijenrode, zoon van van der Zijden, Johannes Cosmas Damianus en Klaver, Johanna Maria. Hij is overleden op dinsdag 4 november 1986 in Dordrecht, 84 jaar oud.
Beroep: medewerker postbank

Kinderen van Elsenburg, Cornelia Petronella Maria [Corry] en van der Zijden, Johannes Cosmas Damianus [Jan]:

1. van der Zijden, Johanna Maria [Anke] Volgt X-ee.
2. van der Zijden, Cornelia Maria (Corrie) Volgt X-ff.

Beide zussen trouwen met de broers Roggekamp.

 

X-ee van der Zijden, Johanna Maria [Anke], dochter van van der Zijden, Johannes Cosmas Damianus [Jan] en Elsenburg, Cornelia Petronella Maria [Corry]. Trouwde met Roggekamp, Petrus Simon Willem Maria [Peter]. Hij is een zoon van Roggekamp, Petrus Gerardus Josephus en Boot, Johanna Alida Maria.

Kinderen van van der Zijden, Johanna Maria [Anke] en Roggekamp, Petrus Simon Willem Maria [Peter]:

1. Roggekamp, Johanna Maria (Annemieke), geboren op dinsdag 9 juli 1957 Volgt XI-ee.
2. Roggekamp, Maria Cornelia (Marliek), geboren op dinsdag 9 juli 1957 Volgt XI-ff.

3. Roggekamp, Jozef Petrus Maria (Jef) Volgt XI-gg.
4. Roggekamp, Robertus Maria [Robert].
5. Roggekamp, Dorothea Maria [Dorien] Volgt XI-hh.
6. Roggekamp, Petrus Johannes Maria [Peter] Volgt XI-ii.
7. Roggekamp, Johannes Erik Maria [Erik-Jan] Volgt XI-jj.


XI-ee Roggekamp, Johanna Maria (Annemieke), is geboren op dinsdag 9 juli 1957 dochter van Roggekamp, Petrus Simon Willem Maria [Peter] en van der Zijden, Johanna Maria [Anke].
Notitie bij de geboorte: tweeling. Trouwde met Vermeulen, Jacobus Wilhelmus Maria [Jac].

Kinderen van Roggekamp, Johanna Maria (Annemieke) en Vermeulen, Jacobus Wilhelmus Maria [Jac]:

1. Vermeulen, Maria Cornelia Johanna [Miriam].
2. Vermeulen, Johannes Gerardus Petrus [Arjan].

 

XI-ff Roggekamp, Maria Cornelia (Marliek) is geboren op dinsdag 9 juli 1957, dochter van Roggekamp, Petrus Simon Willem Maria [Peter] en van der Zijden, Johanna Maria [Anke].
Notitie bij de geboorte: tweeling. Trouwde met Kwakkel, Gerrit zoon van Kwakkel, Albert en Boom, Geesje.
Beroep: programmeur

Kinderen van Roggekamp, Maria Cornelia (Marliek) en Kwakkel, Gerrit:

1. Kwakkel, Albert Peter [Peter].
2. Kwakkel, Danielle Johanna [Danielle].

 

XI-gg Roggekamp, Jozef Petrus Maria (Jef), zoon van Roggekamp, Petrus Simon Willem Maria [Peter] en van der Zijden, Johanna Maria [Anke]. Trouwde met Berman, Piternella Helena [Ellen].

Kinderen van Roggekamp, Jozef Petrus Maria (Jef) en Berman, Piternella Helena [Ellen]:

1. Roggekamp, Elisabeth Janna [Elise].
2. Roggekamp, Jonathan Simon [Nathan].

3. Roggekamp, Thomas Cornelus [Thomas].


XI-hh Roggekamp, Dorothea Maria [Dorien], dochter van Roggekamp, Petrus Simon Willem Maria [Peter] en van der Zijden, Johanna Maria [Anke]. Begon een relatie met Turkensteen, Wijnand Lodewijk Jobert Karel [Wijnand].

Kind van Roggekamp, Dorothea Maria [Dorien] en Turkensteen, Wijnand Lodewijk Jobert Karel [Wijnand]:

1. Turkensteen, Zoe Mare (Zoe).

 

XI-ii Roggekamp, Petrus Johannes Maria [Peter], zoon van Roggekamp, Petrus Simon Willem Maria [Peter] en van der Zijden, Johanna Maria [Anke]. Trouwde met van der Laan, Ester Jose.

Kinderen van Roggekamp, Petrus Johannes Maria [Peter] en van der Laan, Ester Jose van der Laan [Ester]:

1. van der Laan, Yeelen.
2. van der Laan, Yuri.

 

XI-jj Roggekamp, Johannes Erik Maria [Erik-Jan], zoon van Roggekamp, Petrus Simon Willem Maria [Peter] en van der Zijden, Johanna Maria [Anke]. Trouwde met de Haan, Liesbeth Helena Cornelia [Liesbeth].

