Generatie 9 ( oudbetovergrootouders )

256. Jacob Andreas [Andries] Weilers alias Weylers, geb. Bocholt, Duitsland 22 okt. 1727, leertouwer - Handwerksmann in de Ravardiklucht, † Bocholt 19 juli 1792, tr. 2e Bocholt 11 jan. 1784 Adelheid Berendina Geuting, † Bocholt 29 mei 1791; tr. 1e Bocholt 9 jan. 1754

257. Anna Maria Gertrudis [Gertrud] Luthers, geb. Stadtlohn, Duitsland 1723, † Bocholt 21 okt. 1777. 

In 1762 staat Jacob Andreas vermeld in het Personenschatzungsregister (belastingregister) als Andreas Weylers, Handwerksmann (leertouwer) in de Ravardiklucht, huis No.75. Hij woonde daar met vrouw, twee kinderen boven de 12 jaar en 'onze' Arnold, 6 jaar oud. De namen van de twee oudere kinderen hebben we niet kunnen vinden. Aan belasting betaalde hij 21 Schillingen. Het huis stond nabij de rode pijl op bovenstaande maquette, welke in het Stadsmuseum staat.

De Ravardiklucht is een wijk aan de westkant van de stad. Deze kende vier wijken, vernoemd naar de stadspoorten: Neutor (Nieuwe poort) met de Neustraße (in ’t zuiden), de Ostertor met de Osterstraße, de Viehtor (Veepoort) met de Nordstraße (in ’t noorden bij de veemarkt) en de Ravardistraße (in ’t westen).  

Volgens het Brandkataster Stadt Bocholt 1773, woont Andreas Weilers in huis No.141, hetwelk zijn eigendom is en waarvoor hij 70 Rtl. heeft betaalt. Het huis wordt als volgt omschreven: 52 breed, 14 lang, 4 verbindingen en 1 ’Stockwerk’. In 1775 is huis No.140 erbij getrokken en bezit hij een schuur op No.140a. In 1777 betaalt hij als Andreas Weylers, 3 Schillingen en 6 Pfennig belasting. Hetzelfde jaar stierf zijn eerste vrouw. Hij hertrouwt pas op 56-jarige leeftijd met de jonge Adelheid. Zij schenkt hem nog twee zoons en een dochter. Hun zoon Gerard zou als ‘gastarbeider’ en wever in de textielfabriek te Haaksbergen gaan werken.

 

258. Wilhelm Sieverding, tr. Bocholt, Duitsland
259. Joanna Dircks. † Bocholt na 24 dec. 1772

266. Hermanus Peters Hermens [Korthout], ged. Cuijk 22 febr. 1714, tr. Cuijk 26 april 1739
267. Anna (van) Lottum, † na 26 aug. 1768. 


272.
Cornelis Jansz Donker, ged. Weesp 1 nov. 1725, begr. ald. 17 mei 1787, tr. 2e Weesp 29 aug. 1768 Jannetje van Velsen, geb. Den Haag; tr. 1e (ondertr. Weesp 24 okt.) 1749
273. Marritje Jans [Marijtje] Kool, ged. Weesp 11 juli 1726, begr. ald. 27 juli 1765. 

 

Cornelis en Marijtje krijgen er waarschijnlijk meer, maar slechts twee kinderen worden levensvatbaar gedoopt. Jilles in 1760 en Barbara op zondag 7 april 1765 in Weesp. Zij overleed slechts 3 maanden oud en werd op dezelfde dag begraven, als moeder Marijtje.

Cornelis blijft achter met z'n 5-jarige zoon Jillis en woont dan in 'de Oude stad' het centrum van Weesp in een huurwoning, waar hij Fl. 25,00 huur per jaar voor betaald. Hij hertrouwd in Weesp, minstens 40 jaar oud, met Jannetje van Velsen. Cornelis is getuige bij het huwelijk in Amsterdam, van zoon Jillis.

274. Gerrit Al, ged. Amsterdam, Oosterkerk 3 nov. 1726, begr. Amsterdam, Kartuizer Kerkhof 18 febr. 1804, tr. Amsterdam (ondertr. 5 juni) 1750)
275. Sara [Zaara] den Hals, ged. Amsterdam, Oude kerk 3 mei 1725, begr. Amsterdam 1 dec. 1807. 

Gerrit en Sara krijgen negen kinderen tussen 21 maart 1751 en 5 augustus 1768. Allen worden NH gedoopt in de Westerkerk, Nieuwe kerk en Zuiderkerk. Zeker drie kinderen sterven als jong kind.

Gerrit en Sara zijn op 2 juli 1792 nog doopgetuigen van zijn kleinzoon Jilles Donker, van zijn dochter Saara [Zara] en Jilles Donker, in de Hervormde Westerkerk.

288. Pieter Jacobsz Veul alias Pieter Dercksz Veul, geb. Schellinkhout omstr. 1708, begr. ald. 18 mei 1774, tr. 1e Westerblokker 13 jan. 1732 Marij Cornelis, geb. Schellinkhout, begr. ald. 8 april 1733; tr. 2e Westerblokker 8 jan. 1736
289. Trijntje Jacobs, geb. Schellinkhout, begr. ald. 13 sept. 1756.

Pieter Jakopsen Veul die trouwe soude met Trijn Jakops beijde tot Schellinkhout woonagtig heeft hem aangegeven ieder de klassis van drie gulden f3.-.-
18-12-1735 Dirk Jacobsz weduwnaar van Schellinkhout met Trijn Jacobs j.d. van de Molentjes.

Pieter en Trijntje krijgen tussen 1736 en 1751 tien kinderen, waarvan zes dochters en vier zoons. Ze worden allen in Schellinkhout geboren en in Westerblokker RK gedoopt.

 

 

290. Jacob Crelisse alias Jacob Cornelisz [Hoogzaad], wonende Heerhugowaard, tr.

291. Geertje Claas.

 

292. Joannes Franciscus [Frans] Sparmackering [Spormackering / Spohrmacker], ged. Emmerich, Duitsland 22 juli 1729, chirurgijn, † Anholt, Duitsland 12 dec. 1787, tr. Anholt mei 1750

293. Sophia Anthonetthae [Antonetta] Tusinck [Thusing], † Anholt 14 sept. 1780.

 

Zij krijgen tussen 1750 en 1760 minstens vijf kinderen die RK gedoopt worden in de St. Pankratiuskirche te Anholt. Als doopgetuige treedt telkens op zijn broer Joannes Spohrmaecker, Aartspriester van Emmerik en pastoor van Sint-Aldegundis kerk in Emmerik.

 

294. Cornelis Janze [van] Hem, geb. Hoorn omstr. 1720, begr. ald. 18 mei 1791, tr. 1e Hoorn, op het Stadhuis 6 mei 1741 Neeltje Aris Koningh, geb. Hoorn; tr. 2e Hoorn 22 nov. 1744 Jannetje Gerrits Gul, geb. Hoorn; tr. 3e Hoorn, RK 5 maart 1758

295. Catharina Lensink [Linsum, Lensing], ged. Zwolle, RK 25 sept. 1727. 

 

[Oostend bij Hauwert]

296. Pieter Cornelisz van Halven [Neefjes], geb. Westerblokker 2 maart 1742, veeman, † na 1801, tr. Zwaagdijk 10 mei 1765 [Bron: Stamboom Neefjes - Gerrit Nevenzel]
297. Trijntje Jans Ettes, geb. Zwaagdijk 1740, † Zwaagdijk [Nibbixwoud ] 3 nov. 1775. 

Naamsverandering! Pieter wordt geboren onder de bedrijven van Hauwert, in Zwaagdijk, als 3e kind van de vier. Hij wordt gedoopt in Westerblokker. Alle behorende bij de ‘Stede Broeck'. Bij zijn doop heet hij nog van Halven Neefjes, bij zijn huwelijk met Trijntje, is het Neefjes geworden. Hij is veeman, wat betekent dat hij een eigen veeboerderij had. Ze krijgen vier kinderen, die de volgende achternamen krijgen; Neefjes, Pieters, van Halven, en van Halven Neefjes.


298.
Claas Gerritse Portegijs, geb. Hoogkarspel, ged. Westwoud 1 maart 1746, tr. Westwoud 7 mei 1770
299. Teunisje [Teuntje] Pieters

 

 

300. Jan Vriend, geb. Venhuizen 10 aug. 1734, landman, † Venhuizen 8 dec. 1795, tr. Grootebroek 16 jan. 1757 [Bron: Parenteel Maarten Jacobsz (Vriend) - Simon Vriend]

 

301. Trijntje Ariëns Dekker, geb. Hoogkarspel 21 juni 1731, † Venhuizen 14 juli 1807. 

Jan wordt geboren als 5e kind van de acht, in Venhuizen. Zijn vader is landman, boer dus. Hij trouwt met Trijntje in Grootebroek. Ze krijgen vijf kinderen, waarvan er één bij de geboorte overlijdt en hun jongste zoon sterft op z'n 22e . Hij neemt de boerderij van zijn vader over.

