Generatie 10 ( stamouders )

512. Derck Arnold Augustin [Derck] Weilers, ged. Bocholt, Sankt Georg Katholische Kirche 29 aug. 1702, Handwerksmann, † Bocholt vóór 1749, tr. Bocholt, Duitsland 20 febr. 1727
513. Catharina Schmeenck, geb. Bocholt, Duitsland 20 okt. 1690, † ald. 16 april 1763, tr. 1e Bocholt 10 febr. 1719 Jacobus Hebing, † vóór 1727.
 
Volgens de Status Animarum [volkstelling] van 1749 wordt zij als 56 jarige Witwe opgevoerd. De kinderen waren toen 22, 16 en 13 jaar oud. Het gezin woonde in de westelijke wijk genaamd Ravardiklucht. 

514. Wilhelm Luthers, geb. Stadtlohn, Duitsland omstr. 1690, † ald. 5 april 1762, tr. Stadtlohn, Duitsland 1 sept. 1712
515. Phenna Margaretha Griesen, geb. omstr. 1690, † Stadtlohn, Duitsland 20 aug. 1734.

532. Petrus Hermens [Korthout], geb. Beers, tr. Cuijk 7 mei 1713
533. Sijbilla Geurts, geb. Rijnberg.

544. Jan Doncker, ged. Weesp 13 febr. 1687, † ald. 9 aug. 1765, tr. Weesp, in de NH kerk 22 febr. 1711
545. Barbera Hendriks van der Horst, ged. Weesp 25 april 1685, begr. ald. 21 juli 1757.

Zij gingen op donderdag 5 februari 1711 in Weesp in ondertrouw. Jan en Barbera krijgen tussen februari 1712 en november 1725 zes kinderen in Weesp. Vier dochters, waarvan er één als baby sterft en twee zoons. 

546. Jan Cornelissen Kool, geb. Weesp omstr. 1699, begr. ald. 19 juli 1768, tr. Weesp 13 mei 1725
547. Marretje Nijssen Eijden, ged. Ankeveen 10 dec. 1699.  

Jan en Marretje krijgen tussen 1726 en oktober 1735 minimaal vijf kinderen in Weesp. Vier dochters en één zoon, allen NH gedoopt te Weesp.

 

548. Cornelis [Crelis] Gerritse Al alias van All, geb. Amsterdam omstr. 1694, begr. Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof 7 april 1737, tr. (ondertr. Amsterdam 3 sept.) 1717
549. Baefie [Baafje] Jans van den Bergh, ged. Amsterdam, Oude kerk 4 sept. 1693

 

550. Reijnier [Rijnier] den Hals, ged. Amsterdam, Westerkerk 14 maart 1694, tr. 1e (ondertr. Amsterdam 14 mei) 1716 Elisabeth [Lijben] Reviers, geb. 1685, † Amsterdam na 24 juli 1723; tr. 2e Amsterdam 1725
551. Wilmijntje [Willemijntje] Olefsen alias Star, ged. Amsterdam, Noorderkerk 20 jan. 1700.

Naamsverandering! Willemijntje wordt gedoopt als dochter van Olaf Jansz, bij de doop van haar kinderen wordt zij opgevoerd als Olefsen. Reijnier is weduwnaar van Lijben Reviers, als hij met Willemijntje huwt.  

576. Jacob Dircksz Veul alias Jacop Dircksz Vuel, begr. Schellinkhout 18 maart 1737, tr.
577. Tetje, begr. Schellinkhout 15 febr. 1723.

 

580. Crelis alias Cornelis [Hoogzaad].

 

584. Wilhelmus Sparemaeckering [Sparmeker], ged. Anholt, Duitsland 21 jan. 1688, tr. Emmerich, Duitsland 4 juli 1719
585. Maria Gertrudis [Trude] Tillemans

Zij krijgen tussen 1721 en 1739 acht kinderen, die allen RK gedoopt worden in Emmerich. Vier kinderen sterven als kind. Oudste zoon Assuerus wordt later Schepen van Anholt, één zoon zal Aartspriester van Emmerik en pastoor van de St.Aldegundis kerk in Emmerik worden één Vicarius en Koordirecteur te Elten. 

588. Jan Pietersz Hemmer, geb. Hoorn vóór 1695, begr. ald. 6 juli 1763, tr. Wormer 26 aug. 1714
589. Trijntje Jans, geb. Wijde Wormer.

 

590. Hermannus Thijs Lensink, geb. omstr. 1700, tr. Zwolle 5 mei 1726
591. Aleidis [Aeltje] Hendrix.

 

592. Cornelis Willewmsz. (Cees) Voerman van Halven, geb. 1700, † Hem-Venhuizen 22 jan. 1766, tr. 1e Antje Vegters, geb. Wognum, † Ooster-Blokker 14 juni 1726; tr. 2e vóór 1742
593. Grietje Hillebrants, † Hem-Venhuizen 23 april 1772[Bron: Stamboom Neefjes - Gerrit Nevenzel]

 

594. Jan Jacobs Ettes, kreeg rel.
595. Nan Jans.

596. Gerrit Cornelisse [Portegijs], tr.
597. Aaltje Pieters.

598. Pieter Onderdijk.

600. Pieter Jacobszn [Vriend], geb. Venhuizen 11 juli 1700, † ald. 14 juli 1754, tr. Venhuizen 13 juli 1724 [Bron: Parenteel Maarten Jacobsz (Vriend) - Simon Vriend] 
601. Maria (Maartje) Mues, geb. Schellinkhout omstr. 1700, † Venhuizen 26 april 1745.

Naamsverandering! Pieter wordt geboren als 7e kind van de acht. Twee kinderen werden geboren in het eerste huwelijk van zijn vader. Alle kinderen krijgen de achternaam Jacobs, behalve Pieter. Hij krijgt als enige de naam Vriend. Maria en Pieter krijgen samen acht kinderen, waarvan er twee als baby overlijden.

 
602. Ariën Claasz. Dekker, kreeg rel.
603. Reonouw Jans Grootjes, geb. omstr. 1706.

 

604. Pieter Dirksz Stam, tr. Westwoud 1733
605. Marijtje Gerrits.

 

606. Dirk Theunisz Hofland, geb. Ooster-Blokker, ged. Blokker 13 febr. 1717, tr. Westwoud 4 juni 1741
607. Guurtje Dirks Broertjes, ged. Catrijp 15 febr. 1724, † Blokker.

 

626. Hendrick van Cauwenberg [Couwenberg], wonende te Rietveld, Schalkwijk. 
632. Hendrik Jansz Wiltschut, ged. IJsselstein 23 maart 1673, begr. ald. 24 mei 1748, tr. 1e Jannighje Willems, † vóór 1710; tr. 2e IJsselstein 10 mei 1710 Ariaantje Dingemanse Kreukniet, begr. IJsselstein 9 april 1717; tr. 3e IJsselstein 7 maart 1722

633. Sijntie Jans Pleune [Teuntje] ’t Hart, ged. Benschop 31 jan. 1697, begr. IJsselstein 3 jan. 1737. Ook genaamd Centje / Cijntie Plenne, Sijntie / Sintje Pleune.

Zij krijgen tussen 1722 en 1736 één zoon en vijf dochters. Sijntje sterft in het kraambed van het zesde kindje, welke ook kort daarna stierf. Sijntje krijgt een nette uitvaart zo lezen we in het Begraafboek 'Sijntje Pleunen vrouw van Hendrik Jansz Wildschut; 3 klokken 1 uur geluid, begraven in eyge graf. Zwarte baar gebruikt met slegte kleed'.

