Het levensverhaal van MUSICI Dien en Emil en hun nakomelingen

VIII-l Weilers, Gerardina Wilhelmina [Dien] is geboren op donderdag 25 september 1890 in Amsterdam, dochter van Weilers, Franciscus Nicolaas en Donker, Wilhelmina Gerardina. Overleden op woensdag 23 juli 1975 in Arnhem, 84 jaar oud.
Beroep: harpiste
Trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 11 mei 1921 in Haag met Müller, Emil, 31 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 9 januari 1890 in Amsterdam, zoon van Müller, Cornelius Emil en Hermann, Klara. Hij is overleden op dinsdag 15 juli 1969 in Arnhem, 79 jaar oud.
Beroep: violist

Kinderen van Weilers, Gerardina Wilhelmina en Müller, Emil:

1. Müller, Wilhelmina Elisabeth Maria [Elma], geboren op woensdag 1 december 1926 in Arnhem Volgt IX-o.
2. Müller, Cornelius Albert [Albert], geboren op donderdag 24 mei 1928 in Arnhem Volgt IX-p.

Dien wordt geboren ‘des namiddags ten vijf ure in het huis staande aan de 1e Looiersdwarsstraat 31'. Aangifte op 28 september door haar vader en getuigen Franciscus Servaas, meubelmaker en Gerrit 't Hoodt, metselaar. Na de dood van haar vader heeft haar moeder het heel arm en Dien moet op haar negende vaak van school verzuimen om als loopmeisje voor collega-naaisters van haar 12 jaar oudere zus Mien, wat bij te verdienen.

Dina was zoals vele Weilers telgen zeer muzikaal, ze hoorde op 17 jarige leeftijd voor het eerst een harp bespelen en was voor haar leven verkocht. Ze verlaat het ouderlijk huis op 20 november 1913 en woont dan een half jaar in Arnhem aan de Sonsbeekparklaan 1. Vervolgens woont ze weer bij moeder thuis, in de Rustenburgerstraat 395 / 1 hoog en kreeg harplessen bij Rosa Spier, zij waren jarenlang boezemvriendinnen.

Dien kreeg van de jonge Koningin Wilhelmina haar eerste grote harp, die zij samen met het net getrouwde echtpaar van Voorst tot Voorst ging uitzoeken in Parijs in de toonzalen van de beroemde piano- en harpfabriek Érard.
Zij heeft daarna op diverse plaatsen gespeeld. Zij was tweede harpiste in het Haagse Residentieorkest en vervolgens eerste harpiste bij de Opera van Koopman in Den Haag en bij het toneelgezelschap van Louis Bouwmeester. Zie de aankondiging van diverse concerten in de Kurzaal te Schevingen, in de NRC krant van 19 augustus 1916.

 

Transcript:

Donderdag 24 augustus, 3 uur. Buitengewone Populaire Matinee, Ensemble Artistique Sam Schuyer. Concert voor 7 harpen, de Dames Gerardina Weilers, Annie v.d.Gaag, Joh. Dekerkauff, Bep Hekker, Marie v.Velthoven, Mientje de Groot en Corry de Jong met begeleiding van strijkkwartet. Directie: mej. Rosa Spier. Mevrouw Ecoline Kraus-Adema, zang.

Na hun huwelijk wonen Emil en Dien heel gelukkig in de Dullertstraat 12 en 14 te Arnhem. Dien en Elma werden bij de dreiging van het beleg om Arnhem in "44 op transport gesteld naar familie in Duitsland. Emil volgt hen en wordt vervolgens tewerkgesteld als dwangarbeider in de grotten van Niedersachswerfen.

Zij woonden in die tijd bij zijn zus en zwager. Na zijn terugkomst uit Duitsland kwam Emil twee jaar in een interneringskamp terecht, voordat hij verhoord werd en vrijgelaten. De kinderen en Dien werden opgenomen in het gezin van haar jongste broer Lou en schoonzus Alida, in het grote huis aan de Willem Rooyaardstraat 2 te Amsterdam.

In 1947 woont het herenigde gezin aan het van der Helstplein 3 huis, Amsterdam. In 1951 verhuizen ze terug naar Arnhem, alwaar zij aan de Boulevard Heuvelink 115 en de Emmastraat 58 wonen.
Emil was 1e Violist bij het Arnhems orkest. Hij weigerde de aanbieding om concertmeester te worden, hij was bang dit psychisch niet aan te kunnen door een afwijking van zijn schildklier. Hij was bij verschillende kleine orkestjes de Stehgeiger (de popartiesten van toen) en werd aangenomen bij één van de orkesten op de Titanic, een grote eer voor zo´n jonge man. In Engeland aangekomen rende hij naar het schip toe waar de scheepsladder voor zijn neus werd opgehaald, men weigerde hem aan boord te laten komen, zo kan hij beschouwd worden als de eerste overlevende van de Titanicramp.