 

302. Gerrit Pietersz Stam, geb. Zwaagdijk, ged. Westwoud 9 juni 1738, † Venhuizen 31 dec. 1817, tr.
303. Maartje Dirks Hofland, geb. Ooster-Blokker, ged. Blokker 7 juni 1747, † Venhuizen 10 febr. 1823.

 

308. Antonius Evers, geb. vóór 1715, † Putten 3 okt. 1777, tr. vóór 1735
309. Christina Lucas, † Putten 22 mei 1780. 

 

310. Willem Plakmeijer, wonende te Epe tr. vóór 1753

312. Thomas Pietersz Hei(j)man, geb. Beuningen, Rijk van Nijmegen omstr. 1715, tr. Jutphaas (kerkelijk Jutphaas in de RK kerk) 8 juli 1742
313. Joanna Hendricks van Cauwenberg, geb. Rietveld vóór 1723, ged. Schalkwijk, RK. 

Thomas Peters geboren te Beuningen Rijk van Nijmegen, wonende te Nedereind met Johanna Hendriks van Cauwenberg, geboren te Schalkwijk wonende te Nedereind. Wanneer hij de naam Heijman aanneemt is onduidelijk.

Op 6 januari 1751 werd er een Akte van indemniteit verstrekt t.b.v. Pieter Heijman, Hendrik Heijman, Johanna Heijman, kinderen van: Thomas Pietersz. Heijman ; leeftijd: 8 jr. 5 jr. 3 jr. ; vertrokken naar: IJsselstein.

 

314. Albertus Jansze Peperkamp [Pepercamp], tr. (ondertr. Vianen 8 nov.) 1739
315. Joanna van Dort.

 

316. Jan Hendrikse Wildschut, ged. IJsselstein 18 okt. 1722, begr. ald. 22 maart 1781, tr. IJsselstein 29 okt. 1752
317. Willemijntje Batenburg, ged. IJsselstein 17 mei 1733, † ald. 3 okt. 1814. 

Zij gingen op zaterdag 14 oktober 1752 in IJsselstein in ondertrouw, als Jongeman en Jongedochter beiden van IJsselstein. Zij krijgen tussen 1753 en 1770 elf kinderen in IJsselstein, waarvan er vier als baby sterven.  


318.
Jan van der Tier, ged. IJsselstein 8 sept. 1734, † ald. 1 jan. 1799, tr. IJsselstein 11 juni 1757
319. Antje Verhoeff, ged. IJsselstein 8 aug. 1723, begr. ald. 20 dec. 1776. 

 

320. Rijnder [Reijnder] Alberts, geb. Doorwerth, ged. Heelsum 23 febr. 1744, herbergier Thoons Huijs, † Oosterbeek, Renkum 25 mei 1822, tr. 2e Oosterbeek 18 okt. 1807 Susanna [Sanna] Hopmans, geb. Arnhem 1763, † Oosterbeek 7 febr. 1840, dr. van Abraham en Aaltje Meinders; tr. 1e Heelsum 6 okt. 1765
321. Johanna [Janna] Jansen, geb. Heelsum omstr. 1743, † Arnhem 28 april 1803. 

Reinder pacht in 1765 voor een periode van zes jaren ‘den ouden herberg van Doorwerth', ingaande op Sint Petri [22 februari] 1765 en eindigend op Sint Petri 1771. De pacht bedraagt 90 gulden per jaar. In de pachtovereenkomst lezen we de volgende bepaling:

Transcript:
En speciaal onder beding dat hij daarin sullen houden bequame Herberg, En ten dien eijnde maaken dat se altoos voorsien sijn van goeden drank, paerdsvoeder en genoegsame meubelen, om de passanten en andere daar mede te konnen gerijven, en ijmant ook te konnen logeeren. En dat sij sigh meede in staat sullen stellen, om de domestiguen van sijn Excellentie, als die op Doorwerth of in dese landen is, En andere tegens redelijke betaalinge van kostgeld te konnen spijsen. [bron: Register van verpachtingen van huisperceelen in de Heerlijkheid Doorwerth - 1738-1782, Gelders Archief 0383 Inventarisnr. 16]Deze herberg (gezien in westelijke richting) wordt al in 1689 omschreven als ‘Brouwhuis'. Sinds 1719 werd de herberg, vernoemd naar de eigenaar Anton, Graaf van Aldenburg, het ‘Thoons-huis' genoemd. Aan de gevel hing een uithangbord waarop afgebeeld 't Oldenburger Peert' [het paard uit het familiewapen van Aldenburg].

 

Naast de functie van herberg werd het ook gebruikt als richterslogement en werd er recht gesproken door de schout en schepenen. Ook op de oudste kaarten van Doorwerth is de herberg al ingetekend, ongeveer aan de kruising van de Galerij en Hollewegh richting Arnhem, de Galerij liep toen nog onder de herberg langs. Het logement is bij de Slag om Arnhem helaas totaal verwoest en daarna afgebroken.

Het gezin woont, tot de pacht afliep op Sint Petri 1771, ook in de herberg alwaar de eerste vier kinderen ter wereld komen. Zij kerkten, waarschijnlijk elke zondag, in het Nederlands Hervormde kerkje te Heelsum, behorend tot de Heerlijkheid Doorwerth. De buurtschap rondom kasteel Doorwerth had geen eigen kerk.

Op 13 juni 1784 vertrekken ze met attestatie van Heelsum naar Oosterbeek, alwaar drie kinderen geboren worden. Rond de geboorte van het negende kind verhuist het gezin naar Arnhem. Hier zien nog drie kinderen het levenslicht en werkt vader Reinder als olijslager. Moeder Johanna overlijdt in Arnhem, na 12 kinderen gebaard te hebben, waarvan er enkele jong sterven. 

Reinder keert met de nog ongetrouwde kinderen terug naar Oosterbeek. Hij zal beslist hardhorend geweest zijn tegen die tijd, vanwege het enorme lawaai in de molens, doofheid was een bekende beroepsziekte onder olieslagers. 

 

322. Nicolaus [Nicolaas] de Vrede, ged. Maastricht 24 nov. 1734, schoenmaker, gepensioneerd kanonnier, † <1796, tr. Maastricht omstr. 1758

323. Maria Gerharda [Ma Gertrudis] Aurich [Olderickx, Olderix], † vóór 7 sept. 1796. 

 

Naamsverandering! Nicolaus wordt geboren in Maastricht. Hij trouwt er met Maria Olderikx. Ze krijgen zes kinderen in Maastricht, die de namen de Vreede, de Vrede, de Vreeden en Devrede kregen. Rond 1777 wonen ze in Geertruidenberg, waar nog een dochter geboren wordt. Maria wordt op de geboorteakten van haar kinderen opgevoerd met de namen Olderickx en Olderix. Op de trouwakte van dochter Anna staat ze met de naam Aurich genoteerd.

324. Willem Willemse van der Kooij alias van Ginkel, geb. Renswoude omstr. 1736, kooiker, † Amerongen 19 maart 1814, tr. 2e (ondertr. Renswoude 25 juni) 1784 Petronella van Otterloo, geb. Ede 1759; tr. 1e Scherpenzeel 2 nov. 1766

325. Johanna Gerritse Wengelaar, ged. Scherpenzeel 19 sept. 1745, † Renswoude vóór 25 juni 1784

Huwelijksinschrijving 10 October 1766
Willem Willemse van der Kooij J.M. geboren te Renswoude wonende onder Woudenberg met Johanna Wingelaar J.D. alhier [Scherpenzeel] geboren & wonende. De drie huwelijkse afkondigingen werden afgeroepen den 12, 19 en 26 October.

 

Willem dankt zijn naam van der Kooij aan zijn verantwoordelijkheid voor een van de vele vroegere eendenkooien in de Ginkelse Venen onder Emmickhuijssen. Het gezin woonde vanaf 21 oktober 1774 op de Ginkel bij Leersum. Desondanks werden alle 9 kinderen te Renswoude gedoopt en kregen diverse spellingsvarianten van der Kooij als achternaam. Van de kinderen die in leven bleven, trouwden er drie, met op hun huwelijksinschrijving weer de achternaam van Ginkel.

 

326. Jan Pietersz van Broeckhuisen, geb. Ederveen, ged. Renswoude 19 april 1739, tr. 1e Renswoude 15 aug. 1762 Hendrikje Crijnen [van de Wildekamp], geb. onder Wageningen omstr. 1740, † Lunteren vóór 1781; tr. 2e Lunteren 7 okt. 1781
327. Janna [Jenneke] Hannessen, ged. Lunteren 27 maart 1752. 


Uit de ondertrouwakte: Jan van Broekhuijsen, weduwnaar van Hendrikje Krijnen geboren onder Ede en wonende onder Lunteren en Jenneke Hannessen geboren en wonende te Lunteren.


 

328. Jan Otten van Ruijtenbeek, geb. Nijkerk 17 jan. 1760, † ald. 26 juli 1800, tr. Nijkerk 13 mei 1790

329. Willemijntje Koster(s), ged. Nijkerk 25 okt. 1759, † ald. 15 jan. 1802.

 

Jan Otten van Ruitenbeck Jm onlangs gewoond hebbende te Nijmegen, nu te Nijkerk en Willemijntje Koster JD te Nijkerk. Attestatie van Nijmegen d. 13 Meij.