Hendrik die nu z'n derde vrouw heeft moeten begraven bleef als 63 jarige achter met vijf kleine kinderen. Gelukkig voor hen, zal hij de gezegende leeftijd van 75 jaar bereiken. In het Begraafboek treffen we de notitie van zijn overlijden: Hendrik Jansz Wilschut begraven in de kerk in een eigen graf, 3 klokken geluid. Een swarte overhoef gebruikt middelste kleed.

 

634. Aart Albertz Batenburg, begr. IJsselstein 20 sept. 1734, tr. omstr. 1722
635. Neeltje Dirkse van Schaaijk, winkelierster van garen en lint en publicq logement houdende (herbergierster), begr. IJsselstein 11 febr. 1782, tr. 2e omstr. 1738 Ahasuerus Hilverding

Zij krijgen tussen 1722 en 1733 minstens vier kinderen in IJsselstein, waarvan er één jong sterft. Aart wordt begraven op het kerkhof der Gereformeerde kerk. Bij de uitvaart werd de Zwarte baar gebruikt en een middelste kwaliteit doodskleed. Twee klokken werden 1 uur geluid.  

Neeltje hertrouwde in 1738 met Ahasuerus Hilverding. In verband daarmee kocht zij op 5 april 1738 haar kinderen uit. Op 16 december 1759 was Neeltje getuige bij de doop van haar kleindochter Maagje Wiltschut.
In 1752 pachtte Sweer Hilverding voor f 46,= het Poortgeld van de Benschopper Poort voor drie jaar. Als borgen traden de wed. Jan Verhoef en Dirk Batenburg op. Dit Poortgeld werd later door zijn zoon Harmen gepacht.

Op 23 januari 1773 liet zij een testament maken, waarbij haar kinderen uit het eerste huwelijk [Dirk, Aelbert en Willemijn] algehele erfgenamen werden. Op 21 maart 1776 werd Neeltje genoemd als 'weduwe en winklierster van garen en lint en publicq logement houdende'. 

636. Hendrik Jan van der Tier, tr. IJsselstein 4 febr. 1720
637. Johanna Jans [Jannigje] van Batenburg, ged. IJsselstein 25 jan. 1698.

 

638. Jan Gijsbertsz Verhoeff alias Verhoeven, koekbakker, tr. IJsselstein 29 dec. 1720
639. Cornelia van Bolshuizen, ged. IJsselstein 30 jan. 1688
640. Aelbert Hendricks, geb. Beekbergen vóór 1706, Jager op den Doornwerth, † Doorwerth, begr. Heelsum 26 juni 1773, tr. Oosterbeek 18 april 1731

641. Jenne(ke) Jansen Schut, ged. Beekbergen 26 juni 1709, † Doorwerth, begr. Heelsum 9 febr. 1757. Den 9e Februari De Huisvrouw van de Jager Albert Hendriks begraven.

Zij gingen op vrijdag 30 maart 1731 in Beekbergen in ondertrouw, Albert Hendriks, jager op den Doornweert.

Den 18e April Aelbert Hendricks Jm woonachtig onder de Heerlijckheid Doorreweerth en Jennetgen Janssen Schut Jd van Beeckbergen met attestatie van Aelbert Hanssen V.D.M. [dominee] te Rencum en te Heelsum en J. van Otterloo, custos [koster] van Beeckbergen bij Vacature van deze plaatse [er was geen dominee].

Aelbert was jager voor de Heer van Doorwerth en woonde met zijn gezin in een van de houten huisjes aan de Galerij [later Fonteinallee]. Alle huizen waren eigendom van de heren van Doorwerth en in pacht bij de families. Het kasteel lag aan de zuidzijde van de weg.

Aelbert jaagde in de uitgestrekte bossen, akkers en heidevelden van de Heerlijckheit Doorwerth. Zij kregen zeven kinderen, vijf zoons en twee dochters. Eén zoontje overlijdt 1 maand oud. Ze werden allen geboren in Doorwerth en gedoopt in Heelsum, één uur gaans te voet over het zandpad door de Heelsumsche Enk, dat naast het kerkje uitkwam.

644. Arnold Joan Andreas de Vrede, geb. Maastricht 1704, tr. Maastricht omstr. 1734
645. Maria Idæ Hermans, geb. 1700, ged. Maastricht 29 juli 1700.

646. Mathias Olderix, geb. Maastricht omstr. 1700. 

 

648. Willem Thijse [van Ginkel], geb. Ederveen?, ged. Renswoude 1 febr. 1691, landbouwer, tr. omstr. 1725
649. Jenneke Arents [Janna] van Sette. [Ederveen 1690-]

652. Pieter Jans van Broekhuijsen, ged. Veenendaal 27 sept. 1711, tr. Veenendaal 3 juli 1735
653. Aartje Jacobsze van Meerveldt, ged. Veenendaal 23 febr. 1710. [Stichts Veenendaal]

Zij gingen op zondag 27 maart 1735 in Veenendaal in ondertrouw [bron: DTB Veendendaal, NH trouwboek]. Uit de ondertrouwakte: Pieter van Broekhuijsen, j.m.[jongeman = niet eerder getrouwd] Aartje Jacobs, j.d.[jongedochter] beijde wonende te Veenendaal. 

654. Hannes Jansen [van Weenen], ged. Renswoude 14 juni 1711, tr. Lunteren 2 febr. 1744
655. Hendrikje Jans [van Ravenhorst], geb. onder Renswoude. [Drie en Huijssen, bij Apeldoorn]

Uit de ondertrouwakte: Hannes Janse geboren Renswoude dog nu onder Ede met Hendrikje Jans geboren en wonende onder Renswoude. 

656. Otto Aartsen [Ot] van Ruitenbeek, geb. Nijkerk 9 mei 1723, begr. ald. 10 okt. 1763, tr. Nijkerk 20 aug. 1747
657. Stijntje Jans [Jansen], geb. omstr. 1727, † Nijkerk 17 jan. 1775

Naamsverandering: Ot en Stijntje krijgen drie zoons en vier dochters, die de volgende achternamen krijgen; van Ruijtenbeek, van Ruijtenbeck, van Rutenbeek met of zonder voorvoegsel. 

658. Wilhelmus [Willem] Cossters, geb. Dieren, † Nijkerk 1 mei 1810, tr. Nijkerk 15 mei 1757
659. Geertruij Donk, geb. Nijkerk omstr. 1732, † ald. 3 okt. 1789

Wilhelmus Cossters Jonkman van Dieren met Geertruij Donk Jongedochter van Nijkerk. 

660. Petrus Johannes Bartholomeus [Pytter] Scheurer, geb. Leeuwarden, ged. Leeuwarden 8 nov. 1719, kleermaaker, † Franeker? 1787, tr. 1e Leeuwarden omstr. 1744 Aaltie van Doorn; tr. 2e Franeker omstr. 1754
661. Wilhelmina Jansen Tolhuis, geb. Franeker, † ald. vóór 1787.

 

662. Jacob [Japik] Jansz, geb. Nijkerk omstr. 1727, tr. Nijkerk, NG kerk 27 maart 1758
663. Maartje [Marritje] Joosten, ged. Nijkerk, NG kerk 28 aug. 1733.

 

668. Hendrik Roelofsz, geb. omstr. 1715, tr. Nijkerk 30 jan. 1746
669. Agnietje Gerrits, geb. omstr. 1719.

 

670. Hendrik Cornelisz, geb. omstr. 1715, tr. Putten, NG kerk 23 jan. 1746
671. Jannetje Rengers, geb. omstr. 1719.

 

688. Jan Berends, ged. Loenen 31 dec. 1713, tr. (ondertr. Loenen 6 juni) 1734
689. Janna Thönissen, geb. Loenen dec. 1711, † ald. 1 maart 1784.