Kinderen van Roggekamp, Johannes Erik Maria [Erik-Jan] en de Haan, Liesbeth Helena Cornelia [Liesbeth]:

1. Roggekamp, Stephana Anna Johanna [Stephanie].
2. Roggekamp, Floris Johannes [Floris].

 

X-ff van der Zijden, Cornelia Maria (Corrie), dochter van van der Zijden, Johannes Cosmas Damianus [Jan] en Elsenburg, Cornelia Petronella Maria [Corry]. Trouwde met Roggekamp, Antonius Adrianus Maria [Ton]. Hij is een zoon van Roggekamp, Petrus Gerardus Josephus en Boot, Johanna Alida Maria.

Kinderen van van der Zijden, Cornelia Maria (Corrie) en Roggekamp, Antonius Adrianus Maria [Ton]:

1. Roggekamp, Jeroen Petrus Jozef [Jeroen] Volgt XI-aa.
2. Roggekamp, Cyril Franciscus Jozef [Cyril] Volgt XI-bb.
3. Roggekamp, Vincent Johannes Jozef [Vincent].
4. Roggekamp, Winifred Egbert Jozef [Winifred] Volgt XI-cc.
5. Roggekamp, Raymond Jac Jozef [Raymond] Volgt XI-dd.

 

XI-aa Roggekamp, Jeroen Petrus Jozef [Jeroen], zoon van Roggekamp, Antonius Adrianus Maria [Ton] en van der Zijden, Cornelia Maria (Corrie). Trouwde met de Vries, Jolanda.

Kinderen van Roggekamp, Jeroen Petrus Jozef [Jeroen] en de Vries, Jolanda:

1. Roggekamp, Robert Anton [Rob].
2. Roggekamp, Thijs.

 

XI-bb Roggekamp, Cyril Franciscus Jozef [Cyril], zoon van Roggekamp, Antonius Adrianus Maria [Ton] en van der Zijden, Cornelia Maria (Corrie). Trouwde met Neerincx, Hedwig.

Kinderen van Roggekamp, Cyril Franciscus Jozef [Cyril] en Neerincx, Hedwig:

1. Roggekamp, Kim Cornelia Johanna.
2. Roggekamp, Jelle Pius Anton.
3. Roggekamp, Anne Stefanie Cyrilla
.

 

XI-cc Roggekamp, Winifred Egbert Jozef [Winifred], zoon van Roggekamp, Antonius Adrianus Maria [Ton] en van der Zijden, Cornelia Maria (Corrie). Trouwde met Reene, Yvonne.

Kinderen van Roggekamp, Winifred Egbert Jozef [Winifred] en Reene, Yvonne:

1. Roggekamp, Daphne Danielle.
2. Roggekamp, Mariska Marielle
.

 

XI-dd Roggekamp, Raymond Jac Jozef [Raymond], zoon van Roggekamp, Antonius Adrianus Maria [Ton] en van der Zijden, Cornelia Maria (Corrie). Trouwde met de Vries, Simone.

Kinderen van Roggekamp, Raymond Jac Jozef [Raymond] en de Vries, Simone:

1 Roggekamp, Eva Davina.
2 Roggekamp, Maaike Gabriella.

VIII-b Philippeau, Hendricus Mauritius Antonius [Maurits] is geboren op dinsdag 29 november 1864 in Amsterdam, zoon van Philippeau, Francois Louis Antoine en Weilers, Maria Peternella Alijda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 december 1864. Hij is overleden op maandag 26 juli 1937 in Apeldoorn, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 juli 1937 [bron: BS Apeldoorn Aktenr. 508]. 
Beroep: kantoorbediende, diamantbewerker

Trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 18 februari 1897 in Amsterdam met Groenendaal, Hermina Johanna, 32 jaar oud, nadat zij op donderdag 4 februari 1897 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren op zondag 27 november 1864 in Hilversum, dochter van Groenendaal, Johannes en Combe, Christina.


Maurits wordt geboren ´des voormiddags ten 3 ure in het huis staande aan de Amstel 689. Getuigen bij de aangifte zijn, z'n vader, opa Joann Heinrich Weilers, smid en oom Hendricus Johannes Weilers, smid.

Hij begint zijn werkzame leven als kantoorbediende. In het jaar 1883 wordt hij opgeroepen voor de Nationale Militie en krijgt trekkeningsnommer 1131 voor de lichting van 1884. Hij stelt tegen betaling een vervanger, die op 9 mei 1884 ingedeeld is bij het 7e Regiment Infanterie. Waar en hoe hij de Hilversumse winkeliersdochter Hermina leert kennen hebben we niet kunnen achterhalen. Ten tijde van zijn ondertrouw woont hij echter in de Amsterdamse van Wouwstraat 42 en zij nog steeds in Hilversum.