 

Jan en Willemijntje krijgen vijf zoons, waarvan er een als peuter sterft. De jongens krijgen verschillend gespelde achternamen, al dan niet met voorvoegsel; Ruijtenbeek, Ruijtenbeck, Rutenbeek, Ruitenbeek.

 

 

Jan en Willemijntje kregen voor zover bekend twee zoons, beiden geboren en gedoopt in Nijkerk.

Zoals veel familienamen in het Gelderse, werden mensen vernoemd naar een boerderij die zij in eigendom hadden of waar zij werkten.

In 1606 wordt er al gesproken over het goed Rutenbeeck onder Leusden in Utrecht. Ook vinden we een boerderij genaamd Ruitenbeek te Lunteren in de Gelderse Vallei [zie kaartje]. Er zijn verschillende families Ruitenbeek, met spellingsvariaties bekend, die tot op heden geen verbinding met elkaar hebben.

 

[Hoeve Ruitenbeek bij Lunteren]

Zoals veel familienamen in het Gelderse, werden mensen vernoemd naar een boerderij die zij in eigendom hadden of waar zij werkten.

In 1606 wordt er al gesproken over het goed Rutenbeeck onder Leusden in Utrecht. Ook vinden we een boerderij genaamd Ruitenbeek te Lunteren in de Gelderse Vallei [zie kaartje]. Er zijn verschillende families Ruitenbeek, met spellingsvariaties bekend, die tot op heden geen verbinding met elkaar hebben.


330. Matthijs Pietersz Schuart, geb. Franeker 2 febr. 1762, soldaat, schoenmaker, † Nijkerk 3 april 1837, tr. 2e Nijkerk 26 juli 1805 Petronella van Koot, ged. Nijkerk 28 febr. 1773, † ald. 30 jan. 1856, dr. van Andries Petersen en Engeltje Jansen; tr. 1e Nijkerk, NG kerk 3 febr. 1790

331. Jacobje Jacobs, ged. Nijkerk, NG kerk 1 juni 1768, † Nijkerk 12 dec. 1801.

 

334. Geurt Hendriksz, ged. Putten 26 dec. 1751, † Nijkerk 21 mei 1807, tr. Nijkerk, NG kerk 18 juli 1773

335. Jannetje Hendriks, ged. Nijkerk, NG kerk 12 nov. 1749, † Nijkerk 27 febr. 1806.

 

340. N.N. Bosch.

 

344. Hendrik Jansen, ged. Loenen 30 maart 1736, tr. Loenen 3 mei 1761

345. Anneke Jochems Klomp, ged. Loenen 4 dec. 1729, † ald.

 

Zij gingen op zondag 12 april 1761 in Loenen in ondertrouw als, Hendrik Jansen j.m. zoon van Jan Berends en Janna Theunissen met Anneken Jochems j.d. van Jochem Jansen Klomp en Jannetjen Wanders, beiden geboren en wonende te Loenen.

Zij krijgen tussen 1761 en 1781 maar liefst 15 kinderen op 't Goet Modderkolk in Loenen. Allen zijn gedoopt in het kleine kerkje op de heuvel en minstens vijf werden er ook als jong kind begraven. Als achternaam werd in het doopboek genoteerd Hendriks, maar ook Modderkolk en een combinatie van die twee 'Hendriks ook genaamd Modderkolk'. Bij de door Napoleon verordoneerde naamsaanneming in 1811, ontstonden er zo twee verschillende familienamen.

 De familie Modderkolk bleef in Loenen wonen en dat is nog steeds te zien aan de vele oude grafstenen op het kerkhofje. De familie Hendriks [ook genaamd Modderkolk] vertrok uit het pittoreske plaatsje naar Rheden en vandaar naar de grote stad Arnhem.

Zoon Willem werd overigens in 1780 opgepakt 'inzake diefstallen van schapen en brandstichting in de heerlijkheid ´t Loo'. Nadien zou hij keurig trouwen en kwam alles nog goed. 

346. Henrik Beumkes, ged. Brummen 12 april 1721, † Hall 30 mei 1794, tr. Hall 25 dec. 1757

347. Teunesken Alofs Heuvenaars, ged. Hall 9 nov. 1738, † Hall, Brummen 22 aug. 1782, begr. Brummen 26 aug. 1782.

 

Henrik wordt geboren in het toenmalige gehucht Brummen, gelegen ten zuidwesten van Zutphen. Teunesken wordt geboren in Hall, voorheen Halle / Hal genoemd, gelegen ten noordoosten van Eerbeek. Ze trouwen in Hall.

Uit het Trouwregister: Zondagh 25 December 1757 - Hendrik Beumkes, jongeman van Brummen en Teunisken Heuvenaar jongedochter uit Eerbeek beiden wonende in Eerbeek.

In 1762 wonen ze in Halle, waar hun dochter Steeventje geboren wordt. Het gezin woont dan aan 't Sant. Op de huwelijksakte van deze dochter, staat over haar ouders vermeld; beiden gewoond hebbende en overleden te Hal.

 

348. Vincent Bandel alias Frits Bandelin, geb. Rhenwald, † Doetinchem vóór 8 juni 1813, tr. 2e Doetinchem 9 april 1783 Berendiena Alberts alias Aalbers, ged. Aalten 19 aug. 1759, † Doetinchem Stad 18 mei 1846, dr. van Lubbert Aalbers en Fenneken Kriegers; zij hertr. Doetinchem Stad 1 okt. 1813 Jan Willem Tenk (zie 350); tr. 1e Arnhem 14 juli 1762

349. Christina Overbeek, ged. Doetinchem 2 sept. 1739, † ald. vóór 23 maart 1783.

 

Zij gingen op zondag 27 juni 1762 in Doetinchem in ondertrouw als: “ Vincent PANTLI  j.m. van Rhenwald en Christina Overbeek j.d. geboortig alhier, dog wonende onder Arnhem. Zij krijgen tussen 1763 en 1779 minimaal zes kinderen in Doetinchem en één in Den Bosch.

 

350. Jan Willem Tenk, geb. Doetinchem 11 sept. 1757, wever, † Doetinchem Stad 24 mei 1836, tr. 2e Doetinchem Stad 1 okt. 1813 Berendiena Alberts alias Aalbers, ged. Aalten 19 aug. 1759, † Doetinchem Stad 18 mei 1846, dr. van Lubbert Aalbers en Fenneken Kriegers en wed. van Vincent Bandel alias Frits Bandelin (zie 348); tr. 1e Doetinchem 1 juni 1783

351. Geesken Anneveld, geb. Doetinchem 1754, † Doetinchem Stad 2 april 1811.

 

Zij gingen op zondag 11 mei 1783 in ondertrouw en krijgen tussen 1783 en 1791 minstens vier kinderen in Doetinchem. Slechts dochter Hermina bereikt de volwassenheid.

 

 

 

352. Petrus [Pieter] Paulisse, ged. Lith 9 maart 1741, † Rossum 1794, tr. Rossum 8 juni 1777

353. Hendrina Versteegh, geb. Rossum omstr. 1750, † ald. 25 sept. 1800.

 

Zij gingen op donderdag 15 mei 1777 in Rossum in ondertrouw: "Pieter Paulusse van Alphen Jongeman geboren en wonende te Lith en Jongedochter Hendrina Versteegh. De Huwelijks afkondigingen zijn zowel in Lith als te Rossum zonder bezwaren gepasseerd".

Naamsverandering! Pieter wordt geboren in Lith, een klein plaatsje gelegen aan een zijarm van de Maas, ten oosten van Rossum. Hij wordt Gereformeerd gedoopt. Hij trouwt met de RK Hendrina in Rossum. Hier worden hun zeven zoons geboren. Zesde zoontje Bernardus overlijdt als baby, 't volgende kindje krijgt dezelfde naam. Zes kinderen krijgen de achternaam Paulisje [van Alphen], alleen zoon Henricus draagt de naam Poulisse.

Rond de geboorte van het jongste kind, overlijdt vader Pieter. Zijn begrafenis verloopt zeer sober, er wordt zelfs geen doodskleed gebruikt. Zes jaar later volgt Hendrina. Den 25e September overleden de Weduwe van Pieter van Alphen.Voor deze uitvaart worden kosten nog moeite bespaard, aldus de nauwkeurig opgeschreven kosten uit het begraafboek.
Een uur geluijd ,,-18-,, den 29e deze´s in ´t begraven ,,-18-,, voor gebruik van ´t Heilig kleed ,,-35-,, Betaald 2-35-,,

De kinderen zijn dan wees. Er moet nog onderzoek gedaan worden, wat er met hen gebeurde. 't is mogelijk dat zij door familie werden opgevangen of in het weeshuis te Zaltbommel terecht kwamen.