Zij krijgen vier kinderen te Loenen bij Apeldoorn, dia allen het patroniem Jansen als achternaam krijgen. Hun kleinkinderen verkrijgen wederom het patroniem o.a. Hendriks. De familie woonde op 't goed Modderkolk, welke naam hun nazaten aannemen als geslachtsnaam.

 

690. Joachim [Jochem] Jansen Clomp, ged. Loenen 8 nov. 1704, † ald. 8 okt. 1769, tr. Loenen 2 dec. 1724
691. Jantje Warners, ged. Loenen 14 aug. 1698, † ald. vóór 1739.

692. Christiaan Beumke, geb. omstr. 1685, gewesen dragonder onder de Deenen, tr. (ondertr. Brummen 29 april) 1714
693. Steeventjen Hendriks, ged. Brummen 7 juli 1689.
 

Zij krijgen minimaal drie zonen en één dochter te Brummen, genaamd Jurrien Beumke, Gerrit en Henrik Beumkes en Anneken Boomkes.

694. Aloph Cosijn Heuvenaer, ged. Hall 8 okt. 1713, tr. 2e Hall 5 april 1767 Maria Jansen, geb. Coldenhave; tr. 1e omstr. 1738
695. Anneke Everts.

698. Jan Overbeek, kreeg rel.
699. Wilhelmina Jansen.

700. Derk Jan Tenk, ged. Doetinchem 10 dec. 1734, tr. Doetinchem 29 sept. 1756

701. Catrina Sellen, geb. Hummel, ged. Doetinchem 17 juni 1725. Ook bekend als Catharina Sille en Catharina Hendriksen.

 

 

In 1755 werd Derk Tenk lidmaat der Nederduits Gereformeerde Gemeente. Zij gingen op zondag 5 september 1756 in ondertrouw. Driewekelijkse Huwelijks Afkondigingen: 05.09.1756, 12.09.1756, 19.09.1756 trouw datum: 29.09.1756, Derk Jan Tenk, j.m. alhier en Catharina Sille, j.d. onder´t Rigterampt. 

702. Berent [Barent] Anneveldt, ged. Wisch 30 mei 1732, † Doetinchem Stad 18 nov. 1791, tr. Doetinchem 29 april 1750
703. Hermana [Harmina Willemina] ten Have, ged. Ligtenvoorde 24 nov. 1726

1750 - Lidmaat der Hervormde Gemeente Doetinchem, Barent Anneveld van Amsterdam. [nader onderzoek toonde dat er zich een paar families Anneveld in Amsterdam gevestigd hadden].

1749 - 1750 Lidmaat der Hervormde Gemeente Doetinchem, Hermina ten Have met attest: van Ligtenvoorde.

Zij gingen op zondag 12 april 1750 in ondertrouw als, Barent Anneveld, j.m. en Harmina ten Have, j.d. van Ligtenvoorde, opm: Dog beide wonende alhier. Zij krijgen tussen 1750 en 1763 elf kinderen, allen NG gedoopt te Doetinchem. Zeker drie kinderen sterven als baby.

 

704. Joanis [Jan] Paulisse, geb. Alphen NB omstr. 1704, † Lith vóór 1749, tr. 1e Kessel 8 mei 1729 Lijsbeth van der Kribbe, geb. Lith; tr. 2e Lith 20 febr. 1740

705. Johanna Theodori [Dirks] Jansen, geb. Tefelen, van ’t Roth, tr. 2e Lith 10 aug. 1749 Rut Lambert de Bijl, geb. Lith. 

Ook genaamd Jan Paulissen van der Kribben / Joannes Paulisse
Ook genaamd Johanna Jansse, Johanna Theodori, Johanna Dirks.

Zij gingen op zaterdag 6 februari 1740 in Lith in ondertrouw. Jan Paulissen van der Kribben, weduwnaar van Lijsbet van der Kribben, wonende te Lith.Johanna Dirks [ Jansen ] van Tefelen [ van ´t Roth ], geboren tot Tefelen en wonende te Lith.

 

 

 

708. Joannes Wilhelmi Martens van Boxtel, ged. Lithoijen 23 juni 1707, tr. 2e Lithoijen 22 aug. 1751 Lutgardis [Leut] de Craij; tr. 1e Lithoijen 3 jan. 1737
709. Maria Philipi Wauters van Gemert, ged. Lithoijen 3 febr. 1708, † ald. vóór 1751.

 

710. N.N. van Erp.

 

712. Fredericus Andreas [Driesse] van Gennip, ged. Heeze 9 nov. 1703, tr. Geldrop 16 febr. 1727
713. Maria Petersdr. van de Burghright, geb. Geldrop.
714. Willem Goortsz Schavers, ged. Heeze 25 sept. 1712, † ald. 13 mei 1756, tr. Heeze 21 jan. 1748
715. Catharina Thijs, ged. Heeze 30 aug. 1711, begr. ald. 14 juli 1796.

Willem was sinds 1743 lid van het schuttersgilde Sint Joris. Dankzij een bewaard gebleven Schepenacte uit Heeze van 13 Januari 1747 en het Verpondingsregister [soort belasting] 1753, bezat hij een huis en verscheidene landerijen in de buurtschap Heezerenbosch. Zij krijgen minstens vier kinderen in Heeze, Noord-Brabant.

 

716. Petrus (Pieter) van Moorsel, ged. Eindhoven 21 dec. 1712, tr. Helmond 10 mei 1739
717. Maria Elisabetha van Hoeck, ged. Helmond 24 maart 1718, † ald. 18 maart 1779.
 

Zij gingen op zaterdag 25 april 1739 in Helmond in ondertrouw [bron: DTB Helmond Nr. 6] voor de Schepenen als, Pieter van Moorsel, 26 jaar geboren en wonende te Eijndhoven, Maria Elisabeth van Hoek, 21 jaar geboren en wonende Helmond. Getuigen Cornelius van Moorsel en Franciscus van Hoeck. Zij trouwden op zondag 10 mei 1739 voor de RK kerk te Helmond.

Zij krijgen tussen 1740 en 1756 zeven kinderen, allen RK gedoopt te Helmond. Twee kinderen sterven op 2 en 1 jarige leeftijd.  

718. Antonius Voncken, tr.
719. Maria Toni Smits, tr. 2e Gemert 17 febr. 1771 Theodorus Peter Smits


 

720. Adriaan de Kort, geb. Tilburg 1710, tr. 2e Tilburg 5 okt. 1750 Cornelia van Hooff; tr. 1e Tilburg 13 mei 1733
721. Adriana [Adriaentje] Boeckx [Bo(c)x], ged. Tilburg 21 febr. 1707, † ald. vóór 19 sept. 1750.

Uit de trouwakte: Adriaan de Kort oud 23 jaar geassisteerd door zijn broeder Jan de Kort instaande voor het consent van zijn moeder wonende aan de Biverwijk met Adriana Boxel JD oud 25 jaar geassisteerd door haar neef Cornelis Smilders instaande voor het consent van haar moeder, wonende te Corvel. Beide geboren ter Tilborg. 

722. Franciscus Steven [Francis] van Gorcum, ged. Tilburg 22 nov. 1708, † ald. 27 dec. 1784, tr. 1e Tilburg 12 juli 1733 Johanna Bastiaan de Beer, geb. Tilburg 1710, † ald. 29 nov. 1737, dr. van N.N. de Beer, Bastiaan; tr. 2e Tilburg 14 (kerkelijk 29) nov. 1739
723. Joa Maria [Jenne Marie] Wouters, geb. Turnhout [bij Antwerpen] 1718, † Tilburg 25 nov. 1757.

