De nakomelingen van Hendrik Weilers en Catharina Langenhoff

 

VII-b Weilers, Hendricus Johannes is geboren op dinsdag 14 augustus 1838 in Amsterdam, zoon van Weilers, Joann Heinrich (Joannes Henricus) en Beuming, Maria Cornelia. Hij is overleden op vrijdag 9 oktober 1891 in Keulen, Duitsland, 53 jaar oud.

Beroep: smid. (1) Trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 22 januari 1862 in Utrecht met Langenhoff, Catharina Anna Maria, 25 jaar oud, nadat zij op woensdag 15 januari 1862 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren op donderdag 13 oktober 1836 in Utrecht, dochter van Langenhoff, Bernardus Hendricus en Vermeulen, Berendina Joanna Wilhelmina. Zij is overleden op woensdag 2 juni 1880 in Amsterdam, 43 jaar oud.

(2) Trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 12 april 1883 in Amsterdam met Spil, Christina Adriana, 40 jaar oud, nadat zij op woensdag 14 maart 1883 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 20 oktober 1887 in Amsterdam (scheiding). Zij is geboren op dinsdag 17 mei 1842 in Amsterdam, dochter van Spil, Theunis Hendrik en Huijgens, Johanna.
Beroep: tapster

(3) Trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 5 januari 1888 in Amsterdam met Muntjewerff, Neeltje, 36 jaar oud, nadat zij op donderdag 22 december 1887 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren op zondag 19 oktober 1851 in Amsterdam, dochter van Muntjewerff, Jan en Tetenburg, Josina Willemina.

Hendricus is geboren ´des morgens ten 9 ure in het huis staande in de Vijzelstraat 119´. Aangifte door de vader en getuigen Gerrit Speekman, schoenmaker en Jan Berkhout, winkelier.

Hij wordt ingeschreven voor de Nationale Militie, Provincie Noord-Holland voor de lichting 1858 met Trekkingsnommer 2999, 2 Kl. en is ingelijfd bij het regiment Grenadiers en Jagers. Hij verlaat de dienst op 12 November 1861.Zijn signalement luidt; Lengte: 1 El. 7 Pm 5 Dm 5 Cm, Aangezigt: ovaal, Voorhoofd: rond, Oogen: blaauw, Neus: gewoon, Mond: iV, Kin: rond, Haar: bruijn, Wenkbraauwen: iV, Merkbare Teekenen: geen.

Slechts een paar weken voor zijn huwelijk maakt zijn vader, mr.Smid en Kagchelmaker, hem tot compagnon. Het lijkt waarschijnlijk dat hij de Utrechtse Catharina leert kennen tijdens zijn dienstjaren. Zij wordt geboren ‘des middags in het huis Hoijstraat 249 te Utrecht'. Aangifte op 14 oktober door haar vader, broodbakker en Anthonius Luderes, banketbakker en Cornelis van Lynkes, leerlooijer. Haar moeder is dan al 38 jaar en overlijdt als Catharina 15 jaar oud is.

Hoewel het stel in Utrecht trouwt, geschieden de ‘ Huwelijks Afkondigingen ook in Amsterdam behoorlijk op Zondagen den vijfden en twaalfden dezer zonder dat daartegen eenige verhindering is ingekomen'. Ze trouwen in Utrecht en we treffen in de Huwelijkse bijlagen een certificaat aan van de Nationale Militie waarin hij toestemming om te trouwen krijgt van den Kolonel, Kommandant van het regiment Grenadiers en Jagers.

Bij het huwelijk zijn ‘alhier tegenwoordig de ouders van de, minderjarige bruidegom en de vader van de bruid welke verklaarden hunne toestemming te geven'. Getuigen zijn Francois Louis Antoine Philippeau, kantoorbediende oud 32 jaren zwager van den bruidegom wonende te Amsterdam en Johannes Josephus Langenhoff, koekbakker oud 24 jaar broeder van de bruid, wonende alhier en Marinus Anthonius Werkhoven, winkelier oud 29 jaren zwager van de bruid en Bernardus Rijnders, voerman wonende te Amsterdam. Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben uitgezonderd de moeder van de bruidegom die verklaarde niet te kunnen schrijven.