 

354. Wilhelm [Willem] van Boxtel, geb. Lithoijen 1744, † Alem 4 jan. 1818, tr.

355. Elisabeth van Erp.

 

 

356. Gerardus Fredricus [Gerrit] van Gennip, ged. Heeze 1 nov. 1747, Burgemeester, Schepen van Heeze, † Heeze 20 dec. 1810, tr. Heeze 14 nov. 1779

357. Anna Maria Schavers, ged. Heeze 21 febr. 1754, † ald. 5 sept. 1841.

Zij gingen op zaterdag 30 oktober 1779 in Heeze in ondertrouw en krijgen tussen 1779 en 1797 acht kinderen. Gerrit was gekozen Burgemeester van Heeze tussen 1795 en 1797, vervolgens Schepen van Heeze vanaf 1798 tot aan zijn dood in 1810. Daarnaast was hij nog lid van de Commissie van Binnenlandse Correspondentie te Heeze.

 

Volgens een Schepenacte dd 13 April 1799 bezat Anna landerijen in de buurtschap Heezerenbosch. Op 29 februari 1820 kocht zij bij notariële acte verleden voor notaris H. van Moorsel [zie No.358] een hofstede met land in de buurtschap Eymerik. 

358. Hendrik [Henricus] van Moorsel, ged. Helmond 13 april 1757, advocaat, drossaard, secretaris, notaris, schout, † Heeze 1 aug. 1830, tr. Helmond 4 jan. 1789

359. Johanna Maria Voncken, geb. Schimmert, Limburg 1767, † Heeze 21 nov. 1845.

 

Hendrik is gedoopt in Helmond, zijn ouders wonen echter in het gehucht Molenhof onder Deurne. Johanna wordt geboren in Schimmert, een plaatsje ten Noorden van Valkenburg in Limburg. Rond 1788 woont zij in Mechelen te België. Als ze trouwen wordt hij in de huwelijksakte Mr. Henricus van Moorsel genoemd.

Uit de ondertrouwakte op 22 november 1788 in Helmond: Mr. Henricus van Moorsel oud 31 jaar, geboren en wonende te Helmond met Johanna Maria Voncken oud 21 jaar geboren te Schimmert, laatst wonende te Mechelen.

De lange periode tussen ondertrouw en huwelijk, terwijl Johanna al ruim vijf maanden in verwachting is, doet vermoeden dat Henricus wellicht z'n verplichtingen niet na wenste te komen. Nog geen twee maanden na de trouwdatum wordt hun eerste zoon geboren in Helmond. Er zullen er nog minstens twaalf volgen te Helmond, Gemert, Maarheeze en Den Bosch en allen worden RK gedoopt. Mr Henricus is advocaat te Helmond, rond 1790 Drossaard van Gemert.
Hij is dan leider van de revolutionaire beweging in de Meierij en gevlucht naar Frankrijk, alwaar hij als secretaris van Duinkerken werk had. Rond 1800 keert hij terug met z'n gezin naar Heeze en er volgen nog vijf kinderen. Hij staat dan bekend als notaris te Heeze en tenslotte als Schout van Heeze, een dorp ten zuidoosten van Eindhoven.
 

 

360. Johannes [Jan] de Cort, ged. Tilburg 6 aug. 1735, tr. Tilburg 6 febr. 1774

361. Antonia [Anthonetta] van Gorkom, ged. Tilburg 11 maart 1740. 

 

Jan de Cort J.M. geboren alhier tot Tilborg en wonende meede alhier aan den Oostheijkant, met Anthonetta van Gorcum J.D. geboren alhier tot Tilborg en wonende meede alhier, aen de Rijt.
NB Den bruidegom verklaarde 38 jaar oud en altijd Roomsch geweest te zijn, geassisteerd met zijnen vader Adriaen de Cort, die in ´t huwelijk consenteerde en overige meedegetuijgde.
De bruid verklaarde 34 jaar oud en altijd Roomsch geweest te zijn geassisteerd met haar vader Francis van Gorcum, die in ´t huwelijk consenteerde en overige meedegetuijgde.
Bovenstaande Bruijdegom en Bruijd zijn getrouwt den 6e februarij 1774. Den Trouwbrieff overgegeven.

Jan en Antonia krijgen minstens twee kinderen tussen 1774 en 1777 in Tilburg. Het gezin woont aanvankelijk 'Aen den Oost Heijkant' bij Tilburg en vervolgens 'Aen de Rijt' ook bij Tilburg. 

 

362. Jacobus Couwenberg, ged. Goirle 1 mei 1755, bouwman, landbouwer, † Tilburg 1 nov. 1831, tr. Tilburg 23 mei 1779

363. Anna Maria van Spaendonck, ged. Tilburg 18 juli 1760, † ald. 29 nov. 1849.

 

362. Jacobus Couwenberg, ged. Goirle 1 mei 1755, bouwman, landbouwer, † Tilburg 1 nov. 1831, tr. Tilburg 23 mei 1779

363. Anna Maria van Spaendonck, ged. Tilburg 18 juli 1760, † ald. 29 nov. 1849.

 

Zij gingen op zaterdag 8 mei 1779 in Tilburg in ondertrouw. Jacobus en Annemarie trouwen te Tilburg. Hier worden ook de eerste acht kinderen geboren. Vier dochters en vier zoons, waarvan de derde Cornelis als baby overlijdt, waarna 't zoontje dat een jaar later geboren wordt, dezelfde naam krijgt.

In 1795 vertrekt het hele gezin naar Poppel, een klein plaatsje net over de grens in België, ten zuiden van Goirle. Aan de hand van de aangevraagde borgbrief, gedateerd op 9 april 1795, weten we dat de volgende zes kinderen dan nog in leven zijn: Jan, Johanna Cornelia, Maria Catharina, Cornelis, Antonia Maria en Jan Baptist.

 

Blijkbaar was het gezin al eerder dan de borgbrief werd verstrekt naar Poppel vertrokken, want op 22 februari wordt hun jongste dochtertje, Lucia in Poppel geboren. Rond 1813 keren ze terug naar Tilburg en wonen ze in de wijk Heuvel, alwaar ze beiden overlijden.

 

364. Petrus [Peeter] Cornelis Ooms alias Oomen, Omes (dezelfde als 184 in generatie VIII), tr. Hoeven bij Tilburg 28 april 1776

365. Joanna Johannes van den Biechelaer alias Biggelaar (dezelfde als 185 in generatie VIII).

  

Naamsverandering! Peeter wordt geboren in de wijk Rijt en Johanna in de wijk Hoeven, beide bij Tilburg. Ze krijgen voor zover bekend vier kinderen. Die gedoopt worden met verschillende varianten achternamen. Dochters Cornelia Omens en Johanna Omes en de zoons Wilhelmus en Adriaan Oomen. Beide zoons worden wever van beroep.
Johanna overlijdt 15 jaar eerder als Peeter. Hij overlijdt op zaterdag 18 augustus 1827, om 9.00 uur in de ochtend. Zoon Adriaan is degene die beide overlijdensaangiften op zich neemt. Bij zijn sterven is Peeter particulier van beroep [gepensioneerde].
 

 

366. Gisbertus van den Hoven (dezelfde als 186 in generatie VIII), tr. Tilburg 23 mei 1779

367. Clara Janse [Janssen] (dezelfde als 187 in generatie VIII).

 

368. Cornelius Cornelis Ooms alias Oomen, geb. Hasselt bij Tilburg, ged. Tilburg, RK St.Dionysius parochie 26 okt. 1707, tr. Tilburg 17 sept. 1730

369. Petronella Petri [Pieternel] van de Hout, ged. Tilburg 11 okt. 1707.

 

370. Johannes [Jan] van den Biggelaar alias Bichelaar, geb. Enschot 1725, tr. Oisterwijk 27 jan. 1743

371. Wilhelma [Willemijn] Jan van Amsterdam, geb. Moergestel N.B., begr. Tilburg 12 sept. 1788.

 

372. Arnoldus van den Hooven, ged. Gemert 10 sept. 1716, † vóór 1792, tr. Loon op Zand 17 okt. 1745

373. Cornelia van Mierlo(o), geb. Maere omstr. 1721, † Loon op Zand 3 mei 1792.

 

374. Jan Janse [Janssen], kreeg rel.

375. Barbara Smits.

 

376. Walterus Cornelisse [Wouter] van Heusden, geb. Rijge 1758, ged. Terheijden 24 sept. 1759, boutiquier [winkelier], † Zierikzee 28 okt. 1819, tr. Zierikzee 12 april 1786

377. Maria van Oosterhout, geb. Zierikzee 1751, † ald. 21 maart 1816.

Wouter vestigde zich in 1786 in Zierikzee en was op dat moment van beroep ´marchand de toile´, hij was afkomstig van Ter Heijde. Op woensdag 12 april 1786 te Zierikzee, betaalt de Bruid Maria van Oosterhout 'trouwgeld' om met Cornelis Wouterse van Heuse te kunnen trouwen. [Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland D inv.nr 44981]. 