Zij gingen op zaterdag 14 november 1739 in Tilburg in ondertrouw. Het Nederduits Gereformeerd kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 29 november 1739 in Tilburg [bron: DTB Tilburg en Goirle NG 15 / 17]. Getuigen Bastiaan de Beer. In 1739 woonden zij aan de Hoeven bij Tilburg, op de geboorte akten van hun kinderen staat wonende aen de Westen Heijkant, Tilburg.

 

724. Joannes [Jan] Jansz Couwenberg, ged. Goirle 16 aug. 1706, † ald. 7 maart 1778, tr. Tilburg (kerkelijk Goirle) 16 febr. 1738
725. Maria Catharina Moonen, ged. Diessen 10 maart 1719, begr. Goirle 17 dec. 1782

Den 1 Februarij 1738 sijn ondertrouwt Jan Kouwenberg J.M. oud 28 jaren geboortig van Goirle wonende aan de Abthoven geassisteerd met sijn Broeder Willem Kouwenberg instaande voor consent van de moeder met Marie Cathrien Monen J.D. oud 24 jaren geboortig van Diesen wonende te Goirle seggende wel drie jaren gewoont te hebben geassisteerd met haar Broeder Jacobus Monen instaande voor het consent van de moeder, en getrouwt: den 16 Februarij 1738 en dito de trouwattestatie gegeven. Op 7 juli 1738 ontving zij een borgbrief voor Goirle.

Tussen 1739 en 1750 wonen zij te Hilvarenbeek, alwaar vier van hun 9 kinderen geboren worden en daarna weer te Goirle, aan de Abkoven. Jan is op 19 juni 1749 met 'het Laaghuis' te Goirle beleend en toen ook bewoner van dit huis geworden.

Uit de koopacte; "de erven Antonij Crols verkoopen aan Jan Jansen Couwenberg een perceel weijde, groot 6 lops. gelegen tot Goirle aan de Bakertant voor 1240 gulden waeronder gecomprehendeert sijn een steede bestaende uijt de huijsinge met de daer aan behoorende erven, groot 70 lops., gelegen onder Goirle tot Abcoven, sijnde leen ende leenroerig aan de ed. Raad ende Leenhove van Brabant ende lande Overmaze tot ´s-Gravenhage".

Op hetzelfde perceelnummer stond ook het ´Hooghuis´. In april 1944 stortte een brandend vliegtuig op het Hoog- en aangrenzende Laaghuis, dat in 1869 wegens bouwvalligheid geheel vernieuwd was door een nieuwe eigenaar en dit betekende het einde van het huis ter Loo.

In 1773 machtigt Jan zijn zoon Antonij (gedoopt te Goirle in 1750), te compareren voor heer stadhouder ende mannen van leen des leenhoffs van Brabant in ´s-Hage en aldaar versoecken te worden ontleijd ende ontleent mitsgaders ontvest en onterft van alle sulke huijsinge, halve schuur, schop, stal en aangeleae erven te Goirie onder Abcoven".

In datzelfde jaar wordt het Laaghuis verkocht aan Martinus Jan van lersel, oud
35 jaar, wonende te Tilburg en gehuwd met Cornelia Couwenberg.
Dit echtpaar neemt dan zijn intrek in het Laaghuis.In het huizenregister van Goirie vinden we in 1771 onder Abcoven nr. 11; Jan Couwenberg. Bij de telling van 1776, Abcoven nr. 11; Martinus van lersel.
 

726. Adriaan Willem van Spaendonck, ged. Tilburg 10 febr. 1729, † vóór 1804, tr. Tilburg 25 april 1756
727. Anna Maria Niclaas Fran(c)ken alias Vranken, ged. Tilburg, RK St.Dionysius parochie 9 juni 1724, † Tilburg 13 april 1804.

 

728. Cornelius Cornelis Ooms alias Oomen (dezelfde als 368 in generatie IX), tr. Tilburg 17 sept. 1730
729. Petronella Petri [Pieternel] van de Hout (dezelfde als 369 in generatie IX).

 

730. Johannes [Jan] van den Biggelaar alias Bichelaar (dezelfde als 370 in generatie IX), tr. Oisterwijk 27 jan. 1743
731. Wilhelma [Willemijn] Jan van Amsterdam (dezelfde als 371 in generatie IX).

 

732. Arnoldus van den Hooven (dezelfde als 372 in generatie IX), tr. Loon op Zand 17 okt. 1745
733. Cornelia van Mierlo(o) (dezelfde als 373 in generatie IX).

 

734. Jan Janse [Janssen] (dezelfde als 374 in generatie IX), kreeg rel.
735. Barbara Smits (dezelfde als 375 in generatie IX).

 

736. Cornelis Peter Oomen, ged. Dongen 24 jan. 1661, begr. Veldhoven bij Tilburg 27 april 1740, tr. Dongen 18 juli 1688
737. Adriana Nicolai Jan Verbunt, ged. Dongen 20 jan. 1665, begr. Tilburg 11 april 1722.

 

738. Wilhelmus [Petri Willem] van den Hout [van den Haut], ged. Korvel bij Tilburg 26 febr. 1674, begr. Tilburg 21 juni 1723, tr. Tilburg 11 april 1700
739. Maria Henderick Huiben Beris, geb. Heike bij Tilburg, ged. Tilburg 8 sept. 1675, begr. ald. 12 okt. 1733.

 

744. Petrus Arnoldisse van Hoove, geb. 1690, tr. Gemert omstr. 1716
745. Anna Elisabetha Meijers, geb. omstr. 1690.

 

752. Cornelius (Cornelis Janse) van Heusden, geb. Terheijden, ged. Terheijden 8 okt. 1726, tr. omstr. 1756
753. Wilhelmina (Wilhelma) Canters, ged. Oosterhout 19 aug. 1737.

 

754. Adriaan van Oosterhout, tr.
755. Martina van der Geel.

 

756. Gerardus [Gerrit] van Maanen.

 

758. Gijsbregt van Gulik, kreeg rel.
759. Geertruid Denisse.

 

760. Sijmen Cornelisse Speelmans, ged. Made en Drimmelen 3 jan. 1723, † Hooge en Lage Zwaluwe 21 sept. 1782, tr. Zevenbergen 27 april 1755
761. Maria Adriana Anemaat, ged. Zevenbergen 10 jan. 1723, begr. Hooge en Lage Zwaluwe 28 jan. 1805.

 

762. Adrianus Dingmans Visseren, ged. Made en Drimmelen 25 jan. 1728, † Lage Zwaluwe 24 jan. 1821, tr. omstr. 1756
763. Anna Pieterse Beljaerts.

 

764. Wilhelmus Boenders, geb. Turnhout [bij Antwerpen] omstr. 1729, tr. 2e Tilburg 29 juni 1767 Elisabeth Isaccas Custers; tr. 1e Tilburg 21 april 1754
765. Helena Maria [Lenemie] de Hoogh, geb. Goirle, ged. Goirle 7 juli 1723, begr. ald. 5 febr. 1767
768. Geerd [Gerd] Hagen, ged. Gildehaus 14 sept. 1678, steenhouwer, begr. ald. aug. 1714, tr. 2e Gildehaus 1 aug. 1713 Elsebeen Bevervörde, geb. omstr. 1690, † Gildehaus maart 1717; zij hertr. Gildehaus maart 1716 Herman Steenhorst; tr. 1e Gildehaus 1702
769. Gese Petersen [Peters], ged. Gildehaus 29 nov. 1682, † ald. na 25 sept. 1712.