Hendricus en Catharina vertrekken na hun huwelijk naar Amsterdam en wonen er in de Reguliersdwarsstraat 112, hier wordt ook hun enige zoon geboren.

Kind van Weilers, Hendricus Johannes en Langenhoff, Catharina Anna Maria:

1. Weilers, Bernardus Hubertus Hendrikus, geboren op dinsdag 9 mei 1865 in Amsterdam Volgt VIII-e.

Hendricus werkt tot 1874 in de door zijn vader opgericht smidse. Vanaf 1866 woont het gezin elf jaar lang in de Vijzelstraat 88 [afgebroken, hier staat nu het Gemeentearchief], waar ook zijn moeder een poos bij hen inwoont.

Op 3 juli 1874 wordt Hendrik failliet verklaard en verdwijnt het eens zo bloeiende bedrijf onder de executieverkoop. Half augustus is de zaak afgehandeld en woont het kleine gezin in de Amstelstraat 412.

Krap 4 jaar later en na een huwelijk van 18 jaar, overlijdt Catharina op 2 juni ‘des voormiddags ten 6 ure in het Buitengasthuis staande aan de Overtoomseweg 144', terwijl het gezin dan aan de Oosterburgervoorstraat 77 woont. De aangifte van haar overlijden op 3 juni 1880 wordt verricht door Renske de Jongh, bode en Willem Frederik de Priester, bediende. Beiden bekenden van overledene.

Oostenburg was een buurt waar veel diamant-werkers woonden en werkten. Wellicht voor hun zoon de aanleiding om later voor dit vak te kiezen. Hendrik woont vanaf 1881 met z'n zoon in de Gerard Doustraat 37, gelegen in ‘de Pijp'.
Hij hertrouwt krap drie jaar later met de weduwvrouw Christina, vast en zeker Stien genoemd. Zij is tapster aan de Lauriergracht 154, hartje Jordaan.

Blijkbaar hield Hendricus wel van 't vrouwelijk schoon en pleegde hij al snel overspel. Dit leidt binnen vier jaar tot echtscheiding. Deze wordt op 20 oktober geregistreerd en op 15 december uitgesproken ‘op grond van gepleegd overspel door eerstgenoemde [dit is Hendricus] bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank'. Eind september 1887 woont hij in de Govert Flinckstraat 188.

De 13 jaar jongere Neeltje woont bij hun ondertrouw al bij hem in. Daarvoor woonde zij in Nieuwer Amstel. Er volgen geen kinderen meer.

VIII-e Weilers, Bernardus Hubertus Hendrikus is geboren op dinsdag 9 mei 1865 in Amsterdam, zoon van Weilers, Hendricus Johannes en Langenhoff, Catharina Anna Maria. Hij is overleden op maandag 22 januari 1945 in Amsterdam, 79 jaar oud.
Beroep: diamantslijper , koffiehuishouder
Trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 17 maart 1892 in Amsterdam met Gaarenboom, Hendrika, 24 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 19 november 1867 in Amsterdam, dochter van Gaarenboom, Jan en Boolman, Geertrui. Zij is overleden op maandag 13 januari 1958 in Amsterdam, 90 jaar oud.

Kinderen van Weilers, Bernardus Hubertus Hendrikus en Gaarenboom, Hendrika:

1. Weilers, Hendricus Johannes, geboren op maandag 15 februari 1892 in Amsterdam Volgt IX-d.
2. Weilers, Bernardus Fredericus
, geboren op maandag 6 november 1893 in Amsterdam Volgt IX-e.
3. Weilers, Frederik
, geboren op zaterdag 1 juni 1895 in Amsterdam Volgt IX-f.

Bernardus woont tot zijn huwelijksdatum in de Westerstraat 128. Na hun trouwen trekt het jonge stel in een woning aan de Korte Leidsedwarsstraat 48, alwaar de oudste zoon geboren wordt.