378. Gerardus [Gerrit] van Maanen, geb. De Ketel omstr. 1750, tuinman, † Zierikzee vóór 1832, tr. 1e Zierikzee 2 juli 1777 Helena [Lena] Wolberg, begr. Zierikzee, St.Lieve Monsterkerk(hof) 21 mei 1785; tr. 2e Zierikzee 30 aug. 1786

379. Theodora [Dorothea, Dora] van Gulik, geb. 1760, landbouwster, hovenierster 1830-, † Zierikzee 9 okt. 1836.

Gerrit van Maanen 27 jaren oud van de Ketel, koopt zich in als poorter te Zierikzee op 19 april 1776. Dora van Gullik betaalt op 9 Augusti 1786 'trouwgeld' te Zierikzee [Bron: Archief Rekenkamer Zeeland D inv.nr 44981].
Hij is in 1813 Hypothecair schuldenaar in Zierikzee en bezit dan een Tuin aan het Langepad en in het Vrije 7. Het gezin woont op het adres Wijk E 171 te Zierikzee.

Via de kadastrale belastingaanslagen weten we dat Gerrit overleden moet zijn voor 1832, want Theodora wordt in 1832 als weduwe van G. van Maanen aangeslagen voor huis en erf, gelegen E 171 in klasse 17. Belastbaar inkomen ongebouwd [erf] 2,71 gulden en Belastbaar inkomen gebouwd [huis]: 27 gulden. Totaal belastbaar : 29,71 gulden

Daarnaast wordt ze aangeslagen voor twee tuinen, gelegen E 169 en E 170 - Oppervlakte respectievelijk: 0,26 hectare en 0,057 hectare, Klasse ongebouwd : 2. Belastbaar inkomen ongebouwd : 11,93 gulden en 2,62 gulden. Ook is ze eigenaar van een weiland, gelegen E 172 - Oppervlakte: 1,306 hectare, Klasse ongebouwd : 2 - Belastbaar inkomen ongebouwd 75,67 gulden.
In totaal betaalt zij in 1832 belasting ten bedrage van 119,93 gulden!
 

380. Adriaan Sijmenze Speelmans, geb. 1758, arbeider, † Hooge en Lage Zwaluwe 1 jan. 1832, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 27 mei 1780

381. Dynphna [Dingena] Adriaan Visseren, ged. Made en Drimmelen 21 maart 1757, arbeidster, † Zwaluwe 10 juni 1837.

 

382. Wilhelmus Boenders, geb. Goirle omstr. 1752, Schrobbelaar, tr. 2e Tilburg 5 dec. 1796 Johanna Maria van Hest, wolspinster; tr. 1e Tilburg 7 mei 1775

 

383. Maria Catharina Francis Vissaers [Frissaers], geb. Tilburg 1750, † vóór 1796.

 

384. Jan Hagen, ged. Gildehaus 3 okt. 1706, tr. Gildehaus 25 febr. 1725

385. Christina Margaretha Neuhaus, ged. Gildehaus 6 april 1698.

 

Jan Hagen Geerds Sohn met Christina Margaretha Tochter des Schulmeisters Arnold Joost Neuhaus. Zij krijgen tussen 1726 en 1746 acht kinderen, waarvan er zoons de volwassenheid bereiken.  

Jan wordt geboren als oudste kind van de vijf, in Gildehaus. Volgens de doopboeken is er in Gildehaus nog een Jan Hagen, ook een ‘Sohn des Geerd Hagen' overleden vóór 1744 en gehuwd met Janna Kaldewaij (Koldewij) uit Waldseite. Volgens eerder gemaakte Gezinsreconstructies zou deze Janna Kaldewaij de tweede vrouw geweest zijn van Jan Hagen, geboren in 1706. Hij was ´witwer´ van Margaretha Somberg toen hij met haar trouwde... Zij was ´witwe´ van Jan Hagen, toen ze trouwde met Hendrik Horst in 1744.

Vijf van de acht kinderen van ‘onze' Jan Hagen, zouden van bovengenoemde Janna zijn. Ware het niet dat in de doopregisters als moeder Christina Margaretha Neuhaus wordt opgevoerd.

Daarnaast zou hun vader overleden moeten zijn voor 1744, terwijl er van Christina Margaretha Neuhaus en Jan Hagen nog een kind geboren wordt in 1746... Opnieuw een Jan Hagen, die later de Nederlandse stamvader zou worden. 

386. Jacobus de Smet, ged. Leiden, in de Pieterskerk 30 maart 1701, † Haarlem na 12 jan. 1783, tr. 2e Haarlem 29 juni 1760 Cornelia de la Chambre, wed. van Jan van der Heide; tr. 1e Haarlem 8 mei 1735

387. Grietje(n) Kettenes, ged. Leyden 1 sept. 1717, † Haarlem vóór 1760.

 

Zij gingen op zondag 24 april 1735 in Haarlem in ondertrouw. Het stel woonde in de Sparenwouderstraat te Haarlem. Deze huizen werden afgebroken in mei 1905 en waren gelegen bij de Sparenwouderpoort, later bekend staande als de Amsterdamse Poort.

 

388. Franciscus [Frans] Brouwer, wonende Utrecht, tr. 2e Anthonia Backs; tr. 1e Utrecht

389. Megtelt Niermans.

 

Megtelt wordt in 1773 Lidmaat van de NH kerk in de Gorsteeg, Frans is van huis uit katholiek en woont ten tijde van hun huwelijk in de Lange Smeestraat te Utrecht, alwaar het jonge stel zich vestigt. De kinderen worden NH gedoopt.

 

390. Willem Pouwelse, tr. Utrecht?

391. Hendrika van der Schans.

 

Het gezin woont in de Lange Jansstraat te Utrecht en beiden zijn lidmaat de NH gemeente te Utrecht.

 

392. Johan Paulus Wiederig [Widerich], ged. Maastricht 28 april 1729, brouwersknecht, begr. Leiden, Papegaai Bolwerk 5 mei 1759, tr. (ondertr. Leiden 14 okt.) 1757

393. Pieternella Wassenburg, ged. Leiden, in de Marekerk 26 juni 1739, begr. Leiden, buiten omstr. 3 mei 1775, tr. 2e (ondertr. Leiden 31 mei) 1765 Coenraad Warnits alias Worms, Warms, Warremoest, geb. ’t Ampt Harbsteede int Hanoversche, brouwersknecht.


"Johan Paulus Wiederech, brouwersknegt, Jongeman van Mastricht, nog onlangs wonende in Enkhuijsen, wonende in de Kleijstraat, vergezelschapt met Hendrik Eijgeman, zijn goede bekende wonende als vooren. Moet attestatie van Enkhuijsen overbrengen
Pieternelletje Wassenburg, Jongedochter van Leijden, woonende in de Kleijstraat, vergezelschapt met Willemijntge van der Weijden, haar moeder, woonende op de Korte Oude Vest.
Den Bruijdegom moet voor ´t gaan van het tweede gebod behoorlijk consent van zijn moeder vertonen.
Op den 21 october 1757 is van weegens den Bruijdegom behoorlijk consent van zijn moeder vertoont en overgelevert en zulx voort gaan van ´t tweede gebod. Heeft attestatie overgebracht van Enkhuizen".

Vreemd is dat eerste kind Paulus twee jaar voor het huwelijk in de Hooglandse kerk te Leiden wordt gedoopt, terwijl hij volgens de ondertrouwakte nog onlangs in Enkhuizen woonde... Slechts drie weken na het huwelijk wordt tweede zoon Kors geboren en krijgt de achternaam Wisterrigt.

 

394. Jacobus Moene, ged. Leiden, in de Hooglandse Kerk 28 aug. 1712, bezemmakersknecht, † Leiden 6 april 1782, tr. Leiden, in de Hoogduitse kerk 20 nov. 1734

395. Jannetje de Keij, ged. Leiden, in de Pieterskerk 2 nov. 1710, † na 1766.

 

Jacobus en Jannetje krijgen tussen augustus 1735 en oktober 1754 elf kinderen in Leiden.

 

396. Dirck Ju, ged. Leiden, in de Pieterskerk 2 juli 1721, begr. Leiden 24 febr. 1787, tr. (ondertr. Leiden 16 juli) 1741

397. Maria (Marijtje) Laurier, ged. Leiden 10 okt. 1706, tr. 1e (ondertr. Leiden 17 jan.) 1727 Johannes Pietersz Wesbus, geb. Leiden, lakenwerker, zn. van Pieter en Catharina van Ommendorp en gesch. echtg. van Anna Provo.

 

398. Philip Henneko, ged. Leiden, in de RK Kuipersteeg 15 aug. 1708, tr. (ondertr. Leiden 13 okt.) 1731

399. Maria Sterkeman [Starkman], ged. Leiden 27 mei 1712.

 

Philip en Maria krijgen tussen augustus 1732 en augustus 1757 elf kinderen in Leiden, die allen NH gedoopt worden, afwisselend in de Pieterskerk, in de Marekerk en in de Hooglandse Kerk.

 

400. Pieter Pietersze Pruijs, ged. Weesp 18 febr. 1745, molenaar te Westzaandam in 1787, † Weesp 19 febr. 1795, tr. Westzaandam 8 juni 1766 (kerkelijk Weesp )
401. Jannitje Barents van Santen, ged. Weesp 30 sept. 1742, begr. ald. 26 sept. 1800.