 

770. Geerd Arnold Joost Neuhaus, geb. omstr. 1664, Meister, † Gildehaus 24 dec. 1736, tr.
771. Greta Wiek.

 

772. Abraham de Smit alias de Smet, ged. Leiden, in de Hooglandsche kerk 23 febr. 1666, tr.
773. Catharina Jans de Meij.

 

774. Francois Kettenes, ged. Leiden, in de Pieterskerk 18 febr. 1684, lakenwerker, tr. (ondertr. Leyden 24 april) 1706
775. Anna Olivier, ged. Frankendael 9 febr. 1680, † Leyden. [Leiden 1707-]

 

784. Johann Jacob Wiederig [Widerich / Wittrich], geb. omstr. 1695, tr.
785. Elisabeth van Gils, † Leiden? na 15 dec. 1758.

 

786. Jan Wassenburg, ged. Leiden 13 nov. 1702, tr. Oegstgeest 6 juli 1724
787. Weiltje [Willemijntje] Dirks van der Weiden alias Weijde, ged. Leiden, in de Marekerk 6 jan. 1706, † na 28 jan. 1763. [Leiden]

 

788. Jacobus Moene, ged. Leiden, in de Hooglandse Kerk 23 april 1684, dekenwever, begr. Leiden 24 mei 1760, tr. 1e (ondertr. Leiden 26 juli) 1705 Annetje Andries Sirag, ged. Leiden 4 febr. 1682, † 1707, dr. van N.N. Sirag, Andries Gabriels en N.N. de Haan, Maria; tr. 2e (ondertr. Leiden 22 sept.) 1708
789. Anna Sara Snarenburgh, ged. Leiden 10 aug. 1686. [Leiden -1708]

 

790. Johannes Isaacksz de Keij, ged. Leiden, in de Loodskerk 7 okt. 1674, droogscheerder, † Leiden 21 april 1748, tr. 1e (ondertr. Leiden 6 juli) 1697 Lijsbeth Brouwer, † Leiden na 5 nov. 1702; tr. 2e (ondertr. Leiden 28 maart) 1705 Marijtge Paes, † Leiden na 4 maart 1706; tr. 3e (ondertr. Leiden 26 mei) 1708 Magdaleentje Vrijvelt, † Leiden na 31 maart 1709; tr. 4e Leiden 1 nov. 1709
791. Elisabeth [Lijsbeth] de Braban, geb. Leiden 29 maart 1682, ged. Leiden, in de Waalse kerk 30 maart 1682, † Leiden 18 okt. 1756

792. Jacobus Jansz Dieu [Ju], ged. Leiden, Hooglandsche kerk 21 nov. 1679, lakenwerker in de Veststraat, † na 1 april 1742, tr. Leiden, in de Waalse kerk 17 april 1702
793. Willemtje [Willemijntje Dirkse] Wijnands [Waalbeek], ged. Leiden, Hooglandsche kerk 22 okt. 1680

Jacobus blijft net als zijn ouders in de Vestestraat wonen met Willemijntje. Zij krijgen tussen 1706 en 1721 in ieder geval vijf zoons en één dochter. Zoon Gerrit krijgt de naam De Jeu, de andere kinderen heten Ju.

 

794. Gabriel Laurier alias Onrij (Ourij), ged. Leiden, in de Marekerk 5 febr. 1679, lakenwerker, † Leiden 1746, tr. Leiden 16 mei 1706
795. Francoise [Francijn] Michielsdr van Wijngaarde, ged. Leiden, in de Waalse kerk 9 nov. 1667, tr. 1e Rotterdam 24 okt. 1688 Cors Jacobsz

Gabriel en Fransijn wonen na hun huwelijk in de Baelstraat te Leiden, zij is dan al in verwachting van de tweeling Maria en Magdaleen. De meisjes worden NH gedoopt op zondag 10 oktober 1706 in Leiden. In 1708 volgt er nog een zoon, ook Gabriel geheten evenals vader en grootvader.

 

796. Pieter Hennekoo alias Petrus Hennecot, geb. Leiden omstr. 1685, hoefsmid, tr. Leiden, Schepenhuwelijk 1 (kerkelijk Leiden 2) okt. 1707

797. Joanna [Jannetje] Loridan, ged. Leiden, in de RK St. De Zon 25 juni 1687. 

 

798. Jacob Ster(c)k(e)man alias Starkman, ged. Leiden 22 jan. 1690, warmoesier, tr. (ondertr. Leiden 1 maart) 1711
799. Elijzabeth [Lijsbeth] de Bruijn, ged. Leiden, in de Pieterskerk 30 mei 1691

Jacob's oudste broer Cornelis is getuige bij zijn huwelijk. Deze woont dan het Haagse schouw.
Jacob en Lijsbeth krijgen tussen 1712 en 1717 twee dochters en een zoon.
 

800. Pieter Jacobsz Pruijs, geb. Bunschoten 1 jan. 1708, begr. Weesp 18 febr. 1780, tr. 1e Weesp 9 nov. 1732 Marritje Cornelisz, † vóór 1742; tr. 2e Weesp 29 juni 1742
801. Ariaantje Caspers Maijer, geb. Immenes Buijtendijks [Eemnes] 1719

Zij gingen op zaterdag 2 juni 1742 in Weesp in ondertrouw als, Pieter Jacobsz weduwnaar van Weesp en woonende aldaar met Ariaantje Caspers Jonge Dogter van Immenes buijten Dijks en wonende te Weesp oud 23 Jaren, mits behoorlijk consent in te brengen van haer Meutje Marritje Harmensz.

Zij krijgen tussen 1742 en 1746 twee zoons, die beide opgroeien en in Weesp trouwen. Uit de eerste relatie heeft Pieter dan nog vier in leven zijnde kinderen, die ook in Weesp huwen.

802. Barend Jansz van Santen, geb. Elst 1709, vermeld, tr. Weesp 8 nov. 1739
803. Teuntje Jacobse van den Wijngaarden, geb. Weesp 1717, begr. ald. 13 okt. 1791.

 

804. Warner Schuerman, geb. Vriezenveen omstr. 1699, begr. Vreeland 18 april 1769, tr. Vreeland 21 jan. 1724
805. Willempje Colenberg, ged. Vreeland 11 dec. 1698, begr. ald. 31 dec. 1769.

 

806. Marten Willemsz [Meerten] Kruijswijk, geb. Portengen, tr. 1e Breukelen 12 maart 1724 Neeltje Jacobs Schouten, geb. Portengen; tr. 2e Ter Aa 1 mei 1729
807. Maria Verburg, geb. Cockengen, † na 18 jan. 1767.

 

814. Barend Jansz van Beek, tr. 1e vóór 1740 Grietje Cornelisze van de Hoeven; tr. 2e De Bilt 8 mei 1740
815. Jannetje Geurts van Doorn, geb. Driebergen omstr. 1716.

 

824. Willem Hendrikse van Overeem, geb. Maarn, ged. Doorn 28 febr. 1675, Schepen, Drossaard, † Driebergen omstr. 1726, tr. (ondertr. Doorn 12 febr.) 1701
825. Aertje Jans van Renswoude, ged. Zeist 7 juni 1675, † Driebergen omstr. 1740.

 

826. Teunis Jansen van Dorresteijn, ged. Driebergen 8 febr. 1680, begr. ald. 18 febr. 1757, tr. Zeist 30 okt. 1707
827. Willemijntje Janssen de Wael, ged. Zeist 23 febr. 1690, begr. Driebergen 5 okt. 1770.

 

828. Dirk Ariensz Verwoert, begr. Breukelen, in de NG kerk 30 maart 1729, tr. 2e Breukelen 24 aug. 1721 Weijntje Cornelis Spruijt, geb. Oud Aa, bij Breukelen 1698, dr. van Cornelis en Teuntje Lamberts; zij hertr. (ondertr. Breukelen 20 nov.) 1729 Jan Jansz Ockhuijsen; tr. 1e vóór 1712
829. Aaltje Joghems, begr. Breukelen, in de NG kerk 15 febr. 1719.