[Korte Leidsedwarsstraat 48, huis met klokgevel]

Vanaf 26 mei 1893 wonen ze, acht jaar lang, in de Kinkerstraat 8. Hier zien nog twee zoons 't levenslicht. Op 4 maart 1901 verhuist het gezin naar de Lijnbaansgracht 82 / huis, waar ze vier jaar wonen. Vanaf 15 juni 1905 verblijven ze krap vier maanden in de van Oldenbarneveldstraat 98, gevolgd door zes jaar in de Marnixstraat 160 / 2 hoog.

Tussen 1911 en 15 juni 1916 woont het gezin in Hilversum. Waar hij een koffiehuis drijft. Hun oudste zoon woont er slechts een jaar, voordat hij naar Duitsland vertrekt. Ze keren op 28 september 1916 terug naar Amsterdam en wonen er vijf jaar in de Jacob van Campenstraat 16 / 1 hoog.

Op 2 juli 1921 verhuizen ze naar de Ceintuurbaan 169 / 3 hoog, gevolgd door een kleine drie jaar in de Marnixstraat 256 / huis. Van hieruit trouwen beide jongere zoons.

Vanaf 17 februari 1925 wonen ze in bij hun jongste zoon Frederik, in de van Spilbergenstraat 145, gevolgd door een woning in de Pieter Aertsstraat 61. Het moet hen veel verdriet hebben gedaan toen in 1933 de twee jongste zoons emigreerden naar Zuid-Afrika. Je wist toentertijd vrijwel zeker dat je elkaar nooit meer zou weerzien.

Vanaf 2 maart 1934 wonen ze samen in de Gerard Doustraat 56 / 2 hoog, waar Bernardus in de hongerwinter, overlijdt. Hendrika verhuist in mei 1954 naar de Prins Hendrikkade 187 / 1 hoog waar ze tot een jaar voor haar dood woont. Ze overlijdt in de Koningslaan 50 huis, een mooie villa te Amsterdam.


 

IX-d Weilers, Hendricus Johannes is geboren op maandag 15 februari 1892 in Amsterdam, zoon van Weilers, Bernardus Hubertus Hendrikus en Gaarenboom, Hendrika. Hij is overleden op donderdag 21 maart 1974 in Amsterdam, 82 jaar oud.

Beroep: reiziger, koopman
Trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1918 in Heidelberg, Duitsland met Johannes, Johanna Bertha, 29 jaar oud. Zij is geboren op zondag 7 april 1889 in Gelderen, Rheinland. Zij is overleden op zaterdag 14 augustus 1965 in Amsterdam, 76 jaar oud.

Hendricus vertrekt op 13 februari 1912 , als reiziger naar Gelderen, in 't Rheinland. Hij verblijft er tot 8 november 1915. Het ligt voor de hand dat hij er Johanna leerde kennen. Ze trouwen drie jaar later in Heidelberg, bij Berlijn. Het stel komt na hun huwelijk in Amsterdam terug. Hij verdient dan de kost als koopman in schrijfbenodigdheden. Ze wonen vanaf 31 oktober 1920 in de Kerkstraat 416 / huis. De Kerkstraat loopt tussen de Vijzelstraat en de "Magere Brug" over de Amstel.

Kind van Weilers, Hendricus Johannes en Johannes, Regina Johanna Bertha:

1 Weilers, levenloos geboren kind, geboren op maandag 28 april 1924 in Amsterdam.

Uit de overlijdensakte: Jacobus en Jan van den Broeke, beiden aanspreker, berichten dat ‘des voormiddags ten zeven ure Regina Johanna Berta Johannes echtgenote van Johannes Hendricus Weilers, koopman beiden wonende alhier is bevallen van een kind dat zij als levenloos aangeven'.

Drie jaar later versjouwen ze het huisraad naar Kerkstraat 54 / huis, alwaar Johanna in 1964 overlijdt. Op 6 februari 1969 verhuist Hendricus nog eenmaal, naar de Nieuwe Keizersgracht 120. Oorspronkelijk ‘t Gebouw van Barmhartigheid, toen een bejaardenhuis waar hij na zes jaar kinderloos sterft. Hij is begraven op maandag 25 maart 1974 op Begraafplaats ´de Nieuwe Ooster´ in Amsterdam.