 

IX-j Müller, Wilhelmina Elisabeth Maria [Elma] is geboren op woensdag 1 december 1926 in Arnhem, dochter van Müller, Emil en Weilers, Gerardina Wilhelmina [Dien].
Beroep: beeldend kunstenaar
Trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 1 maart 1957 met Beks, Maarten. Hij is geboren op donderdag 10 oktober 1929 in Amsterdam, zoon van Beks, Anthonius Catharina [Antoon] en Notten, Catharina. Hij is overleden op vrijdag 23 november 2001 in Arnhem, 72 jaar oud. Beroep: advocaat, auteur, docent

Elma ging met 19 jaar zang studeren in Amsterdam en Essen. Ze had een bijzondere stem, heel hoog met een dramatisch middenregister, maar deze werd volkomen verknoeid door vele lesgevenden.

Daarna ging zij een andere discipline aan, geen zingen maar beeldende kunst. Ze was autodidact, maar werd beroemd met haar zeer grote wandkleden, zoals de Hangende Tuinen en schilderijen. Haar kleden, hingen in veel grote gebouwen. O.a. een Rijksaankoop, bestemd voor de vergaderruimte van de grote, gotische St- Laurenskerk in Rotterdam. Maarten en zij hadden samen en ieder apart belangrijke tentoonstellingen in Nederland, België en West-Duitsland en Italië.

Maarten was advocaat [vnl. pro-deo voor diverse kunstenaars]. Hij was auteur van 16 boeken over kunstenaars en gaf les op de Koninklijke Academie in Den Haag over sociologie betreffende kunstenaars in het eind van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw.

 

Kinderen van Müller, Wilhelmina Elisabeth Maria [Elma] en Beks, Maarten:

1. Beks, Karin Irene, geboren op dinsdag 30 juli 1957 in Arnhem.
2. Beks, Mechteld Helena, geboren op zaterdag 13 februari 1965 in Arnhem.

[foto: Rockart - Jaap Schut]

Karin is schrijfster, vertaalster. In 1973 gaf uitgeverij De Walburg Pers (onder auspiciën van Stichting De Gelderse Bloem) haar boekje ´Dagboek van Koi´, geschreven op haar 13de jaar, uit; tijdens een speciale feestelijke presentatie in het Arnhemse Provinciehuis werd het aangeboden aan de Commissaris der Koningin. Het werd een bestseller en beleefde snel twee drukken. Vanaf 1985 vertaalde ze tientallen boeken over met name beeldende kunst, m.n. voor uitgeverij: Pictures Publishers. Later schreef ze veel over muziek (opera en rock) op Internet.

Mechteld studeerde zang. Maar ondanks haar opmerkelijke stem, lukte het haar evenmin om een carrière als operazangeres op te bouwen. Daarom is Mechteld evenals haar zuster Karin zich dus bezig gaan houden met het schrijven over o.a. muziek.

In december 2005 verscheen bij Pictures Publishers een door Karin en Mechteld
geïnstigneerd luxe-boek over de rockband 'Golden Earring´, waarvoor beiden ook enige bijdragen schreven. Een tweede boek over Golden Earring, alleen bestaand uit muziekanalyses door Mechteld en Karin, zal nog verschijnen.

IX-p Müller, Cornelius Albert [Albert] is geboren op donderdag 24 mei 1928 in Arnhem, zoon van Müller, Emil en Weilers, Gerardina Wilhelmina [Dien]. Hij is overleden op 2 juli 2009 in Diemen, 81 jaar oud.
Beroep: bouwkundig tekenaar

Trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1957 in ´s Heerenberg met van der Graft, Truus. Zij is een dochter van van der Graft, Arnoldus Hendrikus en van Dekken, Johanna Catharina.

Albert groeide op in een gezin waar muziek en musiceren de boventoon voerden. Al het andere was daaraan ondergeschikt. Tijdens en vlak na de WO II woonde hij in huis bij zijn oom Lou (moeders broer) in Amsterdam en ging daar door voor een van diens zoons, hij trok er veel op met neef Bob.

Albert had na de oorlog een kantoorbaantje, waarmee hij zijn avondstudie bekostigde tot bouwkundig tekenaar en werkte bijna 36 jaar bij een architectenbureau in Wesel, Duitsland, waar zij ook zes jaar woonden. Truus had er een winkeltje in ’Antiquitaten und Kunstgewebe’. Desondanks konden ze daar niet aarden en kochten daarna een woning in Arnhem.

Zij kwamen beiden tot het geloof in 1959, de tijd van de revival, mede veroorzaakt door bekende predikers zoals Billy Graham. Sindsdien heeft Truus zich met pastoraal werk bezig gehouden. Ze voelden zich verbonden met allen die in Christus geloven en behoorden tot een Pinkstergemeente van protestants Christelijke signatuur.
Na hun pensionering betrokken Albert en Truus een gerieflijk appartement in de buurt van Amsterdam. Hun leven kende z´n ups en downs, mede door het oorlogsverleden uit beider families. Voor beiden had dit een traumatische invloed op hun leven. Mede dankzij hun geloof in de Here Jezus, zijn deze negatieve ervaringen goed verwerkt en heeft het hun leven ten goede gekeerd. Ze waren zeer gelukkig en behalve geïnteresseerd in waar men vandaan komt, vonden zij het nog veel belangrijker om te weten, waar zij naar toe zullen gaan in de eeuwigheid.
In 1994 maakten zij een prachtige reis door Israël. Beiden stonden ondanks hun leeftijd, nog open voor het leren van nieuwe dingen en genoten daarvan.