 

830. Jan Adriaansz Coster, geb. Breukelen 1691, tr. Breukelen 18 april 1723

831. Aaltje Jans van den Bogert, geb. 1691. [Ter Aa]

Uit het NG Trouwboek: Jan Adriaansz Koster j.m. 32 jaar, geen ouders meer hebbende, geassisteerd door zijn zwager Kornelis Boelen en Aaltje Jans van de Bogert j.d. 32 jaar, geassisteerd door haar vader Jan Cornelisz van de Bogert, beiden wonende in Breukelen. Zij krijgen minstens vijf kinderen te Breukelen.  

832. Henricus Michael [Hendrik] van Vught, geb. Haaren N.B. 1656, † Loon op Zand 10 jan. 1707, tr. Loon op Zand (ondertr. 11 febr.) 1682)
833. Maria Thomasdr de Leeuw, ged. Loon op Zand 17 febr. 1660, † ald. 21 juli 1747.

Hendrik is lidmaat van de Nederduits Gereformeerde Gemeente. In 1682, bij zijn huwelijk bekeert hij zich tot het Rooms Katholieke geloof. Ze krijgen 8 kinderen. In 1691 is hij schepen te Loon op Zand en ontvangt hiervoor een bedrag van Fl. 300,00 van de gemeente.

Hendrick en Maeijken wonen in de Kerkstraat. Als procureur en schepen genoot hij voldoende aanzien om met het predikaat ´sinjeur´ te worden aangesproken.

In 1682 koopt Hendrik land te Haaren in de Molenakker [Oisterwijk].
In 1693 verkocht Hendrik als enige erfgenaam van zijn vader voor fl 1550:0:0 een 'bequaem, welgelegen huijs, erve, packhuijs ende plaetse daer achter aen te ´s-Hertogenbosch in de Kruistraat, op de hoek als je van de Korenbrug komt'.

Tijdens de Negenjarige Oorlog werd hij samen met de dorpschirurgijn Frans van Rijckevorsel als gijzelaar door de Fransen te Namen gedetineerd om de inwoners van Loon op Zand te dwingen de vijandelijke contributies af te dragen.
Hij ontsnapte na drieëneenhalf jaar en kreeg van de Loonse regering een schadevergoeding van fl 450,00 voor de 'vacatie ende geleden smerte in de gevanckenisse' [Bron: Genealogie Broekhoven - Gertjan Broekhoven].

Uit de rechterlijke archieven [Bron: folio 153v - 12-5-1753]:

Peeter Hendrik Hamers legt op verzoek van Corstiaan van der Werken, schout te Sprang, een verklaring af dat hij weet dat Dirk Oerlemans, die toendertijd in Sprang woonde, ongeveer 50 jaar geleden turf gestoken heeft op de heide die nu door procureur Hendrik van Vught verpacht wordt.
Adam Paijmans, Gelden van Es, Arien Wouterse Smits, schepen te Capelle, en Meerten van Laar bevestigen de verklaring.

Notitie bij het overlijden van Hendrik: als huisvader, laat kinderen na.

Maghiel van Vught, de 11 jaar jongere broer van Henricus Michael [Hendrik] van Vugt, trouwde op 30 januari 1746 met zijn nicht Pauweliena van Lanschot. Dit huwelijk werd door de kerk gedispenseerd wegens bloedverwantschap in de vierde graad. Hun verwantschap werd nog gecompliceerder door het feit dat haar moeder Elisabeth van den Hove tijdens de huwelijksvoltrekking hertrouwd was met Maghiels oom Piero van Vught, die kinderloos bleef. Zo kwam het dat Maghiel via zijn vrouw zijn oom opvolgde als herbergier en bierbrouwer in 'het Gecroonde Hert' aan de Kerkstraat te Loon op Zand, welk bedrijf in 1767 wordt omschreven als een volkome gaande brouwerije [zie ook 834 Martijn Cocquel].

 

834. Martijn Cocquel, geb. Nijvel, Bourgondië, Herbergier, schepen, † Loon op Zand vóór 1694, tr.

835. Maria Petrusdr Poisson, ged. Loon op Zand, RK 29 maart 1676, herbergierster te Loon op Zand, † Loon op Zand 1732. Ook genaamd Maeyken Cocquelle.

Martijn Cocquel, geboren in Nijvel [Bourgondië] trouwt in 1684 met Maria Poisson, dochter van herbergier Theodoir Poisson. Hij overleed er vóór 1694. Martijn en Maria krijgen drie kinderen. Maria is herbergierster van herberg "het Gecroonde Hert", oorspronkelijk ' huijs thert (brouwhuis) aen den hovel' . Deze herberg was gelegen aan de westzijde van de Heuvel, naast de Tongerloose Hoeve. Martijn overlijdt voor 1694 en Maria hertrouwt met Michiel Tijsmans. Samen krijgen zij nog drie kinderen.

Als Maria overlijdt in begin februari 1732 ontstaat er een geding om haar omvangrijke nalatenschap. Zo vinden we in de Rechterlijke Archieven van Loon op Zand een omschrijving over de erfenis gedateerd op 17 februari 1732: "Openbare verkoop van inboedel van wijlen Maria Poisson, wed.v. Mighiel Tijsmans". En op de 27e van dezelfde maand een openbare verkoop van bomen en percelen, nagelaten door wijlen Michiel Tijsmans en Maria Poisson [Bron: Parenteel van Michaël Tijsmans - Rian Derksen].

Op 3 mei blijkt dat de ruzie tussen de drie kinderen uit haar eerste huwelijk en dochter Christina uit het tweede huwelijk om de erfenis uit de hand gaat lopen. Het geschil wordt voorgelegd aan drossaard Ottho Juijn en Adriaan de Witt, advocaat te Waalwijk. Betrokken zijn:
"Philip Cocquel, adjudant van een regiment ruiterij, en Thomas van Vught, geh.m. Allegonda Cocquel, ook voor Ariaantje Cocquel, wed.v. Jan van Noort, allen kinderen van Martijn Cocquel en Maria Poisson, hebben een geschil met Cornelis Haansbergen, geh.m. Christina Tijsmans, Ariaantje van Vught [de 12 jaar jongere zus van 832 Henricus Michael van Vugt
], wed.v. Eugenius Tijsmans, ook voor haar kind, kinderen van genoemde Maria Poisson in haar tweede huwelijk met Michiel Tijsmans".

Op 28 juli speelt vervolgens de openbare verkoop van rogge en boekweit, staande op de goederen van wijlen Maria Poisson.

Christina Tijsmans kreeg uit de erfenis, de op 31 mei 1737 verbrande en daarna weer opgebouwde herberg "de Toerkar" in de Kerkstraat. Bij haar kinderloos overlijden op 4 juli 1777 wordt de volgende omschrijving van haar bezittingen gegeven. Dit op verzoek van Michiel Tijsmans, zoon van haar jongste broer Eugène en Adriaentje van Vught. Christina was wat je noemt een echte ‘suikertante'.

Haar erfenis bestaat uit de volgende goederen:
een huis, hof en schuur, genaamd "de Toerkar", staande en gelegen aan de zuidzijde van de Straat, west de pastorale huizinge (850 gulden)
- een akker of hof, groot ca. 1,25 hont, gelegen als voor (50 gulden)
- een weide, groot ca. 3 hont, gelegen als voor (320 gulden)
- een weide, groot ca. 3 hont, gelegen als voor (120 gulden)
- een wei en bos, groot ca. 1,5 hont, gelegen als voor (60 gulden)
- de helft van een akker en bos, groot ca. 7 hont, gelegen als voor (70 gulden)
- de helft van een heibodem, groot 10 honten, gelegen in het Moer (10 gulden)
- een heibodem, gelegen aan de Plakken (2 gulden)
- een uitgestoken heiveld, groot 3 hont, gelegen als voor (nihil)
- een vervlogen heiveld, groot 0,5 hont, gelegen als voor (nihil)

Totale waarde: 1195 gulden, 16 stuivers en 9 penningen, hiervan wordt de belasting afgetrokken, te weten 86 gulden, 3 stuivers en 7 penningen.