 

Pieter en Jannitje krijgen minimaal zes kinderen te Weesp, waarvan de eerste vier als baby sterven. Zij zijn Inwoners van Westzaandam in 1787, zoals blijkt uit een acte van Procuratie ad Negotia, volgens Artikel No. 60, opgemaakt voor notaris H. C. Göbel. In de akte wordt een tiental mensen gemachtigd om met het stadsbestuur te onderhandelen over de slechte situatie.
Op de lijst staat Pieter Prijs [Pruijs] korenmolenaar, genoemd als één der onderhandelaars.

 

402. Jan Schuurman, ged. Vreeland 2 okt. 1735, † na 16 dec. 1801, tr. Ter Aa 31 maart 1763

403. Maagje Kruijswijk, geb. Portengen, ged. Ter Aa 6 sept. 1733, † na 3 april 1805.

 

Maagje Kruijswijk j.d. van en wonende Portengen en Jan Schuurman, j.m. wonende Vreeland. Aangetekend 13-3-1763, met att. 31-3-1763 naar Vreeland. Zij krijgen minstens drie kinderen, twee zoons en een dochter in Vreeland.

 

406. Jacobus de Rooij, geb. Nigtevecht 15 okt. 1745, molenaar, † Loosdrecht 4 mei 1815, tr. De Bilt 10 febr. 1771

407. Grietje van Beek, ged. De Bilt 29 jan. 1741, vroedvrouw, † Loosdrecht 19 maart 1815.

 

408. Cornelis Klaaszn van Meerten, geb. Kesteren, tr. Kesteren omstr. 1746

409. Grietje Vonk, geb. Middelweerd.

 

410. Klaas Glazius, kreeg rel. wonende Amsterdam

411. Johanna Reijnders [Rijders].

 

412. Johannes [Jan] Willemse Overeem, ged. Driebergen 30 mei 1706, tr.

413. Evertie Teunise Dorresteijn, ged. Driebergen 7 okt. 1708.

 

Zij krijgen tussen 1735 en 1748 minstens vijf kinderen. De oudste twee worden NH gedoopt te Driebergen en de jongste drie NH in Zeist.

 

414. Jochem Dirksz Verwoert, geb. Breukelen? vóór 1714, begr. Breukelen, in de NG kerk 7 april 1752, tr. Breukelen 17 mei 1739

415. Claasje Jans Coster, begr. Breukelen, in de NG kerk 24 dec. 1779, tr. 2e Breukelen 13 okt. 1754 Jan Adriaansz van Bemmel, geb. Ede, begr. Breukelen, in de NG kerk 31 aug. 1761.

 

Zij gingen op zondag 26 april 1739 in Breukelen in ondertrouw als, Jochem Dirksz Verwoert meerderjarige j.m. géén ouders of voogd hebbende met Claasje Jans Coster j.d. geassisteerd door haar grootmoeder Lijsbeth Rijkman, beide ván en wonende in Breukelen.

 

Zij krijgen slechts een zoon en een dochter, beiden NG gedoopt in Breukelen. 

416. Thomas Hendrixse van Vugt, geb. Venloon, ged. Venloon (Loon op Zand) 20 juli 1686, Borgemeester, collecteur verpondingen, schepen, Herbergier, begr. Loon op Zand 30 dec. 1748, tr. Loon op Zand 9 juli 1708
417. Aldegundis Martini Coquelle, ged. Loon op Zand 4 okt. 1684, † na 31 maart 1751.
Ook genaamd Cocquelle, Coquet.

Thomas werd zowel in de Nederduits Gereformeerd als Rooms Katholiek gedoopt. Vier jaar voor zijn geboorte, in 1682 kwamen zijn ouders openlijk uit voor het Rooms Katholieke geloof. 

Uit diverse rechterlijke archieven blijkt dat hij Borgemeester, collecteur verpondingen en schepen was te Loon op Zand. Een man van aanzien dus, hij werd daar aangesproken als ‘sinjeur'.

Thomas volgde zijn schoonvader op als herbergier in "den Vergulden Leeuw" in de Rechte Kerkstraat bij de kerk; zijn zwager en schoonzus kocht hij in 1732 voor fl 1066:7:6 uit hun delen van de herberg, die dan een waarde heeft gehad van fl 1600,00. Behalve alcoholica verstrekte hij ook tabak.
Thomas en Aldegundis krijgen 8 kinderen en wonen in de Straat en later achter de herberg in de Rechte Kerkstraat. Twee kinderen overlijden op jonge leeftijd.
In 1718 was Thomas collecteurs, in 1719 borgemeester opt Vaertsquartier (= Kaatsheuvel).
Op 3 mei 1732 speelt de rechtszaak om de erfenis van haar moeder o.a. om het eigendomsrecht van herberg "het Gecroonde Hert", die zij uiteindelijk verliezen.

Aan hun herberg en nog een huis leden Thomas en Aldegonda bij de dorpsbrand van 1737, Fl 5000,00 schade en aan de inboedel Fl 2000,00. De hen toegekende schadevergoeding van Fl 1000,00 werd aldus gemotiveerd: vermits niet alleen twee considerabele huysen verlooren en andere schaade geleden heeft, maar ook door den brand teenenmaal geruikeert is, dermaten dat nog een der huysen onbebout heeft moeten laten [Bron: Genealogie Broekhoven - Gertjan Broekhoven]. 

Of het door geldnood van de brandschade kwam of uit slimmigheid van hem en zijn medeschepenen zullen we niet weten. Maar in 1741 worden de drossaard, de secretaris en de gewezen schepenen waaronder Thomas van Vught, veroordeelt vanwege het niet plaatsen van 30 huizen op een lijst. De schepenbank veroordeelt hen tot een bedrag van 25 gulden per vergeten huis. De ene helft van de boete moet betaald worden door de secretaris en de andere helft door de schepenen.
In 1742 wordt Thomas voogd over Jan Jansz. van Vught.
Op 31 maart 1751 doet Allegonda Coquel, weduwe van Thomas van Vught, afstand van haar tocht op goederen ten behoeve van zes kinderen.
 

418. Theodorus Dirck van Rijsewijck, Vorster van Loon op Zand. 

 

420. Arie van Vuuren, vermeld 1747 N.H. Diaconie Heukelum betaalt aan timmerman Arie van Vuren. 

424. Willem Vermeij, ged. Amsterdam, Amstelkerk 6 dec. 1693, Lintwerker, tr. 2e na 1721 Geertruij Gillis [Gertrudis Jilisse] van der Rust [Horst], begr. Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof 28 sept. 1766; tr. 1e (ondertr. Amsterdam 23 dec. 1718)

425. Geertruij Janse Peck de Jong, ged. Amsterdam, Westerkerk 12 juni 1689, begr. Amsterdam, Wester Kerkhof 2 maart 1721.

 

426. Johannes [Jan] van Tonninge(n), ged. Amsterdam, Lutherse kerk 27 maart 1686, zilversmid, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 4 juli 1757, tr. (ondertr. Amsterdam 17 nov.) 1712

427. Grietje van Rossem alias Rossum, geb. Campen omstr. 1690. 

Zij kregen tussen 26 maart 1715 en 2 februari 1733 elf kinderen, die allen Rooms gedoopt werden in de kerk 'Het Haantje'. Vijf kindjes stierven als baby. 

 

428. Nicolaus [Nicolaas] van den Bergh, ged. Rotterdam, RK Leeuwenstraat 2 april 1719, tr. Rotterdam 28 aug. 1740 (echtsch. ingeschr.)

429. Elisabeth Cornelia [Lijsbeth] van Benthuijsen, geb. 1721, † op de Schie, onder Cool, begr. Cool, bij Rotterdam 1 okt. 1793.

 

430. Jan [Johannes] Berntz Aerts Raetsvelt, geb. Ewijk, Gelderland, ged. Ewijk, RK kerk 6 jan. 1696, tr. Rotterdam 26 juli 1722

431. Margaretha Alida [Margriet, Gritie] Sinclaer, ged. Rotterdam 22 okt. 1700.

Zij gingen op maandag 6 juli 1722 in Rotterdam in ondertrouw en kregen daar 8 kinderen.

 

432. Klaas Sikkes, geb. omstr. 1708, ged. Makkum, Doopsgezinde Gemeente 17 jan. 1733, turfschipper, † Makkum dec. 1779, tr. Makkum, Hervormde gemeente 24 maart 1737

433. Klaarke He(e)rkes alias Sikkes, geb. omstr. 1718, ged. Makkum, Doopsgezinde Gemeente 4 febr. 1742, † Makkum 28 dec. 1747.

 

434. Jan Michiels, geb. Makkum (Fr.).

 

436. Jan Hofman, geb. Noord-Scharwoude, tr. Langedijk, NH 20 jan. 1736

437. Tryntje Aarjens, geb. Harenkarspel.

 

438. Lucas Willebrand, geb. Purmerend omstr. 1730, tr. Hoorn, op het Stadhuis 20 april 1755

439. Gerritje Kaltenbagh, geb. Deventer omstr. 1726.

 

Ondertrouw voor het gerecht van Hoorn. Lucas Willebrand j.m. van Purmerend, wonende bij de Westerpoort en Gerritje Kaltenbagh j.d. van Deventer, wonende in de Gortsteeg.