De Huwelijks Afkondigingen vonden plaats ‘zonder stuitingen den 7 en 14 Februari te Hilversum en Amsterdam. Hij werkt dan inmiddels als diamantbewerker.

Kinderen van Philippeau, Hendricus Mauritius Antonius en Groenendaal, Hermina Johanna:

1. Philippeau, Hermina Francisca Maria, geboren op zondag 5 juni 1898 in Amsterdam. Zij is overleden op woensdag 20 januari 1971 in Bussum, 72 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 6 oktober 1921 in Bussum [bron: BS Bussum Akte nr.112] met Blaauw, Pieter, 26 jaar oud. Hij is geboren op maandag 27 mei 1895 in Utingeradeel, zoon van Blaauw, Hendrik Willem en ten Boom, Roelofje Hendriks. Hij is overleden op dinsdag 14 juni 1960 in Bussum, 65 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 17 juni 1960 in Bussum, Algemene Begraafplaats.
2. Philippeau, Henricus Antonius, geboren op vrijdag 29 september 1899 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 9 september 1944 in Assen, 44 jaar oud. Hij trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 24 december 1929 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.5G, folio 44] met van Adelberg, Feronica Dorothea, 27 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 15 maart 1902 in Amsterdam, dochter van van Adelberg, Jozef en van Leersum, Dorothea Juliana. Zij is overleden op dinsdag 25 oktober 1994 in Zandvoort, 92 jaar oud. Zij trouwde later op dinsdag 24 november 1959 in Bussum met Mesters, Wilhelmus Johannes (1894-1978).

[Kloveniersburgwal 127 - 2006]

Bij de geboorte van zondagskind Hermina, geboren ‘des voormiddags ten 10 ure' bewoont het stel het huis staande aan de Kloveniersburgwal 127, bij zijn moeder thuis. Twee dagen na deze heugelijke geboorte overlijdt zijn moeder. Vijftien maanden later komt in hetzelfde huis zoon Henricus ‘des voormiddags ten 3 ure' ter wereld.

Het gezin verhuist rond 1915 naar Bussum. Zoon Henricus overlijdt in september '44 in Assen, maar woont dan nog steeds in Bussum. Hij werd brandweerman, officieel omschreven als controleur blusmiddelen. Hun dochter overlijdt in 1971, wel getrouwd maar voor zover wij weten kinderloos in Bussum.

VIII-c Philippeau, Franciscus Hendrikus is geboren op maandag 24 december 1866, zoon van Philippeau, Francois Louis Antoine en Weilers, Maria Peternella Alijda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 december 1866. Hij is overleden op donderdag 30 mei 1935 in Zuilen in Utrecht, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 mei 1935.
Beroep: handelsreiziger, handelsagent.
(1)Trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 24 december 1903 in Amsterdam met van Rossum, Carolina, 35 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 18 maart 1868 in Amsterdam, dochter van van Rossum, Abraham. Zij is overleden op dinsdag 7 november 1911 in Amsterdam, 43 jaar oud.
(2)Trouwde, 47 jaar oud, op woensdag 24 december 1913 in Amsterdam met Eppinga, Elisabeth, 32 jaar oud. Zij is geboren op maandag 8 augustus 1881 in Amsterdam. Zij is overleden op donderdag 17 juli 1958 in Utrecht, 76 jaar oud, dochter van Eppinga, Wijtze en Berkhout, Elisabeth.

[Villa Alyda te Heemstede - 2006]

Kind van Philippeau, Franciscus Hendrikus en van Rossum, Carolina:

1. Philippeau, Carolina Francina Maria, geboren op maandag 17 juli 1911 in Amsterdam. Zij is overleden op woensdag 24 juni 1981 in Zandvoort, 79 jaar oud.

Frans is geboren ´des voormiddags ten 6 ure in het huis staande aan de Amstel 689'. Getuigen bij de geboorte aangifte zijn Mauritius Antonius Jacobus Kristen, inspecteur van politie en Antonius Lowies, kleermaker. Hij verlaat het ouderlijk huis op z'n 25e en is dan handelsreiziger. In 1908 betrekken ze samen een woning aan de N.Z. Voorburgwal 29. In 1911, acht jaar na hun trouwen wordt er pas een dochter geboren en Carolina overlijdt na krap een half jaar.

Hij hertrouwt met Elisabeth en op 8 januari 1916 trekt het gezin in Villa Alyda aan de Kerklaan te Heemstede. Frans is dan handelsagent en werkt al snel daarna als hoofdagent handelsagentuur in behangselstoffen en papier.