 

848. Willem Abramsz Vermeij, geb. Amsterdam 1671, Lintwerker, tr. (ondertr. Amsterdam 11 mei) 1691
849. Maria (Marike) Senten alias Centen, ged. Amsterdam, Zuiderkerk 29 mei 1661.

850. Jan Jansz Peck alias Jan Jans de Jonge, geb. Amsterdam 1665, wol- en lakenwever, tr. (ondertr. Amsterdam 3 april) 1688
851. Lijsbet Jillis, geb. Leiden 1662, † na 1718.

852. Andries Claas van Tonninge(n), ged. Amsterdam, Lutherse kerk 14 aug. 1650, Schuijtevoerder, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 10 dec. 1730, tr. Buiksloot 14 nov. 1677
853. Annetje Daniels Kooning, geb. Amsterdam 1657, begr. Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof 3 mei 1747.

854. N.N. van Rossem alias Rossum.

856. Jacob Claesz van den Bergh, tr. Kralingen, RK kerk 13 jan. 1698
857. Maria [Marieke, Marritie] Cornelis Robbe, geb. omstr. 1673.

858. Cornelis Davidsz van Benthuijsen, geb. Leidschendam, tr. Rotterdam 22 okt. 1719
859. Anna Vermeulen, geb. Rotterdam.

860. Bernt Artz van Raetsvelt alias Raasveld, geb. Eewijk, Gelderland, Luytnant, vermeld en, tr. 2e Ewijk NG 11 maart 1725 Anneke Jacobs, geb. Ewijk; tr. 1e
861. Marij Janssen, † Eewijk, Gelderland vóór 18 febr. 1725.

864. Sicke Claasis, geb. Makkum, schipper, † vóór 1748, tr. Makkum 2 nov. 1704
865. Geertie Jansen, geb. Makkum.

878. Adam Caltenbag alias Kaltenbach, Kaltenbagh, geb. Lohn, D., ged. Loon uit Gulikkerland (ten oosten van Venlo) 17 juni 1700, Ruiter in garnizoen te Deventer en Breda, begr. Hoorn, tr. Breda 3 nov. 1726
879. Hendrikje Brouwer, geb. Deventer.

882. Cornelis Sloothaeck.

886. Jan van de Wijngaart. 

892. Jacob Hendriksz van Blarcum, † Ankeveen 8 mei 1738, tr.
893. Geertjen Rijcken Schrieck, begr. Ankeveen 27 maart 1767.

Jacob Hendriksz van Blarcum vestigt zich rond 1700 vestigt zich te Ankeveen. Op 3 augustus 1713 daagt Robbert Cornelisse, blijkbaar bakker [er is sprake van o.a. leveranties van brood] Jacob van Blarecum voor het Gerecht Ankeveen, omdat hij in 1711 en 1712 aan Jacob voor ongeveer 50 gulden aan waren heeft geleverd en Jacob daar pas 15 gulden van heeft afbetaald.

De nazaten van Jacob bewoonden jarenlang "Het Reghthuys" in Ankeveen, waarachter grote tuinen lagen. In de jaren ´50 van de 20e eeuw is in die tuinen een nieuwe woonwijk gebouwd, waarbij ter herinnering aan de familie van Blarcum en hun invloed op het dorp een straat de naam Van Blarcumlaan kreeg. De laatste telg wonende in Ankeveen en tevens wethouder van het dorp was Christianus Joannes van Blarcum overleden te Ankeveen op 31 juli 1934 [Bron: Parenteel van Hendrik van Blarcum - Erik van Blaricum].

 

894. Jan Willemse van der Meer, begr. Ankeveen 12 dec. 1763

896. Guilielmus Hillebrandus van Werle, ged. Oosterhout 23 okt. 1670, schoolmeester en koster te Oosterhout, † vóór 1762, tr. Oosterhout 15 dec. 1705
897. Catharina Simonse Broeders (Broederen), ged. Dongen omstr. 1681, † Oosterhout 2 april 1762.

 

898. Cornelis van Loon, geb. Oosterhout.

 

900. Adriaan (Adrianus) Schoenmaakers, kreeg rel.
901. Elisabetha.

 

904. Peeter van Poppel, geb. omstr. 1665, tr.
905. N.N. Onbekende vrouw, geb. omstr. 1665, begr. Gilze 1 jan. 1692.

 

906. Jacobus Pauls Paulusse, geb. Teteringen, kreeg rel.
907. Gertrudis Adriaense.

 

908. Cornelis Jan Kauenbergh [Couwenbergh], ged. Tilburg 30 okt. 1672, † Goirle 26 april 1737, tr. Tilburg 15 (kerkelijk Goirle 16) dec. 1704
909. Johanna [Jenneke] Peter van Du(e)n, ged. Goirle 24 nov. 1671, begr. ald. 28 maart 1741.

 

910. Jan Claasz [Joannis] van Doren, geb. Tilburg 1687, begr. ald. 12 okt. 1736, tr. 2e Tilburg 25 okt. 1717 Ida Jan Voskens, ged. Tilburg 5 jan. 1692, dr. van Jois [Jan] Peter Marten (zie 3062) en Nicolaa Hendrick Jan Adriaen van den Bosch (zie 3063); tr. 1e Tilburg 19 okt. 1710
911. Gertrudis Henderick Jacob Bastiaansen alias van Périé (Peer), geb. Tilburg? 1685, begr. Tilburg 20 jan. 1716.

 

912. Cornelis Florisz Bom, geb. Loosduinen, onder Haagambacht omstr. 1683, ged. RK statie, molenaar, militair, tr. 2e Den Haag 9 nov. 1721 Geertruy Haringh, dr. van Alexander en Susanne Meese Vrieswout; tr. 1e Haagambacht (kerkelijk Leidschendam, in de RK Petrus en Pauluskerk) 1 mei 1712
913. Beatrix Cornelis van der Clauw, geb. Leidschendam omstr. 1685, † Haagambacht 24 april 1719.
 

Cornelis was één jaar oud toen zijn vader stierf en acht jaar toen ook zijn moeder in het kraambed overleed. Als 17-jarige woonde hij bij zijn zuster in Wassenaar en werkte er als knecht. Op z'n 19e ging hij met zijn oudste broer Willem mee naar Den Haag als molenaarsknecht op de 'Haenmolen'. Vervolgens werd hij evenals zijn broers molenaar en begon in 1711 op de molen van Loosduinen. Pachter was zijn opa, moeders vader Jacob Arentz van Wouw en in 1719 nam Cornelis de pacht van hem over.
Cornelis en Beatrix kregen vier zoons, slechts één groeide op tot volwassene. Op 17 arpil 1719, een week na de geboorte van Cornelis jr. maakten Cornelis en Beatrix hun testament in hun woning bij de molen van Loosduinen. Zij was ''sijnde sieckelijck naer den lichaeme ende te bedden leggende' Zij stierf een week later. Beatrix liet haar kinderen een legaat na van Fl. 100,00. Dit geld zouden zij krijgen op hun 25e. Vader Cornelis was medevoogd en zou dit geld beheren. Haar broer Bastiaan Cornelisz van der Clauw was tot tweede voogd benoemd.