Zij krijgen twee dochters in Hoorn, beiden RK gedoopt aldaar.  

440. Hendrick Servaas Verhoeven, begr. Ankeveen 17 sept. 1779, tr. Ankeveen 20 nov. 1725 [Bron: Kwartierstaat Anna Maria Verhoeven - Andre Burghardt]

441. Jannetjen Cornelissen Sloothaeck.

Hendrick en Jannetjen trouwen in de RK Sint Martinuskerk op het Hollands End, alwaar ook hun kinderen tussen 1726 en 1739 worden gedoopt. Slechts drie kinderen bereiken de volwassen leeftijd. 

442. Adolf Jacobi, tr. 2e (ondertr. ’s Graveland 27 juni) 1749 Anna van der Pauw; tr. 1e Ankeveen 12 febr. 1730

443. Marritje Jans van de Wijngaart.

 

444. Hendrik Waanders.

 

446. Jacob Jacobsen van Blaricum, ged. Ankeveen 4 sept. 1720, schepen in het gerecht Ankeveen, begr. Ankeveen 4 juli 1797, tr. Ankeveen 29 nov. 1750

447. Marietje Jans van der Meer, geb. omstr. 1725, begr. Ankeveen 12 dec. 1763. 

Jacob was schepen in het gerecht Ankeveen. Uit de resolutiën van de Gedeputeerde Staten van Utrecht dd 24 september 1762 blijkt, dat Jacob omstreeks 1754, landerijen, groot 16 roeden gekocht heeft in Ankeveen uit de nalatenschap van Maria Elisabeth van Wale, vrouwe van Ankeveen. In dezelfde periode laat Jacob een kind begraven in de katholieke kerk van Ankeveen.

Op 19 april 1758 kopen Jacob en zijn broer Jan van Blarckum samen met Jan Smallenburgh, wonend onder het Gerecht Ankeveen, vier morgen "soo weij als turfland" van Gerrit Jacobse van Zijpveld, wonend onder het Gerecht van Westbroek.

Op 10 december 1779 verhuren Wessel Dusveld uit Amsterdam en Jacob van Blarikum uit Ankeveen "een boere hofstede met zijn schuur en hooiberg mitsgaders omtrent agtentwintig mergens so wij als hooiland, alles gelegen onder den Gerechte van Demmerik, genaamd het Veldhuis" aan Herman van ´t Schip, wonend in het Gerecht Demmerik [Bron: Parenteel van Hendrik van Blarcum - Erik van Blaricum]

Tussen 1784 en 1792 is Jacob Lid van het polderbestuur en tussen 1786 en 1796 ook Lid van de veenderijdirectie van de Hollandsch Ankeveense polders. 

448. Adrianus (Ariaen Willems) Weerelt, ged. Oosterhout 12 sept. 1706, Mr. Schoenmaker en Koster der RK Kerkschuur te Oosterhout 1739-, † Oosterhout 24 nov. 1741, tr. Oosterhout 15 april 1731

449. Catharina Cornelis van Loon, ged. Oosterhout 6 sept. 1705, † ald. 17 maart 1788. 

450. Nicolaas Adriaan (Claas) Schoenmaakers, geb. Helvoirt omstr. 1689, † Loon op Zand 26 juli 1746, tr. 1e Tilburg 3 febr. 1715 Adriana Maria van den Bos, geb. Tilburg omstr. 1692, † vóór 1733; tr. 2e Loon op Zand 1 nov. 1733

451. Maria Cornelisse (Marike) Smits, geb. Oss.

 

452. Cornelis Peters van Poppel, geb. Gilze omstr. 1680, begr. ald. 15 okt. 1746, tr. 1e Gilze en Rijen 5 april 1706 Elisabeth Peeters van Eckeren, geb. Alphen; tr. 2e Gilze en Rijen 12 mei 1715

453. Catharina Jacobus Paulusse, ged. Teteringen 22 mei 1692, begr. Gilze en Rijen 13 febr. 1766. 

454. Joannes Cornelis Koubergh [Couwenbergh], ged. Goirle febr. 1707, begr. ald. 10 maart 1778, tr. Goirle (kerkelijk Goirle, RK) 31 jan. 1734
455. Anthonia [Anthonet] van Doren, ged. Tilburg 21 nov. 1710, begr. Goirle 5 april 1748.

 

456. Florentius Cornelisz [Floris] Bom, ged. Haagambacht 10 april 1717, trekker, jaagschipper aan de trekvaart tussen Delft en ’s Gravenhage, † Leidschendam omstr. 1788, tr. 2e Leidschendam 21 mei 1769, Jacoba Leenderts [Jaapje] Jammerlaan, geb. Wassenaar, † Leidschendam 11 april 1776; tr. 1e Leidschendam (kerkelijk Leidschendam, RK kerk) 9 mei 1745
457. Maria Jansdr [Marijtje] van Tongeren, ged. Veur 2 april 1725, † Leidschendam 21 maart 1766. 

Floris was trekker, jaagschipper aan de trekvaart tussen Delft en 's Gravenhage. Voor het beroep van jaagschipper was in de 19e eeuw een vergunning vereist. Als bewijs kreeg men een penning, deze moest duidelijk zichtbaar op de kleding gedragen worden tijdens het 'jagen'. Veldwachters controleerden langs de trekvaarten die sinds 1650 tussen diverse plaatsen / steden gegraven werden. Evenwijdig aan de vaart liep een pad, het zogenaamde 'jaagpad' waarop de paarden, vaak ook mensen, de schuit voorttrokken.
De trekschuit vervoerde hoofdzakelijk personen, post en kleine pakketten. Het vervoer ging weliswaar niet snel maar wel betrouwbaar op tijd, men hoefde geen rekening te houden met windrichting en als reiziger zat je er, naar de maatstaven van de tijd, redelijk comfortabel.

Op 2 december 1784 dienden Floris, zijn zoon Cornelis en enkele collega schippers een klacht in bij de burgemeester van Leiden. Wat was het geval, ze ondervonden veel hinder van trekkers die met meer dan één paard op het jaagpad van Leidschendam, Delft en Leiden liepen. Hierdoor werd het jaagpad geblokkeerd waardoor ze veel tijd verloren. Ze verzoeken daarom om iemand aan te stellen die de organisatie rondom de trekkers beter zou regelen.
Floris en Marijtje kregen tussen 1745 en 1766 twaalf kinderen, waarvan er minstens vijf jong stierven, aan boord van de trekschuit, in Leidschendam, Den Haag en Stompwijk. Moeder Marijtje stierf in de kraam van hun jongste zoon Floor, die twee weken later ook overleed.

 

458. Pieter de Meijer, schipper, sjouwer te Amsterdam, tr.
459. Machteld van Lierop. 

Pieter en Machteld kregen tussen 1756 en 1773 acht kinderen. De jongste zes werden RK gedoopt in de Posthoorn te Amsterdam.
24-08-1779 - Magtild van Lierop is samen met Antonie Diest doopgetuige bij Magtildis, dochter van Antonie Meijer en Hendrica Jacobs in RK De Posthoorn.

 

460. Jacobus Harms(e) alias de Leuw, geb. omstr. 1742, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 24 okt. 1783, tr. omstr. 1767
461. Alijda Hendricks Willekens alias Wilkes, geb. omstr. 1745, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 25 febr. 1805. 

Jacobus en Alijda kregen tussen 1767 en 1773 vier kinderen, allen RK gedoopt in de kerk Stadhuis van Hoorn.  Alijda Hendricks blijkt dezelfde als Alijda Hendriks Willeken. Zij is doopgetuige op 17-01-1793 Jacobus Harmse de Leuw, zoon van Harmunnus Harms.

 

462. Johannis Hengeveld, ged. Elburg 14 sept. 1730, begr. ald. juli 1774, tr. Elburg 22 sept. 1754
463. Hermtje [Harmpje] Abrahams, ged. Elburg 6 okt. 1729. 

Johannis en Harmpje kregen tussen 1755 en 1774 negen kinderen. Slechts vier werden volwassen. Dankzij de protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1755-1763, Inv.nr. 128 weten we meer over dit echtpaar. Op 5 juni 1756 trad Johannis op, als gevolmachtigde van de kinderen Aalberts te Schellingwoude, in de verkoop van een huis en erf in de Grote straat te Elburg, zijnde hun buurhuis hetwelk verkocht werd aan juffrouw Wolfsen voor 302 gulden. Op 8 september 1756 verkochten Johannis en Harmpje als echtelieden een mudde land voor de som van 300 gulden aan Dominee Buschman en Arnolda Wolfsen, dan echtelieden. Hij had een grutterij bij de stadsmuur en de stadsbooge [poort]. Zij woonden later in de Zuiderbloemstraat. Op 16 maart 1771 lenen zij 400 gulden, met hun huis als onderpand. 