 

IX-e Weilers, Bernardus Fredericus is geboren op maandag 6 november 1893 in Amsterdam, zoon van Weilers, Bernardus Hubertus Hendrikus en Gaarenboom, Hendrika. Hij is waarschijnlijk overleden in 1948 in Zuid-Afrika, 55 jaar oud.
Beroep: diamantslijper, diamantbewerker, opzichter nikkelmijn
Trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 16 november 1922 in Amsterdam met van den Bos, Johanna Catharina, 35 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 22 december 1886 in Amsterdam, dochter van van den Bos, Hendrik en Burboen, Johanna Bernardina. Zij is overleden op dinsdag 26 februari 1929 in Amsterdam, 42 jaar oud.

Bernardus en Johanna vertrekken de dag na hun huwelijk naar Antwerpen, waar hij als diamantbewerker werkt, tot ze op 7 juni 1924 terugkeren naar Amsterdam. Ze wonen een paar weken bij zijn broer Frederik in, waarna ze een woning in de Lutmastraat 196 / 3 hoog vinden. Slechts 5 weken later verkassen ze naar nr. 180 / 2 hoog.

Johanna overlijdt op 42 jarige leeftijd, kinderloos in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1929.

[Kaartje Limpopo Province]

Volgens de gezinskaart van de Gemeente Amsterdam vertrekt Bernard op 15 augustus 1933 naar Zuid-Afrika. Hij wordt er opzichter van de nikkelmijn "VOLSPRUIT, Limpopo Province, voorheen gekend als Noord Transvaal, bekend van de goudmijnen.

In de archieven van Kaapstad vinden we stukken uit 1948 die spreken over een mislukte geldtransactie uit zijn nalatenschap ten gunste van zijn jongere broer, Frederik Weilers. Hij krijgt geen kinderen.

 

IX-f Weilers, Frederik [Frits] is geboren op zaterdag 1 juni 1895 in Amsterdam, zoon van Weilers, Bernardus Hubertus Hendrikus en Gaarenboom, Hendrika. Hij is overleden in Zuid-Afrika. 
Beroep: diamantslijper
Trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 14 februari 1924 in Amsterdam met Bracke, Carolina Barbara Maria, 21 jaar oud. Zij is geboren op maandag 7 april 1902 in Amsterdam, dochter van laarzenmaker Petrus Bracke and Wilhelmina Francisca Benard uit Oost-Pruissen.

Kind van Weilers, Frederik en Broeke, Gerardina Barbara Maria:

1. Weilers, Bernardus Frederik, geboren op woensdag 30 april 1924 in Amsterdam.

2. Weilers, Wilhelmina Maria, geboren na november 1933 in Zuid Afrika.

Evenals zijn vader en broer wordt Frederik diamantslijper. Rond z'n 23e verlaat hij het ouderlijk huis en woont vervolgens aan de Bloemgracht 136.

Vanaf hun huwelijksdag woont het jonge stel aan de Egelantiergracht 57 / huis, alwaar na 2,5 maand hun zoon geboren wordt. Eind 1924 verhuizen ze naar de van Spilbergenstraat 145 / 2 hoog. Een zojuist opgeleverde nieuwbouwwijk aan de toenmalige stadsrand, grenzend aan de Overtoomse polder. Vanaf half februari 1925 wonen zijn ouders bij hen in tot aan hun emigratie.

Volgens de gezinskaart van de Gemeente Amsterdam vertrekt het gezin op 3 november 1933 naar Wijnberg, Zuid-Afrika.

In de archieven van Kaapstad is sprake van vestigingspapieren van Carolina Barbara Maria Weilers in 1941, het is onduidelijk of dit een dochter van hen of van hun zoon is. In de archieven daar, vinden we hen verder niet terug. Het kan zijn dat ze van daaruit doorgereisd zijn, naar Nederlands - Indië of Amerika. Wat de mislukte geldtransactie uit de erfenis van zijn broer Bernardus in 1948 zou verklaren. Er zijn echter geen vermeldingen gevonden op de scheepspassagiers lijsten tussen 1941 en 1956. Ze kwamen in elk geval niet naar Nederland terug.