Alsof al dit leed niet genoeg was viel bij een zware storm in 1720 het houten bovenwerk van de molen op het huisje. Op 28 Februarij 1721 kwamen de Rentmeester, Secretaris en Schepenen namens de Nassau Domeinen de schade bekijken en verteerden bij Cornelis voor ruim zeven gulden...
Zij gaven vervolgens opdracht de molen te repareren voor Fl. 1150,00. En de grote reparatie werd grondig aangepakt. Op de originele vierkante stenen onderbouw van de oude molen werd een ronde bovenkruier gebouwd. Vanaf die tijd werd de molen de 'Korenaer' genoemd. het sluitsteentje boven de ingang herinnert aan die herbouw. In de tussentijd kon Cornelis de molen natuurlijk niet gebruiken, maakte uiteraard wel kosten met als gevolg torenhoge schulden en een achterstand met het betalen van de molenhuur...
Op 5 mei 1723 verklaarde de Rentmeester van de Nassau Domeinen, Cornelis fijntjes failliet. Zijn eigendommen werden zelfs in het openbaar verkocht en desondanks restte er een schuld van 73 gulden. Niks geen compassie...

Cornelis vluchtte weg, bracht zijn zoontjes Floris [5 jaar] en Cornelis [krap 3 jaar] onder bij familie in Leidschendam alwaar Cornelisje op z'n achtste zou sterven. Hij nam dienst in het leger in en verdween vervolgens spoorloos. Zijn enige in leven gebleven zoon Floris werd later schipper.

 

914. Johannes van Tongeren, tr.
915. Apolonia Gielen van Noord


920 Harm.
Hij kreeg rond 1740 een relatie 

Harm kreeg twee dochters en een zoon, die als Jacobus Harms te Amsterdam huwde.

 

924. Gerrit Jans Hengevelt, geb. Veesen, gemeente Heerde, ged. Veessen 14 jan. 1700, begr. Elburg 16 dec. 1732, tr. Elburg 13 juni 1723
925. Stijntje Jans, ged. Elburg, begr. ald. 15 okt. 1748, tr. 2e Elburg 28 febr. 1734 Harmen Hendriks Nagelhout, begr. Elburg 9 mei 1810.

 

926. Abraham Gerrits, begr. Elburg 12 maart 1732, tr. Elburg 16 maart 1727
927. Geertje Marcus, ged. Elburg 28 okt. 1688, begr. ald. 20 juli 1751.

 

932. Henricus Lueckehe, ged. Kirchborchen, Duitsland 16 maart 1699, tr. Kirchborchen, Duitsland 23 febr. 1727
933. Anna Gertrud Meyer, ged. Kirchborchen, Duitsland 1 jan. 1686

 

960. Bernard [Berndt] Bolleriks, Bouweriks alias Baurik, tr.
961. Gertken.

962. Johannes Lemminck ’de Jonge’, geb. Duisburg, D. omstr. 1670, Pruisisch Tollenaar te Lobith, later te Schenkenschans, † na 24 jan. 1734, tr. Schenkenschans bij Kleve 24 dec. 1702 (kerkelijk Zeddam 17 jan. 1703)

963. Otto Margrieta van Groenen, ged. Arnhem, Hervormde kerk 13 febr. 1678, vermeld 02-08-1700 - Otto Margaretha van Groenen Huis, hof, boomgaard den Visser en de Kleijne en Groote Mereboghten te Dichteren. en vanaf 1699, begr. ’s Heerenberg 26 jan. 1760. 

964 Kock, Christoffel Adolf. Hij is gedoopt op zaterdag 4 december 1677 in Zutphen.
Hij trouwde op woensdag 10 maart 1717 in Zutphen. Het huwelijk werd aangegaan met:
965 Kroesius [Croisius], Jenneken, geboren in Elckum [Ellecom].


Christoffel Kock j.m. van Zutphen en Jenneken Croisius, j.d. van Elckum.
Met attestatie nae Elckum [Ellecom] den 10 Meert 1717.

 

 

 

966 Spitholt, David. Hij is gedoopt op vrijdag 10 april 1705 in Almen.
Religie: NH
Hij trouwde op dinsdag 10 december 1726 in Zutphen, Grote Kerk. Het huwelijk werd aangegaan met:
967 Kranenberg, Elsken Hendriks, ongeveer 26 jaar oud, geboren omstreeks 1700 in Vorden.

 

981 Loderis, Francina, geboren omstreeks 1712. Zij is overleden in Amsterdam.

 

982 Vilters, Gottlieb, geboren omstreeks 1710 in Breslau, Duitsland. Hij is overleden, ongeveer 37 jaar oud. Hij is begraven op zondag 6 augustus 1747 te Amsterdam.
Hij trouwde met:
983 ten Ham, Catrina Alida. Bij de aangifte van de geboorte van dit kind waren de volgende getuigen aanwezig: Ostermans, Catrina en Lenting, Hendrik. Zij is gedoopt op zondag 4 oktober 1716 in Amsterdam. Zij is overleden, 65 jaar oud. Zij is begraven op zondag 28 oktober 1781 te Amsterdam.

 

984 de Bruijn, Cornelis Gijsbertsz. Hij is gedoopt op zondag 8 februari 1699 in Amsterdam.
Hij trouwde op zondag 15 september 1720 in Diemen. Het huwelijk werd aangegaan met:
985 Brouwer, Lobbetie Cornelese, ongeveer 25 jaar oud, geboren omstreeks 1695 in Diemen.

 

990 Beekman, Luijme(n), geboren omstreeks 1703.
Hij trouwde met:
991 Sockers (Soekers), Grietie, geboren omstreeks 1703 in Hoorn ?.

 

 

1000 Visscher, Jan Henriks. Hij is gedoopt op donderdag 30 mei 1686 in Zwartsluis (Ov.).
Notitie: Ook genoemd Visger.
Beroep: visser
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 5 augustus 1708 in Zwartsluis (Ov.) met de 21-jarige
1001 Verzeef, Joanna [Janna] Gerrits. Zij is gedoopt op donderdag 27 februari 1687 in Zwartsluis, Fortresse. Zij gingen op zaterdag 14 juli 1708 in Zwartsluis (Ov.) in ondertrouw.
 

 

Jongeman van Zwartsluis en Jongedochter van Zwartsluis Fortresse.
Zij kregen negen kinderen, waaronder een tweeling. Slechts twee kinderen bereikten de volwassen leeftijd. Jan verdiende de kost als visser, vandaar ook de achternaam.

 

1002 Caspers, Jan, van Zuidwolde.
Hij trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1718 in De Knijpe, IJhorst met de ongeveer 28-jarige
1003 Everts, Evertje, geboren omstreeks 1690.

Jan Caspers komt voor op de lijsten van de Haardenstede-registers van Zuidwolde van 1694.

 

1020 Verleure, Christiaan Christiaanse, geboren omstreeks 1686 in Amsterdam. Hij is overleden, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven op zondag 6 februari 1724 in Amsterdam. Ook genaamd Verliere, Verluere.
Beroep: witwerker

Hij is weduwnaar van van Itterson, Catharina (±1681-1715).
Hij ging in ondertrouw (2), ongeveer 29 jaar oud, op vrijdag 27 december 1715 in Amsterdam met de 31-jarige
1021 Tetrode, Bregtje Pieters [Breggie]. Zij is gedoopt op donderdag 13 januari 1684 in Katwijk aan den Rijn. Doopgetuigen: Engel Kornelisz en Geertje Pieters. Zij is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 2 april 1750 in Amsterdam. Ook genaamd Tetteroo, Tetro.

Zij kregen tussen 1717 en 1720 drie zoons, die zij Hervormd lieten dopen in de Westerkerk. Doopgetuigen Pieter Verleuren en Saara Verleuren en Stijntje Verleurren.

 


Terug naar Generatie 9

Generatie 11