Oudste zoon Gerrit nam de grutterij over en verkocht deze in 1780 voor 2000 gulden. Dochter Geertje trouwde een veen- of beurtschipper. Zoon Abraham werd koster en woonde in een huurhuis in de Vischpoortstraat te Elburg. Dochter Alijda trouwde met Gerard van Diesten, die kort daarna stierf. Vervolgens trouwde zij te Amsterdam. 

464. Johann Heinrich [Heinrich] Timmer, geb. 1720, timmerman, † vóór 1828, tr. Delbrück (Duitsland) 2 juni 1747

465. Catharina Maria Sunder, geb. 1721.

 

466. Friderich Joseph Luethen [Lueckehe], ged. Kirchborchen, Duitsland 13 juli 1737, tr. Kirchborchen, Duitsland 15 aug. 1760

467. Maria Elisabeth Lueckee.

 

476. Friederich Johan Carl Kroess, tr. Freinsheim, Pfalz Beieren 30 okt. 1744

477. Anna Christina Kleinroth.

 

480. Joannes Hendrik Bouweriks alias  Johann Henrich Baudensen, Jan Bouleke, Hendrik Baurik, Bouriks, Bourik(en), geb. Regio Rijn en IJssel omstr. 1710 (geschat), † Amsterdam na 1769, vóór 1776, tr. 1747

481. Otta Mechtelt Lemming(s), ged. Schenkenschans 22 juni 1710, begr. Amsterdam, Heiligeweg- en Leidse kerkhof 13 okt. 1776, tr. 1e ’s Heerenberg 4 (kerkelijk 17) jan. 1734 Joannes Lentzen alias Jan Lensing, Lensen, Lentjen, zn. van Peter. 

482. Reinier (Reinder(t)) Kock, ged. Zutphen 10 juni 1718, begr. Zutphen, op ’t Grote Kerkhof 7 juni 1765, tr. 1e Zutphen, Grote - of Broederen Kerk 4 mei 1741 Janna Wijnolts [Wijndels], † Zutphen vóór 1757; tr. 2e Zutphen 25 mei 1757

483. Aaltjen Spitholts [Spitholz], ged. Zutphen 30 maart 1729, † Zutphen vóór 1776.

 

Bij zijn huwelijk met Aaltjen is Reinder al weduwnaar van Janna Wijnolts. Uit dit huwelijk geen kinderen. Reinder en Aaltjen krijgen pas 4 jaar na hun huwelijk de eerste van drie dochters. Bij zijn overlijden op 46-jarige leeftijd is de jongste nog geen twee jaar oud.

 

484. Reijert Middelburgh, geb. omstr. 1715.

 

486. Egbert Schuurman, geb. omstr. 1715. Wonende Den Ham.

 

488. Pieter Kraijmoolen, geb. Vlissingen, zeevarende, matroos / bootsman op ’s Lands Fregat van Oorlog ’de Castor’ [marine], † Engeland, als gevangene in de 4e Engelse oorlog vóór 1783, tr. Middelburg (ondertr. Vlissingen 2 maart) 1754)

489. Pieternella Bartina Vedu [Veeduu], geb. Middelburg, begr. Amsterdam, Kartuizer Kerkhof 16 dec. 1781.

 

Naamsverandering: Zij krijgen een zoon Pieter Kaaijmoolen in Middelburg in 1755 [molenaar, Poorter van Amsterdam 18-8-1778], dochters Elisabeth Kaeijmolen, Toona [Antonia] en Maria Kaaijmolen geboren tussen 1756 en 1760 in onbekende plaats. Vanaf 1763 woont het gezin in Amsterdam. Alwaar tussen '63 en '77 nog zes kinderen ter wereld komen. Zij worden NH gedoopt in de Nieuwe Kerk en de Noorderkerk. En krijgen diverse varianten als achternaam; Kaijmolen, Kaaijmoolen, Kaagmoolen, Kraijmoolen, Kaijmoolen en Caaimoolen.

Pieter Kaijmulen wordt opgenomen als Patiënt in het Gasthuis [Godshuis] te Middelburg op maandag 2 september 1776. Hij komt dan uit Aalst in Vlaanderen. Hij vertrekt hier, na ruim 4 maanden op 18 januari 1777.
Op 19 december 1781 worden de minderjarige kinderen van Pieter Kraaijmolen en Petronella Bartina Vedun opgenomen in het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam. Vader Pieter zit dan in Engeland gevangen en moeder Petronella net overleden. 
LEES MEER…

 

490. Gerrit Loderes [Luderus], geb. Maasbommel, Gelderland omstr. 1737, begr. Amsterdam, Kartuizer Kerkhof 25 maart 1799, tr. (ondertr. Amsterdam 26 febr.) 1768

491. Rosina Maria Vilters [Velters, Vitters], ged. Amsterdam, Lutherse kerk 28 mei 1738, begr. Amsterdam, St. Antoniskerkhof 4 maart 1808.

 

492. Tijmen [Tijmon, Teijme] de Bruijn, ged. Amsterdam, Oosterkerk 9 sept. 1736, houtkoper, † Amsterdam 9 juni 1814, tr. Buijksloot 3 okt. 1756

493. Marretje Marzelis (Marselis), geb. Buiksloot omstr. 1735, begr. Amsterdam, Oosterkerk 5 juli 1783.

 

Zij krijgen tussen 3 juni 1759 en 7 november 1779 elf kinderen, vier zoons en zeven dochters [waarvan er twee als baby sterven], ze worden allen NH gedoopt in de Oosterkerk. Het gezin woont omstreeks 1764 op Zeeburg en rond 1787 op Oostenburg.

 

494. Huijbert Arisse van ’t Wout (van ’t Woud), ged. Alphen 7 april 1726, † Amsterdam, Wittenburg, begr. Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof 1 aug. 1787, tr. 1e (ondertr. Amsterdam 16 febr.) 1753 Annatje Teunis van Cooten, geb. Amersfoort 1727, begr. Amsterdam, Noorderkerkhof 5 aug. 1755, dr. van Thuenis Thuenis; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 31 maart) 1775

495. Hilletje Beekman, ged. Amsterdam, Zuiderkerk 25 april 1733, † Amsterdam, Groote Kattenburgerstraat, begr. Amsterdam, St. Antoniskerkhof 2 jan. 1784.

 

496. Casper Oostendorp, tr.

497. Alida.

 

498. Christiaan Nicolaus Vogels, geb. Osnabrück, Duitsland omstr. 1730

 

500. Gerrit Jans Visscher, ged. Zwartsluis (Ov.) omstr. 1709, tr. 1e Zwartsluis (Ov.) 28 maart 1734 Beutje Jans, † Zwartsluis (Ov.) omstr. 1748; tr. 2e Zwartsluis (Ov.) 20 aug. 1749

501. Hendrikje Jans Casper, geb. Op de Wetering, IJhorst mei 1723, ged. IJhorst 16 mei 1723.

 

Volkstelling 1748 Kwartier van Vollenhove. Huisgezin: Gerrit Jans Visscher en Beute Jans.
Kinderen boven 10 jaar: Jan. Kinderen beneden 10 jaar: Hendrik, Janna, Hermen. Schoutambt Wanneperveen, Zwartsluis Binnendijx.

Uit bovenstaande volkstelling weten we dat het gezin in Zwartsluis Binnendijx woonde. In totaal kreeg Gerrit TIEN kinderen, vijf uit het eerste huwelijk [waarvan er 1 volwassen werd] en vijf uit het tweede huwelijk met Hendrikjen. Waarvan er in ieder geval 2 volwassen werden en één naar Amsterdam vertrok.

 

503. Egbertje Jans, † Amsterdam na 1781.

 

504. N.N. Stoekaart, geb. Niewied, D..

 

506. Jan Slootman, geb. Gehrde, Oldenburg Duitsland omstr. 1722, begr. Amsterdam, St. Antoniskerkhof 20 jan. 1799, tr. 2e (ondertr. Amsterdam 20 april) 1759 Catharina [Trijntje] Groen, geb. Weesp 1731, begr. Amsterdam, St. Antoniskerkhof 3 sept. 1762, dr. van Pieter; tr. 1e Sloterdijk, Amsterdam 14 juni 1750

507. Herremijna (Hermina) Costheren, geb. Doesburg omstr. 1720, begr. Amsterdam, St. Antoniskerkhof 24 aug. 1758.

 

508. Lammert [Lambertus] Pieters(e), geb. Emden, Duitsland omstr. 1727, begr. Amsterdam 13 sept. 1785, tr. (ondertr. Amsterdam 6 aug.) 1751

509. Dirkje Hendriks, geb. Emden, Duitsland omstr. 1727, begr. Amsterdam, Kartuizer Kerkhof 20 juli 1794.

 

510. Hendrick Verleuren, ged. Amsterdam, Westerkerk 4 okt. 1720, begr. Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel 31 okt. 1762, tr. (ondertr. Amsterdam 11 okt.) 1754

511. Johanna Gansman, geb. Antwerpen omstr. 1719, begr. Amsterdam, Kartuizer Kerkhof 6 jan. 1788.

 

Terug naar Generatie 8

Generatie 10