Eind december 1925 zijn ze terug in Amsterdam en wonen er aan de Adm.de Ruijterstraat en de Vijzelstraat 85. Op 27 april 1932 verhuizen hij en Elisabeth naar de van Egmondkade 74 bis, Zuilen bij Utrecht. Dochter Carolina is dan winkelierster in herenmode en woont op zichzelf. Frans overlijdt als handelsagent ‘op de 30e dezer te 5 uur in Zuilen'. Aangifte op 31 mei door Albertus van Kesteren, bediende.


 

VIII-d Philippeau, Petrus Franciscus is geboren op maandag 27 februari 1871 in Amsterdam, zoon van Philippeau, Francois Louis Antoine en Weilers, Maria Peternella Alijda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 maart 1871. Hij is overleden op zaterdag 4 oktober 1930 in Nijmegen, 59 jaar oud.

Beroep: reiziger, spoorwegambtenaar
(1) Trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 10 januari 1900 in Utrecht met Ashof, Petronella Maria Josephina, 26 jaar oud. Zij is geboren op maandag 5 mei 1873 in Utrecht, dochter van Ashof, Albertus Jacobus en van Tol, Maria Geertruida. Zij is overleden op vrijdag 2 juni 1916 in Utrecht, 43 jaar oud.
(2) Trouwde, 47 jaar oud, op maandag 28 oktober 1918 in Den Bosch met Swinkels, Agatha Johanna Maria. Zij is geboren op donderdag 26 februari 1885 in Stratum, dochter van Swinkels, Johannes Hendrikus en de Bont, Johanna Maria. Zij is overleden op donderdag 12 september 1968 in Valkenswaard, 83 jaar oud.

Petrus is geboren ´des voormiddags ten half één ure in het huis staande aan de Kloveniersburgwal 492'. Getuigen bij de aangifte zijn z'n oom Hendricus Johannes Weilers, smid en Bernardus Rijnders, stalhouder.

Hij wordt op 18 jarige leeftijd ingeschreven voor de Nationale Militie van Noord-Holland voor de lichting van 1891. Bij loting is hem no. 850 ten deel gevallen en vervolgens door den militieraad uit hoofde van lichaamsgebreken nr. 192 [Halfzigtigheid] ‘van den dienst vrijgesteld'.

Hij verlaat het ouderlijk huis en vestigt zich als reiziger in winkelierbenodigdheden in 's Hertogenbosch rond 1898. Wellicht ontmoet hij langs deze weg de Utrechtse winkeliers dochter Petronella. Ze trouwen in Utrecht, de Huwelijks Afkondigingen vonden plaats ‘zonder stuitingen den 24 en 31 December jongstleden te Utrecht en te 's Hertogenbosch'. Getuigen bij hun huwelijk zijn Petrus Franciscus van der Meijden, conciërge en Johannes van Engelenburg, bode, Johannes Veldhuizen en Jacob Valk, beiden stadsboden. Ze trouwen in aanwezigheid van haar ouders die ‘verklaarden hunne toestemming te geven tot dit huwelijk'.

[Burg. Reigerstraat 51 - 2006]

Kinderen van Philippeau, Petrus Franciscus en Ashof, Petronella Maria Josephina:

1 Philippeau, Petrus Albertus Marie, geboren op vrijdag 4 januari 1901 in Den Bosch. Hij is overleden op donderdag 11 juli 1901 in Utrecht, 6 maanden oud

2 Philippeau, Henricus Petrus, geboren in 1902 in Utrecht. Hij is overleden op donderdag 12 november 1903 in Utrecht, 1 jaar oud.
3 Philippeau, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 20 maart 1905 in Utrecht.
4 Philippeau, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 2 september 1907 in Utrecht.

Vanwege zijn werk vestigen ze zich in ‘s Hertogenbosch, waar hun eerste zoontje geboren wordt. Tijdens een kort verblijf in Utrecht, wellicht bezochten ze haar familie, komt dit mannetje slechts een half jaar oud, daar te overlijden ‘des middags ten één uur'. Aangifte op 12 juli door Wilhelmus Hubertus Visser, directeur ‘eener begrafenisvereeniging' en Johannes Veldhuijzen, bode.

Petrus werkt dan als spoorwegambtenaar in Den Bosch, waar ze wonen ze tot 27 mei 1903. Vervolgens betrekken ze een woning in de Prinsenstraat 56 in Utrecht. Ook hun tweede zoontje wordt slechts 1 jaar oud. Het geluk blijft hen ontglippen en er volgen nog twee levenloos geboren kindjes. Vanaf 27 mei 1908 woont het gezin drie jaar in de Baarnstraat 51.

Op 14 september 1911 verhuizen ze nog tweemaal in Utrecht naar de Burg. Reigerstraat 51 en 17, alwaar Petronella na bijna vijf jaar overlijdt. Door niets en niemand gebonden, verhuist hij opnieuw naar Den Bosch en hertrouwt er twee jaar later met Agatha. Samen verhuizen ze naar Nijmegen, maar er komen geen kinderen meer.